a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Útügyi lapok5. sz. (2015. tavasz)

Tartalom

 • Soós Zoltán ,
  Parrag Ferenc :

  Kivonat: A kétrészes cikk első felében a szerzők rámutattak a konvencionális szerződéstípusokban a megbízó és a vállalkozó közötti természetszerű érdekellentétre. A cikkben az életciklus-költség elemzés (Life Cycle Cost Analysis, LCCA), az amerikai teljesítményelvű (performance related) és teljesítményalapú (performance based) szerződési gyakorlat mellett a kifizetések módosítására használt bonus/malus módszerek is részletes bemutatásra kerültek.

  A cikk második részében a németországi gyakorlatot mutatjuk be. A német gyakorlatban alkalmazott szerződéstípusok és a szerződések felépítésének elemzése után érintünk néhány megvalósult autópálya fejlesztésre is.

  Kulcsszavak: beruházási kockázat • élettartam • funkcionális szerződések • teljesítmény • teljesítményelvű szerződések

  Témakör: Útépítés, Útgazdálkodás

 • Hóz Erzsébet ,
  Kucsera Tibor ,
  Szabó Sándor :

  Kivonat: A szerzők szerettek volna kicsit részletesebb képet kapni a hazai kerékpárosok biztonságáról, kifejezetten a kerékpáros létesítmények biztonságukra gyakorolt hatásáról. Ezért két alföldi megyében, Bács-Kiskun és Békés megyékben azonos módszertannal, a rendőrségi kisjelentések tanulmányozásával, a 2010-2011 évek személysérüléses kerékpáros baleseteit elemezték. Ezáltal megismerhetővé vált a kerékpáros balesetek pontos helye, körülményei, a balesetben résztvevők érkezési, továbbhaladási iránya, sőt a biztonság szempontjából kiemelten fontos elsőbbségi szabályozás kérdése is.

  Kulcsszavak:

  Témakör: Kiemelt, Városi közlekedés

 • Dr. Török Kálmán ,
  Dr. Pallós Imre :

  Kivonat: Hazánkban az aszfaltkeverékek tervezési, gyártási, beépítési minősítési rendszeréből az utóbbi öt évben teljesen kimaradt az aszfalt hideg állapotában mutatott tulajdonságainak ellenőrzése, vizsgálata. Mára az aszfaltburkolatok nyári plasztikus deformációs károsodását gyakorlatilag sikerült jelentősen mérsékelni, megszüntetni, de ezek a technológiai megoldások a viszkoelasztikus aszfaltok hidegoldali viselkedését kontrolálatlanul rossz irányba terelték. A BME Útépítési Laboratóriumban már az 1980-as évek közepétől foglalkoztak a Szerzők az aszfaltburkolatok hidegviselkedésével. A cikk célja a tudományos mélységű prezentálás mellett egyfajta figyelemfelkeltő, gyakorlati célú ismeret-terjesztés ezen témakörben.

  Kulcsszavak:

  Témakör: Kiemelt, Kötőanyagok, Útépítés

 • Simon József ,
  Vígh László Gergely :

  Kivonat: Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a földrengési határállapot mértékadó lehet hídjaink jelentős részénél. Meglévő hídjaink szeizmikus viselkedése nem ismert, meghatározásához szükséges a hidak szerkezetének pontos leírása. A meglévő közúti hídadatbázis alacsony ismereti szintet biztosít, azonban elegendő a hidak tipizálásához, mely alapján paraméteres vizsgálattal meghatározhatóak az egyes szerkezeti típusok kritikus kialakításai, elemei. A vizsgálatok pontosításához az adatbázis bővítésére van szükség, melynek rendszerét kidolgoztuk és bemutatjuk. A cikkben a hidak osztályba sorolása, valamint a sűrűbordás típushidak közelítő, teljes hídállományra kiterjedő szeizmikus kiértékelése is bemutatásra kerül.

  Kulcsszavak: alacsony vagy moderált szeizmicitás • földrengési teher • hídadatbázis • modális válaszspektrum analízis • szeizmikus hatás

  Témakör: Hidak és műtárgyak, Témakörök

 • Bencze-Kovács Virág ,
  Bereczky Ákos ,
  Ábel Melinda :
  A kerékpáros forgalom elemzése Budapesten [4.43 MB - PDF]EPA-02390-00005-0050

  Kivonat: A budapesti kerékpáros forgalom volumene az elmúlt 20 évben jól érzékelhetően növekszik, a kerékpáros forgalomról 1994 től állnak rendelkezésre adatok. Jelenleg három állandó, éjjel-nappal működő mérőberendezés számlálja a kerékpárosokat, 24 órás folyamatos adatsort szolgáltatva. A Budapesti Közlekedési Központ 2014 áprilisában és szeptemberében városszerte 31 helyszínen (10 helyszínen augusztusban is) kerékpáros forgalomszámlálást végeztetett. A BKK 2014 évi felméréseit és minden korábbi mérési eredményt felhasználva készült elemzés a budapesti kerékpáros közlekedés forgalmi és baleseti adatainak összefüggéseiről.

  Kulcsszavak: Budapest • kerékpáros forgalom • trendek

  Témakör: Témakörök, Városi közlekedés

 • Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna :

  Kivonat: A közterületi lépcsők és közúti vasúti peronok szoros kapcsolatban állnak egymással; talán nem vagy csak sokkal alacsonyabb szolgáltatási szintre méretezték e létesítményeket. Az útügyi műszaki előírások csak azt mondják ki, hogy az utasforgalmat figyelembe kell venni, és csak egy minimális méretet írnak elő peronok esetében. A jelzőlámpás átkelőnél sajnos sokszor tapasztaljuk, hogy szabad jelzés ideje alatt a lassúbb gyalogosok nem érnek át, illetve érik el az átkelő 2/3-át. A mérési eredmények alapján új gyalogos áthaladási sebességet javasolok bevezetni a közbenső idők számításánál, amely a forgalombiztonság növekedésével jár. A közúti villamos peronok effektív szélességi méretét mérések és mikroszimuláció alapján javasolom meghatározni különböző szolgáltatási szint alapon.

  Kulcsszavak: fix lépcső • gyalogos létesítmény • gyalogosforgalom • kijelölt gyalogos átkelőhely • közúti vasúti peron • méretezés • szolgáltatási szint

  Témakör: Témakörök, Városi közlekedés

 • Dr. Ing. Konrad Mollenhauer ,
  Dr. habil. Gáspár László :

  Kivonat: Az Európai Unió által finanszírozott DIRECT-MAT kutatási projektben 2009. és 2011. között összegezték a hajlékony pályaszerkezetek bontására és a visszanyert aszfalt új bitumenes kötőanyagú pályaszerkezetekben való újrahasznosítását célzó európai technológiákat. A projektben a részt vevő országokban érvényes jelenlegi szabályrendszer, valamint ajánlások és irányelvek mellett az egyes újrahasznosítási technológiák közötti különbségeket is rendszerezték. A kutatást a releváns, nemzetközi és nemzeti szakirodalmak és kutatások mellett nagyszámú esettanulmány vizsgálatára alapozták, mely során rendszerezték a tényleges helyszíni beavatkozások is. Az összegyűjtött adatok alapján áttekintették az útépítési anyagok bitumenes kötőanyagú pályaszerkezetben való újrahasznosításának lehetőségeit. Valamennyi lehetőségre összegyűjtötték az elöregedett burkolatok helyszíni besorolására, bontására, a visszanyert aszfalt telepi kezelésére és előállítására, besorolására és követelményeire, valamint telepi és helyszíni újrahasznosítási technológiákra vonatkozó legjobb megoldásokat. Ismerethiányos területeket és további kutatási feladatokat is azonosítottak. A cikk összefoglalja az aszfaltburkolatok bontásával, és a burkolati anyagok besorolásával kapcsolatos vizsgálatok eredményeit.

  Számos európai állam meleg- és mérsékelten meleg aszfaltok újrahasznosításával kapcsolatos kutatási eredményeit összefoglalva a még további kutatást igénylő területeket azonosítottak.

  Kulcsszavak:

  Témakör: Kötőanyagok, Útépítés