a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Útügyi lapok2. sz. (2013. ősz)

Tartalom

 • Kucsara Mihály :

  Kivonat: Egyes tervezői szokások akkor is rögzülnek és szinte megváltoztathatatlanok a tervezői gyakorlatban, ha azok nem felelnek meg az egyébként már igen régóta és helyesen megfogalmazott elveknek. Ilyen témakör az erdészeti utak vízelvezetése is. Ennek kapcsán az eróziómentes árokhosszok figyelembe vétele, részben az árokburkolás alkalmazása, részben pedig az áteresztők elhelyezése sablonosságának feloldását célozza. A hosszú időszak alatt kialakult és rögzült gyakorlati szokásokat azonban igen nehéz megváltoztatni. Mégis meg kell kísérelni, amely azonban csak egy konkrét és egyszerűen alkalmazható új irányelvvel lehetséges. Jelen tanulmány erre tesz egy kísérletet.

  Kulcsszavak: erózió, környezetvédelem, vízelvezetés

  Témakör: Kiemelt, Útépítés

 • Keleti Imre :

  Kivonat: Az elmúlt 50 év tapasztalatai szerint a mindenkori méretezési előírásoknak megfelelően tervezett és épített útpályaszerkezeteken a megfelelő szolgáltatási színt fenntartása egyre többe kerül az Országos Közúthálózaton, miközben az e célra fordítható források valószínűleg továbbra sem bővülnek az úthasználók és ugyanúgy a közúthálózat kezeléséért felelős szakmai szervezetek igényei szerint. Ezért az alkalmazható építési és fenntartási technológiák gazdasági hatékonyágának javulnia kell a jövőben. E technológiáik fejlesztését, a megrendelő által szabott egyértelmű követelményrendszer szerint, erőteljes K+F tevékenységgel e célkitűzésnek kell alárendelni. Ebben a folyamatban kiemelt szerepet kell, kapjanak az aszfaltburkolatok újrafelhasználási technológiái, a 30-50 év tervezési élettartamú betonburkolatú és/vagy kompozitburkolatú útpályaszerkezeti megoldások.

  Kulcsszavak: pályaszerkezet építés, pályaszerkezet tervezés

  Témakör: Kiemelt, Útgazdálkodás

 • Kovácsné Igazvölgyi Zsuzsanna :

  Kivonat: Egy 2003-as tanulmány szerint az Európai Unió útjain minden megtett kilométerre vetítve egy gyalogosnak 9-szer nagyobb az esélye, hogy balesetben hal meg, mintha autóban ülne. A jelen cikk elemzi a gyalogos balesetek súlyosságát, és rámutat arra a tényre, hogy a gyalogosok védtelen közlekedők. A vizsgált idősorok (2008-2012) egy-egy jellemző tekintetében összehasonlításra kerültek korábbi hazai és osztrák gyalogos baleseti adatokkal. A cikk ismerteti a leggyakrabban előforduló gyalogos balesettípusokat, okokat és a gyalogosok felelősségét a balesetek létrejöttében

  Kulcsszavak: balesetek okai, elemzés, Gyalogos balesetek, közlekedésbiztonság, trendek

  Témakör: Kiemelt, Városi közlekedés

 • Karoliny Márton :

  Kivonat: Az útpályaszerkezetek „teherbíróképessége” mint a forgalmi és környezeti hatásokkal szembeni ellenállóképesség nem kis mértékben függ az alaprétegek tulajdonságaitól. A hazai gyakorlatban az alaprétegek tervezése, megvalósítása során a tényleges szilárdságtani tulajdonságokat egyrészt kevéssé ismerik, másrészt – ezen ismerethiány miatt – nem megfelelőképpen alkalmazzák a tényleges megoldások során.

  Az írás áttekinti az útpályaszerkezeti szilárdságtan eszközeivel – a tényleges anyagtulajdonságok figyelembevételével – azokat a hatásokat, amelyeket az alaprétegek viselkedése a teljes útpályaszerkezetre gyakorol és javaslatokat fogalmaz meg az alkalmazások hatékonyságának javítására.

  Kulcsszavak: hidraulikus réteg húzószilárdsága, hidraulikusan kötött alapréteg, merevség, szemcsés alapréteg

  Témakör: Kiemelt, Útépítés

 • Gulyás András :

  Kivonat: A települések közötti közlekedési kapcsolatok leromlása fontossá teszi a korlátos felújítási erőforrások hatékony felhasználását. A szerző egy új módszert ismertet, mely figyelembe veszi az útállapotoktól függő utazási időt a közlekedési kapcsolatok javítását célzó felújítási változatok döntés-előkészítő értékelésében. Az útállapotban megmutatkozó bizonytalanság jellemzésére hasznosnak bizonyult a fuzzy változók alkalmazása. A bevezetésre javasolt módosított forgalom fogalma jól mutatja a személyek településközi utazásának minőségét. A komplex közlekedési igény index a társadalmi jellemzők értékelésére alkalmas, elsősorban a járási szintű kapcsolatokat tekintve. A kidolgozott új és hatékony többkritériumos értékelési és erőforrás-elosztási módszer, mely meglévő módszerek kombinálásán alapul, megfelelően segíti a településközi közlekedési kapcsolatok javítását célzó felújítási változatok közötti választást. Az értékelési módszer a változó nemzetgazdasági igényekből és a korlátos erőforrásokból kiindulva fuzzy változók használatával kezeli a műszaki, gazdasági és társadalmi jellemzőkben megmutatkozó bizonytalanságot.

  Kulcsszavak: bizonytalanság, többkritériumos értékelés, útállapot

  Témakör: Kiemelt, Útgazdálkodás

 • Dr. habil. Kosztka Miklós CSs :

  Kivonat: Bevezetés Mezőgazdálkodásunk megújítása közben számos problémával találkozhatunk, amelyek megoldása évtizedek óta késlekedik. A hivatkozási alap mindig a pénzügyi fedezet hiánya, amelynek megteremtésére sem tettünk meg mindent, mert az uralkodó költség - haszon elemzésre alapozott döntési modellekkel azok megtérülése nem bizonyítható.

  Kulcsszavak:

  Témakör: Kiemelt, Útgazdálkodás