a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Biomechanica Hungarica11. évf. 2. sz. (2018.)

Tartalom

Előszó

 • Kiss Rita M. :
  Vezércikk5-6 [344.04 kB - PDF]EPA-02271-00019-0010

Eredeti közlemények

 • Hampel Erzsébet Katalin ,
  Pálya Zsófia ,
  Kiss Rita M. :

  A nyirokredukciós kezelés hatásának mérése fontos, hiszen az kihat a rehabilitációs program alakítására és lehetőséget ad a beteg/betegség követésére. A rendszeresen alkalmazott mérési módszerek segítenek abban, hogy értékeljük a kezelés hatékonyságát, motiválóan hatnak a betegekre és a kezelő terapeutákra. A végtagok térfogatának mérése egyszerűnek tűnhet, habár a pontos mérést nem könnyű kivitelezni, a végtag összetett geometriai felépítése miatt. Vannak, akik a bőr feszességét, vagy hőmérsékletét mérik, mások a vízi immerziós módszert alkalmazzák. Célunk ebben a vizsgálatban, az alsó végtag a funkcionális megközelítésből fakadóan, a járás elemzése, annak érdekében, hogy információt szerezzünk a nyirokredukciós kezelés hatékonyságáról. Ezen vizsgálat során az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetben egy Zebris-alapú műszerezett futópadon egyszerűsített járásvizsgálatot végeztünk a nyirokredukciós kezelés előtt és után egy oldali érintettségű, különböző stádiumban lévő betegeknél. A kezelés hatékonyságát az így kapott távolság-, idő jellegű járási paraméterek, nyomás és erőviszonyok elemzésével vizsgálatuk.


  Measuring the result of lymphoedema treatments is important because the effects of the rehabilitation program become more evident follow-ups. Regularly applied measuring methods help to evaluate the efficiency of the treatments, motivate the patients and their therapist and make it possible to compare the quality of different health care providers. Measuring the volume of limbs seem to be quite simple, though the exact size is not easy to determinate, because of the complex geometrical structure of the limbs. Some would like to measure tightness or temperature of the skin, others use the water immersion method. Our goal in this present article is to try another approach, the gait analysis, in order to gain information on the effectiveness of lymphatic reduction therapy. During the investigation a pilot study was carried out at the National Medical Rehabilitation Institute by a Zebris-based instrumented treadmill. Before and after the treatment we tested patients of the lower limb lymphoedema with in one-side oedema and different phase of conditions. The resultant geometrical, phases and timing gait parameters, pressure and force awaking in the foot were considered in order to examine the effectiveness of lymphatic reduction therapy.

 • Kovács Kristóf ,
  Pammer Dávid :
  Orális implantátumok primer stabilitása15-22 [2.34 MB - PDF]EPA-02271-00019-0030

  A fogászati implantátumok stabilitás vizsgálata egyre nagyobb jelentőséggel bír mind a klinikumban, mind pedig az implantátum fejlesztők körében. Az implantátumok primer stabilitásának meghatározására számos módszer van, amelyeknek nagy többsége csak laboratóriumi körülmények között alkalmazható. Elenyésző azoknak a módszereknek a száma, amelyet folyamatosan, monitorozva a pácienst, alkalmazni lehet anélkül, hogy az osszeointegrációt roncsolná. A kutatásunk során az implantátumok primer stabilitásának meghatározása végeselemes analízissel történt. A numerikus szimuláció során, a statikus terhelés által létrehozott pontos elmozdulás mező feldolgozásával elemeztük a mikro-elmozdulásokat különböző típusú csontmodellekben. A biomechanikai jellemző (mikro-mobilitás) ISQ mérőszámra való konvertálásához egy kalibrációs görbét vettünk fel, kísérlet útján, labor környezetben. A kalibrációs görbéhez hat ismert típusú szabványos csontblokkba beültetett implantátumok mikro-elmozdulását szakítógép segítségével mértük, és ezzel párhuzamosan Osstell® stabilitás mérő készülékkel az ISQ értéket is párosítottunk az eredményekhez. A szimulációs eredményeket kísérletekkel is igazoltuk, amelyek során szabványos csontmodellező anyagba, fúrási protokoll szerint beültetett valós implantátumokon mértünk és elemeztünk mikro-elmozdulást és ISQ stabilitást. A kutatás eredményeként megállapítottok, hogy a mikro-elmozdulás és az ISQ közötti korreláció a különböző sűrűségű csontállomány függvényében egy kalibrációs görbével leírható, amely szükséges a numerikus szimulációs eredmények ISQ szerinti értelmezéséhez.


  In this work, finite element analysis was used to evaluate dental implant primary stability without further tests or measurements. Trough proper simulations the information about stability could be obtained faster and more easily than in vitro or in vivo studies. Screws which have similar thread properties than on market available dental implants were used in our research to evaluate their stability in various grades (six type) of bone. The 3D CAD models of these screws were reengineered and used to the simulation. The screws were placed in artificial bone samples and ISQ stability and micro motion were measured on them. The ISQ was chosen as the representation of implant stability because it is a general index-number of implant stability and it could be also measured with a standard commercially available device. Our approach was to simulate the micro mobility with FEA and to convert the simulated micro mobility to ISQ (Implant Stability Quotient). After the numerous measurements and simulations, it can be concluded that the implant stability can be effectively simulated via FEA. With this simulation method it is possible to predict the primary stability of dental implants with new geometries before implantation.

 • Gerendás Péter ,
  Károly Dóra ,
  Pammer Dávid ,
  Kiss Rita M. :

  Az additív gyártástechnológiák napjainkban egyre több területen jelennek meg, melyek közül az egyik legfontosabb az egészségügy. Segítségével egyedi tervezésű, személyre szabott kezelést nyújthatunk a betegeknek, ami a modern orvostudomány egyik alapja. A napjainkban alkalmazott törésrögzítés több szempontból is elavult, de a rendszer mérete, valamint az eljárás alacsony ára miatt nehezen fejleszthető. A hagyományos módszer sokszor kényelmetlen, nehézkes és kellemetlen. Ezt a törésrögzítési folyamatot egyedivé és könnyebbé teszi az additív gyártástechnológia és az eredményeképpen elkészült gyógyászati segédeszköz. A kutatás célja egy olyan eljárás kidolgozása, amely a mai egészségügyi rendszerben alkalmazott törésrögzítésre alternatívát nyújt. A hagyományos és a műanyag gipszkötés is számos hátránnyal rendelkezik, melyek az egyedi tervezésű és gyártású rögzítővel kiküszöbölhetővé válhatnak. A cél egy olyan eljárás és a folyamat során létrehozott termék bemutatása, amely a beteg státuszának felvételétől a kész ortézis kézhezvételéig tart. A rögzítő elkészítésének főbb folyamatpontjai: a beteg státuszának felvétele, kéz digitális letapogatása, 3D-s modell elkészítése, optimalizálása, a rögzítő nyomtatása, utómunkálatok elvégzése, tesztelése, majd végül a beteg tájékoztatása a használattal kapcsolatban.


  Additive manufacturing technologies are becoming increasingly common in today’s areas, one of the most important area is healthcare. We can provide unique, personalized treatment for patients, which is one of the foundations of modern medicine. Fracture fixation used today is obsolete in many ways, but it is difficult to improve due to the size of the system and the low price of the process. The traditional method is often uncomfortable, cumbersome and unpleasant. This fracture fixation process can become unique and easier by the additive manufacturing technology and the resulting medical aid. The aim of the research is to develop a method that provides an alternative to fracture fixation in today’s healthcare system. Traditional and plastic splints also have a lot of drawbacks that can be eliminated with unique design and manufacturing. The aim is to present a procedure and a product created during the process, from diagnosing the status of the patient until the final orthosis is received. The main process points of the manufacturing are: recording patient status, digital scanning of hands, creating and optimizing the 3D model, printing and testing the orthosis, and finally informing the patient about the application.

 • Kondor Judit ,
  Széll Anna ,
  Tihanyi József :

  A gerinc elongációját, vagyis a hosszirányú aktív megnyúlását vizsgáltuk. Ez az egyszerű, aktív mozgás a gerinc szagittális görbületeiben látható elváltozásokat produkál, melyeket a Spinal Mouse elektromechanikia eszközzel mértünk. Az eszköz minden mozgásszegmentet mér a cervicalis 7-től a sacralis 1 csigolyáig a szagittális síkban és a gerinc hosszát is. 27 vizsgálati alanyunk volt (n = 13) férfi és (n = 14) nő, akik közül (n = 9) már ismerte és használta is az elongációt. Tanulmányunk célja az volt, hogy igazoljuk a gerinc, illetve a thoracalis és lumbális görbületek változásait az elongáció közben. Majd ebből levonni következtetéseket a gerinc mély stabilizátor izmainak – a multifiduszoknak - biomechanikai funkcióira vonatkoztatva. További célunk a terápiás megközelítések fejlesztése a biomechanikai központ spinális kontrolljában, azaz a pelvico lumbális szegment stabilizációjában. Az ideális testtartás megfogalmazása nagy vitát szül a gyógytornászok vagy más mozgással foglalkozó szakemberek között. Pedig a helyes tartás adja az alapját minden stabilizációs tornaanyagnak.


  Eredményeink a gerinc hosszát illetve szignifikáns különbséget (p = 0,001) mutattak elongáció közben a TUD – elongációt ismerte – és a NEMTUD – először csinálta- csoportok között. Minden alany esetében mutatkozott növekedés a (p = 0,02) az elongált gerinchosszban a normál, saját testtartás gerinc hosszához képest. Jelentős csökkenés (p = 0,001) mutatkozott az elongált thoracalis görbület és a normal/saját thoracalis kifózis között is. De nem volt szignifikáns különbség (p = 0,24) a lumbális szakasz lordózisának változásában. A lumbális görbületekben egyértelmű csökkenést találtunk ugyan mindkét csoprtban szegmentálisan is, de nem volt statiszikailag jelentős változás (p = 0,917) kimutaható. Következtethetünk a lumbális viszonyulások és a spinális kontroll hatására és arra is, hogy a Spinal Mouse nem a legmegfelelőbb eszköz a lumbális szakaszban történő mozgástani változások mérésére az elongáció alatt, az erre a gerincszakaszra jellemző neuromuszkuláris sajátosságok és a biomechanikai természete miatt.

 • Hegedüs Ádám ,
  Tuza Kornélia ,
  Katona Péter ,
  Kopper Bence ,
  Tihanyi József :

  Egy adott izom elektromos aktivációs szintje a kontrakció során felületi EMG-vel (sEMG) vizsgálható. A kontrakció közben rögzített adatok frekvencia alapú elemzése lehetővé teszi a különböző izomrost típusok aktivációs szintjének megkülönböztetését. Kutatásunkban arra kerestük a választ, hogy hogyan befolyásolja a közepes mértékű terhelés a különböző tüzelési frekvenciájú motoros egységek aktivációs szintjét. A vizsgálatban a Testnevelési Egyetem 11 hallgatója vett részt. A vizsgált izom a biceps brachii volt izometriás körülmények között, 90 fokos könyök ízületi szöghelyzetben. Első lépésként ebben a szöghelyzetben felmértük az izometriás maximumukat (MVC), majd meghatároztuk az erő 65%-át és ennek megfelelő súlyzót kellett a személyeknek 90 fokos könyök ízületi szöghelyzetben megtartaniuk teljes kifáradásig. Miután a személyek letették a súlyt, azonnal elvégeztek egy MVC-t 10 másodpercig. A domináns oldali biceps brachii elektromos aktivitását rögzítettük a terhelési protokoll, illetve az azt követő maximális izometriás kontrakció alatt. A Noraxon MyoResearch Master Edition software alkalmazásával 20 Hz-es lépcsőkben határoztuk meg az adatok ferkvenciaspektrum intenzitás eloszlását 0-260 Hz között, emellett rögzítettük a frekvenciák átlagát és mediánját. A terhelési protokollból 3 ablak került kivágásra: első 5 mp (A1), középső 5 mp (A2) és utolsó 5 mp (A3), illetve a MVC alatt mért aktivitást (MAX) használtuk a statisztikai analízishez. Eredmények azt mutatják, hogy az idő előrehaladtával, vagyis a fáradás mértékének növekedésével (A1-től a A3-ig) az alacsony frekvanciájú motoros egységek aktivitása szignifikánsan nő (0-20 Hz, 20-40 Hz) míg a magas frekvenciájú motoros egységek aktivitása, meglepő módon (60-80 Hz, 80-100 Hz) szignifikánsan csökken. Az eredmények alapján az a tendencia vonható le, hogy a fáradás izometriás kontrakciónál szubmaximális terhelést alkalmazva az alacsony frekvenciájú motoros egységek aktivációs szintjét megnöveli, míg meglepő módon az aktiváció elején a csak részben bekapcsolt magasabb frekvenciájú motoros egységek aktivitása csökken. Következésképp a teljes kifáradásig végzett aktivitás nem eredményezi a magas tüzelési frekvenciájú rostok magasabb aktivációját a mozgás végén, vagyis amint a fáradtság növekszik az alacsonyabb aktivációs frekvenciájú motoros egységeknél izometriás kontrakció közben, a magasabb aktivációs frekvenciájú motoros egységek nem veszik át a szerepüket, vagy segítik azokat. Ez egy hosszan végzett aerob aktivitás során, például egy hosszabb futó vagy úszó versenyszám végén – nevezzük befutónak vagy hajrának – jelentős szerepet játszhat a végső eredményben. További vizsgálatok szükségesek annak kiderítésére, hogy a magas frekvenciájú motoros egységek aktivitása emelkedik–e a befutó során dinamikus kontrakciók esetén, mint ahogyan azt elvárnánk.


  Motor unit muscle activation can be measured during muscle contraction with the usage of electromyography and frequency analysis of the recorded data. The aim of our study was to determine how motor units behave under a submaximal isometric load executed until total exhaustion. 11 healthy students of the University of Physical Education participated in the study. We measured participants’ right elbow flexor muscle’s myoelectric activity with surface electromyography (sEMG). Their maximal voluntary contraction (MVC) force and EMG was recorded in a 90 degrees flexion of the elbows. 65% of the MVC was calculated, and with this load participants had to sustain a 90 degrees isometric flexion as long as they could. After a frequency analysis Noraxon MyoResearch Master Edition software made frequency bands of 20 Hz, between 0-260 Hz, and recorded the mean and median frequencies. 3 windows were cut from the fatiguing protocol: first 5 seconds (A1), middle 5 seconds (A2), last 5 seconds (A3). T-test for independent samples was used for determinig the differences. The results show, that as the protocol progressed in time and the effect of fatigue increased (from A1 to A3) the activity of low frequency motor units significantly increased (0-40 Hz) while activity of high frequency motor units (60-260 Hz) significantly decreased. Our results show, that as fatigue occurs the lower intensity isometric contractions increase the activation level of the low frequency motor units, while at the beginning of the activation semi-activated higher frequency motor units activation level will decrease. From the practical perspective this means that as fatigue increases int he lower activation level motor units, the higher activation level units will not take over and contribute int he contraction. In long distance aerobic activities, the last part of the race – called the run-in – is an important phase. Furter studies should be made wheter or not activity of the high frequency motor units increase during the run-in as we would expect.

 • Máté Hazay ,
  Annamária Varga ,
  Eszter Nagy ,
  Péter József Tóth ,
  András Büki ,
  Imre Bojtár :
  Finite element reconstruction of decompressive craniectomy51-60en [1.28 MB - PDF]EPA-02271-00019-0070

  Traumatic brain injuries (TBIs) have a devastating global epidemiological importance since they contribute to the mortality and morbidity in the society with a considerably large extent. After TBI the injured brain tissue tends to swell leading to the increment of the intracranial pressure (ICP) which can cause serious neurological damage and death. Therefore, a main goal of the neurosurgical procedure is the reduction of ICP which is possible via decompressive craniectomy (DC). However, its optimal execution regarding the size and the location of the skull opening is controversial. In this paper the reconstruction of DC is performed by finite element (FE) simulations. The applied modelling strategy is presented and patient-specific FE models are constructed with different levels of anatomic details which can predict the post-operative response of the brain tissue for a given pre-operative state. These models are validated by reconstructing real life DC case, where the predicted displacements and ICP are compared to their observed value measured by neurosurgeons. Results confirm the applicability of the above described modelling procedure, implying that such models can be used to optimize DC in the future based on the biomechanical response of the highly deformable brain tissue.

 • Gábor Szebényi ,
  Dénes Faragó ,
  Rita M. Kiss ,
  Károly Pap :

  The goals of our study were to evaluate the biomechanical differences between five tendons and the changes in biomechanical properties caused by low cycle fatigue loading. Achilles, quadriceps, semitendinosus + gracilis (STG), tibialis anterior (TA) and the peroneus longus (PL) were harvested from 8 donors. The grafts were removed and placed in a radio-cryoprotectant solution and slowly cooled and stored at -78 °C. The load was defined as a sinusoid function, the starting values are assigned to a peak load of 250 N and a minimum load of 0 N. Data was recorded in the 2th, 4th, 8th, 16th, 32nd, 64th, 128th, 256th, 515th and 1000th cycle. In the given cycles the whole measured waveform was registered. Young modulus of elasticity was calculated. To compare the biomechanical behavior of the different tendons the Young’s modulus values were evaluated in the 64th, 128th, 256th, 512th and 1000th cycles. While in case of PL and STG tendons the change is apperantly linear in the investigated range, in case of the Achilles, quadriceps and TA tendons there is a region where a significant change in modulus occurs.

 • Ficzere Péter ,
  Borbas Lajos ,
  Falk György :

  Az egyedi, testreszabott implantátumoknak számos előnye ismert. Ahhoz, hogy azok valóban tökéletesen, vagy ahhoz közelitő módon legyenek felhasználhatók igen sok szempontot kell figyelembe venni már a tervezési fázisban is. Bármilyen bonyolult, tökéletesen illeszkedő geometriát CT felvételsorozatból - a megfelelő paraméterek beállítása után – CAD geometriaként azonnal elő tudunk állítani. Ebből némi fájlkonverzió után egy – a 3D nyomtató bemeneteként ismert – stl formátumot könnyen készíthetünk. Így a szükséges geometria legyártása az additív gyártástechnológiákkal elvégezhető. Ezekkel az eljárásokkal létrehozhatjuk az orvosi implantátumokat, de elengedhetetlen tervezésükhöz a megfelelő anyagmodell kiválasztása és az anyagjellemzők pontos ismerete.1-4 Nélkülük megfelelő méretezés nem képzelhető el, mert a nem megfelelően méretezett implantátumok váratlanul, nem tervezett időpontban való tönkremenetele további problémákat is okozhat A legismertebb 3D nyomtatási eljárások leggyakrabban használt anyagainak összehasonlító vizsgálatával bemutatjuk, hogy az egyes eljárásokkal gyártott alkatrészek, implantátumok viselkedése milyen mechanikai modellel és milyen anyagjellemzőkkel írhatók le. Összehasonlítjuk az OBJET Polyjet Fullcure720, az FDM eljárás PLA, valamint az SLS eljárás elvén előállított PA anyagokat.


  Many advantages of the individual implantation are well known. To utilize all the advantages, several viewpoints have to be taken into consideration even in the design phase of the implant. Now it is possible to generate a CAD geometry even in case of complicated surfaces using CT records if the adjusted parameters are correctly determined. From this database – after the necessary transformation – the stl files formats for 3D printing machines can be generated. Thus the required geometry with a proper additive production technology can be realized. With this technology the human implants can be produced. To design this kind of implants the exact knowledge of the material law and the material parameters have to be known. It is very important for the exact design procedure, because without the exact knowledge of the material behavior, untimely failure of the implants could happen. In this paper the material laws and material properties of the commonly used polymer materials of 3D printing technologies are introduced and compared. The technologies and the materials are the following: OBJET Polyjet procedure with Fullcure720 material, FDM procedure with PLA material, and SLS with PA material.

 • Ficzere Péter ,
  Borbás Lajos ,
  Falk György :

  Az additív technológiák ugrásszerű fejlődése a felhasználási területek bővülését is eredményezte. Egyre gyakoribb, hogy a bonyolult geometriával rendelkező orvosi implantátumokat valamely felépítő gyártástechnológiával állítjuk elő. Fontos azonban vizsgálni, hogy az így előállított implantátum hogyan viselkedik terhelés hatására, megfelelő teherbírással rendelkezik-e, illetve milyen mértékben képes együttműködni a környezetével.1 Ehhez ismerni kell az eredeti csont terhelés hatására kialakuló viselkedését. A viselkedés jellegét döntően befolyásolják az adott csont, csonttípus anyagjellemzői, melyek többnyire valamilyen mértékű anizotropiával rendelkeznek, valamint a csontra ható várható igénybevételek. Az implantátumok fejlesztésének egyik fő célja, hogy azok a várható igénybevételek hatására, hasonló jelleggel és mértékkel deformálódjanak, mint az eredeti csont.2,3 Ezt a megfelelő topológia kialakításával, valamint a gyártás során használt anyagok helyes megválasztásával lehet elérni. További lehetőség, hogy a gyártástechnológiai paraméterek segítségével befolyásolhatjuk az anyagjellemzőket, pl. az orientációs hatás felhasználásával közelíthetjük a csont anyagjellemzőit. Jelen tanulmányban egy femur fiziológiás terhelés és oldalirányú esés hatására vonatkozó terhelhetőségi viszonyait vizsgáljuk. Ezt vetjük össze egy FDM technológiájú 3D nyomtató által, különböző gyártási paraméterekkel elérhető anyagjellemzőkkel.


  The rapid development of the additive manufacturing procedures resulted in the enlargement of the application fields of the technologies. It is more and more frequent that human implants with complicated geometry are produced by additive technologies. It is highly important to evaluate the behavior of the implants under external load, and to determine the load bearing capacity. Another important feature is the behavior of the implant in the living human environment. To reveal all the features mentioned above we have to know the behavior of the bone under real loading conditions. The behavior is influenced by the material properties of the bone, which generally can be described by anisotropy, and the expected loading conditions. One of the expected goals of the human implant’s development is the similar deformation behavior under loading conditions as in the case of the original bone. It can be carried out by a proper topology and with proper material selection. Another possibility to modify the material properties is the proper selection of the production parameters (to realize load direction oriented structure). In this paper the load bearing capacity of a femur in standing position and in fallen down position was investigated. The results have been compared with the material properties realized by 3D printed material property parameters of FDM technology.

Mozgásvizsgálat és -terápia

 • Dulházi Fanni ,
  Kopper Bence ,
  Tihanyi József :

  Az emberi test egyensúlyozása összetett folyamat, mely a központi idegrendszer, a vizuális, a vesztibuláris és a szomatoszenzoros rendszer révén valósul meg. Célunk volt összehasonlítani a professzionális táncosok (t) és tánctapasztalattal nem rendelkező nők (nt) egyensúlyozó képességét statikus helyzetben úgy, hogy a vizuális információ kerül blokkolás alá és úgy, hogy a vesztibuláris rendszer kerül megzavarásra. Összesen 40 fő nő vett részt a kutatásban, ebből 20 fő tánctapasztalattal nem rendelkezett és 20 fő volt táncos. A csoportok testmagasságának és születési idejének átlagaiban nem volt szignifikáns különbség. Tekscan típusú stabilométerrel a TKP előre-hátra, jobbra-balra elmozdulásait, a TKP vetülete által a plató síkjában bejárt út hosszát (Távolság) és azon ellipszis területét vettük fel, amelyben a tömegközéppont vetülete által a plató síkjában meghatározott pontok 95%-os valószínűséggel megtalálhatóak (Terület). Eredményeink kimutatták, hogy amennyiben vizuális jelek rendelkezésre állnak a vesztibuláris rendszer megzavarása kevésbé befolyásolja a táncosok egyensúlyozó képességét, mint a tánctapasztalattal nem rendelkezőkét, míg a vizuális rendszer megzavarása pont fordítva, a tánctapasztalattal rendelkezők esetén eredményezett nagyobb csökkenést az egyensúlyozó képességben.


  Balancing is a complex process detected by the visual, the vestibular and the somatosensory system. Our aim was to compare the ability of balance of the female professional dancers (d) and the non-dancers (nd) in two viewpoint: by blocking the visual information and by disturbing the vestibular system. A total of 40 women participated in the research, of which 20 had no dance experience and 20 were professional dancers. Recored datas were: body height and birth time, and there was no significant difference between them. For recorded the equilibrium datas we used stabilometer (Tekscan), which measured the distance, the area, the left-right and back and forth displacements of centre of mass. Our results have shown that if visual signals are available, the disruption of the vestibular system will have less influence on balancing ability of the dancers compared to the non dancers. When the visual system is blocked the dancers show reduced balance skills.

 • Lénárt Zoltán ,
  Nagymáté Gergely ,
  Szabó Andor :

  A központi idegrendszer korai károsodása következtében kialakult mozgásállapot (cerebrális parézis - CP) leírása komplex funkcionális eljárásokkal történik. Ebben nyújthatnak segítséget a mozgáselemző rendszerek. Ezek az eszközök a gyógypedagógiai kutatásokban egyelőre meglehetősen ritkák és nehezen hozzáférhetőek. A 2015/2016-os tanévben végeztünk egy kontroll csoportos felmérést, amelyben, többek között egy saját fejlesztésű, aktív marker követésén alapuló mozgáselemző rendszert (Electric Marker Based Motion Analyzer - EMMA) használtunk spasztikus cerebrális paretikus gyermekek és fiatalok felső végtagi mozgásainak vizsgálatára. A műszer alkalmasnak bizonyult az egyéni és csoportjellemzők mellett az időbeli változások ábrázolására is. Jelen kutatás célja ennek a műszernek a validálása OptiTrack Flex 13 mozgásrögzítő rendszer segítségével. A két mozgásvizsgáló rendszer egyidejű méréseinek eredményét négyféle felső végtagi mozgás során hasonlítottuk össze. Az összehasonlítás erős korrelációt mutatott, a hibára vonatkozó négyzetes középérték 0,78 és 2,6 mm között mozgott. Mindezek alapján megállapítható, hogy az EMMA valós adatokat szolgáltatott a vizsgált személyek felső végtagi mozgásairól.


  The state of motion of cerebral palsy (CP) is described by complex functional procedures. The motion analyser systems can be assisted it. These equipments are quite rare and you may find them hardly in the special pedagogical research. We used a self-developed active marker based analyser of movement (Electric Marker Based Motion Analyzer - EMMA) to examine the upper limb movements of children and young people with spastic cerebral palsy in a control group survey at 2015/2016 academic year. The device proved to be suitable for depicting temporal changes in addition to individual and group characteristics. The purpose of this research is to validate this movement analyser using the OptiTrack Flex 13 motion capture system. The results of simultaneous measurements of the two motion analyser systems were compared in four types of upper limb movement. The comparison showed a strong correlation, and the root mean square error ranged from 0,78 to 2,6 mm. It can be determined by EMMA provided real data on the upper limb movements of the examined persons based on the above.