a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Tér és Társadalom16. évf. 4. sz. (2002.)

Tartalom

Címlap

 • Címlap0 [554.51 kB - PDF]EPA-02251-00010-0010

Tanulmányok

 • Segesváry Viktor :

  A nyugati kultúrkörben évszázadok óta uralkodó politikai-intézményes forma, a nemzetállam, mára teljesen csődbe jutott, s nem honosítható meg a civilizációnkon kívül eső területek országaiban, mert ezekben a nemzet fogalma ismeretlen, és nem felel meg semmiféle társadalmi valóságnak. A világállam egy irreális ideológia szülötte, s halálos veszélyt jelent a mai demokráciák számára azáltal, hogy egyrészt elképzelhetetlenül megnövelné a távolságot a döntést hozók és a döntések súlyát viselők között, másrészt teljesen kiszolgáltatná a kisebbségeket a többségi csoportok, vagy egy hatalomra jutott kisebbség diktatórikus hatalmának. Az új évezred elmaradhatatlan politikai átrendeződésének szempontjából az egyetlen elfogadható megoldás tehát a nem területi, hanem kulturális alapokon nyugvó, kisebb egységek létrehozása, melyeknek működését és koordinálását a mai legfejlettebb információs és kommunikációs technológiák lehetővé teszik.

  Kulcsszavak: nemzetállam; decentralizáció; regionalizáció; kommunikációs technológiák

 • Czene Zsolt :
  A kulturális örökség területfejlesztési megközelítése25-38 [1.47 MB - PDF]EPA-02251-00010-0030

  E dolgozat a regionális tudományban eddig csak részlegesen megjelenő fogalmat, a kulturális örökséget értelmezi a terület- és vidékfejlesztés, általában a regionális politika szempontjából. Kísérletet tesz a kulturális örökség regionális szempontú meghatározására és gyakorlati szerepének vizsgálatára, egyúttal elhelyezi azt a regionális tudomány és a kapcsolódó tudományágak, szakágak viszonylatában. Kiindulópontja a térségi kulturális örökség komplex és integráló értelmezése.

  Kulcsszavak: kulturális örökség; regionalizmus; területfejlesztés

 • Jankó Ferenc :
  A hely szelleme, a településimage és településmarketing39-62 [1.91 MB - PDF]EPA-02251-00010-0040

  A hely szelleme széles körben elterjedt, kizárólag egy tudományhoz, tudományághoz nem kötődő kifejezés. A szépirodalmi témájú írásokon túl megtalálható a posztmodern építészet és a szociológia fogalomrendszerében is. A dolgozat célja az egyes fogalmi megközelítések bemutatása mellett a genius loci értelmezése a regionális tudomány rendszerében, illetve jelentéstartalmának elválasztása a behaviorista földrajz „településimage" és „sense of place" (helyérzet) fogalmától.

  Kulcsszavak: hely szelleme; regionális tudomány; településimage; településmarketing

Gyors ténykép

 • Hardi Tamás :

  A Magyarországgal szomszédos hét ország közül délnyugati szomszédunkkal, Szlovéniával közös határszakaszunk a legrövidebb, ugyanakkor a határátkelőkkel legsűrűbben ellátott. Magyar oldalon is élnek szlovének, s Szlovéniában is élnek magyar nemzetiségűek. A két rurális térség találkozásánál így ideális feltételek mutatkoznak a határon átnyúló együttműködések szervezésére. Tanulmányunk ezeknek a szlovéniai területfejlesztési hátterét igyekszik bemutatni, a rendszert, a terveket, amelyekben Magyarország, a határon átnyúló tevékenység is megjelenik. Ezen túl röviden bemutatjuk a határtérség néhány együttműködését is.

  Kulcsszavak: határon átnyúló együttműködés; Szlovénia; területfejlesztés

 • Rédei Mária ,
  Jakobi Ákos ,
  Jeney László :

  A tanulmány célja bemutatni a hazai ipari tevékenység változását az átmenet időszakában a foglalkoztatás, az értékesítés és az exportértékesítés alapján. A termelés specializálódásának és térbeli változásának jellemzői miként követik a nemzetközi fejlődést és játszanak szerepet a centrum—periféria esetekben. Igazolni, hogy a magas jövedelmű régiók tolódnak a magas termelékenységet jelentő ágazati tevékenység felé, míg az alacsonyabb jövedelemmel rendelkező régiókban a munka-intenzív termelés felé.

  Kulcsszavak: integrálódás; feldolgozóipar térbeli változása; regionális specializáció; ágazati koncentráció

Kitekintő

 • Finta István :
  Területfejlesztési és értékelési rendszer Ausztriában109-128 [1.78 MB - PDF]EPA-02251-00010-0070

  Ausztriában a tartományok számára jelentős döntési jogosítványokat biztosító szövetségi berendezkedés ellenére a területfejlesztés rendkívül csekély mértékben jelenik meg azon a szinten, ahol a legerősebbnek kellene lennie, vagyis a tartományok szintjén. A tanulmány ezen a szinten ismerteti a területfejlesztés rendszerét, s mutatja be a róluk készült jelentést.

  Kulcsszavak: területrendezés; területi programozás; regionális politika; értékelési jelentés; jogi szabályozás

Tartalom, Szerzők, Információk