a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Rivista di Studi Ungheresi12. (2013.)

Tartalom

I. Atti del Convegno in memoria di Tibor Klaniczay al 20° anniversario della sua scomparsa

 • Miklós Boda :

  Az egyháztörténész és Janus Pannonius kutató Koller József itáliai küldetéséről

  A római emlékkonferencia hírére Boda Miklós, a Pécsi Egyctemi Könyvtár 82 éves nyugalmazott könyvtáros kutatója, vonatra ült, és kiutazott Rómába, hogy így hajtson fejet Klaniczay Tibor emléke előtt, aki nem tett különbséget az egyetemen dolgozó és az egyetemek falain kívül tevékenykedő tudósok között. Előadásában Koller József pécsi kanonok olaszországi Janus Pannonius kutatásairól beszélt.

  A konferencia alkalmából a résztvevők között kiosztották az MTA Irodalomtudományi Intézet által erre az alkalomra megjelentett Klaniczay Tibor idegen nyelven kiadott tudományos publikációinak bibliográfiáját, melyet R. Takács Olga 1993. évi kiadványa alapján Jankovics József szerkesztett.

II. Saggi letterari

 • Armando Nuzzo :
  Introduzione al volume ’Letteratura degli Ungheresi’85-98it [274.12 kB - PDF]EPA-02025-00029-0090

  Bevezetés ’Az olaszok magyar irodalomtörténeté’-hez

  Armando Nuzzo, a római La Sapienza Tudományegyetem magyar szakán, majd a Firenzei Egyetem Irodalom szakán doktorált. Ma a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Olasz Tanszékének egyetemi docense, és az MTA Bólyai kutatási programja keretében új olasz nyelvű magyar irodalomtörténeti kézikönyvet írt az olaszországi magyar szakos diákok és a magyar irodalom iránt érdeklődő nem hungarológus olasz kutatók részére. A most közreadott tanulmány ennek a munkának első, bevezető fejezete. Az előszóban a szerző áttekinti az eddigi olasz nyelvű magyar irodalomtörténeti munkákat, és elméleti alapon is megindokolja munkájának szükségességét, illetve bemutatja annak módszertani és periodizációs szempontjait. Külön foglalkozik a latin nyelvű magyar irodalom és a XX. századi úgynevezett „határon túli” magyar szerzők életműve bemutatásának szükségességével, az „egységes” magyar irodalom kérdésével, a magyar műveltség európai gyökereivel, és avval, hogy mit kell értenünk a „modern” illetve a „mai” magyar irodalom alatt.

 • Elena Maiolini :

  Petőfi Sándor ’Füstbement terv’ c. verse bresciai dialektusban. Angelo Canossi dialektális költő Petőfi forditása 1944-ből

  Elena Maiolini, a velencei egyetem tudományos kutatója, 2012-ben jelentette meg Angelo Canossi (1862-1943) olasz költő bresciai dialektusban írt verseinek és műfordításainak gyűjteményes kiadását (Angelo Canossi, Melodia, Congedo e le altre poesie in dfialetto bresciano, Bornato, Sardini, 2012). A kötetben szerepel Petőfi Sándor Füstbement terv című költeményének bresciai dialektusban készült műfordítása is. A tanulmány részletesen beszámol Petőfi Sándor olaszországi ismertségéről és Canossi Petőfi iránt érzett tiszteletéről, valamint bemutatja a műfordítás költői értékeit és nyelvjárási érdekességeit.

 • Anna Fuchs :
  La cultura italiana nelle opere di Jenő Péterfy110-117it [226.35 kB - PDF]EPA-02025-00029-0110

  Péterfy Jenő és az olasz kultúra

  Péterfy Jenőről, a neves klasszikafilológus esztétáról közismert Itália-szeretete. Ő volt az egyik első „áldozata” a XIX-XX. századforduló magyar lateiner értelmiségieire jellemző „Itália-mánia” betegségnek. Viszonylag fiatalon azért lőtte magát főbe az Olaszországból hazafelé tartó vonaton, mert nem akart a szeretett országtól messze meghalni, és mert meg volt róla győződve, hogy „atomjai halála után Itáliaba akartak volna szökni”. Fuchs Anna tanulmánya részletesen számba veszi Péterfy Jenő olasz kulturával, irodalommal foglalkozó írásait, mindenek előtt Szász Károly Isteni Színjáték forítása kapcsán írt Dante tanulmányát, mely Dante költészetének „dekadens” értelmezésével Babits Mihály új fordításának egyik kiindulási pontja volt.

 • Cinzia Franchi :
  La condizione delle donne nella narrativa ungherese del primo Novecento118-125it [221.34 kB - PDF]EPA-02025-00029-0120

  A nők helyzetének ábrázolása a XX. század első felének magyar prózairodalmában

  Cinzia Franchi a római egyetemen végezte magyar tanulmányait, majd Szegeden és Kolozsvárott tanított, jelenleg a Padovai Tudományegyetem Magyar Tanszékének adjunktusa. Egyik kutatási területét a magyarországi nő-írók jelentik. Kutatásai ereményeképpen jelentette meg saját fordításában és kritikai kiadásában Petrőczi Kata Szidónia verseit. Jelen tanulmányában a XX. század első felének irodalmát veszi vizsgálat alá, hogy abban miképpen érvényesült a nők társadalmi helyzetének és szerepének ábrázolása, különös tekintettel a kor nő-íróinak (Kaffka Margit, Reichard Piroska, Emma Ritoók, Erdős Reneé, Lesznai Anna, Szederkényi Anna) műveire.

 • József Takács :
  I viaggi di Lajos Fülep in Italia126-131it [209.82 kB - PDF]EPA-02025-00029-0130

  Fülep Lajos Itáliában

  2012 őszén, két hónappal kedves professzora és atyai jóbarátja, Sallay Géza halálát követően, hosszan tartó súlyos betegség után vesztettük el Takács Józsefet, az ELTE Olasz Tanszékének docensét, az olasz kultúra és műveltség nagy barátját, aki az utóbbi harminc évben rendszeresen látogatott el a római magyar tanszékre és tartott a magyar és olasz szakos diákoknak előadásokat a modern magyar irodalom és művészet, a magyar-olasz kapcsolatok kérdéseiről. Emlékére egyik kedves témájáról, a művészettörténész és Dante-kutató, Fülep Lajos Itália-mániájáról írt tanulmányát közöljük, melyben nemcsak a Fülep firenzei „tanuló” éveivel, Amendolához, Papinihoz és Prezzolinihez kötődő barátságát elemzi, de kitér Fülep Lajos kevéssé ismert 1918-1919 évi diplomáciai küldetéseire is, amikor az I. világháború, majd a forradalmak leverése után a magyar kormányok megbízásából kisérletet tett a világháború előtti magyar-olasz politikai kapcsolatok felújítására.

 • Lajos Kassák :
  Il Futurismo134-144it [221.19 kB - PDF]EPA-02025-00029-0150

  Futurizmus (Maria Puca fordítása)

  Maria Puca az udinei és yveskylei egyetemen folytatott tanulmányai után a Római La Sapienza tudományegyetem magiszter magyar szakán fejezte be tanulmányait. Szakdolgozatát az olasz futurizmus és a magyar aktivizmus összehasonlító elemzéséből készítette. Jelen dolgozatában Kassák Lajos 1924-ben Az izmusok történetéről írt tanulmánykötetének futurizmusról készült tanulmányát mutatja be, majd saját fordításában közli Kassák Lajos eddig még olaszra le nem fordított írását.

 • Lorenzo Marmiroli :
  Le traduzioni delle opere di Kosztolányi145-149it [201.19 kB - PDF]EPA-02025-00029-0160

  Kosztolányi Dezső angol, német, olasz és orosz fordításai

  Lorenzo Marmiroli a Római La Sapienza Tudományegyetem magyar szakának magiszter kurzusán végzett 2009-ben Kosztolányi Dezsőről írt szakdolgozatával. Egy évig egy németországi gimnáziumban tanított olasz nyelvet, miközben a római egyetemen készíti doktori disszertációját az első világháború magyar és európai irodalmi visszhangjáról. Jelen tanulmányában részletesen bemutatja Kosztolányi Dezső műveinek angol, francia, német, olasz és orosz fordításait és fogadtatását.

 • Dezső Kosztolányi :
  Due novelle: Il bagno, La chiave150-161it [224.35 kB - PDF]EPA-02025-00029-0170

  Két novella: A fürdés, A kulcs (Lorenzo Marmiroli fordítása)

III. Storia

 • Andrea Carteny :

  Tanulmányok az olasz Risorgimento és a magyar Szabadságharc történetéről

  Andrea Carteny a római tudományegyetem Kelet-Európa történeti tanszékének adjunktusa magyar történelmet tanít a római magyar- és történelem-szakos hallgatóknak. Az olasz egység megteremtésének 150. évfordulóján több tudományos konferencián tartott előadást az olasz Risorgimento magyar kapcsolatairól Olaszországban, Magyarországon és Erdélyben. Ezen tanulmányai alapján vonja meg írásában az évforduló alkalmából folytatott kutatások mérlegét.

 • Mária Kelemen :
  Breve storia dell’insegnamento della magiaristica in Germania172-177it [203.32 kB - PDF]EPA-02025-00029-0190

  A németországi egyetemi magyar oktatás rövid története

  Kelemen Mária, a müncheni Ludwig Maximillians Universität magyar nyelvtanára tanulmányában bemutatja az első németországi magyar tanszékek alapítását a göttingai Finnugor-tanszék alapításától Gragger Róbert 1917-es berlini tanszék alapításáig, illetve kitér a németországi magyar nyelv és irodalom oktatás jelenlegi helyzetére és problémáira, különös tekintettel a Római La Sapienza egyetemmel Erasmus kapcsolatban lévő müncheni egyetem finnugor és magyar tanszékének tevékenységére.

IV. Storia dell’arte

 • Claudia Zaccagnini :

  Hajnal János első római üvegablaka a via Prenestinán épült San Leone Magno templomban

  A szerző, aki most fejezte be monográfiáját a neves Olaszországban élő magyar festő Hajnal János (1913-2010) művészetéről, jelen tanulmányában Hajnal első jelentős római munkáját mutatja be, azt a nagyméretű festett üvegablakot, melyet a via Prenestinán 1951-ben emelt I. San Leone Magno templom számára készített. Az alkotás nagy sikerének köszönhető, hogy Hajnal János lett a XX. század második felének egyik világszerte leghíresebb egyházművészeti alkotója, akinek festett üvegablakai díszítik Olaszország, Európa és az amerikai kontinens monumentális modern templomait, de megcsodálhatók a római Santa Maria Maggiore Bazilikában és a Milánói Dómban is.

V. Cronaca dei convegni e recensioni

 • A XI. magyar-olasz művelődéstörténeti konferencia aktáinak bemutatója a római Nemzeti Lincei Akadémián. Lamberto Maffei a Lincei Akadémia és Pálinkás József, az MTA elnökének beszédei

  2009-ben a Lincei Akadémia és az MTA tudományos együttműködése keretében, a Római La Sapienza Tudományegyetem rendezésében került sor a XI. magyar-olasz művelődéstörténeti konferencia megrendezésre az „Antik örökség továbbélése a magyar és olasz kutúrában a XIX. században, a neoklasszicizmus és az avantgard között” témakörben. A konferencia aktáit a Római La Sapienza Egyetem kiadója jelentette meg Beatrice Alfonzetti és Sárközy Péter szerkesztésében 2011-ben. A kötet bemutatóját 2012. március 20-án rendezte meg a Lincei Akadémia a 40 éves tudományos együttműködést fenntartó két tudományos akadémia elnökének jelenlétében. A lap jelen számában közöljük Lamberto Maffei, a Lincei Akadémia és Pálinkás József, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének ez alkalommal tartott beszédeit. Az utolsó XII. magyar-olasz konferenciát a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutató Központja rendezte meg 2013 május 29 – 31 között. A konferencia magyar vonatkozású előadásait következő számunkban közöljük.

Letöltés egy fájlban [6,3 MB - PDF]