a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón23. évf. 3. sz. (2019.)

Tartalom

Tanulmány

 • Kőműves Sándor :

  Összefoglalás: A Svájci Orvostudományi Akadémia A haldoklással és a halállal kapcsolatos kérdések (2018) címen kiadott irányelve újradefiniálta az életüket lezárni kívánó betegek gondozása során betölthető orvosi szerepkört. Minthogy Svájc azon kevés országok egyike, ahol szigorú feltételek teljesítése mellett jogilag megengedett az orvos által asszisztált öngyilkosság, különösen érzékeny pont az orvosi szerep tartalmában az asszisztált öngyilkossághoz való viszony. A Svájci Orvostudományi Akadémia ugyanakkor nem egyoldalú álláspont-módosítást vezetett be, sokkal inkább célja volt megjeleníteni azt a többszólamúságot, ami a svájci orvosoknak az asszisztált öngyilkossághoz való álláspontjában egyre inkább megmutatkozik. Az Irányelv asszisztált öngyilkosságot érintő passzusa nem meglepő módon erőteljes reakciókat váltott ki, ugyanakkor hozzájárul az életvégi döntéshelyzetekről folytatott intenzív svájci párbeszédhez.

 • Barcsi Tamás :
  A végesség hatalma. Gondolatok a halálról Badiou nyomán14-28 [199.59 kB - PDF]EPA-02002-00069-0020

  Összefoglalás: Tanulmányomban Alain Badiou egyik szemináriumi előadásának írott verziója alapján fogalmazok meg néhány gondolatot a halál, a végesség problémájáról. Először röviden megvizsgálom Heidegger, Sartre és Badiou halálfelfogásának hasonlóságait és különbségeit, majd a Badiou által a végességhez kapcsolt négy fogalmat értelmezve írok a halál mibenlétéről. A négy alapvető fogalom: identitás, ismétlés, szükségszerűség és Isten. Munkámban főként az identitás és a halál összefüggéseit tárgyalom. A következő kérdésre keresem a választ elsősorban: mit jelent a halálhoz való saját viszony kialakítása?

 • Sarungi Emőke :
  Gondolatok a komplikált gyász fogalma mentén29-36 [147.94 kB - PDF]EPA-02002-00069-0030

  Összefoglalás: A komplikált gyász fogalma mentén felmerült kételyeket és aggodalmakat igyekeztem összevetni írásomban a kategorizálás lehetséges előnyeivel. Fontos célkitűzésem volt, hogy ne a definíciók és diagnosztikus meghatározások szempontjából, hanem a korábbi gyászelméletekkel foglalkozók szemszögéből (mint Kübler-Ross és Walfelt), valamint fenomenológiai és egzisztenciális pszichológiai, filozófiai nézőpontból is megközelítsem a gyász és a komplikált gyász fogalmakat. Egy olyan kettős fókuszú segítést javaslok, amelyben a segítő kapcsolat biztonsága és a segítő figyelme a normál gyász és a mentális betegségek differenciálásában egyaránt fontos.

Szemle

 • Csikós Dóra :

  Összefoglalás: A 2014-ben alakult Életvégi Tervezés Alapítvány azt szeretné elérni, hogy az emberek proaktívan foglalkozzanak az életvégi kérdésekkel ésehhez nyújt segítségetismeretterjesztőtevékenységével. Az ismeretterjesztés kezdeti tapasztalatai alapján merült fel az igény arra, hogy új irányt jelöljünk ki kommunikációnkban, és elérjük azt a közönséget is, amely még nem érintett közvetlenül az életvégi döntésekben, de nyitott a tervezésre. A tanulmány ennek megfelelően a 2019 tavaszán indított Strucc Café rendezvénysorozat tapasztalatait mutatja be.

 • Zelena András :
  Az emberi test komposztálásának lehetősége45-49 [143.92 kB - PDF]EPA-02002-00069-0050

  Összefoglalás: A világon számos nagyváros küzd a sírkertek megtelésével és a bővítés területigényének nehéz terhével. Emiatt egyre több alternatív temetési eljárás válik elérhetővé a világon. Tanulmányomban az emberi test komposztálásának kérdését járom körbe és ismertetem az olvasókkal. Ezzel folytatom a korábbi közleményeimben megkezdett témát, amelynek során először a krematóriumok nyílt napjait látogatókkal készült interjúim tanulságait mutattam be, majd pedig az alternatív temetkezési formák terjedéséről és az azokhoz való attitűdváltozásról írtam részletesen.