a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón22. évf. 4. sz. (2018.)

Tartalom

Tanulmány

  • Kőmüves Sándor :

    Összefoglalás: A tanulmány első lépésben a hazai szóhasználatból vett példákon keresztül illusztrálja, hogy a palliatív gondozás és a hospice kifejezések számos jelentésben állnak használatban. Ezt követően rámutat néhány lehetséges gyakorlati következményre, amelyek az eltérő szóhasználati módokból fakadhatnak. A tanulmány „gerincét” annak a hagyománynak az elemző ismertetése alkotja, amely a modern hospice és a palliatív gondozás kifejezéseink kialakulásában meghatározó szerepet játszott. Ez Cicely Saunders gondolatvilága. Cicely Saunders munkásságából a nevezett két terminus gondolati megalapozását, a teológiai-filozófiai alapvetést tárgyaljuk. Elemző ismertetésünk során Saunders meglátásait azon ismertebbé vált amerikai munkák kontextusába helyezzük, amelyek a halál és a haldoklás valamely aspektusával kapcsolatban születtek 1935 és 1969 között. Tanulmányunk vége felé ismét a palliatív gondozás és a hospice szavak jelentéseire térünk vissza. Itt röviden vázoljuk azokat a történéseket is, melyek lehetővé tették a hospice szekularizálódását, illetve a palliatív medicina kialakulását. Tanulmányunk zárásaként néhány olyan gondolat szerepel, amelyet a saundersi alapvetés mai üzeneteként interpretálhatunk. A saundersi hagyomány megértése segíthet bennünket abban, hogy a szóhasználati eltéréseket megfelelőbb módon értelmezhessük.