a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón15. évf. (2011.) 2-3. sz.

Tartalom

Interjú

 • Daróczy Gábor :
  A halál jelensége a bencéseknél1 [123.20 kB - PDF]EPA-02002-00040-0010

  „A halál végleges. Nincs helye semmi ellentmondásnak; ha közeleg, akkor minden érintettnek, haldoklónak és szeretteinek tudomásul kell vennie, és bekövetkezése után nyilvánvaló ténye előbb vagy utóbb tudatosul. Érzelmileg kétségkívül hatalmas kihívás a halál, de mint minden más problémához, ehhez is másképpen viszonyulunk. Függhet ez korunktól, neveltetésünktől, nemünktől, kultúránktól és vallásunktól, megküzdési stratégiáinktól.

  Jelen munkámat egykori középiskolámban, a bencés rend által működtetett Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban készítettem, hogy interjúim során fényt derítsek arra, miként élik meg, illetve látják a római katolikus hitet szerzetesi lelkülettel elkötelezetten élő bencés rend tagjai a halál jelenségét."

Tanulmány

 • Zengő Péter :

  Nem csak haláleset, hanem más veszteségélmények is kiválthatnak gyászreakciót. Ha a krízisek egymást érik, a gyászmunka folyamata megreked, a személyiség fejlődése szinteket zuhanhat, regrediál. A gyászmunka elvégzésére azonban később is van esély.

  Dr. Németh László a családjából, egyik unokatestvére feleségéről, Milliről mintázta az Iszony (1947) nőalakját. Lélekrajzában a méltatlan társadalmi-emberi környezettől elidege-nedő, a normákkal megalkudni képtelen minőségigényt és szolgálatetikát fogalmazta meg egy házasság történetében.

 • Henczi Eszter :

  Az élet és a halál nagy kérdéseivel előbb-utóbb mindannyian szembesülünk. Egy hozzátartozó vagy barát halála vagy épp saját életünk lassú folyása időről időre elénk hozza a kérdést: mit gondolunk a halálról? Úgy vélem, sokan vannak, akik a válasz megtalálásához segítő foglalkozású szakembert keresnek. A pszichológusoknak és a lelkészeknek hivatásuk természetéből fakadóan rendszeresen át kell értékelniük saját élet- és halálképüket annak érdekében, hogy adekvát társai lehessenek a hozzájuk fordulóknak a válaszok megtalálásának útján. Vajon mennyire kidolgozottak a lét és nemlét kérdéseire adott válaszok a pszichológusoknál és a vallási vezetőknél? Mennyiben tükröződik halálhoz való viszonyuk az életcéljaikban, a megküzdési módszereikben? Kutatásom keresztmetszeti, kérdőíves kutatás, amelyben pszichológusok és lelkészek mintáján vizsgálom a halálfélelmet, a pszichológiai immunrendszert, a spirituális élmények hatását, illetve az életcélokat, mindezt egzisztencialista keretbe ágyazva.

 • Kékes Szabó Marietta :

  Hazai viszonylatban második helyet foglalnak el a daganatos betegségek mortalitási mutatói a szív- és érrendszeri megbetegedések után. Kutatásom során 5 gyógyult és 5 már terminális állapotú beteggel készítettem interjút. Személyiségjegyeiket strukturált (mély)interjúkban és a kérdőívekben vetettem össze olyan differenciákat keresve, amelyek az előző csoport túlélési esélyeit a várható prognózis mellett segítették. Hipotéziseimet a kórtörténetre, a társas támogató kapcsolatra, a pozitív- és negatív gondolkodásra, a személyiségjegyekre- és típusokra, valamint a betegség adta szemléletmód és értékrendváltozásra vonatkoztatva próbáltam igazolni. Ezen eredmények alapján dolgoztam ki serdülők számára - a Williams Életkészségek Program egységeit alapul véve - módszertani ajánlásként azt az egészségfejlesztő programot, amelyben a projekt egyes moduljaihoz kapcsolódóan külön hangsúlyt kapott a krónikus betegséggel és gyásszal való megküzdés.

Könyvajánló