a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón8. évf. (2004.) 4. sz.

Tartalom

 • Horányi Ildikó :
  Előszó [7.08 kB - HTML]EPA-02002-00022-0010

Versek

Esszé

 • Palotás Rozina :
  Megperzselve [14.40 kB - HTML]EPA-02002-00022-0030

Tanulmány

 • Simkó Csaba :
  Súlyos beteg a családban13 [172.63 kB - PDF]EPA-02002-00022-0040

  A szerző tanulmányában a laikusok számára is érthető módon, számos eset bemutatásán keresztül világít rá a súlyos beteg otthoni ápolásának nehézségeire, a gyakori kommunikációs zavarok okaira. A beteget érintő veszteségfázisok, az énkép megváltozása okozta traumák mellett néhány alapvető gyakorlati tanács erejéig foglalkozik a beteg és a családtagok közötti párbeszéd néhány lényeges kérdésével illetve a gondozók pszichés problémáival is. Az írás - szűkre szabott keretei között - a gyógyíthatatlan betegek sikeres otthoni ápolását kívánja elősegíteni.


  Severely ill in the family

  In his study the author reveals the difficulties of home care of the severely ill and the reasons of frequent communication problems through reviewing many cases in a manner that is understandable by laymen as well. Besides loss-phases that affect the patient and traumas caused by the change of self-image to the extent of some basic practical advices he deals with some important issues of dialogue between the patient and family and psychic problems of the caregivers. In spite of its short extension, the article is written to facilitate successful home care of incurable patients.

 • Fleischer Alexandra :

  A házastárs elvesztése, a szakirodalmi adatok alapján a hátramaradott házastárs szomatikus és pszichés tüneteinek növekedését, felerősödését vonja maga után. 2003 őszén végzett kutatásom célja az volt, hogy egy kisebb, homogén mintán, objektív orvosi adatok (pl. orvosi konzultációk számának) elemzésén keresztül megvizsgáljam, hogy a házastárs elvesztése valóban a szomatikus és pszichés tünetek számának megnövekedését vonja-e maga után, valamint nagyobb arányú mortalitással jár-e az illesztett kontrollhoz képest.

  Összesen 62 személy (31 gyászoló és 31 kontroll) orvosi adatait (konzultációk, felírt receptek, valamint szakrendelésre való beutalások száma) tekintettem át. A gyászolók körében az összes vizsgált változó szignifikánsan (pá0.05) magasabb volt a kontrollcsoport adataihoz képest. Az eredmények alátámasztják azokat a kutatási eredményeket, amelyek a veszteség pszichés és fizikai egészségre gyakorolt negatív hatásait igazolták, bár fontos hangsúlyozni, hogy a háttérben egyéb, a vizsgálatban nem kontrollált tényezők is állhatnak.

  A „bereavement protocoll" olyan hozzáállást, törődési módot jelent, amely a veszteség negatív hatásait minimalizálná. A veszteséget követő pszichés distressz redukálására irányuló intervenciók hosszútávon kedvező hatást gyakorolhatnak a pszichés és fizikai mortalitásra, morbiditásra, ezért fontos lenne a rizikófaktorok feltérképezése és a korai intervenció. Ez sajnos a mai napig elhanyagolt területe az egészségügynek, az egészség-tájékoztatásnak - a kutatás ennek fontosságára hívja fel a figyelmet.


  Investigation of psychic and somatic diseases connected to loss

  According to literature data, losing a spouse entails an increase and acceleration in the surviving spouse's somatic and psychic symptoms. The aim of my examination done in the fall of 2003 was to study through the analysis of medical data (e.g. number of visits) of a smaller, homogenous sample if losing a spouse indeed leads to an increase in the number of somatic and psychic symptoms and if it entails a higher mortality in comparison with the fitted control.

  I have reviewed the medical data (consultations, prescriptions and number of specialist referrals) of 62 persons (31 mourners and 31 controls) altogether. Among mourners all studied variables were significantly (p<0.05) higher as compared with those of the control group. The results confirm study data that demonstrate negative effect of loss on psychic and physical health but it is important to emphasize that other factors that were not controlled during the study might be in the background as well.

  „Bereavement protocol" means an attitude and manner of care that would minimize negative effects of loss. Interventions aimed to reduce psychic distress following loss might have a favorable effect on psychic and physical mortality and mortality on the long run - that is why mapping of risk factors and early intervention is very important. Unfortunately this is a neglected part of health care and health-information even today - the study draws the attention on its importance.

 • Debrődi Gábor :

  A tanulmány a 19. század utolsó harmadában kialakuló magyarországi szervezett mentést és annak ausztriai előzményeit mutatja be, különös hangsúlyt fektetve a betegszállítás történetére. Bepillantást enged a bécsi rendőr-mentők, majd az 1881 decemberében szerveződött bécsi, s az ő példájukon, az 1887-ben induló Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület betegszállítási gyakorlatába, s külön figyelmet fordít a különféle mentőszervezetek halottszállítással kapcsolatos szabályzatára.


  Early patient-transport methods in emergency medicine history

  The study introduces the development of organized rescue in Hungary in the last tierce of the 19th century and its Austrian premises, specially emphasizing the history of patient transport. It gives an insight to the patient transport practice of Vienna policemen-ambulance men, then in that of the Viennese Volunteer Ambulance Society formed in 1881 which was followed by Budapest Volunteer Ambulance Society, founded in 1887 and pays special attention to the regulations on the transport of the dead of various ambulance organizations.

 • Kicsi Sándor András :
  Koporsó és kereszt67 [127.63 kB - PDF]EPA-02002-00022-0070

  A tanulmány a koporsó és a kereszt szó ikonikus, jelentéstani vizsgálatával bizonyítja, hogy a halál tipográfiai kifejezéseiként számon tartott szavak kiterjesztett jelentései családi hasonlóságot mutatnak.


  Coffin and Cross

  Through iconic semantic investigation of the words coffin and cross the study verifies that extended meaning of these words that are considered to be typographic expressions of death demonstrate familiar similarity.

 • Summary [10.84 kB - HTML]EPA-02002-00022-0080