a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón8. évf. (2004.) 3. sz.

Tartalom

 • Horányi Ildikó :
  Előszó [7.03 kB - HTML]EPA-02002-00021-0010

Versek

Tanulmány

 • Földesi Enikő ,
  Zsámbor Csilla :

  A gyermekkori rosszindulatú betegségek esetében az orvosi kezelés mellett szükség van a beteg hatékony pszichoszociális támogatására is. A teljes gyógykezelés nélkülözhetetlen része a beteg pszichológiai követése a kórmegállapítástól kezdve a terminális időszakig. A növekvő gyógyulási arány, és az egyre javuló életkilátások ellenére a daganatos betegség súlyos megrázkódtatást jelent a beteg gyermeknek és családtagjainak: a végleges gyógyulási kilátások bizonytalanok. A terminális időszakban történő pszichológiai segítség, a kommunikáció a gyermek életkori sajátosságainak, és az ennek megfelelően kialakult haláltudatának ismeretében folyik. Ha gyermekről van szó, a halál különösen irreálisnak tekinthető, ami nagyfokú stresszt, lelki terheket ró a gyógyító teamre.


  Psychic leading of the incurably ill child and his/her family

  In case of malignant pediatric diseases besides medical treatment there is a need for effective psycho-social support of the patient. Psychological follow-up of the patient is an essential part of the total medical care from the diagnosis until the terminal stage. In spite of increasing healing ratio and improving life expectancy tumor disease causes a severe convulsion for the child and the family: final healing expectancies are uncertain. Psychological support in the terminal stage and communication is performed in accordance with the child's age-peculiarities and consequently by knowing the degree of his/her death-awareness. Talking about children death may appear especially unreal that entails excessive stress and spiritual burden on the hospital team.

 • Pilling János :

  A jogszabályok, a bioetikai állásfoglalások valamint a tanatológiai könyvek és tanulmányok sem Magyarországon, sem külföldön nem szentelnek jelentősebb figyelmet a holttesttel való méltó bánásmód kérdéseinek. A média azonban egyre gyakrabban ad hírt olyan botrányokról, amelyek a halottakkal való méltatlan bánásmód miatt robbantak ki. Jelen tanulmány áttekinti a kérdéskör jogi és bioetikai hátterét, elemzi a sajtóhírekben és az országgyűlési biztosok jelentéseiben szereplő botrányos eseteket, s mindezek alapján javaslatokat fogalmaz meg a holttesttel való méltó bánásmód körülményeinek megteremtésére.


  Dignity of leave-taking (Issues of treatment of the dead body)

  The crisis of death rite connected traditional rite-systems is strongly related to the process of hospitalization of death and to the lack of formation of a new rite-alternative that adapts to the altered circumstances. The main problem is the preservation of the dead body's dignity and that there is no appropriate room established within the health care institutes for the manifestation of grief-reactions and leave taking that most fits the attitude of the families, which may have harmful effect on the normal progression of grief-work. By delineating Hungarian law concerning enshrine and mortal remains of the deceased the study pointed out their deficiencies and makes a proposal to alter or modify them according to the viewpoints of bioethics and thanatology. The need for change is enforced by revealing the reasons of some - recent - hospital incidents. As an example to follow it suggests establishment of grief-rooms, leave-taking rooms and introduces alternative solutions for institutes with different capabilities.

 • Kicsi Sándor András :
  Verlaine: Gaspard Hauser dalol61 [129.48 kB - PDF]EPA-02002-00021-0050

  Az ún. haláljelek állításának szokása kapcsán emlékezik meg a szerző Kaspar Hauserről, arról a rejtélyes fiatalemberről, aki 1828-ban tűnt fel Nürnberg városában, s érdemelte ki különös sorsával a halála emlékeképp felállított emlékoszlopot. Paul Verlaine egy 1873-ban írt versében alakját a korába nem illeszkedő furcsa idegen szimbólumaként idézi fel. A költeményt többen is tolmácsolták magyar nyelven, ezeket a fordításokat mutatja be a szerző, s nyújt történeti adalékokat a vers minél jobb megértéséhez.


  Verlaine: Gaspard Hauser chante

  In connection with the establishment of so called „death marks", the author commemorates Gaspard Hauser, the mysterious young man who appeared in the city of Nürnberg in 1828 and with his specific lot earned a memorial column in memory of his death. In his poem written in 1873, Paul Verlaine recalls his figure as a symbol of an odd stranger who doesn't fit it his era. The poem was translated to Hungarian in more versions, these translations are introduced by the author and provides with historical data to the poem's better understanding.

Források

 • Christian Friedrich Garmann :

  Aki azt hinné, hogy a thanatológia új keletű tudomány, nagyot téved. Ókori és középkori előzmények után a haláltan, ha nem is önálló diszciplínaként, ám az orvosi, természettudományos, illetve a teológiai-démonológiai irodalom részeként a 17. században bontakozott ki, s szökkent virágba. A barokk halálvonzalmának, kuriozitáskedvelésének és adatgyűjtő szenvedélyének köszönhetően, különösen német földön sok-sok, a halál néprajzával, „élettanával", kémiájával, fizikájával, teológiájával és etikai kérdéseivel foglalkozó munka jelent meg: közülük az egyik legteljesebb éppen az az alapvető thanatológiai monográfia, melyből alább közlünk néhány érdekes részletet.

  A mű szerzője, Christian Friedrich Garmann (1640. június 19 - 1708. július 15.) orvos, polihisztor, természettudós, a szászországi Kemnitz városának főorvosa volt. Életében három önálló könyve jelent meg: egy az időről, egy a gyermekek gyógyhatású leheletéről, egy pedig a halottakkal kapcsolatos csodálatos jelenségekről szól. Garmann kiadta még Göbel munkáját a wiesbadeni gyógyvizekről, emellett számos tanulmányt is közzétett a Lipót-féle Természettudományos Akadémia folyóiratában.

  Garmann főműve a De miraculis mortuorum (A halottak csodáiról) igencsak terjedelmes munka, 1244 szövegoldalát alapos, kb. 150 oldalas tárgy- és névmutató is kiegészíti. A mű három könyvből áll. Az első könyv témái a következők: a holtak hajnövekedése, a holtak hangadása, a hulla arcának elváltozásai, a fogakkal, a szívvel, a gyomorral és a belekkel kapcsolatos furcsaságok, a gyermeket szülő halott, a körmök növekedése hullákon, a hulla péniszének merevedése. A második könyv a hulla fertőző voltával, súlyával, hevével, állagával, mozgásával, verítékezésével, vérzésével, szagával, fényjelenségeivel foglalkozik, míg a harmadikban a holttest bomlásával, tartósításával, megkövülésével és a halottak feltámadásával kapcsolatos érdekességekről olvashatunk.

  Tekintettel érzékenyebb lelkű vagy gyomrú olvasóinkra, ezúttal a talán legszalonképesebb, utolsó, a holtak újjáéledésével, feltámadásával kapcsolatos fejezetből válogattam néhány részletet. A szövegből - a könnyebb emészthetőség kedvéért - elhagytam a szakirodalmi utalásokat. A kihagyásokat mindenütt [...] jellel jelöltem. Célom e közléssel kettős volt: részint szerettem volna felhívni a közönség figyelmét erre a rendkívül érdekes és adatokban hihetetlenül gazdag, ám teljesen elfeledett munkára, részint pedig - egyben a halál tanának régebbi kutatói előtt is tisztelegve - szórakoztató és elgondolkodtató olvasmánnyal is meg kívántam ajándékozni lapunk olvasóit.

 • Summary [11.28 kB - HTML]EPA-02002-00021-0090