a borítólapra  Súgó epa Copyright 
Kharón6. évf. 4. sz. (2002. ősz)

Tartalom

 • Horányi Ildikó :
  Előszó [8.75 kB - HTML]EPA-02002-00016-0010

Versek

Tanulmány

 • Szabóné Berta Irén :

  A Budapesti terminális állapotú rákbetegek körében, 2001-ben végzett kérdőíves felmérés a betegek véleményét mutatja be a hospice ellátásról. A vizsgálat célja annak felmérése, hogy az otthoni ápolásban részesülő, illetőleg a kórházban ápolt betegek milyen mértékben igénylik és mennyire elégedettek a részükre biztosított ellátással.


  Terminal stage cancer patients' opinion of hospice care

  The survey made amongst terminal stage cancer patients in 2001 in Budapest shows the patients' opinion of hospice care. The aim of the study to assess to what extent do patients nursed in their homes or in hospitals need hospice care and how much they were satisfied with the care they got.

 • Raschka Nathan Attila :

  A tanulmány témája a beteg, haldokló ember és családja támogatása, segítése az ókori zsidóságtól napjainkig; a közösségi gondoskodás áttekintése a zsidó hagyományokon keresztül és ennek hatása a keresztény beteggondozásra.


  Work with sick and dying patients in jewish communities

  The subject of the study is the supporting of the sick or dying person and his/her family from the old.time judaism till nowadays, and the review of communal care through Jewish traditions and its effect on Christian nursing.

 • Pál Dániel Levente :
  Halál (szóéletrajz)34 [212.89 kB - PDF]EPA-02002-00016-0050

  A tanulmány a „halál" szó nyelvészeti, nyelvtörténeti elemzését vállalja magára, kiterjesztve azt a szó szemantikai, jelentéstani kontextusainak bemutatására.


  Death (word-biography)

  The study undertakes the linguistic and language historic analysis of the word „death", and it also shows this word's semantic context.

 • Ladányi-Turóczy Csilla :

  A tanulmány végén, függelékben közölt műfordítások egy portugál költő, író: Bernardim Ribeiro (1482-1536) egyetlen regényéből származnak. A szemelvények irodalomtörténeti elemzéséből kiderül, hogy a halál, haldoklás, gyász körül forgó történetek írójának halálfelfogása eltér a korára jellemző európai kultúrkörben szokásostól. Az egyediségek alaposabb vizsgálata bizonyítani látszik, hogy a szerző az erőszakkal áttérített ibériai zsidók köréből került ki, s műveiben a Kabbala tanításainak vetületét fedezhetjük fel (pl. lélekvándorlás hit).


  Nightingales die easily - Death, grief and migration of souls in a sixteenth century Portuguese roman

  The literary translations published at the end of the study in an appendix are from the only roman of a Portuguese poet and writer: Bernardim Ribeiro (1482-1536). The stories are about death, dying and grief. The literary historic analysis of the extracts shows that the author's death-concept is different from his age's customary European concept. If we examine the individualities more carefully it seems to be proved that the author was an Iberian Jew who was violently converted, and we can find some signs of what the Kabbala teaches in his works (e.g. faith of migration of souls).

Adattár

 • Horváth Eteléné :
  Temetkezési szokások Véménden76 [131.47 kB - PDF]EPA-02002-00016-0070

  Véménd többnemzetiségű kis falu Baranya megyében. A rítusok, szokások többsége még jelen van, bár lassan kihalóban. Ezek közül egynek, a temetkezési szokásoknak állít emléket a falu egyik lakója. Az összeállítást két temetkezési ének zárja.

  Véméndet 1688-ban a rácok alapították, 1748-ban svábok, 1945-ben székelyek vándoroltak be, 1947-ben pedig a Felvidékről érkeztek családok. 1960-ban tíz cigány család költözött Véméndre. Jelenleg 1750 lakosa van a falunak, és a rácok kivételével az előbb említett összes nemzetiség megtalálható.

  A harangozással kapcsolatos szokásokat a falu átvette a sváboktól. Náni néni, 74 éves sváb származású asszony, itt született. Őt kérdezem a temetési szokásokról.


  Burial customs in Véménd

  Véménd is a small multinational village in Baranya county. Most of the rites and customs are still present there, though most of them are on the verge of extinction.One habitant of the village wrote this article in the memory of one rite, the burial customs. Two burial songs close the study.

Recenzió

 • Summary [11.22 kB - HTML]EPA-02002-00016-0100