MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2016 - 15. évfolyam, 1-2. szám

Bibliográfiai tételek betűrendben Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2016

Created at 2016/09/07 17:12:43
by MNBWWW (Vers 2.01 Release,
linked at Apr 8 2009 12:51:41)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

1 /2016.
   7 sonatine [nyomtatott kotta] : per violoncello e pianoforte / átírta és közreadja Pejtsik Árpád, Máriássy István. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 47 p. ; 30 cm + 1 db gka. szólam
ISMN 979-0-080-13310-1
Z. 13310 (EMB)
gordonka - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - átirat - szonatina - zeneművek gyűjteménye
[AN 3617699] MARC

ANSEL
UTF-82 /2016.

   77 előadási darab szopránfurulyára [nyomtatot kotta] : (oboára, hegedűre, fuvolára) : [zongorakísérettel] = 77 performance pieces for soprano recorder : (oboe, violin or flute) / közreadja Lachegyi Imre ; zongorakíséret Oláh Aino. - [Szóló]. - Budapest : Magánkiadás, 2015. - 120 p. ; 30 cm + zg. kíséret
ISMN 979-0-801659-57-6
hangszeroktatás - furulya - előadási darabok - hangszerszóló kísérettel - zongora
[AN 3618384] MARC

ANSEL
UTF-8

A

3 /2016.
   Alte Werke [nyomtatott kotta] : für zwei und drei Violoncellos = Early pieces : for two and three violoncellos = Régi művek : két és három gordonkára / herausgegeben von Pejtsik Árpád. - 18. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 51 p. ; 30 cm. - (Régi kamarazene)
ISMN 979-0-080-07222-6
Z. 7222 (EMB)
gordonka - kamarazene - duó - trió
[AN 3617723]
MARC

ANSEL
UTF-84 /2016.

Andorka Péter (1987-)
   Három liturgikus ének I. [nyomtatott kotta] : hatszólamú nőikarra / Andorka. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 11 p. ; 28 cm
Tart.: Lux aeterna
ISMN 979-0-080-14941-6
Z. 14941 (EMB)
egyházi kórusmű - női kar - a cappella
[AN 3618228] MARC

ANSEL
UTF-85 /2016.

Andorka Péter (1987-)
   Három liturgikus ének II. [nyomtatott kotta] : hatszólamú nőikarra / Andorka. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 10 p. ; 28 cm
Tart.: Laudate Dominum
ISMN 979-0-080-14942-3
Z. 14942 (EMB)
egyházi kórusmű - női kar - a cappella
[AN 3618238] MARC

ANSEL
UTF-86 /2016.

Andorka Péter (1987-)
   Három liturgikus ének III. [nyomtatott kotta] : hatszólamú nőikarra / Andorka Péter. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 4 p. ; 28 cm
Tart.: Adoro Te devote
ISMN 979-0-080-14943-0
Z. 14943 (EMB)
egyházi kórusmű - női kar - a cappella
[AN 3618252] MARC

ANSEL
UTF-87 /2016.

Arcadelt, Jaques (c. 1507-1568)
   Madrigál a hattyúról [nyomtatott kotta] : vegyeskarra = Il bianco e dolce cigno / Arcadelt ; Szabó Miklós fordítása. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 4 p. ; 24 cm
Különlenyomat az 'Öt évszázad kórusa' c. kötetből. - "A hószínű, fényes hattyú..." (szövegkezdet)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - madrigál
[AN 3617177] MARC

ANSEL
UTF-88 /2016.

   Ausgewählte Etüden für Posaune II [nyomtatott kotta] = Válogatott etűdök harsonára II = Selected studies for trombone II / ausgewählt und herausgegeben von Makovetz Pál. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 61 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14150-2
Z. 14150 (EMB)
hangszeroktatás - harsona - etűd
[AN 3617950] MARC

ANSEL
UTF-89 /2016.

Azzaiolo, Filippo
   Ne menj el, szívem [nyomtatott kotta] : vegyeskarra = Ti parti cor mio caro / Filippo Azzaiolo ; Hegedűs Árpád fordítása. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - [1] fol. ; 24 cm
Különnyomat az 'Öt évszázad kórusa' c. kötetből. - Eredeti és magyar szöveggel.
ISMN 979-0-080-14958-4
Z. 14958 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3617329] MARC

ANSEL
UTF-8

B

10 /2016.
Balassa Sándor (1935-)
   Két zongoradarab [nyomtatott kotta] : Op. 137 = Zwei Klavierstücke : Op. 137 = Sonatine für Klavier : Op. 136 / Balassa Sándor ; Szonatina zongorára : Op. 136. - [Szóló]. - Budapest : Solo Music, 2015. - 14 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-9005290-6-0
SMZ No 142 (Solo Music)
zongora - hangszerszóló
[AN 3618470]
MARC

ANSEL
UTF-811 /2016.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Cantemus! [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Bárdos. - 21. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 7 p. ; 24 cm
Készült Debrecen Város Tanácsának felkérésére.
ISMN 979-0-080-08539-4
Z. 8539 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3628233] MARC

ANSEL
UTF-812 /2016.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Kicsinyek kórusa I [nyomtatott kotta] : kétszólamú gyermekkarra / Bárdos Lajos. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 16 p. ; 17 cm
ISMN 979-0-080-00330-5
Z. 330 (EMB)
a cappella - gyermekkar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3616812] MARC

ANSEL
UTF-813 /2016.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Kicsinyek kórusa II [nyomtatott kotta] : hét ének 2 szólamra / Bárdos Lajos. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 32 p. ; 17 cm
Tart.: Tücsök lakodalom ; Szőlőhegyen körösztül : három vidám népdal Bartók Béla gyűjtéséből ; Kossuth-huszár tánca ; Békák ; Kender-nóta
ISMN 979-0-080-00364-0
Z. 364 (EMB)
a cappella - gyermekkar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3616814] MARC

ANSEL
UTF-814 /2016.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Kicsinyek kórusa III [nyomtatott kotta] : kilenc ének két szólamra / Bárdos Lajos. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - p. 33-48 ; 17 cm
Tart.: Búcsú a tábortól / [vers] Vaskó Andor ; Márton ; Napfényes utakon / [vers] Vargha Károly ; Rózsafa ; Kis kertet kerítettem ; Bújj be béka ; Sátoros cigányok ; Dínom-dánom / [vers] Weöres Sándor. - "Szívünk mélye új lánggal ég..." (szövegkezdet) ; "Kiskertemnek a végiben..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-01189-8
Z. 1189 (EMB)
a cappella - gyermekkar - zeneoktatás - kórusmű
[AN 3616831] MARC

ANSEL
UTF-815 /2016.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Régi táncdal [nyomtatott kotta] : vegyeskarra : dallama:"Ungarescha" J. Paix orgonakönyvéből (1583) / Bárdos Lajos ; szövege Vargha Károlytól (1949). - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 11 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-00578-1
Z. 578 (EMB)
vegyeskar - a cappella - kórusmű
[AN 3617557] MARC

ANSEL
UTF-816 /2016.

Bárdos Lajos (1899-1986)
   Rika, rika [nyomtatott kotta] : egyneműkar : zalai népdal Vajda József gyűjtéséből / Bárdos Lajos. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 4 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-14948-5
Z. 14948 (EMB)
a cappella - egynemű kar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3617336] MARC

ANSEL
UTF-817 /2016.

Bartók Béla (1881-1945)
   Este a székelyeknél [nyomtatott kotta] : mélyhegedűre és zongorára = An evening in the village = Ein Abend am Lande / Bartók Béla ; átírta Váczi Károly ; Tót legények tánca. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 7 p. ; 30 cm. - (Bartók transcriptions for music students)
Címváltozat: Tanz der Slowaken ; Slovak peasant's dance
ISMN 979-0-080-05453-6
Z. 5453 (EMB)
mélyhegedű - zongora - átirat
[AN 3624670] MARC

ANSEL
UTF-818 /2016.

Bartók Béla (1881-1945)
   Mikrokosmos 5 [nyomtatott kotta] : 153 progressive piano pieces : Nos. 122-139 / Béla Bartók. - Jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 51 p. ; 30 cm
Az 1987-es revideált kotta kiadása.
ISMN 979-0-080-00129-5
Z. 129 (EMB)
hangszeroktatás - zongora - hangszerszóló
[AN 3618367] MARC

ANSEL
UTF-819 /2016.

Bartók Béla (1881-1945)
   Vázlatok [nyomtatott kotta] : zongorára : Op. 9/b = Sketches : for piano : Op. 9/b = Skizzen : für Klavier : Op. 9/b = Esquisses : pour piano : Op. 9/b / Bartók Béla. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2009, [2015]. - 15 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-01762-3
Z. 1762 (EMB)
zongora - hangszerszóló
[AN 3618370] MARC

ANSEL
UTF-820 /2016.

Bauer Mária (1927-)
   Liederbuch [nyomtatott kotta] = Mári néni dalai / Maria Bauer ; szerkesztő Pócsik Viktor. - [Szóló]. - Kaposvár : [s. n.], 2015. - 125 p. ; 24 cm
Borítócím: Lieder von Mári Pasl
ISMN 979-0-801666-13-0
magyarországi németek - népdalgyűjtemény
[AN 3624615] MARC

ANSEL
UTF-821 /2016.

Beethoven, Ludwig van (1770-1827)
   Leichte Meisterwerke für Klavier [nyomtatott kotta] = Easy masterpieces for piano = Kezdők zongoramuzsikája / Beethoven ; ausgewählt und herausgegeben von Csurka Magda. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 28 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-13210-4
Z. 13210 (EMB)
zongora - zenemű kezdőknek - hangszeroktatás - hangszerszóló
[AN 3617960] MARC

ANSEL
UTF-822 /2016.

Béres János (1930-)
   Furulyaiskola 1 [nyomtatott kotta] / Béres János. - 44. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 1 t., 61 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-05406-2
Z. 5406 (EMB)
hangszeroktatás - furulya - hangszeriskola
[AN 3617486] MARC

ANSEL
UTF-823 /2016.

Béres János (1930-)
   Furulyaiskola 1 [nyomtatott kotta] / Béres János. - 45. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2016. - 1 t., 61 p. ; 24 cm
Ez a jubileumi kiadás a Furulyaiskola megjelenésének 50. évfordulója alkalmából készült.
ISMN 979-0-080-05406-2
Z. 5406 (EMB)
hangszeroktatás - furulya - hangszeriskola
[AN 3628196] MARC

ANSEL
UTF-824 /2016.

Béres János (1930-)
   Furulyaiskola 2 [nyomtatott kotta] / Béres János. - 21. jav. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - [1] t., 52 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-07062-8
Z. 7062 (EMB)
hangszeroktatás - furulya - hangszeriskola
[AN 3617501] MARC

ANSEL
UTF-825 /2016.

Bosnyák Csilla
   Játékos kottaolvasás kicsiknek 2. [nyomtatott kotta] / Bosnyák Csilla ; illusztrációkat készítette Mezei Boglárka. - [Szóló]. - Budapest : Zeneveled, [2015]. - 48 p. : ill. ; 30 cm
ISMN 979-0-801666-24-6
szolfézs - zeneoktatás
[AN 3617857] MARC

ANSEL
UTF-826 /2016.

Brusznyai Margit
   Kopogó [nyomtatott kotta] : I. kötet : 300 ritmusgyakorlat zeneiskolásoknak az előképzőtől a második évfolyamig / Brusznyai Margit. - Első kiad. - [Szóló]. - Mogyoród : Romi-Suli, 2014. - 43 p. ; 22 cm
ISBN 978-963-488-258-9
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3617379] MARC

ANSEL
UTF-8

C

27 /2016.
Čajkovskij, Pëtr Ilʹič (1840-1893)
   Leichte Meisterwerke für Klavier [nyomtatott kotta] = Easy masterpieces for piano = Kezdők zongoramuzsikája / Tschaikowsky ; ausgewählt und herausgegeben von Both Lehel. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 27 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-13526-6
Z. 13526 (EMB)
zongora - zenemű kezdőknek - hangszeroktatás - hangszerszóló
[AN 3617958]
MARC

ANSEL
UTF-828 /2016.

Čajkovskij, Pëtr Ilʹič (1840-1893)
   Valse-Scherzo [nyomtatott kotta] : für Violine mit Klavierbegleitung : Op. 34 / Tschaikowsky. - 16. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 12 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-02928-2
Z. 2928 (EMB)
hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3618472] MARC

ANSEL
UTF-829 /2016.

Carulli, Ferdinando (1770-1841)
   Gitáriskola [nyomtatott kotta] / Ferdinando Carulli ; szerkesztette Ludvig József. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., [2015]. - 57 p., [1] t. ; 29 cm
ISMN 979-0-9005292-8-2
hangszeroktatás - gitár - hangszeriskola
[AN 3624663] MARC

ANSEL
UTF-830 /2016.

Csuka Tímea (1967-)
   Játssz csellón! [nyomtatott kotta] : gyakorlófüzet kezdő csellistáknak / összeállította és rajzolta Csuka Tímea. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 52 p. : ill. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14965-2
Z. 14965 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - zenemű kezdőknek
[AN 3618076] MARC

ANSEL
UTF-8

D

31 /2016.
Deák Bárdos György (1905-1991)
   A szél [nyomtatott kotta] : vegyeskarra = The wind : for mixed choir / Deák Bárdos György. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 7 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14971-3
Z. 14971 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3618071]
MARC

ANSEL
UTF-832 /2016.

Dobos Attila (1941-)
   Az ember tragédiája [nyomtatott kotta] : népopera 3 felvonásban : partitúra / Dobos Attila ; a librettót a zeneszerző írta Madách Imre költeménye alapján. - [Partitúra]. - Budapest : Musica Hungarica, 2015. - 417 p. ; 30 cm
opera - partitúra
[AN 3618094] MARC

ANSEL
UTF-833 /2016.

Dobszay László (1935-2011)
   A hangok világa IV [nyomtatott kotta] : bevezetés a zeneirodalomba I. : szolfézskönyv a zeneiskolák IV. osztálya számára / Dobszay László. - 35. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 106 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-06072-8
Z. 6072 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3617949] MARC

ANSEL
UTF-834 /2016.

Dohnányi Ernő (1877-1960)
   Quartett No. 3. A-moll [nyomtatott kotta] : (für 2 Violinen, Viola und Violoncello) : (Op. 33.) / Dohnányi Ernő. - 8. kiad. - [Szólamok]. - Budapest : EMB, 2016. - 16, 16, 15, 15 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-03588-7
Z. 3588 (EMB)
kamarazene - vonósnégyes
[AN 3628340] MARC

ANSEL
UTF-835 /2016.

Dotzauer, Johann Justus Friedrich (1783-1860)
   113 Etüden für Violoncello I [nyomtatott kotta] : (1-34) = 113 studies for violoncello I : (1-34) = 113 gyakorlat gordonkára I : (1-34) / J. J. F. Dotzauer ; ausgewählt von Johannes Klingenberg ; herausgegeben von Árpád Pejtsik. - 6. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 63 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Gyakorlatok, etűdök)
ISMN 979-0-080-13486-3
Z. 13486 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - etűd
[AN 3617716] MARC

ANSEL
UTF-836 /2016.

Dubrovay László (1943-)
   Hommage à Fellini [nyomtatott kotta] : (A clown utolsó álma) : zongorára / Dubrovay László. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., [2015]. - 16 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005292-7-5
Fellini, Federico (1920-1993)
zongora - hangszerszóló
[AN 3617760] MARC

ANSEL
UTF-8

E

37 /2016.
   Easy quartets [nyomtatott kotta] = Leichte Quartette = Könnyű kvartettek = Quatuors faciles / selected, transcribed and edited by Zempléni László. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMBc2015. - 20 p. ; 30 cm + 7 db szólam. - (Ad libitum. Chamber music series with optional combinations of instruments)
ISMN 979-0-080-14849-5
Z. 14849 (EMB)
hangszeroktatás - előadási darabok - kamarazene - átirat - zeneművek gyűjteménye - kvartett
[AN 3624741]
MARC

ANSEL
UTF-838 /2016.

   Easy trios [nyomtatott kotta] = Leichte Trios = Trios faciles = Könnyű triók / selected, transcribed and edited by Soós András. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2015. - 20 p. ; 30 cm + 5 db szólam. - (Ad libitum. Chamber music series with optional combinations of instruments)
ISMN 979-0-080-14848-8
Z. 14848 (EMB)
hangszeroktatás - előadási darabok - kamarazene - átirat - zeneművek gyűjteménye - trió
[AN 3624809] MARC

ANSEL
UTF-839 /2016.

   Előadási darabok hegedűre és zongorára [nyomtatott kotta] : [a] Hegedűiskola 3-4 kötetéhez = Vortragsstücke für Violine und Klavier : zu dem Band 3-4 der Violinschule / [összeáll.] Dénes, Lányi, Mező, Skultéty. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2016. - 51 p. ; 29 cm + 1 db heg. szólam
ISMN 979-0-080-06106-0
Z. 6106 (EMB)
hangszeroktatás - előadási darabok - hegedű - zongora - zeneművek gyűjteménye - átirat
[AN 3628281] MARC

ANSEL
UTF-840 /2016.

   Első dalaim harmonikán [nyomtatott kotta] : gyermekdalok előképzősök részére. - [Szóló]. - [S. l.] : [s. n.], [s. a.]. - 26 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801666-42-0
harmonika - hangszeriskola
[AN 3628349] MARC

ANSEL
UTF-841 /2016.

   Énekiskola II [nyomtatott kotta] / Kerényi Miklós György, Kerényiné Kéri Margit. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 95 p. : ill. ; 30 cm
ISMN 979-0--080-05662-2
Z. 5662 (EMB)
énekoktatás - vokális szóló kísérettel - zongora
[AN 3624738] MARC

ANSEL
UTF-842 /2016.

   Éneklő egyház [nyomtatott kotta] : római katolikus népénektár : orgonakíséretek. - 2. javított kiad. - [Szóló]. - Budapest : Szent István Társulat, 2015. - 392 p. ; 31 cm
ISBN 978-963-277-529-6
egyházi és vallásos zene - orgona - egyházi népének - egyházi énekeskönyv - hangszeres kíséret
[AN 3618489] MARC

ANSEL
UTF-8

F

43 /2016.
Farkas Ferenc (1905-2000)
   Antiche danze ungheresi del XVII secolo [nyomtatott kotta] : per pianoforte = Early hungarian dances from the 17th century : for piano = Régi magyar táncok a 17. századból : zongorára / Farkas Ferenc. - Utánnyomás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 7 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-00797-6
Z. 797 (EMB)
zongora - hangszerszóló
[AN 3618215]
MARC

ANSEL
UTF-844 /2016.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Antiche danze ungheresi del XVII secolo [nyomtatott kotta] : per quintetto a fiati = Early hungarian dances from the 17th century : for wind quintet = Régi magyar táncok a 17. századból : fúvósötösre / Farkas Ferenc. - 7. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2011. - 11 p. ; 30 cm + 5 db szólam
ISMN 979-0-080-14056-7
Z. 14056 (EMB)
fúvósötös - átirat - kamarazene
[AN 3617833] MARC

ANSEL
UTF-845 /2016.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Contrafacta Hungarica [nyomtatott kotta] : für Bläseroktett / Farkas. - 4. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2015. - 19 p. ; 30 cm + 8 db szólam
ISMN 979-0-080-12827-5
Z. 12827 (EMB)
fúvósegyüttes - oboa - klarinét - kürt - fagott - oktett - kamarazene
[AN 3618374] MARC

ANSEL
UTF-846 /2016.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Hymnus in honorem Sanctæ Crucis [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Farkas Ferenc. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 4 p. ; 27 cm
ISMN 979-0-080-14936-2
Z. 14936 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar
[AN 3618242] MARC

ANSEL
UTF-847 /2016.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Hymnus in Nativitate Christi [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Farkas Ferenc. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 4 p. ; 27 cm
ISMN 979-0-080-14937-9
Z. 14937 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar
[AN 3618256] MARC

ANSEL
UTF-848 /2016.

Farkas Ferenc (1905-2000)
   Romantikus szonáta [nyomtatortt kotta] : fagottra és zongorára : (Hommage a Brahms) = Sonate romantique : pour basson et piano : (Hommage a Brahms) / Farkas Ferenc. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015
ISMN 9790-080-13019-3
Z. 13019 (EMB)
Brahms, Johannes (1833-1897)
szonáta - fagott - zongora - kamarazene
[AN 3628331] MARC

ANSEL
UTF-8

G

49 /2016.
   Gitáriskola I. [nyomtatott kotta] = Gitarrenschule I. = Guitar tutor I. / [összeáll.] Nagy Erzsébet, Mosóczi Miklós. - 17. átdolgozott kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 55 p. ; 30 cm. - (Zeneóra. Hangszeriskolák)
ISMN 979-0-080-08418-2
Z. 8418 (EMB)
hangszeroktatás - gitár - hangszeriskola
[AN 3617686]
MARC

ANSEL
UTF-850 /2016.

   Gold selection [nyomtatott kotta]. - [Szóló]. - Budapest : Zeneszöveg.hu Kft., 2015. - 82 p. ; 30 cm
Tart.: Az első reggelen / Blahalouisiana ; zene-szöveg Juhász Ádám, Mózner László, Schoblocher Barbara, Schram Dávid, Jancsó Gábor, Szajkó András ; Még egyszer / Caramel ; zene-szöveg Molnár Ferenc ; A part / DiazMentha km. Szécsi Böbe ; zene Ozsváth gergely ; zene-szöveg Csöndör László ; Konzervzene / Fish! ; zene Maróti András, Gajda Mátyás, Binges Zsolt ; zene és szöveg Kovács Krisztián ; Felébredni máshol / Fluor ; zene Komjátl Ádám, Csöndör László ; szöveg Karácson Tamás ; A legnagyobb hős / Honeybeast ; zene-szöveg Bencsik-Kovács Zoltán ; A hegyekbe fönn / Hip-Hop boyz ; zene-szöveg Egry Levente ; Maradok / Honeybeast ; zene-szöveg Bencsik-Kovács Zoltán ; Maradnék / SP ; zene Szakos Krisztián ; zene-szöveg Éder Krisztián ; K-k-kétszer / Supernem ; zene, szöveg Papp Szabolcs ; szöveg Mózsik Imre, Pulius Tibor ; Rendőrsztori / Supernem ; zene-szöveg Papp Szabolcs ; szöveg Mózsik Imre
ISMN 979-0-801666-33-8
könnyűzene - vokális szóló kísérettel - zongora - akkordjelzés - sláger
[AN 3618331] MARC

ANSEL
UTF-851 /2016.

   Gradus a barokk furulyához [nyomtatott kotta] / összeállította Markovich Judit. - 3. javított bővített kiad. - [Szóló]. - Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2015. - 220 p. ; 23 cm
ISMN 979-0-801666-41-3
hangszeroktatás - furulya - hangszeriskola
[AN 3624612] MARC

ANSEL
UTF-852 /2016.

   Guitar music 5. [nyomtatott kotta] : easy pieces for recitals and exams = Gitárzene 5. : könnyű előadási és vizsgadarabok / szerkesztette Fodor Ferenc és Ludvig József. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2015. - 20 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-9005292-3-7
hangszeroktatás - gitár - előadási darabok
[AN 3624643] MARC

ANSEL
UTF-853 /2016.

   Guitar music 6. [nyomtatott kotta] : easy pieces for recitals and exams = Gitárzene 6. : könnyű előadási és vizsgadarabok / szerkesztette Fodor Ferenc és Ludvig József. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2015. - 20 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-9005292-4-4
hangszeroktatás - gitár - előadási darabok
[AN 3624645] MARC

ANSEL
UTF-854 /2016.

   Guitar music 7. [nyomtatott kotta] : easy pieces for recitals and exams = Gitárzene 7. : könnyű előadási és vizsgadarabok / szerkesztette Fodor Ferenc és Ludvig József. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2015. - 24 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-9005292-5-1
hangszeroktatás - gitár - előadási darabok
[AN 3624622] MARC

ANSEL
UTF-8

H

55 /2016.
Händel, Georg Friedrich (1685-1759)
   Sonate [nyomtatott kotta] : per flauto dolce e basso continuo II. / Georg Friedrich Händel ; herausgegeben von Malina János. - 4. urtext kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 50 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN 979-0-080-13405-4
Z. 13405 (EMB)
szonáta - fuvola - continuo - gordonka - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3624684]
MARC

ANSEL
UTF-856 /2016.

Hassler, Hans Leo (1564-1612)
   Én drága lánykám [nyomtatott kotta] : vegyeskarra = Jungfrau, dein schön Gestalt / Hassler ; [magyar szöveg] Szabó Miklós. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 4 p. ; 24 cm
Különnyomat az 'Ezer év kórusa' c. kötetből.
ISMN 979-0-080-14960-7
Z. 14960 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3617174] MARC

ANSEL
UTF-857 /2016.

Havasréti Pál
   Hungarian hurdy-gurdy course I. [nyomtatott kotta] : recommended for basic folk art educational institutions (years I-IV.) / Pál Havasréti, Béla Szerényi. - [Szóló]. - Budapest : Magyar Hangszerműves Céh, 2015. - 163 p. : ill. ; 30 cm
979-0-801666-35-2
hangszeroktatás - népi hangszer - tekerőlant
[AN 3628731] MARC

ANSEL
UTF-858 /2016.

Hefelle Katalin
   Zongorajáték [nyomtatott kotta] : zongora előkészítő 5-10 éves gyermekeknek / Hefelle Katalin. - [Szóló]. - Budapest : Dialekton Népzenei Kiadó, 2015. - 103 p. : színes ill. ; 24 cm
ISMN 979-0-801666-39-0
zongora - hangszeroktatás - hangszeriskola
[AN 3628202] MARC

ANSEL
UTF-859 /2016.

   Hegedűiskola II [nyomtatott kotta] : az alsófok II. osztálya számára = Violinschule II = Violin tutor II / Dénes László, Lányi Margit, Mező Imre, Skultéty Antalné. - 29. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 73 p. ; 30 cm + 1 db zg. szólam
ISMN 979-0-080-05244-0
Z. 5244 (EMB)
hegedű - hangszeriskola
[AN 3628603] MARC

ANSEL
UTF-860 /2016.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   1 + 5 [nyomtatott kotta] : Sextett für Bassposaune und Bläserquintett / Hidas Frigyes. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2015. - 24 p. ; 30 cm + 6 db szólam
ISMN 979-0-080-13812-0
Z. 13812 (EMB)
fúvósötös - harsona - kamarazene
[AN 3628627] MARC

ANSEL
UTF-861 /2016.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   Rapszódia basszusharsonára és fúvószenekarra [nyomtatott kotta] : zongorakivonat / Hidas Frigyes. - 5. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2015. - 15 p. ; 30 cm + 1 db harsona szólam. - (Fúvószenekar ; 26.)
ISMN 979-0-080-12478-9
Z. 12478 (EMB)
harsona - fúvószenekari mű - rapszódia - zongorakivonat
[AN 3628636] MARC

ANSEL
UTF-862 /2016.

Hidas Frigyes (1928-2007)
   Versenymű oboára és zenekarra [nyomtatott kotta] : oboa-zongorakivonat = Konzert für Oboe und Orchester : Ausgabe für Oboe und Klavier = Concerto for oboe and orchestra : arrangement for oboe and piano / Hidas Frigyes. - 13. kiad. - [Zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2016. - 51 p. ; 29 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-080-01852-1
Z. 1852 (EMB)
oboa - versenymű - zongorakivonat
[AN 3628347] MARC

ANSEL
UTF-863 /2016.

Horváth Márton Levente (1983-)
   Missa omni tempore [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Horváth Márton Levente. - [Partitúra]. - [Budapest] : Szerző, 2016. - 16 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-801666-45-1
HML Scores 01
egyházi és vallásos zene - egyházi kórusmű - vegyeskar - mise
[AN 3628476] MARC

ANSEL
UTF-864 /2016.

Huszár Lajos (1948-)
   Három karácsonyi motetta [nyomtatott kotta] : négyszólamú nőikarra / Huszár. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 16 p. ; 28 cm
ISMN 979-0-080-14964-5
Z. 14964 (EMB)
egyházi kórusmű - női kar - karácsony - motetta
[AN 3618217] MARC

ANSEL
UTF-8

I

65 /2016.
   Intermediate level quartets [nyomtatott kotta] = Kvartettek középhaladóknak = Mittelschwere Quartette = Quatuors de niveau intermédiaire / selected, transcribed and edited by Zempléni László. - 2. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMBc2015. - 19 p. ; 30 cm + 7 db szólam. - (Ad libitum. Chamber music series with optional combinations of instruments)
ISMN 979-0-080-14850-1
Z. 14850 (EMB)
hangszeroktatás - előadási darabok - kamarazene - átirat - zeneművek gyűjteménye - kvartett
[AN 3624820]
MARC

ANSEL
UTF-866 /2016.

   Iskolai énekeskönyv [nyomtatott kotta] : az Evangélikus énekeskönyv kivonata iskolai használatra. - [Szóló]. - Budapest : Luther Kiadó, 2015. - 218 p. ; 19 cm
ISMN 979-0-801666-34-5
egyházi és vallásos zene - vokális zene - vallásos ének
[AN 3628181] MARC

ANSEL
UTF-8

J

67 /2016.
Jákó Jenő (1933-)
   Daumenübungen für Violoncello [nyomtatott kotta] / Jákó Jenő. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2016
ISMN 979-0-080-05963-0
Z. 5963 (EMB)
hangszeroktatás - gordonka - zenei gyakorlat
[AN 3628595]
MARC

ANSEL
UTF-868 /2016.

Járdányi Pál (1920-1966)
   Concertino [nyomtatott kotta] : per violino e pianoforte / Járdányi Pál. - 18. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 13 p. ; 30 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-00997-0
Z. 997 (EMB)
hegedű - zongora - concertino
[AN 3628591] MARC

ANSEL
UTF-869 /2016.

   A juhásznak jól van dolga [nyomtatott kotta] : gyermek- és népdalok furulyára és gitárra / szerkesztette és összeállította Ludvig József. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2015. - 20 p. ; 29 cm. - [1] t. 20 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-9005292-9-9
hangszeroktatás - furulya - gitár - gyermekdal - népdal
[AN 3624657] MARC

ANSEL
UTF-8

K

70 /2016.
Kállay Gábor (1953-)
   Tonartübungen für Sopranblockflöte [nyomtatott kotta] : mit Vortragsstücken mit Klavierbegleitung = Key exercises for descant recorder : with performance pieces accompanied by the piano = Hangnemgyakorló szopránfurulyára : zongorakíséretes előadási darabokkal / Kállay Gábor. - 5. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 31 p. ; 30 cm + 1 db zg. kíséret
ISMN 979-0-080-14071-0
Z. 14071 (EMB)
hangszeroktatás - furulya - előadási darabok - zongorakíséret
[AN 3618130]
MARC

ANSEL
UTF-871 /2016.

   Kinderhände - Meisterwerke [nyomtatott kotta] : Ausschnitte aus beliebten Opern, symphonischen und Kammermusikwerken sowie Liedern in leichter Klavierübertragung = Little hands - masterpieces : excerpts of popular operas, symphonic works, chamber music pieces and songs in easy piano arrangements = Kis kezek - nagy mesterek : népszerű operák, szimfónikus és kamaraművek, dalok részletei könnyű zongoraátiratban. - 26. átdolg. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 63 p. ; 28 cm
zongora - zenei részlet - átirat - zeneművek gyűjteménye
[AN 3618263] MARC

ANSEL
UTF-872 /2016.

Király László (1954-)
   10 Hungarian folksongs [nyomtatott kotta] : for two flutes (or flute and piccolo or flute and alto flute) = 10 magyar népdal : két fuvolára (vagy fuvolára és piccolóra vagy fuvolára és altfuvolára) / Király László. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-12766-7
Z. 12766 (EMB)
fuvola - népdalfeldolgozás - duó
[AN 3628642] MARC

ANSEL
UTF-873 /2016.

Király László (1954-)
   Darabok szóló hegedűre [nyomtatott kotta] = Sonata for violin solo No 2 = Pieces for violin solo = Sonata for violin solo No 1 = Variations upon a Hungarian Volksong = Lament : (in memoriam Miklós Stábel) / Király László. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2015. - 32 p. ; 30 cm
Tart.: Szólószonáta No 1 ; Szólószonáta No 2 ; Éva szívem... ; Sirató
ISMN 979-0-801653-89-5
RÉT 92 (Rózsavölgyi és Társa)
hegedű - hangszerszóló - szerzői gyűjtemény egy szerzőtől
[AN 3624844] MARC

ANSEL
UTF-874 /2016.

   Kirchengesänge der Deutschen im Bakonyer Wald [nyomtatott kotta] : 1. Band : Advent- und Weihnachtskreis = A bakonyi németek egyházi népénekei : [1. füzet]. - [Szóló]. - Veszprém : Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung im Komitat Wesprim, [2015]. - 97. p. ; 22 cm
magyarországi németek - egyházi népének
[AN 3624569] MARC

ANSEL
UTF-875 /2016.

   Kirchengesänge der Deutschen im Bakonyer Wald [nyomtatott kotta] : 2. Band : Gesänge zur Fastenzeit, zu Ostern, Pfingsten und Fronleichnam = A bakonyi németek egyházi népénekei : [2. füzet]. - [Szóló]. - Veszprém : Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung im Komitat Wesprim, [2015]. - 98. p. ; 22 cm
magyarországi németek - egyházi népének
[AN 3624590] MARC

ANSEL
UTF-876 /2016.

   Kirchengesänge der Deutschen im Bakonyer Wald [nyomtatott kotta] : 3. Band : Messgesänge, Lob-, Dank-, Ehe-, Trauer- und Heldenlieder = A bakonyi németek egyházi népénekei : [3. füzet]. - [Szóló]. - Veszprém : Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung im Komitat Wesprim, [2015]. - 87. p. ; 22 cm
magyarországi németek - egyházi népének
[AN 3624601] MARC

ANSEL
UTF-877 /2016.

   Kirchengesänge der Deutschen im Bakonyer Wald. yomtatott kotta : 4. Band : Sakraments-, Jesu- und Marienlieder = A bakonyi németek egyházi népénekei : [4. füzet]. - [Szóló]. - Veszprém : Deutsche Nationalitäten-Selbstverwaltung im Komitat Wesprim, [2015]. - 83. p. ; 22 cm
magyarországi németek - egyházi népének
[AN 3624611] MARC

ANSEL
UTF-878 /2016.

Kocsár Miklós (1933-)
   Chaconne per archi [nyomtatott kotta] : ifjúsági vonószenekarra : vagy két hegedűre és gordonkára : vagy hegedűre, mélyhegedűre és gordonkára. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2015. - 14 p. ; 30 cm + 4 db vonós szólam
ISMN 979-0-080-14922-5
Z. 14922 (EMB)
vonósegyüttes - vonóstrió - ifjúsági zenekar - chaconne - kamarazene
[AN 3617831] MARC

ANSEL
UTF-879 /2016.

Kocsár Miklós (1933-)
   Echoes No. 3 [nyomtatott kotta] : for three horns / Kocsár. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2015. - 11 p. ; 29 cm + 3 db szólam. - (EMB contemporary music)
ISMN 979-0-080-14903-4
Z. 14903 (EMB)
kürt - kamarazene - trió
[AN 3628278] MARC

ANSEL
UTF-880 /2016.

Kocsár Miklós (1933-)
   Echoes No. 3 [nyomtatott kotta] : for three horns / Kocsár. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2015. - 11 p. ; 29 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN 979-0-080-14903-4
Z. 14903 (EMB)
kürt - kamarazene - trió
[AN 3618258] MARC

ANSEL
UTF-881 /2016.

Kocsár Miklós (1933-)
   Sub tuum praesidium [nyomtatott kotta] : nőikarra / Kocsár Miklós. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 7 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-14575-3
Z. 14575 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - női kar
[AN 3624617] MARC

ANSEL
UTF-882 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   22 kétszólamú énekgyakorlat [nyomtatott kotta] = 22 zweistimmige Singenübungen / Kodály Zoltán. - 12. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 43 p. ; 25 cm
ISMN 979-0-080-04649-4
Z. 4649 (EMB)
énekoktatás - szolfézs - zenei gyakorlat
[AN 3617420] MARC

ANSEL
UTF-883 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   33 kétszólamú énekgyakorlat [nyomtatott kotta] = 33 zweistimmige Singübungen / Kodály Zoltán. - 16. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 27 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-080-01819-4
Z. 1819 (EMB)
énekoktatás - zenei gyakorlat - szolfézs
[AN 3617474] MARC

ANSEL
UTF-884 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Angyalkert [nyomtatott kotta] : játékdalok : gyermekkar / Kodály Zoltán. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 4 p. ; 24 cm
Tart.: Kecskejáték ; Tyúkozás ; Gyertyajáték ; Bent a bárány, kint a farkas ; Vásárosdi
ISMN 979-0-080-14951-5
Z. 14951 (EMB)
a cappella - gyermekkar - kórusmű - népi játék - játékdal
[AN 3617381] MARC

ANSEL
UTF-885 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : egyneműkar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - [2] p. ; 24 cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-03248-0
Z. 3248 (EMB)
a cappella - egynemű kar - kórusmű
[AN 3617503] MARC

ANSEL
UTF-886 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : férfikar / Kodály Zoltán. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - [2] p. ; 24 cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-02974-9
Z. 2974 (EMB)
a cappella - férfikar - kórusmű
[AN 3617518] MARC

ANSEL
UTF-887 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Esti dal [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Kodály Zoltán. - 29. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - [1] fol. ; 29cm
"Erdő mellett estvéledtem..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-02975-6
Z. 2975 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű
[AN 3617859] MARC

ANSEL
UTF-888 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   A magyar nemzet [nyomtatott kotta] : vegyeskarra / Kodály Zoltán ; vers Petőfi Sándor. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 8 p. ; 30 cm
"Járjatok be minden földet..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-14969-0
Z. 14969 (EMB)
a cappella - vegyeskar - megzenésített költemény - kórusmű
[AN 3618059] MARC

ANSEL
UTF-889 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Ötfokú zene IV [nyomtatott kotta] : 140 csuvas dallam / Kodály Zoltán. - 11. ritmizált, szolmizációval jelzett kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 48 p. : haránt ; 12 cm
ISMN 979-0-080-04038-6
Z. 4038 (EMB)
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3616807] MARC

ANSEL
UTF-890 /2016.

Kodály Zoltán (1882-1967)
   Táncnóta [nyomtatott kotta] : népdal után : gyermek- vagy nőikar / Kodály Zoltán. - 14. kiadás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 8 p. ; 29 cm
"Még azt mondják nem illik a tánc a magyarnak..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-04659-3
Z. 4659 (EMB)
gyermekkar - női kar - a cappella - népdalfeldolgozás - kórusmű
[AN 3628243] MARC

ANSEL
UTF-891 /2016.

   Korálelőjátékok [nyomtatott kotta] : az Evangélikus énekeskönyv énekeihez / szerkesztettet Bence Gábor és Gálos Miklós. - [Szóló]. - Budapest : Luther Kiadó, 2015. - 258 p. ; 31 cm
ISMN 979-0-801666-26-0
egyházi és vallásos zene - orgona - korálelőjáték
[AN 3618482] MARC

ANSEL
UTF-892 /2016.

   Kortárs kórusművek profi amatőröknek [nyomtatott kotta] / szerkesztette Németh Zsuzsanna, Sassné dr. Berényi Eszter. - [Partitúra]. - Budapest : Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány, 2015. - 102 p. ; 21 cm
Tart.: A dal hatalma : férfikar / Balázs Árpád ; Vörösmarty Mihály Soraira ; O Maria : vegyeskar / Balázs Árpád ; középkori latin szövegre ; Ave Maria : vegyeskar / Anthony Chudeaua ; Ave verum corpus : női kar-orgona / Horváth Márton Levente ; Cœur de femme pour chœur de femmes : női kar / Anthony Chudeau ; [szöveg] Emily Dickinson ; Beati : női kar / Cser Ádám ; Lux Aeterna : vegyeskar / Cser Ádám ; Nunc dimittis : vegyeskar / Horváth Márton Levente ; Napszállatja : vegyeskar / Megyeri Krisztina ; [vers] Kányádi Sándor ; Psalm 123 : vegyeskar / Megyeri Krisztina ; Gyúl a nap. ői kar / Sári József ; [vers] Ligeti Károly ; Alleluia : vegyeskar / Sári József ; Lied : női kar / Sugár Miklós ; [vers] Weöres Sándor ; Missa semplice : vegyeskar / Sugár Miklós ; Adeste fideles : nőikar-zg. vagy org. / Tillai Aurél ; Lauda Sion : vegyeskar / Tillai Aurél ; Psyché : női kar / Vajda János ; [vers] Moliére ; Ave verum corpus : in G : vegyeskar / Vajda János
ISMN 979-0-801666-37-6
VSRLEA GY1
kórusmű - zeneművek gyűjteménye
[AN 3628185] MARC

ANSEL
UTF-893 /2016.

Kovács Béla (1937-)
   Klarinétozni tanulok 2. [nyomtatott kotta] = Ich lerne Klarinette spielen 2. = I learn to play the clarinet 2. / Kovács Béla. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 94 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-13291-3
Z. 13291 (EMB)
hangszeroktatás - klarinét - hangszeriskola
[AN 3618214] MARC

ANSEL
UTF-894 /2016.

Kurtág György (1926-)
   ...couple égyptien en route vers l'inconnu... [nyomtatott kotta] : pianínóra (con cupersordino) vagy zongorára : (2013) = ...egyiptomi pár úton az ismeretlen felé... = ...an Egyptian couple on the way to the unknown... / Kurtág György. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2016. - 5 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14989-8
Z. 14989 (EMB)
zongora - hangszerszóló
[AN 3628813] MARC

ANSEL
UTF-895 /2016.

Kurtág György (1926-)
   Officium breve [nyomtatott kotta] : in memoriam Anreae Szervánszky : für Streichquartett : Op. 28 / Kurtág György. - 3. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2016. - 19 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-13959-2
Z. 13959 (EMB)
Szervánszky Endre (1911-1977)
kamarazene - vonósnégyes
[AN 3628470] MARC

ANSEL
UTF-8

L

96 /2016.
Laczó Zoltán Vince (1964-)
   Hegedűtriók [nyomtatott kotta] : népszerű spirituálé dallamok feldolgozásai = 7 gospel melodies for 3 violins / Laczó Zoltán Vince. - [Partitúra]. - Budapest : Solo Music, 2015. - 22 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005290-4-6
SMZ No 143 (Solo Music)
vonóstrió - hegedű - kamarazene - átirat - spirituálé
[AN 3618435]
MARC

ANSEL
UTF-897 /2016.

Laczó Zoltán Vince (1964-)
   Liturgikus énektár [nyomtatott kotta] : hittanárok részére : I. / szerkesztette és gitárkisérettel ellátta: Laczó Zoltán Vince. - [Szóló]. - Budapest : Trio-Art Music, 2015. - 142 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005288-5-8
TAM 15 003 (Trio-Art M.)
egyházi és vallásos zene - katolikus egyház - egyházi énekeskönyv
[AN 3624893] MARC

ANSEL
UTF-898 /2016.

Lázárné Nagy Andrea
   Margaréta [nyomtatott kotta] : I. kötet : szolfézs feladatgyűjtemény az alapfokú zeneoktatás számára / Lázárné Nagy Andrea. - 5. javított kiad. - [Szóló]. - Mogyoród : Romi-Suli, 2014. - 80 p. ; 22 cm
ISMN 979-0-801650-98-6
RO-M/1-2 (Romi-Suli)
zeneoktatás - szolfézs - zenei gyakorlat
[AN 3617391] MARC

ANSEL
UTF-899 /2016.

Lázárné Nagy Andrea
   Margaréta [nyomtatott kotta] : I. kötet : szolfézs feladatgyűjtemény az alapfokú zeneoktatás számára / Lázárné Nagy Andrea. - 6. javított kiad. - [Szóló]. - Mogyoród : Romi-Suli, 2015. - 80 p. ; 22 cm
ISMN 979-0-801650-98-6
RO-M/1-2 (Romi-Suli)
zeneoktatás - szolfézs - zenei gyakorlat
[AN 3617407] MARC

ANSEL
UTF-8100 /2016.

Lázárné Nagy Andrea
   Margaréta [nyomtatott kotta] : II. kötet : szolfézs feladatgyűjtemény az alapfokú zeneoktatás számára / Lázárné Nagy Andrea. - 4. kiad. - [Szóló]. - Mogyoród : Romi-Suli, 2014. - 80 p. ; 22 cm
ISMN 979-0-801650-99-3
RO-M/3-4
zeneoktatás - szolfézs - zenei gyakorlat
[AN 3617411] MARC

ANSEL
UTF-8101 /2016.

Lázárné Nagy Andrea
   Margaréta [nyomtatott kotta] : II. kötet : szolfézs feladatgyűjtemény az alapfokú zeneoktatás számára / Lázárné Nagy Andrea. - 5. kiad. - [Szóló]. - Mogyoród : Romi-Suli, 2015. - 80 p. ; 22 cm
ISMN 979-0-801650-99-3
RO-M/3-4
zeneoktatás - szolfézs - zenei gyakorlat
[AN 3617413] MARC

ANSEL
UTF-8102 /2016.

Lendvay Kamilló (1928-)
   Tanulmány mélyhegedűre [nyomtatott kotta] / Lendvay Kamilló. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 4 p. ; 30 cm. - (EMB contemporary music)
ISMN 979-0-080-14953-9
Z. 14953 (EMB)
mélyhegedű - hangszerszóló
[AN 3628808] MARC

ANSEL
UTF-8103 /2016.

   Lenn a délibábos Hortobágyon [nyomtatott kotta] : magyar dalok zongorára és gitárra / összeállította és szerkesztette Ludvig József. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2015. - 37 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005291-7-6
vokális szóló kísérettel - zongora - gitár - dalgyűjtemény - magyar nóta - népdal
[AN 3617946] MARC

ANSEL
UTF-8104 /2016.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Années de pèlerinage [nyomtatott kotta] : Première année Suisse / Franz Liszt ; herausgegeben von Imre Sulyok, Imre Mező ; Fingersatz revidiert von Kornél Zempléni ; Album d'un voyageur. - 13. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - XIV, 129 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 6.)
ISMN 979-0-080-07474-9
Z. B 7474 (EMB)
zongora - karakterdarab - hangszerszóló
[AN 3628683] MARC

ANSEL
UTF-8105 /2016.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   La campanella [nyomtatott kotta] : (Grandes etudes de Paganini, Nr. 3) / Franz Liszt ; herausgegeben von Zoltán Gárdonyi, István Szelényi, Adrienne Kaczmarczyk. - 6. új. bővitett kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 39 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-12913-5
Z. 12913 (EMB)
Paganini, Niccolò (1782-1840)
hangversenyetűd - hangszerszóló
[AN 3624680] MARC

ANSEL
UTF-8106 /2016.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Etüden II. [nyomtatott kotta] = Studies II. / Franz Liszt ; herausgegeben von Zoltán Gárdonyi, István Szelényi. - 26. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - XI, 117 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Serie I. ; 2.)
Tart.: Grandes études de Paganini ; Zwei Konzertetüden ; Ab irato ; Trois Caprices poétiques
ISMN 979-0-080-5412-3
Z. B 5412 (EMB)
zongora - karakterdarab - hangversenyetűd - hangszerszóló
[AN 3628788] MARC

ANSEL
UTF-8107 /2016.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Les jeux d'eaux à la Villa d'Este [nyomtatott kotta] : für Klavier / Franz Liszt. - 10. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 12 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-08187-7
Z. 8187 (EMB)
karakterdarab - zongorára írt zenemű
[AN 3624676] MARC

ANSEL
UTF-8108 /2016.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Magyar dallok [nyomtatott kotta] : és más művek = Ungarische National-Melodien : und andere Werke / Liszt Ferenc ; közreadja Kaczmarczyk Adrienne, Sas Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - XLVI, 161 p. ; 30 cm. - (Neue Ausgabe sämtlicher Werke. Supplement-Bände zu den Werken für Klavier zu zwei Händen ; 7.)
Z. A 14502 (EMB)
zongora - hangszerszóló - szerzői gyűjtemény egy szerzőtől
[AN 3628820] MARC

ANSEL
UTF-8109 /2016.

Liszt Ferenc (1811-1886)
   Magyar dallok [nyomtatott kotta] : és más művek = Ungarische National-Melodien : und andere Werke / Liszt Ferenc ; közreadja Kaczmarczyk Adrienne, Sas Ágnes. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - XLVI, 182 p. ; 30 cm. - (Klavierwerke. Supplement ; 7.)
ISMN 979-0-080-14502-9
Z. B. 14502 (EMB)
zongora - hangszerszóló - szerzői gyűjtemény egy szerzőtől
[AN 3624889] MARC

ANSEL
UTF-8

M

110 /2016.
   Magyar Katolikus Kultúra Napjai [nyomtatott kotta] : Országos Katolikus Kórustalálkozó : Budapest Kongresszusi Központ : 2013. október 19 : Magyar szentek és boldogok. - [Szóló]. - Vác : Kucsák Nyomda, 2013, [2015]. - 24 p. ; 22 cm
egyházi és vallásos zene - katolikus egyház - egyházi kórusmű
[AN 3617417]
MARC

ANSEL
UTF-8111 /2016.

   Magyar táncok [nyomtatott kotta] : hegedűre és zongorára = Hungarian dances : for violin and piano = Ungarische Tänze : für Violine und Klavier = Dances hongroises : pour violon et piano. - Utánnyomás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 27 p. ; 30 cm
hegedű - zongora - kamarazene
[AN 3628480] MARC

ANSEL
UTF-8112 /2016.

Marenzio, Luca (1553-1599)
   Vigasz nélkül [nyomtatott kotta] : vegyeskarra = Amatemi ben mio / Luca Marenzio ; Závodszky Zoltán fordítása. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 3 p. ; 24 cm
Különlenyomat az 'Öt évszázad kórusa' c. kötetből. - "Ó jöjj te szép, te drága..." (szövegkezdet)
ISMN 979-0-080-14959-1
Z. 14959 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - madrigál
[AN 3617167] MARC

ANSEL
UTF-8113 /2016.

Márki Sándor (1970-)
   Báránytánc polka [nyomtatott kotta] : [fúvószenekarra] / Márki Sándor Szabolcs. - [Partitúra és szólamok]. - Szolnok : Szerző, 2014, [2016]. - 8 p. ; 29 cm + 31 db szólam
ISMN 979-0-801666-28-4
fúvószenekari mű - polka
[AN 3628596] MARC

ANSEL
UTF-8114 /2016.

Mező Imre (1932-)
   Kiskarácsony, nagykarácsony [nyomtatott kotta] : magyar karácsonyi énekek zongorára, négy kézre / Mező Imre. - [Szóló]. - Budapest : Rózsavölgyi és Társa, 2015. - 80 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-801653-88-8
RÉT 091 (Rózsavölgyi és Társa)
karácsony - négykezes zongoradarab - karácsonyi dal
[AN 3628799] MARC

ANSEL
UTF-8115 /2016.

   Mit frohem Herzen [nyomtatott kotta] : Gebet und Gesangbuch. - [Szóló]. - Budakeszi : Budakeszi Hagyományörző Kör Egyesület, 2015. - 41 p. ; 18 cm
ISBN 978-963-12-3667-5
egyházi és vallásos zene - magyarországi németek - egyházi énekeskönyv
[AN 3616931] MARC

ANSEL
UTF-8116 /2016.

   Molnár Tamás kottakönyv [nyomtatott kotta]. - [Szóló]. - Budapest : Zeneszöveg.hu Kft., 2015. - 72 p. ; 30 cm. - (Zeneszöveg.hu. kották)
Tart.: Sors ; Lábnyom ; Mennyország ; Angyal ; Más ölel át ; A széltől is óvsz ; Kötéltánc ; Vaddisznó ; Jégvirág ; Miért hazudom... ; Rád hangoltam ; Vezessen a vágy
ISMN 979-0-801666-32-1
könnyűzene - vokális szóló kísérettel - zongora - akkordjelzés - sláger
[AN 3618323] MARC

ANSEL
UTF-8117 /2016.

   Music for trumpet or cornet [nyomtatott kotta] : (for beginners) = Trompetenmusik : (für Anfänger) = Musique de trompette : (pour les premier pas) = Trombitamuzsika : (kezdőknek) / edited by Borst Rudolf, Bogár István. - 15. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 38 p. ; 31 cm + 1 db szólam
Címváltozat: Kezdők muzsikája
ISMN 979-0-080-06625-6
Z. 6625 (EMB)
hangszeroktatás - trombita - zongora - zenemű kezdőknek - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3624898] MARC

ANSEL
UTF-8

N

118 /2016.
Nagy Erzsébet|
   Kaleidoszkóp [nyomtatott kotta] : előadási darabok gitárra / összeállította Nagy Erzsébet. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2015. - 67 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005292-6-8
gitár - előadási darabok - hangszerszóló
[AN 3617821]
MARC

ANSEL
UTF-8119 /2016.

Nagy János
   Jazz-zongora II. [nyomtatott kotta] : elmélet és gyakorlat / Nagy János. - [Szóló]. - Budapest : Magyar Hangszermíves Céh, 2015. - 68 p. ; 30 cm
zeneoktatás - hangszeroktatás - zongora - dzsessz
[AN 3618268] MARC

ANSEL
UTF-8120 /2016.

   Népdalkórusok 4. [nyomtatott kotta] : vegyeskarok / Bárdos Lajos ; Réten, réten ; Malomnóta ; Már Kistilden ; Hej, rózsa ; Ősz-kánon ; Kocsi, szekér. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 49-64 p. ; 17 cm
ISMN 979-0-080-00223-0
Z. 223 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3616833] MARC

ANSEL
UTF-8121 /2016.

Nógrádi Péter (1952-)
   Sonata da camera [nyomtatott kotta] : klarinétra, brácsára, zongorára / Nógrádi Péter. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Solo Music, 2015. - 23 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN 979-0-9005290-5-3
SMZ No 144 (Solo MUsic)
szonáta - klarinét - mélyhegedű - zongora - kamarazene - trió
[AN 3618433] MARC

ANSEL
UTF-8

P

122 /2016.
Palestrina, Giovanni Pierluigi da (1525-1594)
   Exsultate Deo [nyomtatott kotta] : 80. zsoltár : vegyeskar / Palestrina. - [Partitúra]. - Budapest : EMBc2015. - 7 p. ; 24 cm
Különnyomat az 'Ezer év kórusa' c. kötetből.
ISMN 979-0-080-14954-6
Z. 14954 (EMB)
a cappella - vegyeskar - egyházi és vallásos zene - kórusmű - zsoltár
[AN 3617308]
MARC

ANSEL
UTF-8123 /2016.

Pálköviné Békefi Cecília
   Képes csellókotta [nyomtatott kotta] : 100 magyar gyermekdalból összeállította és kiadja / Pálköviné Békefi Cecília ; Füzesi Zsuzsa rajzaival. - [Szóló]. - [Szombathely] : Szerző, 2015. - 78 p. : ill. ; 30 cm
ISMN 979-0-801666-25-3
hangszeroktatás - gordonka - zenemű kezdőknek
[AN 3617963] MARC

ANSEL
UTF-8124 /2016.

Papp Lajos (1935-)
   Klavier-ABC 2 [nyomtatott kotta] : Klavierschule für Anfänger unter Verwendung von Kinder- und Volksliedern aus Európa = Zongora-ABC 2 : zongoraiskola kezdőknek európai gyermek- és népdalok felhasználásával = Piano ABC 2 : piano tutor for beginners using european children's and folk songs / Papp Lajos. - 9. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 76 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14064-2
Z. 14064 (EMB)
zongora - hangszeriskola
[AN 3618491] MARC

ANSEL
UTF-8125 /2016.

Pejtsik Árpád (1935-)
   Violoncello-Schule 2 [nyomtatott kotta] : (Fortsetzung des Violoncello-ABC) = Violoncello-method 2 : (continuation of the Violoncello ABC) = Gordonkaiskola 2 : (a Gordonka-ABC folytatása) / Pejtsik Árpád. - 4. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 87 p. ; 31 cm + 1 db zg. kiséret
ISMN 979-0-080-14311-7
Z. 14311 (EMB)
gordonka - hangszeroktatás - hangszeriskola
[AN 3624892] MARC

ANSEL
UTF-8126 /2016.

Popp, Wilhelm (1823-1903)
   Spanyol tánc [nyomtatott kotta] : [fuvola-zongora] / Wilhelm Popp ; szerk. és közread. Hutira Albin. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : Polifon-Music Trade Bt., [2015]. - 7 p. ; 29 cm. - (Könnyű előadási darabok ; 3.)
fuvola - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3618462] MARC

ANSEL
UTF-8

R

127 /2016.
   Répertoire for music schools [nyomtatott kotta] : Piano 3 / compiled and edited by Csurka Magda. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 67 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-14209-7
Z. 14209 (EMB)
zongora - előadási darabok - hangszeriskola - zeneművek gyűjteménye
[AN 3617755]
MARC

ANSEL
UTF-8128 /2016.

   Rólad szól 1 [nyomtatott kotta] : énekeskönyv. - [Szóló]. - Budapest : Golgota Keresztény Gyülekezet, 2009, [2016]. - 82 p. ; 30 cm
egyházi és vallásos zene - akkordjelzés - egyházi énekeskönyv
[AN 3628770] MARC

ANSEL
UTF-8129 /2016.

Rosso, Nini
   A csend [nyomtatott kotta] : trombita-zongora = Il silenzio : Trompete-Klavier / Nini Rosso ; trombitára és zongorára alkalmazta Amey Mihály ; közreadja Hutira Albin. - 3. kiad. - [Szóló]. - Budapest : Polifon-Music Trade Bt., [2015]. - 4 p. ; 29 cm. - (Világhírű előadási darabok)
trombita - zongora - hangszerszóló kísérettel
[AN 3618410] MARC

ANSEL
UTF-8

S

130 /2016.
Sagreras, Julio Salvador (1879-1942)
   El Rosarino [nyomtatott kotta] : [gitárra] / Julio Salvador Sagreras ; Zamba / J. S. Sagreras ; Divagando / J. S. Sagreras ; Tremoló szonatína / Ludvig J. - [Szóló]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., [2015]. - 16 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-9005295-0-3
gitár - előadási darabok - hangszerszóló
[AN 3624646]
MARC

ANSEL
UTF-8131 /2016.

Schumann, Robert (1810-1856)
   Drei Romanzen [nyomtatott kotta] : für Oboe oder Flöte und Klavier : Op. 94 = Három románc : oboára vagy fuvolára és zongorára : Op. 94 = Three romances : for oboe or flute and piano : Op. 94 / Robert Schumann ; herausgegeben von Kovács Lóránt. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2016. - 12 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-080-12841-1
Z. 12841 (EMB)
oboa - fuvola - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3628812] MARC

ANSEL
UTF-8132 /2016.

Steiner Ferenc (1931-)
   Baritone ABC [nyomtatott kotta] : szólóhangszeres kiadás / Steiner Ferenc. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 55 p., [1] t. ; 30 cm
A kötethez tartozó zongorakíséret külön jelent meg.
ISMN 979-0-080-14284-4
Z. 14284 (EMB)
hangszeroktatás - baritonkürt - hangszeriskola
[AN 3618364] MARC

ANSEL
UTF-8133 /2016.

Suba Sándor
   A klasszikus gitár iskolája [nyomtatott kotta] : I. kötet / Suba Sándor. - Utánnyomás [2015]. - [Szóló]. - Debrecen : Szerző, 2012, [2015]. - 81 p. : ill. ; 30 cm
Készült a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatásával.
ISMN 979-0-801659-20-0
gitár - hangszeroktatás - hangszeriskola
[AN 3618114] MARC

ANSEL
UTF-8134 /2016.

Suba Sándor
   A klasszikus gitár iskolája [nyomtatott kotta] : II. kötet / Suba Sándor. - Utánnyomás [2015]. - [Szóló]. - Debrecen : Szerző, 2012, [2015]. - 81 p. : ill. ; 30 cm
Készült a Debrecen Kultúrájáért Alapítvány támogatásával.
ISMN 979-0-801659-21-7
gitár - hangszeroktatás - hangszeriskola
[AN 3618117] MARC

ANSEL
UTF-8135 /2016.

Suba Sándor
   Téli impressziók [nyomtatott kotta] : gitár kvartett / Suba Sándor. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Szerző, 2015. - 12 p. ; 30 cm + 34 db szólam
ISMN 979-0-801666-00-0
gitár - kamarazene - kvartett
[AN 3618126] MARC

ANSEL
UTF-8136 /2016.

Sugár Rezső (1919-1988)
   Concertino [nyomtatott kotta] : für Violine und Klavier / Sugár Rezső. - 14. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 10 p. ; 28 cm + 1 db hg. szólam
ISMN 979-0-080-03235-0
Z. 3235 (EMB)
concertino - hegedű - zongora
[AN 3628440] MARC

ANSEL
UTF-8137 /2016.

Szabó Csaba (1936-2003)
   Csángó dalok a tatár fogságból [nyomtatott kotta] : kétszólamú férfikarra és zenekarra / Szabó Csaba. - [Partitúra]. - Budapest : Cellissimo, 2015. - 26 p. ; 31 cm
ISMN 979-0-9005289-5-7
kórusmű kísérettel - férfikar - zenekar
[AN 3624906] MARC

ANSEL
UTF-8138 /2016.

Szabó Csaba (1936-2003)
   Csángó dalok a tatár fogságból [nyomtatott kotta] : kétszólamú férfikarra és zongorára / Szabó Csaba. - [Partitúra]. - Budapest : Cellissimo, 2015. - 26 p. ; 31 cm
ISMN 979-0-9005289-4-0
kórusmű kísérettel - férfikar - zongora
[AN 3624908] MARC

ANSEL
UTF-8139 /2016.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Gitarrenübungen und Stücke I [nyomtatott kotta] = Guitar exercises and pieces I = Gitárgyakorlatok és darabok I / Szendrey-Karper László. - 17. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 28 p. ; 28 cm
ISMN 979-0-080-08729-9
Z. 8729 (EMB)
hangszeroktatás - gitár - zenei gyakorlat
[AN 3617691] MARC

ANSEL
UTF-8140 /2016.

Szendrey-Karper László (1932-1991)
   Guitar exercises and pieces 4 [nyomtatott kotta] = Gitárgyakorlatok és darabok 4 = Gitarrenübungen und Stücke 4 / Szendrey-Karper László. - 8. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2008, [2015]. - 39 p. ; 29 cm
ISMN 979-0-080-12120-7
Z. 12120 (EMB)
hangszeroktatás - gitár - zenei gyakorlat
[AN 3617880] MARC

ANSEL
UTF-8141 /2016.

Szervánszky Endre (1911-1977)
   Bläserquintett [nyomtatott kotta] = Quintet for winds = Fúvósötös / Szervánszky Endre. - 5. kiad. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : EMB, 2011. - 45 p. ; 29 cm + 5 db szólam
ISMN 979-0-080-14152-6
Z. 14152 (EMB)
fúvósötös - kamarazene
[AN 3617836] MARC

ANSEL
UTF-8142 /2016.

Szokolay Sándor (1931-2013)
   Due motetti [nyomtatott kotta] : per coro misto / Szokolay Sándor. - 6. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2016. - 20 p. ; 24 cm
Tart.: Domine non secundum ; Cantate Domino
ISMN 979-0-080-08374-1
Z. 8374 (EMB)
egyházi kórusmű - a cappella - vegyeskar - motetta
[AN 3628223] MARC

ANSEL
UTF-8143 /2016.

Szokolay Sándor (1931-2013)
   Liturgikus szvit [nyomtatott kotta] : szoprán szólóra és gitárzenekarra : Op. 61a : partitúra és szólamok / Szokolay Sándor ; lektorálta Ludvig József ; ujjrenddel ellátta Fodor Ferenc ; Históriás képek : szoprán szólóra és gitárzenekarra : Op.139. - [Szólamok]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2015. - 47 p. ; 33cm + 7 db szólam
ISMN 979-0-9005284-8-3
gitár - vokális szóló kísérettel - kamarazene - szvit
[AN 3618484] MARC

ANSEL
UTF-8144 /2016.

Szokolay Sándor (1931-2013)
   Liturgikus szvit [nyomtatott kotta] : szoprán szólóra és gitárzenekarra : szólamok / Szokolay Sándor. - [Szólamok]. - Budapest : Koncert 1234 Kft., 2015. - 7 db szólam ; 30 cm
gitár - vokális szóló kísérettel - kamarazene - szvit
[AN 3618378] MARC

ANSEL
UTF-8145 /2016.

Szőnyi Erzsébet (1924-)
   33 könnyű kórus népdalokra [nyomtatott kotta] : iskolásoknak : egynemű kar / Szőnyi Erzsébet. - Utánnyomás. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 27 p. ; 16 cm
ISMN 979-0-080-05298-3
Z. 5298 (EMB)
a cappella - gyermekkar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3616809] MARC

ANSEL
UTF-8

T

146 /2016.
Takács Ferenc
   Célpont [nyomtatott kotta] : solo for 4 timpani = Zielpunkt = Target / Takács Ferenc. - [Szóló]. - [Zalaegerszeg] : Szerző, 2016
ISMN 979-0-9005275-5-4
T. F. 2.0828
karakterdarab - ütőhangszer
[AN 3628771]
MARC

ANSEL
UTF-8147 /2016.

Takács Ferenc
   Hangok és technika dallamhangszerekhez I. [nyomtatott kotta] / Takács Ferenc ; Sounds and technique : for mallet percussion instruments I. - [Szóló]. - [Zalaegerszeg : Szerző, 2016
ISMN 979-0-9005275-8-5
T. F. 1.0801
ütőhangszer - hangszeriskola
[AN 3628415] MARC

ANSEL
UTF-8148 /2016.

Takács Ferenc
   Október [nyomtatott kotta] : kamarazene ütőhangszerekre / Takács Ferenc. - [Partitúra]. - [Zalaegerszeg] : Szerző, 2016. - 9 p. ; 30 cm + 9 db szólam
ISMN 979-0-9005275-3-0
T. F. 2.0841
ütőhangszer - kamarazene
[AN 3628463] MARC

ANSEL
UTF-8149 /2016.

Takács Ferenc
   Ritmus és technika [nyomtatott kotta] : dobszereléshez I. = Rhythm and technique : for drumset I. / Takács Ferenc. - [Szóló]. - [Zalaegerszeg : Szerző, 2016
ISMN 979-0-9005275-7-8
T. F. 1.0803
ütőhangszer - zenei gyakorlat - hangszeriskola
[AN 3628781] MARC

ANSEL
UTF-8150 /2016.

Takács Ferenc
   Ritmus és technika [nyomtatott kotta] : (ütőhangszerek I.) = Rhythm and technique : (Percussion instrumen I.) = Rhythmus und Technik : (Schlaginstrumente I.) / Takács Ferenc. - [Szóló]. - [Zalaegerszeg : Szerző, 2016
ISMN 979-0-9005275-6-1
T. F. 0.0809
ütőhangszer - zenei gyakorlat - hangszeriskola
[AN 3628776] MARC

ANSEL
UTF-8151 /2016.

Takács Ferenc
   Változatok [nyomtatott kotta] : solo for marimba = Versions : solo for marimba / Takács Ferenc. - [Szóló]. - [Zalaegerszeg] : Szerző, 2016. - 4 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-9005275-4-7
T. F. 2.0888
ütőhangszer - marimba - hangszerszóló
[AN 3628413] MARC

ANSEL
UTF-8152 /2016.

   Tänze der Barockzeit [nyomtatott kotta] : für Blockflöte (oder ein anderes Melodie-Instrument) und Klavier = Dances of the baroque era : for recorder (or other melodic instrument) and piano = Barokk táncok : furulyára (vagy más dallamhangszerre) és zongorára / herausgegeben von Nagy Olivér. - 7. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 48 p. ; 30 cm + 1 db szólam
ISMN 979-0-080-13100-8
Z.13100 (EMB)
furulya - zongora - barokk zene - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3624693] MARC

ANSEL
UTF-8153 /2016.

Tegzes György (1921-2002)
   Hétfokú olvasógyakorlatok I-II. [nyomtatott kotta] / Tegzes György. - 20. ritmizált, szolmizációval jelzett kiad. - [Szóló]. - Budapest : Tankvk., 2014. - 168 p. ; 20 cm
ISBN 978-963-19-5194-3
zeneoktatás - szolfézs
[AN 3616934] MARC

ANSEL
UTF-8154 /2016.

Telbisz Márta
   Hangról hangra [nyomtatott kotta] : megtanulok furulyázni / Telbisz Márta ; Aldea Mária rajzaival. - 2. kiad. - [Szóló]. - Budapest : Ad Librum, 2015. - 88 p. : ill. ; 20 cm
ISBN 978-615-5110-75-7
hangszeroktatás - furulya
[AN 3624562] MARC

ANSEL
UTF-8155 /2016.

Telemann, Georg Philipp (1681-1767)
   Sonaten für Blockflöte und Basso continuo [nyomtatott kotta] / Georg Philipp Telemann ; herausg. von Malina János ; Continuo-Aussetzung von Gyenge Enikő. - 5. urtext kiadás. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 55 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-13542-8
Z. 13542 (EMB)
continuo - szonáta - blockflöte - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel
[AN 3617710] MARC

ANSEL
UTF-8156 /2016.

Tillai Aurél (1930-)
   Fons amoris [nyomtatott kotta] : húsz egyházi vegyeskar / Tillai Aurél. - [Partitúra]. - Pécs : Nevelők Háza Kórusalapítvány, 2015. - 107 p. ; 24 cm
ISMN 979-0-801666-40-6
egyházi kórusmű - vegyeskar - kórusmű szólóval - kórusmű kísérettel - szerzői gyűjtemény egy szerzőtől
[AN 3617523] MARC

ANSEL
UTF-8157 /2016.

   Törpe daloskönyv VII. [nyomtatott kotta] : kisgyermekek kottáskönyve : tavaszi, nyári gyermekdal válogatás / összeállította és szerkesztette Haáz Sándor ; a rajzokat készítette Márton Anita. - [Szóló]. - Szentegyháza : Gyermekfilharmónia Alapítvány, 2014. - 62 p. : ill. ; 12 cm
ISBN 978-606-556-061-1
vokális szóló - gyermekdal - magyar népzene - dalgyűjtemény
[AN 3616756] MARC

ANSEL
UTF-8158 /2016.

Tóth Armand (1955-)
   Boeuf bourguignon [nyomtatott kotta] : per tre flauti (anche ottavino, flauto alto in sol) e batteria (1 esecutore) / Tóth Armand. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Trio-Art Music, 2015. - 54 p. ; 30 cm + 4 db szólam
ISMN 979-0-9005288-6-5
TAM 10 012 (Trio-Art M.)
fuvola - ütőegyüttes - kamarazene
[AN 3624828] MARC

ANSEL
UTF-8159 /2016.

Tóth Armand (1955-)
   Trio [nyomtatott kotta] : per clarinetto, fagotto e pianoforte / Tóth Armand. - [Partitúra és szólamok]. - Budapest : Trio-Art Music, 2015. - 39 p. ; 30 cm + 2 db szólam
ISMN 979-0-9005288-7-2
TAM 10 013 (Trio-Art M.)
klarinét - fagott - zongora - kamarazene - trió
[AN 3624821] MARC

ANSEL
UTF-8

U

160 /2016.
Ugró Béla
   Ütős kamarazene a zeneiskolában 2. [nyomtatott kotta] / Ugró Béla. - [Partitúra]. - Szolnok : Szerző, 2015
Tart.: Pictures ; Funky drummers ; Rollerek ; Bumeráng ; Blues drummers ; Afrikai tánc ; Jeges labirintus ; Bossa nova
ISMN 979-0-801666-30-7
ütőhangszer - hangszeroktatás - kamarazene
[AN 3628422]
MARC

ANSEL
UTF-8161 /2016.

   Új Sion-hárfa [nyomtatott kotta] : Istent dicsérő szent énekek gyűjteménye. - 13. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : Krisztusban Hívő Nazarénusok Magyarországi Gyülekezetei, 2015. - 579 p. ; 29 cm
egyházi és vallásos zene - egyházi énekeskönyv
[AN 3618320] MARC

ANSEL
UTF-8162 /2016.

   Új Sion-hárfa [nyomtatott kotta] : Istent dicsérő szent énekek gyűjteménye. - 13. kiad. - [Partitúra]. - Budapest : Krisztusban Hívő Nazarénusok Magyarországi Gyülekezetei, 2015. - 579 p. ; 20 cm
ISMN 979-0-801650-61-0
egyházi és vallásos zene - egyházi énekeskönyv
[AN 3616938] MARC

ANSEL
UTF-8

V

163 /2016.
   Violinmusik 1 [nyomtatott kotta] : für Anfänger = Violin music 1 : for beginners = Musique de violon 1 : pour les premiers pas = Hegedűmuzsika 1 : kezdők számára / herausgegeben von Lenkei Gabriella. - 27. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2015. - 35 p. ; 31 cm + 1 db. mell. - (Kezdők muzsikája)
ISMN 979-0-080-06311-8
Z. 6311 (EMB)
hangszeroktatás - hegedű - zongora - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - zeneművek gyűjteménye
[AN 3618473]
MARC

ANSEL
UTF-8164 /2016.

   Violinschule III [nyomtatott kotta] = Violin tutor III = Méthode de violon III = Hegedűiskola III / [összeáll.] Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Szervánszky Endre. - 12. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2016. - 86 p. ; 30 cm + 1 db szólam, zg. kíséret
ISMN 979-0-080-08066-5
Z. 8066 (EMB)
hegedű - hangszeriskola
[AN 3628790] MARC

ANSEL
UTF-8165 /2016.

   Violinschule IV/a [nyomtatott kotta] = Méthode de violon IV/a = Violin tutor IV/a / Sándor Frigyes, Járdányi Pál, Rényi Albert, Szervánszky Endre. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMB, 2016. - 58 p. ; 30 cm
ISMN 979-0-080-08067-2
Z. 8067 (EMB)
hegedű - hangszeriskola
[AN 3628793] MARC

ANSEL
UTF-8166 /2016.

Vivaldi, Antonio (1678-1741)
   Le quattro stagioni [nyomtatott kotta] : L'inverno : Op. 8. No. 4. : RV 297 / Vivaldi ; Klavierauszug von Imre Sulyok ; Violinstimme eingerichtet von Vilmos Tátrai. - 22. kiad. - [Hegedű-zongorakivonat]. - Budapest : EMB, 2015. - 20 p. ; 30 cm + 1 db hegedű szólam
ISMN 979-0-080-04620-3
Z. 4620 (EMB)
hegedű - zongora - átirat
[AN 3618417] MARC

ANSEL
UTF-8167 /2016.

Volly István (1907-1992)
   Repülj fecském [nyomtatott kotta] : vegyeskar / Volly István. - [Partitúra]. - Budapest : EMB, 2015. - 8 p. ; 24 cm
Különlenyomat a 'Zeng az ének' c. kötetből.
ISMN 979-0-080-14955-3
Z. 14955 (EMB)
a cappella - vegyeskar - kórusmű - népdalfeldolgozás
[AN 3617299] MARC

ANSEL
UTF-8

W

168 /2016.
Weiner Leó (1885-1960)
   Ballada klarinétra és zongorára [nyomtatott kotta] : Op. 8 / Weiner Leo. - 11. kiad. - [Szóló]. - Budapest : EMBc2015. - 16 p. ; 29 cm + 1 klar. szólam
ISMN 979-0-080-01857-6
Z. 1857 (EMB)
klarinét - zongora - karakterdarab - szólóhangszerre írt zenemű kísérettel - ballada
[AN 3628434]
MARC

ANSEL
UTF-8