MAGYAR NEMZETI BIBLIOGRÁFIA
ZENEMŰVEK: KOTTÁK - WWW
HU ISSN 1788-4667
Könyvek | Periodikumok | Térképek | Kották | Hangfelvételek

2007 - 6. évfolyam, 4. szám

Névmutató Betűméret [+] | [0] | [-]
   

Bibliográfiai tételek betűrendben

Névmutató
Címmutató
Tárgymutató
ISMN, ISBN mutató
Kiadói lemezszámok mutatója


Impresszum

© OSZK &  Softing 1997-2006

Created at 2008/01/24 15:38:23
by MNBWWW (Vers 1.00 Release,
linked at Apr 16 2007 13:40:50)
Softing Ltd, Budapest, Hungary

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z



A
Alberczki Sándor (zene) →   
280


B
Balassa Sándor (1935-) →   
214, 215, 216
Balázs Oszkár (1936-) →    217, 218
Bánfalvi József (zene) →    280
Bárdos Lajos (1899-1986) →    219
Bartók Béla (1881-1945) →    220, 221
Bereményi Géza (1946-) (dalszöveg) →    232
Béres János (1930-) →    222
Berlász Melinda (1942-) (szerk, közread.) →    292
Boccherini, Luigi (1743-1805) →    228
Bődi Szabolcs (szerk.) →    280
Böjtösné Fűke Veronika (összeáll., jav.) →    233
Borsody László (1944-) →    224, 226
Bozsogi Attila (zene) →    280
Bujtás József (1947-) →    225


C
Csepei Tibor →   
230
Czidra László (1940-2001) (közread.) →    223


D
Dénes László (1935-) (összeáll.) →   
240, 293
Dés László (1954-) →    232


E
Elgar, Edward →   
227


F
Farkas Ferenc (1905-2000) →   
235
Feigerl, Peregrin →    236
Fejös Gergely (összeáll., jav.) →    233
Fodor Ferenc (1946-) (ujjrenddel ell.) →    215


G
Gounod, Charles (1818-1893) →   
238


H
Halmos László (1909-1997) →   
239
Harmat Artúr (1885-1962) (szerk.) →    283
Haydn, Joseph (1732-1809) →    227
Hidas Frigyes (1928-2007) →    241
Hoffmann Sándor →    242
Hoornik, Ed (1910-1970) (vers) →    265
Horváth Barnabás (1965-) →    243


I
Illés (együttes) →   
289
Ittzés Tamás (1967-) →    244


J
Járdányi Pál (1920-1966) →   
245
Járdányi Pál (1920-1966) (összeáll.) →    294, 295
Járdányi Pál (1920-1966) (szerk.) →    296
Jolsvay Vilmos (zene) →    280
József Attila (1905-1937) →    271


K
Kállay Géza (1929-1982) (összeáll.) →   
240
Kanyó András (1956-) →    246
Kecskés Balázs (összeáll., jav.) →    233
Király László (1954-) →    247, 248
Kocsár Miklós (1933-) →    249, 250, 251, 252, 253, 254, 255
Kodály Zoltán (1882-1967) →    256, 257, 258, 259
Köhler, Ernesto (1849-1907) →    260
Kókai Rezső (1906-1962) →    261
Koltai Róbert (1943-) (társíró) →    232
Komlósi Zsuzsanna (zongoraletét) →    276
Kósa Gábor (1950-) →    217
Kovács Lajos (zene) →    280
Kovács Tibor (1961-) →    226
Kövesdy János (1928-) →    265
Kurtág György (1926-) →    262, 263, 264
Kuszing János (közread.) →    229


L
Lányi Margit (összeáll.) →   
240
Láposi János (ujjrenddel ell.) →    216
Lendvay Kamilló (1928-) →    265
Lengyel Endre (1931-) (közread.) →    298
Liszt Ferenc (1811-1886) →    266, 267, 268
Ludvig József (1947-) (összeáll., szerk.) →    231, 282
Ludvig József (1947-) (szerk., összeáll.) →    281


M
Máté Péter (1947-1984) →   
291
Mendelssohn-Bartholdy, Felix (1809-1847) →    269
Mendi Csicsó Kálmán (szöveg) →    280
Mező Imre (1932-) (közread.) →    266, 267
Mező Imre (1932-) (összeáll.) →    240
Mosóczi Miklós (1947-) (összeáll.) →    237
Mosóczi Miklós (1947-) (vál., átír.) →    288
Mozart, Wolfgang Amadeus (1756-1791) →    227, 228


N
Nagy Erzsébet (összeáll.) →   
237
Nagy Erzsébet (válogatta és átírta) →    277
Nagy Lajos (zene) →    280
Nemes István (dalszövegek) →    232
Nemes Nagy Ágnes (1922-1991) (versek) →    287
Németh Rudolf (1929-) →    270
Németh Rudolf (1929-) (összeáll.) →    293
Nógrádi Gábor (1947-) (szövegkönyv) →    232
Nógrádi László (1930-) →    270
Nyitrai László (1980-) →    271


O
Orbán György (1947-) →   
272


P
Papp Gábor →   
273
Papp Lajos (1935-) →    274, 275
Pécsi Sebestyén (1910-1991) (közread.) →    268
Pejtsik Árpád (1935-) (átír., közread.) →    279
Pejtsik Árpád (1935-) (közread.) →    227, 228, 297, 298
Petőfi Sándor (1823-1849) →    292
Presser Gábor (1948-) →    276
Pröhle Henrik (1936-) →    260
Purcell, Henry (1659-1695) →    227
Puster János →    270


R
Rados Dezső (1891-1974) (metod. magyarázatokkal, ujjrenddel ell.) →   
236
Reich Károly (1922-1988) (ill.) →    217
Rényi Albert (szerk.) →    296
Reschofsky Sándor (1887-1972) →    220
Réti Katalin, Z. (ill.) →    293
Rezessy László (1912-1997) →    234
Rudinszki István (1954-) →    280


S
Sándor Frigyes (1905-1979) (összeáll.) →   
294, 295
Sármai József (1952-) (összeáll., közread.) →    278
Schein, Johann Hermann →    228
Sík Sándor (1889-1963) (szerk.) →    283
Sulyok Gizella (vers) →    243
Sulyok Imre (1912-) (közread.) →    256, 266, 267
Szász József (hangszertechnikai jelzésekkel ellátta) →    297
Szászné Réger Judit (összeáll.) →    293
Szervánszky Endre (1911-1977) (összeáll.) →    294, 295
Szervánszky Endre (1911-1977) (szerk.) →    296
Szigeti Károly (összeáll.) →    289, 291
Sztevanovity Dusán (1945-) (szöveg) →    276
Sztojkó Mihály (zene) →    280


T
Tóth Péter (1965-) →   
284, 285, 286, 287


V
Vajda János (1949-) →   
290
Vas Gábor (1927-) (összeáll.) →    289
Veress Sándor (1907-1992) →    292
Vigh Lajos (átír., közread.) →    279


W
Weiner László (1916-1944) →   
299
Wunderlich, Heinz (1919-) →    300


Z
Zempléni Kornél (1922-) (átn.) →   
267
Zempléni Kornél (1922-) (ujjrendet átn.) →    266
Zempléni László (1947-) →    217, 218, 226, 301