stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Tartalomjegyzék

 

1. Rendezvények.... 2

2. Kiállítások.... 3

3. Kiállítás-kilátások.... 5

4. Kiadványok.... 5

5. Pályázatok.... 7

6. A Fentarthatósági Munkacsoport  hírei.... 8

7. Széchényi Ferenc-emléknap.... 9

8. Múzeumok éjszakája előzetes.... 10

9. Zirci hírek.... 12

10. Díjak, elismerések.... ………………12

11. Új ki- és belépők  …………………………………………………………12

 


 

1.     Rendezvények

Írás- és olvasásfejlesztés a családban - Európában és világszerte

2010. április 20.

 

Az OSZK Könyvtári Intézet olvasásfejlesztéssel foglalkozó sorozatának első előadására 2010. április 20-án került sor Írás- és olvasásfejlesztés a családban - Európában és világszerte címmel. Az előadó Greg Brooks, a téma neves kutatója Nagy-Britanniából érkezett - volna, ha az izlandi vulkánkitörés miatt utazása nem hiúsult volna meg. Mivel az előadás iránt igen nagy volt az érdeklődés, s a rendezvényt lemondani már nem akartuk, ezért Greg Brooks az internet közvetítésével a vetítővásznon volt jelen.

Mint arról a nemzetközi példákat bemutató előadásban többek között hallhattunk, követéses vizsgálatok igazolták, hogy a családi írás- és olvasásfejlesztési programban résztvevő gyerekeknél az előnyök állandósultak: a hatás nem csupán kisiskolás korban, de a felsőoktatásba kerülésnél is érzékelhetők voltak. Az anya-gyermek oktatási program esetében a szülőknek nemcsak az írásbeliséghez való viszonyuk változott meg, de gyermekeik neveléséről is másként kezdtek gondolkodni. Ezeknek a programoknak nem titkolt szándéka a gyerekek nyelvi fejlesztése mellett, hogy a szülőkre is hatást gyakoroljanak.

Az előzetesen meghirdetetthez képest a program némiképp módosult, ugyanis a délutáni filmes bemutató helyett öt magyar előadó mutatta be a náluk folyó olvasásfejlesztési gyakorlatot. Az Informatikai Igazgatóság és a Történeti Interjúk Tára munkatársainak köszönhetően a technikai problémákat sikerült megoldani, s az egész napos rendezvény sikeresen zajlott. A közművelődési könyvtárakban tevékenykedő kollégákon kívül iskolai könyvtárosok és pedagógusok is nagy számban voltak jelen.

A sorozat második előadója 2010. június 9-én Maria Larsson lesz, aki Svédországból érkezik.

A redezvény a Nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanullásért című TÁMOP 3.2.4. pályázatának támogatásával valósult meg.

 

Péterfi Rita

 

Lépjünk egyről a kettőre

 

2010. április 21-én tartotta az OSZK TÁMOP programja keretében működő K2 kutatócsoport az első szakmai napját „Lépjünk egyről a kettőre!” címmel. A terveink szerint összesen hat ilyen alkalom lesz, amikor olyan „webkettes” eszközöket ismertetünk meg a könyvtáros kollégákkal, amelyek instant használhatók és akár felhasználói szintű számítógépes ismeretekkel is működtethetők. A későbbiekben tehát jobban koncentrálunk majd egy-egy konkrét területre (blogok, wikik, keresők, IKR), a bevezető napon azonban először egy általános web2-ről szóló elméleti, majd gyakorlati bemutató volt Füzessi Károlytól és Buzai Csabától. A nagy érdeklődésre való tekintettel online közvetítés volt a rendezvényről, amelyet visszajelzések alapján legalább annyian követtek, mint ahányan személyesen jelen voltak. A következő rendezvényünk előreláthatóan június 14-én lesz az IKR-be illeszthető webkettes funkciókról.

Tóth Máté


 

2.    Kiállítások

 

Választási küzdelmek plakátokon 1910–1949

2010. február 9 – június 18.

Plakát- és Kisnyomtatványtár olvasóterme előtti kiállítótér

 

Kiállításunk a dualizmuskori Magyarország utolsó választásától (1910) az egypártrendszert bevezetéséig (1949) kíván betekintést adni a választási plakátok világába. Az itt bemutatott grafikai- és szöveges plakátok, valamint röplapok az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárának kiemelt gyűjtőkörét képezik. Ezek a kordokumentumok jól tükrözik a korabeli politikai életet és a választási propaganda működését, ugyanakkor a téma alkalmat kínál politikai plakátművészetünk egyik érdekes időszakának bemutatására is.

 

 

Dohnányi-emlékkiállítás – a zeneszerző halálának 50. évfordulója alkalmából

2010. február 18 – 2010. július 18.

Színháztörténeti Tár és Zeneműtár olvasóterme és folyosója

 

A Zeneműtár XX. századi nagy szerzői hagyatékainak egyik legjelentősebbike Dohnányi Ernőé, mely az 1944 novemberében külföldre távozott komponista akaratából került a könyvtárba.

A folyosói tárlókban e hagyatékból válogatott dokumentumok: zenei kéziratok, levelek, feljegyzések, Dohnányi portrék – köztük Kunwald Cézár, Pérely Imre grafikája, Reményi József kisplasztikája – idézik fel a művészi pálya állomásait.

A kiállítás egyik különlegessége az az aláírás gyűjtemény, mellyel 1922-ben a magyar közélet kiválóságai tisztelegtek a zeneszerző előtt. Az intarziás díszdobozban összegyűjtött, Serédy Kató (később Kate Serdy neves gyermekkönyv-író és -illusztrátor) rajzaival ékesített lapokon a kor politikusainak, tudósainak (így a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak), íróknak (többek között Móra Ferencnek, Juhász Gyulának), a Nemzeti Színház művészeinek, a Zeneakadémia tanárainak kézjegye mellett számos magyarországi város zeneszerető polgárának aláírása is olvasható.

 

Maszk – játékok

2010. március 19 – április 10.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál Vendégünk Dánia programja keretében:

„Korunk lenyomata” Dán kortárs grafikai kiállítás (Ereklyetér)

„Tisztelgés Karen Blixen előtt” Emlékkiállítás (Katalógustér)

„Maszk-játékok” Dán irodalmi kiállítás (Katalógustér)

 

 

A 2010-es Budapesti Tavaszi Fesztivál Vendégünk Dánia központi rendezvénysorozatához kapcsolódva, 2010. március 20. és április 10. között három tárlattal vártuk a közönséget:

A MASZK-JÁTÉKOK című könyvkiállítás a dán irodalom magyar nyelvre lefordított műveit mutatta be az Országos Széchényi Könyvtár gyűjteményében megtalálható, a 18. századtól napjainkig megjelent köteteken keresztül.

A ”KORUNK LENYOMATA” című grafikai kiállítás 116 kortárs dán művész alkotását vonultatta fel. A vándorkiállítás a Dán Grafikusok Szövetségének (Danske Grafikere) 30 éves jubileumára készült.

A ”TISZTELGÉS KAREN BLIXEN ELŐTT” emlékkiállítás dokumentumait a kecskeméti Dán Kulturális Intézet bocsátotta rendelkezésünkre. A kiállítás anyaga korábban a Petőfi Irodalmi Múzeumban, a kecskeméti Katona József Megyei Könyvtárban, és a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban volt látható.

A kecskeméti Dán Kulturális Intézettel közösen megvalósított kiállítások ünnepélyes megnyitójára 2010. március 20-án került sor, a kiállításokat Per Stig Møller úr, a Dán Királyság kulturális minisztere nyitotta meg. Møller úr, a megnyitón résztvevő vendégeink, illetve dán partnereink egyaránt elismeréssel nyilatkoztak a megnyitó ünnepségről és magukról a kiállításokról.

Összességében mindhárom kiállításunk tartalmilag és megjelenésében is magas színvonalt képviselt, sikerült érthető és élvezetes módon bemutatnunk a magyar közönség számára a dán kultúra néhány szeletét.

 

 

Szép Magyar Térkép és Digitális Magyar Térkép 2009

2010. március 19 – április 10.

Térképtár, VI. emeleti előadóterem

 

 

2010. április 9 – július 17.

Hét évszázad papírtitkai

Corvina termek és Ars Librorum

 

A magyar papírhasználat 700 éves évfordulója alkalmából a Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Társaság (MAPAVIT) Hét évszázad papírtitkai címmel kiállítást rendez az Országos Széchényi Könyvtárban 2010. április 9-től július 17-ig, amelyen a magyar papír- és vízjeltörténet három nagy korszakának különleges, ritka papír-, tárgyi és vízjel emlékei kerülnek bemutatásra.

A kiállításon nemcsak a papír múltja, hanem jelene is bemutatásra kerül, a papírgyártás, papírhasználat, környezetvédelem témakörében.

A Hét évszázad papírtitkai címen meghirdetett gyermekrajz-pályázat legszebb és legötletesebb alkotásai is kiállításra kerülnek. Többek között óvodások és kisiskolások által merített papírra készített rajzok, tizenkilencféle papírból készült montázs vagy a legújabb digitális rajztáblával készített és a papír sokrétű felhasználási lehetőségét szimbolizáló alkotás.

 

 


 

3.    Kiállítás-kilátások

 

2010. június 5-16.

Windisch és Portisch

Nemzeti Ereklyetér és az V. emeleti folyosó

 

2010. május 28 – július 17.

Mikszáth-emlékkiállítás

Manuscriptorium

 

2010. május 11 – június 12.

90 város

Katalógustér

 
 

4.    Kiadványok

Márciusban és áprilisban megjelent kötetek:
 

Sütő András életműve – Annotált bibliográfia

Összeállította: Kuszálik Péter

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár–Pro-Print, Budapest–Csíkszereda, 2010

ISBN 978 963 200 583 6

590 p.

 

„Annotált életmű-bibliográfia. Leírni is csak minden betű súlyát, a mögötte húzódó gigászi munkát felmérve, átérezve szabadna. Főként egy olyan hatalmas és szerteágazó, sok műfajban maradandót nyújtó, a közelmúltban lezárult, gazdag életmű esetén, mint amilyen a Sütő Andrásé. A magyar irodalom utóbbi fél évszázadában megújulni látszó hagyományvonalak közül ugyanis alighanem az irodalomesztétikai fogalmakkal gyakran csak nehezen körülírható irányzatoknak azon ötvözete keveredett Sütő sokszínű életművében, amelyik az irodalmi-művészeti, illetve a szociális-nemzeti intenciókat egyaránt hasznosította. (…) Jelen életmű-bibliográfia hatalmas mérföldkő. Majdani kiegészítése vélhetően a kritikai kiadás feladata lesz, melynek – már most is jól látható – számtalan tennivalója, feladata akadhat még. Elkészültéhez mindenesetre megkerülhetetlen segítség, valódi alapmű Kuszálik Péter remek munkája.”
 

Legendák lovasa – Jelenetek Buda, Pest, Bécs albumából

Szerk.: Buza Péter

(Budapest Könyvek)

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár–Budapesti Városvédő Egyesület, Budapest, 2010

ISBN 978 963 753 727 1

215 p.

 

„…de még szebb a színház” – Írások Belitska-Scholtz Hedvig emlékére

Szerk.: Somorjai Olga

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár–Argumentum Kiadó, Budapest, 2010

ISBN 978 963 446 557 7

Ára: 2 900,- Ft

284 p.

 

Belitska-Scholtz Hedvig azok közé a szabad szellemek közé tartozott, akiknek nagyságát nem a doktori címek adják, hanem az a légkör, melyet varázslatos lényük sugároz.

Német-művészettörténet, majd olasz szakos diplomával 1969-ben a Magyar Színházi Intézet szcenikai gyűjteményében kezdett dolgozni. 1980-tól élete végéig az Országos Széchényi Könyvtár Színháztörténeti Tárát vezette. Nemzetközi kitekintéssel és tájékozódással nagyszabású elképzelésekkel fogott munkához, a meglévő értékek megtartásával, de újító szándékkal, nagyralátó tervekkel. A pest-budai német színjátszás komplex bibliográfiájának munkálataival elindított egy olyan kutatást, melynek mentén folytatható a magyar színjátszás teljes feltérképezése. Mint művészettörténész-színháztörténészt kezdettől a színházi látvány foglalkoztatta. A barokk, klasszicista és romantikus díszlettervek összegyűjtése és a 19. századi színházi grafikai anyag feldolgozása után kezdődött a Nemzeti Színház díszlet- és jelmez-inventáriumainak kutatása. Nagy álma volt a szcenikai gyűjtemény kincseinek bemutatása a Műcsarnokban, de tervéből csak az Oláh Gusztáv életművét reprezentáló kiállítás valósult meg az Ernst Múzeumban. Polihisztor elődjéhez, a könyvgyűjtő és mecénás Jankovich Miklóshoz hasonlóan – akinek életművéről tanulmánykötetet szerkesztett –, gyarapítani szerette gyűjteményét. Színházi könyvtárak és irattárak, korszakos jelentőségű díszlet- és jelmeztervezői életművek, színlapok, fényképek, hagyatékok kerülhettek a gyűjteménybe a világ minden tájáról. Felvázolta egy színházi topográfia tervét, de ezt már egy következő generáció számára.

 

Hedvig a homo theatralicus elment. (Vagy el se ment?) A színház elbűvölte, szerette, csodálta, de kritikusan szemlélte. Gyűjteményi és színháztörténeti koncepciójának lenyomatát végérvényesen a könyvtár Színháztörténeti Tárának példaértékűen gazdagított gyűjteményén hagyta. Életműve, gondolatai, szellemisége és az emlékkötet csonka címe a fentiek ismeretében válik érthetővé és teljessé: „Nagyszerű ez a gyűjtemény…”

 

 

A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei XVII. század

1.      kötet Nyugat- és Észak-Magyarországi nyomdák

(Hungaria Typographica II.)

Írta: V. Ecsedy Judit

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár–Balassi Kiadó, Budapest, 2010

ISBN 978 963 506 791 6

Ára: 6 500,- Ft

928 p.

 

A XVII. századi magyarországi nyomdák betűinek és díszeinek teljes áttekintése a gazdag dokumentumanyag nyomán szakmailag és terjedelmét tekintve is igen nagy feladat.

A korszakról most megjelenő első kötetben V. Ecsedy Judit a nyugat- és észak-magyarországi nyomdákban használt betűtípusokat, díszes kezdőbetűket, illusztrációkat, könyvdíszeket, ábrákat, hangjegyeket és ornamenseket gyűjtötte egybe a teljesség igényével.

A bevezető tanulmány a korra jellemző könyvdíszítési módokról, tendenciákról szól, ezt követi a nyomdák tipográfiai és illusztrációs gyakorlatának ismertetése.

Az egyes képek szöveges leírása a Katalógus fejezetben található.

 

 

Bulletin 2009

Szerk. László Boka
Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2010
ISSN1589-4738
44 oldal
Ára: 2000,- Ft
 

5.    Pályázatok

2010. áprilisában benyújtott pályázatok

 

 

1.) Nagyvárosi angyalok. Női szerepváltások, női térnyerés a modern 19. században

 

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban: 2010. október 28. – 2011. február 26.

 

Támogató: Nemzeti Kulturális Alap

 

 

A kiállítás a 19. század utolsó harmadától, a kiegyezéstől – a hosszú 19. század értelmében – a trianoni Magyarország létrejöttéig tekinti át, hogyan változott meg a nők társadalmi-politikai-magánéleti szerepe, szerepváltásaik mit és milyen mértékben változtattak meg a polgárosodó Magyarországon, a nők kényszerű vagy szabad akaratából tett lépései hogyan vezettek a mai értelemben vett modern polgári társadalom felé.

Igen látványos, meglehetősen szokatlan, sok és összetett látványelemből összeállított, alapvetően társadalomtörténeti-szociográfiai-életmód-kultúrtörténeti koncepció alapján készült kiállítást tervezünk. A kiállítás átgondolt terv alapján jeleníti és idézi meg a 19. század második felének – a 20. század elejének legfontosabb polgári értékeit és vívmányait, de egy olyan aspektusból – a női tér- és helytalálás szélesedésének szempontjából – teszi, amely egyrészt tükrözi (sőt egyes alkérdések tárgyalása esetében új alapkutatásokat végezve mutatja be) a témához kapcsolódó mai modern kutatási irányok legújabb eredményeit, másrészt szokatlan, eddig még nem látott perspektívából világítja meg a korkérdéseket, harmadrészt széles körű látogatottságot és érdeklődést ígér. Emellett a kiállítás – mely a polgárosodás, a városiasodás és a modernizáció máig élő értékeit kívánja átgondoltan és sokrétűen, eddig kevésbé ismert oldaláról bemutatni – igazodik a Magyar Nemzeti Galériával és a Budapesti Történeti Múzeummal közösen tervezett tárlatsorozathoz is, hiszen a BTM témájával és kiállítási anyagával alapvetően a 19. század első felének bemutatására, az MNG pedig képzőművészeti kiállítással készül, míg az OSZK a dualizmus idejére fókuszál (a kiállítás időhatárai az 1860-as évek és 1920/1921) és kultúr- és társadalomtörténeti kiállítást tervez. Így a három várbéli kiállítás együttesen eleveníti majd meg A felemelő század emlékév megidézte hosszú 19. századot.

 

2.) Európai Digitalizálási Regiszter projekt (2011. január 1. – 2013. december 31.)

 

Támogató: Európai Unió, Közép-Európa Keretprogram

 

Célja: Egy olyan Európai Digitalizálási Nyilvántartási Adatbázis létrehozása, amely a nyilvántartás mellett segítene megelőzni, hogy a digitalizálást több helyen párhozamosan elvégezzék. A kezdeményezés egy olyan jó gyakorlaton alapszik, amely már Csehországban már alkalmaztak.

 

Kivitelezés: Az adatbázis fejlesztése a Cseh Nemzeti Könyvtár és az INCAD fejlesztő cég feladata. A fejélesztés nyílt forráskódú alkalmazások segítségével történne. A partnerek feladata a nemzeti szinten összegyűjteni a könyvtári digitalizálási projekteket, és a digitális állományok metaadatait. A végső cél olyan rendszer kialakítása, amely lehetővé teszi a digitális állományok egymás közti megosztását.

 

3.) Newspaper Online pályázat (2011. január 1. – 2013. december 31.)

 

Támogató: Európai Unió, Versenyképesség és innováció keretrendszer, Információs és kommunikációs irányelveket támogató program (ICT)

 

A DiFMOE Közép- és Kelet-Európai Digitalizálási Együttműködés, amelynek célja a 18-19. századi német nyelvű folyóiratok digitalizálása. Az együttműködés konzorciumi keretek közt fog megvalósulni. Az OSZK részvételére a projektben azért számítanak, mert egyedülálló gyűjteménnyel rendelkezik, valamint a korábbi hatékony együttműködés és személyes kapcsolatok ezt lehetővé teszik. A pályázatban elnyerhető támogatás partnerenként évi min. €28.000 /36 hónap támogatást jelenthet. A konzorciumhoz eddig Közép-Európa legnagyobb könyvtárai csatlakoztak, (27 intézmény).holdings

 

6.    A Fenntarthatósági munkacsoport hírei

 

A TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0002 pályázatban vállaltuk, hogy az intézmény energiafelhasználási és hulladékgazdálkodási adatait évente nyilvánosságra hozzuk. A villamosenergia-felhasználás csökkentése mellett vállaltuk, hogy a keletkezett hulladék elkülönítetten gyűjthető részét újrahasznosításra adjuk át.

 

Az elmúlt évben több felhívást és javaslatot is tettünk az energiatakarékosságra:

 

- hírlevél formájában, amely a belső honlap Fenntarthatósági részén olvasható:

- a mellékhelyiségekben elhelyeztük a villany lekapcsolására felhívó matricákat,

- valamint az Informatikai Igazgatóság kezdeményezésére a kapcsolóval ellátott hosszabbítók használatára hívtuk fel a figyelmet.

 

A fénycsőarmatúrák cseréje energiatakarékos fényforrásokra máris jelentős megtakarítást eredményezett. A cserék folytatására folyamatosan keresünk pályázati forrásokat.

 

A szelektív hulladékgyűjtés bevezetését két hírlevéllel, valamint speciális PET-palck, papír- és elemgyűjtők kihelyezésével segítettük elő.

 

Ezúton is köszönjük a munkatársak közreműködését!

 

Korábbi hírleveleinket, valamint az Éves jelentést az energiafelhasználásról 2009. megtalálhatják a Belső honlap Fenntarthatósági Munkacsoport oldalán: https://www.ad.oszk.hu/fenntarthatosagi.

 

7.     Széchényi Ferenc-emléknap

2010. április 28-án, a Széchényi-emléknapon a hagyományokhoz híven átadásra került a Széchényi-emlékérem, melyet idén Pusztai Istvánné, Ági kapott, az Állományvédelmi Digitalizáló Osztály osztályvezetője.

A díj adományozásának feltétele a könyvtárban életpálya jelleggel eltöltött hosszú szolgálati idő, kimagasló munkateljesítmény vagy jelentős tudományos tevékenység.

 

Az ünnepségen, mint minden évben,  kiosztásra kerültek a törzsgárda tagságok is.

 

A 10 éves törzsgárda fokozatot elért munkatársak:

 

Aitner Viktor

Működés-fenntartási Osztály

Béres Attila

Gyarapítási Osztály

Dr. Dippold Péter

Általános főigazgató-helyettes

Dr. Hangodi Ágnes

Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály

Farkas Ágnes

Könyvtörténeti Szakkönyvtár

Győrffy Szabolcs

Digitális gyűjtemény

Hanvay Hajnalka

Zeneműtár

Káldos János

Különgyűjteményi Igazgató

Kis Klára

Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály

Korláth Enikő

Zeneműtár

László-Bencsikné Lénárt Katalin

Gyarapítási Osztály

Michnainé Mátrai Györgyi

Tájékoztató Osztály

Mohácsi István

Gyarapítási Osztály

Mozsolics Annamária

Állományvédelmi és Digitalizáló Osztály

Németh Zsuzsanna

Működés-fenntartási Osztály

Pándiné Horváth Erzsébet

Főigazgató Titkárság

Pechlof Gabriella

Bérgazdálkodási és Munkaügyi Osztály

Redlné Kordics Márta

Tudományos Igazgatóság.Titkárság

Szabó Balázs

Régi Nyomtatványok Tára

Szabó Lászlóné

Könyvtári Intézet Titkárság

Takács Zoltánné

Gyarapítási Osztály

Vesztróczy Zsolt

Katalogizáló Osztály

Zaják András

Működés-fenntartási Osztály

 

A 20 éves törzsgárda fokozatot elért munkatársak:

 

Ábrahám Antal

Működés-fenntartási Osztály

Ballagó Gergely

Történeti Interjúk Tára

 

Csirmazné Rezi Éva

Kötelespéldány Szolgálat

Dvornitzky Zoltán

Restauráló és Kötészteti Osztály

Gyevi-Tóth Éva

Katalogizáló Osztály

Magyar Péter Márius

Humántudományi Bibliográfiai Osztály

Pásztóyné Kővári Katalin

Lelőhely-nyilvántartó Osztály

 

A 25 éves törzsgárda fokozatot elért munkatársak:

 

Bojtos Tibor

Raktári Osztály

 

Dr. Major Zoltán

Gyarapítási Osztály

Dr. Rózsa Mária

XIX-XX.sz.KönyvtörténetiOsztály

Drevenka András

Működés-fenntartási Osztály

Fazokas Eszter

Könyvtörténeti Szakkönyvtár

Fegyó Gábor

Működés-fenntartási Osztály

Hegyi László

Raktári Osztály

 

Juhász András

Gyarapítási Osztály

Kiss Csabáné

XIX-XX.sz.Könyvtörténeti Osztály

Miklós Tibor

Működés-fenntartási Osztály

Patócs József

Főigazgató Titkárság

Reisingerné Kutor Beáta

Plakát és Kisnyomtatványtár

Rózsáné Kelemen Éva

Zeneműtár

 

Schertlin Péter

Állományvédelmi és Digitalizáló Osztály

 

A 30 éves törzsgárda fokozatot elért munkatársak:

 

Szelesi Rózsa

Fénykép és Fotóművészeti Tár

Ürge György

Gyarapítási Osztály

Weeber Tibor

Kézirattár

 

 

8. Múzeumok éjszakája előzetes

 

 

Múzeumok Éjszakája az OSZK-ban

2010. június 19.

 

 

Visszatérő programjaink:

 

1.    Esti koncert

Rúzsa Magdi unplugged

19.00 óra, VI. emeleti előadóterem

 

2.   Rejtett kincseink

Könyvtári körséta vezetéssel (félóránként) 18.00 órától

 

3.   Kerekezze körbe a Múzeumok Éjszakáját!

Kerékpáros körtúra

Gyülekező: 19.00 órakor, az Országos Széchényi Könyvtárnál

 

4.   Hol lehetek!?

Térképtár

 

 

Idei kiemelt témánk:

 

Amit a papír elbír

 

– Egy este, amikor a papír hallgatag hordozóból főszereplővé lép elő –

 

Játékos utazás a papír világába

Milyen papírok léteznek? Hogyan készül a papír?
A puszta betűvetésen túl milyen érdekes, hasznos, ötletes, ritka és szórakoztató módon használható és hasznosítható?

 

 

Hét évszázad papírtitkai

Magyar Papír- és Vízjeltörténeti Kiállítás

Tárlatvezetések, papírmerítés, múzeumpedagógiai foglalkozások

 

FEJADAG - 100 KARIKATÚRA

Kiállítás Könczey Elemér munkáiból

(Nemzeti Ereklye kiállítótér)

 

Portré-karikatúra

Papír, ceruza, éleslátás és egy kis humor – vigyél haza egy emléket magadról!

Közreműködik: Temesi Péter festőművész

 

Origami, a ké(s)z csoda!
A Magyar Origami Kör oktatói különböző modellekkel várják a papírhajtogatás iránt érdeklődőket.

 

Amit a papír elbír: buszok, könyvmolyok, könyvek és könyvtárak
Plakátkiállítás a nyolcadik emeleten a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár rendezésében

 

Színház és papír -- Papírszínház. Papírfigurák a világot jelentő deszkákon

Színháztörténeti Tár

 

Ezek is kották!

Kiállítás a Zeneműtárban

 

"Gombák, növények, állatok"

Kiállítás az OSZK Törzsgyűjteményének régi képeskönyveiből, újságjaiból, folyóirataiból.

 

Papírba zárt kalandok

A Magyar Filatéliai Tudományos Társaság kiállítása

 

Az ezerarcú papír
Kiállítás a Plakát- és Kisnyomtatványtárban
A WC papír reklámtól, a cigarettapapíron át, a merített papírig és különleges technikával készült képeslapokig --- minden, ami papír.
 
 

9.    Zirci hírek

 

 

Festmény + Táj

Földesi Barna festőművész kiállítása

Időszaki kiállítás

 

Földesi Barna 1980-ban született Zircen, a helyi gimnázium rajztagozata után a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán folytatott tanulmányokat. Jelenleg a zirci művészeti szakközépiskolában oktat, ami mellett aktív alkotómunkát folytat.

A „Festmény + Táj” című kiállításának témája a klasszikus tájképfestészet, amelynek egy-egy jelesebb darabját értelmezi újra. Így például id. Markó Károly, Szinnyei Merse Pál, Claude Lorrain vagy John Constable alkotásai adták az ihletet, ezeket gondolta át, festette meg egy mai fiatal

festőművész szempontjából, amivel egy új miliőt teremt, ötvözve a 18-19. század jegyeit a 21. század elképzeléseivel. A kiállításhoz a műemlékkönyvtár 19. században épült folyosója biztosítja a megfelelő környezetet.

 

A kiállítás megtekinthető: 2010. április 1. ¬ június 1.

 

 

10. Díjak, elismerések

Nagy örömmel tudatjuk, hogy Akadémiai Díjat kapott Madas Edit!

Az MTA doktora, az Országos Széchényi Könyvtár Res Libraria Hungariae kutatócsoportjának vezetője a Magyar Nyelv Éve alkalmából megnyílt „Látjátok feleim…” (Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század végéig) című kiállítás rendezéséért és katalógusa szerkesztéséért kapta a méltó elismerést!

Az indoklást idézve: "A kiállítás és a 400 oldalas katalógus nemcsak az irodalom- és a nyelvtörténet, hanem az egész magyarság-kutatás számára is újszerű tudományos teljesítmény, amely nyomon követi, bemutatja, elemzi a magyar nyelv első szórványemlékeinek kezdeti lépéseitől a középkor végi európai irodalmi diskurzusba bekapcsolódó magyar nyelvű irodalmat."

 

Mikusi Balázs kollégánk, a Zeneműtár osztályvezetője From Convivial Pastime to Nationalist Propaganda: A History of the Secular Partsong in Germany c1780-c1815 - című doktori disszertációját, (magyarul: "A társas szórakozástól a nacionalista propagandáig: a többszólamú világi dal története Németországban 1780 és 1815 között) a Cornell University-n, (Ithaca, New York) április 20.-án sikeresen megvédte!

 

Szívből gratulálunk, további szép sikereket kívánunk!

 

 

11.  Új ki- és belépők

 

Kilépők:

Bíró Szabolcs Informatikai Igazgatóság

Busi Anna Olvasószolgálati Osztály

Csikós Nóra Működés-fenntartási Osztály

Darvasi Ferenc Hungarika Dokumentációs Osztály

Erdős István Olvasószolgálati Osztály

 

Belépők:

            Dancs Szabolcs Gyűjteményfejlesztési Igazgatóság

            Kovács Dénes Informatikai Igazgatóság

            Szalay Éva . Kötelespéldány Szolgálat

 

Áthelyezés

            Pandur Erika   Bérosztályról – Humánpolitikai előadó

            Tóth Bernadett Főigazgatóságról – Olvasószolgálati Osztály

           


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret