stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Tartalomjegyzék

 

1. Rendezvények.... 2

2. Kiállítások.... 3

3. Kiállítás-kilátások.... 7

4. Kiadványok.... 7

5. Pályázatok.... 9

6. A Közalkalmazotti Tanács hírei.... 13

7. A Corvina Alapítvány hírei.... 13

8. A Fenntarthatósági munkacsoport hírei.... 14

9. Széchényi Ferenc-emlékérem.... 14

10. Díjak, elismerések.... 14

11. Új ki- és belépők.... 14

 


 

1.     Rendezvények

Tudományos Ülésszak

 

Tartalmas, színvonalas előadásokat hallgathatott a nagyközönség az intézmény éves Tudományos Ülésszakjának különböző szekcióiban. Rendhagyó módon a Tudományos Bizottság döntése értelmében a 2009/2010-es évad ülésszakját – a nagyszámú jelentkező miatt – most először két fordulóban rendeztük meg. A hagyományosnak mondható december elejit két szekcióra (Kéziratosság és humanizmus kora, illetve Művelődéstörténet századokon át) bontva, a 2010. január 25-én megrendezésre kerültek pedig három szekció keretében (Zene-színház-irodalom. Művészettudományi kutatások; Reneszánsz és régi magyar irodalom; Könyvtörténet, könyvtártudomány). Külön öröm és megtiszteltetés intézményünknek, hogy szekcióelnökként, illetve plenáris előadás megtartása által Kulcsár Péter, Szelestei Nagy László, Ferenczy Lídia, illetve Szegedy-Maszák Mihály is elfogadta felkérésünket. Mellettük Zichy Mihály és Sirató Ildikó elnökölt, a szervezőmunkából pedig Farkas Gábor Farkas, Rózsafalvi Zsuzsanna és P. Vásárhelyi Judit vállalt részt. Az értékes előadásokat – melyek egy részét igyekszünk tanulmánykötet formájában minél előbb megjelentetni – szépszámú érdeklődő közönség hallgatta meg, s külön öröm, hogy a rendezvények számos külső érdeklődőt is vonzottak. Az eseményről többek között a Litera.hu is hírt adott.

Köszönet illet mindenkit, aki előadóként, elnökként, vitapartnerként vagy szervezőként hozzájárult a 2009/2010-es Ülésszakok sikeréhez.

 

 

Az OSZK Magyar Kultúra Napi rendezvénye

2010. január 21.

 

Könyvtárunk 2010. január 10-én a Magyar Kultúra Napja alkalmából nyílt napot tartott a „Látjátok feleim…” című nyelvemlék-kiállításon.

A nyílt napon egész napos akciókkal vártuk az érdeklődőket: a nyelvemlék-kiállítást ingyenesen lehetett megtekinteni, a kiállításhoz kapcsolódó katalógus és nyelvemlék-mappa kedvezményes áron volt kapható a könyvesboltban, a beiratkozási díjból pedig 50%-os kedvezményt biztosítottunk.

A délután folyamán Kiss Jenő akadémikus elnökletével tudományos ülés zajlott a VI. emeleti előadóteremben. Az ülésen az alábbi előadások hangzottak el:

·       Hoffmann István (Debreceni Egyetem): Szórványemlékeink komplex vizsgálata

·       Haader Lea (MTA Nyelvtudományi Intézet, ELTE): A scriptorok tévesztései – következtetésekkel

·       Horváth Iván (ELTE): Magyar versek: mi veszett el?

·       Madas Edit (OSZK, PPKE): Adaptáció, fordítás, kompiláció

Az előadásokat követően sajtótájékoztatóval egybekötött honlap-, CD- és könyvbemutatóra került sor:

·       Mann Jolán és Török Máté (OSZK): Az OSZK Nyelvemlék-honlapjának bemutatása

·       Korompay Klára (ELTE): Régi Magyar Kódexek-sorozat. Új kutatási eredmények és a jövő távlatai

·       Káldos János (OSZK): Az OSZK „Digitális Kincstár” CD-sorozata, új nyelvemlékkiadványok

·       Tóth Zsuzsa (OSZK): Az Apor-kódex restaurálása

 

Az egyes programpontok között az OSZK Kórusa részleteket adott elő az Iglói töredékből, valamint Csörsz Rumen István irodalomtörténész és előadóművész előadásában hallhattunk néhány nyelvemléket ill. korhű zenedarabot.

Kezdeményezésünk és programjaink nagy sikert arattak, amit az alábbi statisztikák is mutatnak:

Olvasói belépések száma összesen

1263 fő

   Tanár, kutató

590 fő

  Felnőtt olvasó

310 fő

   Nem bölcsész hallgató

241 fő

VIP személy

30 fő

Beiratkozók száma összesen

161 fő

Könyvtári körséta

96 fő

„Látjátok feleim…” c. kiállítás látogatói

711 fő

Tudományos ülés résztvevői

125 fő

Honlap, CD és könyv bemutató

72 fő

Nyelvemlék katalógus vásárlás

45 db

 

2.    Kiállítások

Tabula Peutingeriana - A Római Birodalom úttérképének története

2010. január 28 –  április 30.

Térképtár

 

A Róma hét dombjától induló, majd a Földközi-tenger mentén fokozatosan fél európányi méretűvé duzzadó hatalmas birodalomban mintegy 80-100 ezer kilométernyi úthálózat épült ki már a császárkor első századában. Az útépítést kezdetben főleg az állandósult katonai/hódító tevékenység tette szükségessé, később ugyanezek az útvonalak megfeleltek a közigazgatás, a hírközlés és a kereskedelmi forgalom céljainak is. Mára csupán két olyan forrás maradt ránk, melyekből mégis átfogó képet nyerhetünk a hajdani birodalom út- és településhálózatáról. Ezek egyike a 3. század vége felé összeállított útikönyv, az Itinerarium Antonini, mely néhány nagyobb, több tartományon keresztül vezető főút, és az ezekre felfűzött, szintén birodalmi jelentőségű közutak állomáshelyeit sorolja, a köztük lévő távolságokat pedig mérföldben adja meg. Másik, jóval szemléletesebb forrásunk, melynek részletes ismertetése egyben a kiállítás egyik fő célja is, a Tabula Peutingeriana. Az egykori római úttérkép kézirata egy középkori, 11–12. századi másolatban maradt fenn, melyet ma a bécsi Nemzeti Könyvtár őriz. A térképtekercs (6,82 méter hosszú és 34 cm széles) korábbi császárkori források alapján készült; utoljára II. Theodosius uralkodása idején javítottak rajta. A kéziratot – kalandos története során – csak 1598-ban adták ki először, teljes egészében, azóta viszont számos más alkalommal bocsátották újra a nagy nyilvánosság elé. Számunkra legbecsesebb talán mégis az 1825-ös „magyar kiadás”, melyet a híres rézmetsző művész, Karacs Ferenc készített Katancsich Péter kétkötetes (Orbis antiquus ex tabula itineraria quae Theodosii Imp et Peutingeri audit…) művéhez, amelyről (a készítőkről, a kiadás körülményeiről stb.) a kiállítás anyaga is igyekszik néhány érdekes információval szolgálni.

 

 

Senior Alkotócsoport – Öreg-szem, friss látás

2010. január 22 – február 25.

Ereklyetér

 

A Magyar Fotóművészek Szövetségének Senior Alkotócsoportja több mint 10 éve dolgozik fiatalos lendülettel. Kiállítások, katalógusok, számtalan rendezvény szegélyezi az örökifjú csapat útját.

Legfrissebb kiállításuk katalógusában így ír a kiállító művészek között is szereplő Tillai Ernő:

„A 2009. évi kiállításunk groteszk címével – Öreg-szem, friss látás – azt a kontrasztot kívánjuk érzékeltetni, amely Alkotócsoportunk idősödő tagjai és fotós látásmódjuk fiatalos – bár „klasszikus” – jellege között ma is fennáll. A közel ötven fős csapat – igaz, tizenegy év alatt fogyva–növekedve – minden évben más és új kiállítási anyaggal jelentkezik. Ezt évente a Nemzeti Kulturális Alap, illetve a HUNGART Egyesület rendszeres támogatása teszi lehetővé.

Képeink vándorkiállítás formájában több helyütt is hirdetik a Szövetség illusztris tagjainak ma is „versenyképes” látásmódját (Balatonalmádi, Budapest, Fürstenfeld, Pécs, Tatabánya, Vác stb.). Alkotó fotográfusaink a konzervatív, realista ábrázolástól kezdve széles skálán mozogva mutatják be képeiket, mint például a konstruktív, plakátos, nagyvonalú képek, a digitális fényképezés adta dinamikus életképek, a számítógépes montázsok vagy például a festői hangulatú fotófestmények. Az alkotócsoport tagjai sok nagyszerű kitüntetés birtokosai a Balogh Rudolf-díjtól az Életműdíjakon át a Prima Primissima díjig. A korábban némi bizalmatlansággal kezelt csoportunkat ma már tisztelettel emlegetik, mint akik a mindenkori fotográfusi látásmód továbbvivői, az újabb törekvések átvevői és rutinos alkalmazói. Kiállításaink méltó megörökítője az évenként kiadott katalógusunk. A bemutatott, ma már közel 600 alkotás között sok korszakalkotó kép is található – a későbbi kutatások számára ígéretes gyűjtemény.”

 

Választási küzdelmek plakátokon 1910–1949

2010. február 9 – június 18.

Plakát- és Kisnyomtatványtár olvasóterme előtti kiállítótér

 

Kiállításunk a dualizmuskori Magyarország utolsó választásától (1910) az egypártrendszert bevezetéséig (1949) kíván betekintést adni a választási plakátok világába. Az itt bemutatott grafikai- és szöveges plakátok, valamint röplapok az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtárának kiemelt gyűjtőkörét képezik. Ezek a kordokumentumok jól tükrözik a korabeli politikai életet és a választási propaganda működését, ugyanakkor a téma alkalmat kínál politikai plakátművészetünk egyik érdekes időszakának bemutatására is.

 


 

Dohnányi-emlékkiállítás – a zeneszerző halálának 50. évfordulója alkalmából

2010. február 18 – 2010. július 18.

Színháztörténeti Tár és Zeneműtár olvasóterme és folyosója

 

A Zeneműtár XX. századi nagy szerzői hagyatékainak egyik legjelentősebbike Dohnányi Ernőé, mely az 1944 novemberében külföldre távozott komponista akaratából került a könyvtárba.

A folyosói tárlókban e hagyatékból válogatott dokumentumok: zenei kéziratok, levelek, feljegyzések, Dohnányi portrék – köztük Kunwald Cézár, Pérely Imre grafikája, Reményi József kisplasztikája – idézik fel a művészi pálya állomásait.

A kiállítás egyik különlegessége az az aláírás gyűjtemény, mellyel 1922-ben a magyar közélet kiválóságai tisztelegtek a zeneszerző előtt. Az intarziás díszdobozban összegyűjtött, Serédy Kató (később Kate Serdy neves gyermekkönyv-író és -illusztrátor) rajzaival ékesített lapokon a kor politikusainak, tudósainak (így a Magyar Tudományos Akadémia tagjainak), íróknak (többek között Móra Ferencnek, Juhász Gyulának), a Nemzeti Színház művészeinek, a Zeneakadémia tanárainak kézjegye mellett számos magyarországi város zeneszerető polgárának aláírása is olvasható.

 

Major Tamás – portrék

2010. január 26 –  június 15.

Színháztörténeti Tár olvasóterme

 

Száz éve, 1910. január 26-án született Major Tamás, színész, rendező, színházigazgató, színészpedagógus. 1931-től a Nemzeti Színház tagja, melynek 1945 és 1962 között igazgatója, 1978-ig főrendezője volt. 1982-ben a Katona József Színház alapító tagja lett. Major 1945-től haláláig, 1986-ig a magyar színházi élet meghatározó egyénisége volt: a közélet hatalmi játékait imádó színházpolitikus, meglepő energiákkal új szempontokat kereső rendező, színésznövendékek sokaságának szakmai tudását formáló tanár és izgalmas, képzeletét megmozgató szerepekért hetven évesen is élni-halni tudó színész. Színjátékteremtő fantáziájának három igazán kedves szerzője volt: Molière, Carlo Goldoni és William Shakespeare. A századik évfordulóról megemlékező két tárlónk nem adhatja életének teljességét, de még csak teljes pályaképet sem. Csak pár pillanatot: Molière-ből, Goldoniból, Shakespeare-ből és Major Tamásból.

 

Befejeződött a nyelvemlék-kiállítás

Amint azt az utóbbi hetekben is mindannyian láthattuk és tapasztalhattuk, a "Látjátok feleim..." - Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig című kiállításunk igen nagy népszerűségnek örvendett. Számos pedagógus ragadta meg a lehetőséget, hogy diákjait elhozza erre az egyedülálló tárlatra, és a csoportok mellett nagyon sok egyéni látogató érdeklődött az egyedülálló tárlat iránt. Összesen 11.530 fő tekintette meg a kiállítást, a látogatói statisztika heti bontásban a következőképp alakult:


 

 

Időszak

Látogatók (fő)

10.30–10.31.

                  107   

11.03–11.07.

                  352   

11.10–11.14.

                  484   

11.17–11.21.

                  525   

11.24–11.28.

                  451   

12.01–12.05.

                  632   

12.08–12.12

                  475   

12.15–12.19.

                  490   

01.05–01.09.

                  235   

01.12–01.16.

                  258   

01.19–01.23.

               1 275   

01.26–01.30.

                  522   

02.02–02.06.

                  873   

02.09–02.13.

               1 059   

02.16–02.20.

               1 514   

02.23–02.27.

               2 278   

Összesen:

             11 530    

 

A kiállítás katalógusa, valamint a 12 nyelvemlék hasonmás oldalát tartalmazó mappa is népszerűnek bizonyult, olyannyira, hogy az eredetileg 1000 példányban kiadott katalógusból utánnyomás megrendelése is szükségessé vált. A kiadványok mellett a nagy gonddal összeállított és folyamatosan bővülő Magyar Nyelvemlékek cím honlap (http://nyelvemlekek.oszk.hu) is gondoskodik arról, hogy az érdeklődők a kiállítás befejeztével is tájékozódhassanak a témában a rendelkezésre álló tájékoztató és tudományos szövegek, bibliográfiák, valamint a gazdag kép- és multimédiás anyagok segítségével.

Főigazgató asszony köszönetét is tolmácsolva ezúton szeretnénk ismételten köszönetet mondani mindazoknak, akik az előkészítésben, szervezésben és lebonyolításban részt vettek!

Külön köszönet illeti azon kollégákat, akik lelkesedésből, ügy iránti elhivatottságból, munka- és szabadidejükből egyaránt áldozva számtalan alkalommal tárlatvezetést is tartottak.

Madas Edit                 54,

Nobilisné Lauf Judit   25,

Körmendy Kinga        9,

Kertész Balázs            25,

Förster Miklós            28

alkalommal kísért csoportokat a kiállításon, hozzásegítve ezzel szakmabelieket, egyetemistákat, középiskolások százait a kiállítás mélyebb megismeréséhez.

Ne feledkezzünk meg azokról sem, akik a háttérből segítették a kiállítás zökkenőmentes lebonyolítását. A jegyek árusítását végző kollégák, ruhatárosok, a főbejáratnál és a kiállítótermekben szolgálatot teljesítő őrség és (terem)őr kollégák, a Közönségkapcsolati Osztály és a Működés-fenntartási Osztály munkatársai mindannyian nagymértékben hozzájárultak a menet közben jelentkező problémák megoldása, orvoslása által is a kiállítás teljes sikeréhez.

 

Reméljük, hogy az ezt követő kiállításaink esetében is hasonló jó híreknek örvendhetünk majd.

 

3.    Kiállítás-kilátások

2010. március 19 – április 10.

Szép Magyar Térkép és Digitális Magyar Térkép 2009

Térképtár, VI. emeleti előadóterem

 

2010. március 19 – április 10.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál Vendégünk Dánia programja keretében:

„Korunk lenyomata” Dán kortárs grafikai kiállítás (Ereklyetér)

„Tisztelgés Karen Blixen előtt” Emlékkiállítás (Katalógustér)

„Maszk-játékok” Dán irodalmi kiállítás (Katalógustér)

 

2010. április 1 – június 1.

Festmény + Táj - Földesi Barna festőművész kiállítása

Zirc

 

2010. 04.09 – a nyári zárásig

Hét évszázad papírtitkai

Corvina termek és Ars Librorum

 

2010. április – július

Mikszáth-emlékkiállítás

Manuscriptorium

 

4. Kiadványok

Januárban és februárban megjelent kötetek:

Kölcsey Ferenc könyvtára és olvasmányai

Írta: Szabó G. Zoltán

(Nemzeti Téka)

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár–Gondolat Kiadó, Budapest, 2009

ISBN 978 963 200 569 0

Ára: 1 950,- Ft

184 p.

 

Kölcsey Ferencet mint a nemzeti Hymnus költőjét tartjuk számon, kevésbé köztudott azonban, hogy kora egyik, ha nem a legműveltebb embere volt, jelentős egyéb költeményein kívül a tudományos igényű irodalomkritika megteremtője a magyar irodalomban, s a későbbi politikusi munkásságát is hatalmas állambölcseleti, történetfilozófiai irodalom ismerete jellemzi. Érthető a nem pusztán filológusi igény, hogy ennek a kivételes műveltségnek hátterét, irodalmi, szakirodalmi alapját megismerjük, hiszen e nélkül az életmű teljes értékű ismerete nehezen képzelhető el. Szerencsére Kölcsey könyvhagyatéka még 1867-ben a Nemzeti Múzeum gyűjteményébe, a későbbi Országos Széchényi Könyvtár állományába került, amely alkalommal elkészült a ma a könyvtár kézirattárában őrzött hagyatéki könyvjegyzék is. Ez azért is fontos, mert a bekerült könyvanyag szétosztódott az állomány egészébe, s ma már e jegyzék nélkül nem azonosítható. Csakhogy ez a jegyzék pusztán a mű azonosításához szükséges adatokat (szerző, cím, kötetszám) tartalmazz, ami érthető, mert ott voltak mellette a konkrét példányok. Hosszas kutatómunkával sikerült a Széchényi Könyvtár hatalmas állományából a jegyzék alapján az eredeti Kölcsey tulajdonította példányok jelentős részét azonosítani, mely nemcsak a hiteles szövegkiadás fellelését jelentette, hanem ily módon a költő értékes bejegyzései is előkerültek. Tehát ez a kötet tartalmazza a kutatás alapjául szolgáló könyvjegyzéket, s ezzel párhuzamosan az egyes tételeknek megfeleltethető, vagy a legnagyobb valószínűséggel azonosítható kiadványok pontos címleírását az alkalmanként szükséges jegyzetekkel. Miután a könyvtárjegyzék ismerete alapján nyilvánvalóvá vált, hogy ez az állomány nem fedi teljesen a Kölcsey által ismert és hivatkozott művek egészét, a bevezető tanulmány tartalmazza azoknak a munkáknak az adatait is, melyek megbízható ismeretére az életmű alapján következtethetünk.

 

Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 I–III.

Összeállította: Gerő Gyula

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009

ISBN 978 963 200 577 5 Ö

Ára: 6 000,- Ft

500 p.

 

A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 című háromkötetes munka – bízvást állítható – alapvető kézikönyv, a magyar könyvtártörténet teljesség igényű időrendi áttekintése. A dr. Gerő Gyula, a Könyvtáros című folyóirat nyugalmazott főszerkesztője által összeállított munka a hazai könyvtárügy több mint ezer évét rögzíti a könyvtárak felügyeleti szerveinek, fenntartóinak, a könyvtárak alapításának és működésének, fejlesztésének és átalakításának krónikáját, a személyi változások, a tudományos fokozatok, a kitüntetések és díjátadások fontos és érdekes eseményeit, továbbá a könyvtáros képzés, a szakmai konferenciák, a kiadványok megjelenésének és a kampányok történéseit.

Az első kötetben kapott helyet a kronológia 996 és 1983. december 31-e közötti anyaga. A második kötet 1984 elejétől 2007. december 31-ig veszi számba a hazai könyvtárügy eseményeit, és itt kapott helyet a rövidítésjegyzék. A harmadik a mutatókötet, amely három fejezetre tagolódik: a személynevek, az intézmény- és földrajzi nevek mutatójára, valamint a tárgymutatóra.

A kronológia méreteit nem csupán a három vaskos kötet jelzi, hanem a benne föltárt adatok mennyisége is. Több mint 16 ezer eseményt, mintegy 4700 perszonáliát rögzít a hatalmas mű, összesen 3000-nél is több intézményt említve.

A Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 a tudományterület nélkülözhetetlen alapműve.

 

Könyv és társadalom – Könyvkultúra és művelődés a XVIII–XIX. századi Veszprém megyében

Írta: Hudi József

(Nemzeti Téka)

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár–Gondolat Kiadó, Budapest, 2009

ISBN 978 963 200 566 9

Ára: 2 250,- Ft

280 p.

 

A könyv befogadásának története, a recepciókutatás Európa szerte a modern könyvtörténeti kutatások egyik legdinamikusabb fejlődő ágazata.

 

Hudi József történész, levéltáros egyéb kutatásai mellett hosszú évtizedeken keresztül ennek a témakörnek is kitüntető figyelmet szentel. A szerző három évtizeden át változatos és gazdag forrástípusok feltárását követőleg tanulmányok tucatjait tette közzé folyóiratokban az írni-olvasni tudás mértékéről, az olvasóegyletekről, magánkönyvtárak összetételéről. Kutatómunkája eredményét most önálló tanulmánykötetbe rendezte.

Művének külön erénye – bár kutatásai alapvetően regionális, megyei keretbe illeszkednek –, hogy könyv- és sajtótörténeti vizsgálódásait összekapcsolja társadalomtörténeti, művelődéstörténeti, irodalomtörténeti megközelítésekkel, ezáltal szélesebb kontextusba helyezve a témát. Ebben az értelemben tanulmánykötete számos újdonságot tartalmaz, és egyben hiánypótló jellegű, a szakmai figyelmen túl a könyv története, a kultúrtörténet és a helytörténet iránt érdeklődő közönség figyelmére egyaránt számíthat.

 

5.    Pályázatok

5.1.  Benyújtott pályázatok

 

Az NKA Könyvtári Kollégiumhoz benyújtott pályázatok

Határidő: 2010. március 1.

 

2112 Könyvtárszakmai kiadványok megjelentetésének vissza nem térítendő támogatása

 

            Pályázó: Vízkeletyné Ecsedy Judit

Magyarországi nyomdászattörténet és nyomdászmutató (Clavis) 1601-1635 – elektronikus kiadvány – a Typographia honlap további építése

Megpályázott összeg: 2.083.000 Ft

 

Pályázó: Bartos Éva

A képalapú digitalizálás elmélete és gyakorlata a könyvtárakban c. kiadvány megjelentetése a „Digitális Könyvtári Füzetek” c. sorozat keretében CD-ROM formájában.

Megpályázott összeg: 1.400.000 Ft

 

Pályázó: Vidra Szabó Ferenc

A Könyvtári önértékelés, könyvtári minősítés című módszertani útmutató megjelentetése. „A Jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez” sorozat 3. köteteként jelenne meg. A Könyvtári minőségfejlesztés 21 munkacsoport projekt folytatásaként egy 9 fős csoport dolgozta ki a módszertani kiadványt, amely azoknak a könyvtáraknak segít, amelyek a Minősített könyvtár vagy Könyvtári Minőségi Díjra pályáznak.

Megpályázott összeg: 276.900 Ft

 

Pályázó: Boreczky Anna

A Budapesti Concordantiae Caritatis Fac-simile kiadása nyomdai előkészítése. A Magyarországon őrzött leggazdagabban díszített középkori kézirat (1413).

Megpályázott összeg: 1.592.200 Ft

 

Pályázó: Bartos Éva

Skaliczki Judit: A könyvtárügy rendszerváltása: új jogi szabályozás, stratégiai tervek, központi fejlesztések. A KI Továbbképzés felsőfokon című sorozatának következő darabja.

Megpályázott összeg: 353.000 Ft

 

Pályázó: Szilárdi Edina – Boka László

Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század első felében c. kiadvány megjelentetése 400 példányban. Borsa Gedeon tanulmányában egy példátlan nyomdatechnikai eljárás bemutatására vállalkozott: bemutatja azt az egyetlen olyan magyarországi nyomdát, amely patrica előállítása nélkül, sajátos módon – igaz nem túl jó minőségben – nyomtatott a 17. század harmincas éveiben. Ez a műhely a Brassó melletti Bolgárszegen működött.

Megpályázott összeg: 370.000 Ft

 

Pályázó: Szilárdi Edina – Boka László

Hegyi Ádám: A Bázeli Egyetem magyar vonatkozású kéziratai c. kiadvány megjelentetése.

Megpályázott összeg: 380.000 Ft

 

 

2135 A könyvtári szolgáltatások népszerűsítésének vissza nem térítendő támogatása

 

Pályázó: Hegyközi Ilona

A Könyvtártörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár szolgáltatásainak népszerűsítése korszerű eszközökkel. Virtuális könyvtárbemutató e-kiadvány gömbpanorámás 3D technológiával.

Megpályázott összeg: 300.000 Ft

 

Pályázó: Szilárdi Edina

Az Országos Széchényi Könyvtár működését, szolgáltatásait bemutató tájékoztató füzet megjelentetése. 8 oldalas vágott A/4-es méretű, irkafűzött füzet. Angolul és magyarul.

Megpályázott összeg: 300.000 Ft

 

 

2140 Könyvtárszakmai kiadványok előkészítésének vissza nem térítendő támogatása

 

Pályázó: Bartos Éva:

Bajnok Katalin: Szolgáltatásmenedzsment című kiadvány kéziratának előkészítése. A Könyvtári minőségfejlesztés 21 munkacsoport tevékenységét foglalja össze.

Megpályázott összeg: 481.000 Ft

 

Pályázó: Botka Ferencné Lakatos Éva

A magyar sajtótörténet bibliográfiája 2-3. kötete kéziratának előkészítése.

Megpályázott összeg: 1.397.700 Ft

 

Pályázó: Borsos Attila - Rohács Iván

Az időszaki kiadványok repertóriumainak bibliográfiája – adatbázis - CD

Megpályázott összeg: 572.000 Ft

 

Pályázó: Szilárdi Edina – Boka László

Borsa Gedeon: Brassói román nyomda a 18. század első felében c. kiadvány kéziratának elkészítéséért járó szerzői honorárium.

Megpályázott összeg: 189.150 Ft

 

 

 

NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiumhoz benyújtott pályázatok

Határidő: 2010. március 5.

 

 

2521 Könyvek és elektronikus kiadványok támogatása

 

Ekler Péter: „Margarita poetica”. A humanista műveltség olvasmányai a Kárpát-medencében 1526-ig (Nemzeti Téka sorozatban) A Régi Nyomtatványok Tára állományán keresztül mutatja be az olvasmányokat. + 60 db illusztráció, angol nyelvű összefoglaló

Megpályázott összeg: 1.000.000 Ft

 

 

5.2. Lezárult a „KUL-Túra Élmény" pályázat

 

Korábban már a levelezőlistán és a Hírlevélben is olvashatták, hogy könyvtárunk sikerrel pályázott a KUL-Túra Élmény címen meghirdetett program keretében rendhagyó múzeumi/közgyűjteményi órák megtartására. A pályázat célja, hogy a tanulók/gyerekek informális keretek között, élményszerű kulturális programok segítségével ismerkedjenek meg a közgyűjteményekben (múzeumokban, könyvtárakban, levéltárakban) őrzött tudásanyaggal.

A Különgyűjteményi Igazgatóság munkatársai által összeállított 12 programtervből az alábbi öt keltette fel az iskolák érdeklődését:

 

·       Kémvilág és propaganda a hidegháborúban - Szabad Európa Rádió (TIT) – 2 csoport

·       Színház a könyvtárban – Mi marad egy színházi előadásból? (Színháztörténeti Tár) – 1 csoport

·       Kódextől az Internetig - A Bibliotheca Corviniana és a Bibliotheca Corviniana Digitalis (Kézirattár) – 2 csoport

·       A magyar nyelvet írni kezdik - Magyar nyelvemlékek (Kézirattár) – 3 csoport

·       Kimoshatunk-e egy könyvet? – A restaurálás titkai (Restauráló és Kötészeti Osztály) – 1 csoport

 

Az első öt foglalkozás novemberben, négy pedig február folyamán zajlott le. A diákok és a pedagógusok visszajelzései alapján programjaink élvezetesnek és hasznosnak bizonyultak.

A pályázatot lebonyolító museum.hu iroda tájékoztatásából úgy tudjuk, ez a típusú pályázat idén sajnos nem kerül kiírásra. Igyekszünk azonban egyéb pályázatok benyújtásával (TÁMOP

3.2.11/10/1 – előkészületben) forrást szerezni ahhoz, hogy a jövőben is folytathassuk a múzeumpedagógiai jellegű foglalkozások szervezését és lebonyolítását.

 


 

5.3. Az OSZK TÁMOP-pályázatának helyzete

 

Mint bizonyára többen tudják, könyvtárunk az elmúlt évben sikeresen pályázott a TÁMOP országos progamjainak megvalósítására. A pályázat három részterületet foglal magában. Az első a Magyar Országos Közös Katalógus (MOKKA) teljes megújítása és összevonása az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer (ODR) adatbázisával. A második részfeladat a nemzeti könyvtár elektronikus katalógusának fejlesztése; ez egyben az országos közös katalógust is gazdagítja. Harmadikként említendő az a komplex programcsomag, amely az interaktív könyvtári portál kialakítása és az olvasásfejlesztés különböző területei mellett országos, olvasást népszerűsítő kampányt, kompetencia-alapú képzést és akkreditált tanfolyamokat is tartalmaz. Mindezen feladatok elvégzésére a könyvtár 227 millió forintot nyert.

 

Az érdemi munka valójában 2010 januárjában kezdődött, bár már tavaly decemberben megkezdtük a katalógusfejlesztés (a retrokonverzió) közbeszerzési eljárásának előkészítését. Januártól mindhárom részterületen felgyorsult a tempó. Hosszas egyeztetésbe bonyolódtunk a közbeszerzési tanácsadóval a retrokonverzió közbeszerzési eljárásának kidolgozására. Közben elkészült a Könyvtári Intézet felügyelte országos olvasásfejlesztési kampány marketing terve és részletes költségvetése, ami alapján ezen a területen is elkezdtük a közbeszerzési eljárás előkészítését. A MOKKA fejlesztésére kialakítottunk egy szakértői csoportot, akik intenzív módon láttak hozzá a feladathoz, kihasználva minden technikai lehetőséget a minél hatékonyabb működéshez (video-konferenciák, közös honlap, fájlcsere, skype stb.). A szakértők egy részletes tanulmány kidolgozását kapták feladatul, amelyben meghatározzák a MOKKA fejlesztésének irányait és a fejlesztő cégtől elvárt eredményeket. Honlapunkra felkerült az a banner, amelyre kattintva bővebb információk is olvashatók a pályázatról.

 

Úgy tűnt tehát, hogy a program a tervek szerinti szoros ütemezéssel rendben elindulhat. Ekkor jelent meg azonban a 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat, ami általános riadalmat keltett országszerte a TÁMOP pályázatot elnyert intézmények között. A „moratóriumként” emlegetett határozat nem csak a minisztériumok, egyéb államigazgatási és központi szervek vezetőinek kinevezését függesztette fel az új kormány hivatalba lépéséig, hanem a közbeszerzéseket is. Könnyen belátható, hogy ez valamennyi közbeszerzést is tartalmazó EU-s pályázat csúszását, illetve több bedőlését eredményezte volna. Az országos programokban részt vevő intézményekkel (Miskolci Egyetemi Könyvtár, Debreceni Egyetemi Könyvtár, Veszprémi Egyetemi Könyvtár) közösen azonnal levélben fordultunk a miniszterhez a programok sikeres befejezését veszélyeztető döntés felfüggesztéséért. Szerencsére néhány hétig tartó bizonytalanság után a kormány mentesítette a moratórium alól az összes, érvényes szerződéssel rendelkező és uniós forrásokat mozgósító programot.

 

Március 1-jén jelent meg az EU közbeszerzési portálján a katalógusfejlesztési tender, amelynek ajánlattételi határideje április 13. Reméljük, ezt sorra követi a többi is.

 

 

Dippold Péter


 

6. Közalkalmazotti Tanács hírei

 

A KT február 2-án a Főigazgató asszonnyal találkozott, aki ismertette a pályázatát és a könyvtárral kapcsolatos elképzeléseit. Szó volt a meghosszabbított nyitva tartásról, a fizetési besorolásokról és az illetményekről, pótlékokról. Megállapodtunk abban, hogy a folyamatos vezetői értekezleteken való részvétel mellett, szükség szerint találkozunk. Így legközelebb az új SZMSZ kapcsán. A napokban tárgyalja meg a KT a könyvtár beiskolázási tervét.

 

Weeber Tibor

7.    A Corvina Alapítvány hírei

 

A Corvina Alapítvány az Országos Széchényi Könyvtár könyvtári programjainak anyagi támogatására alakult 1990-ben. Célja elsősorban az OSZK kulturális és fejlesztési tevékenységének elősegítése; az Alapítvány eszközeivel és lehetőségei szerint régi és értékes dokumentumok beszerzésének, a meglévő állomány védelmének, restaurálásának elősegítése; a nemzeti gyűjtemény értékeinek bemutatása kiadványok és kiállítások formájában, valamint a szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

 

Az Alapítvány célja: az Országos Széchényi Könyvtár könyvtári programjainak anyagi támogatása, ezen belül elsősorban az OSZK kulturális és fejlesztési tevékenységének elősegítése; az Alapítvány eszközeivel és lehetőségei szerint régi értékes dokumentumok beszerzésének, a meglévő állomány védelmének, restaurálásának elősegítése; a nemzeti gyűjtemény értékeinek bemutatása kiadványok és kiállítások formájában, valamint a szolgáltatások fejlesztésének támogatása.

 

Az alapítvány gazdálkodását 2008-ban legbőkezűbben az MKB Bank Nyrt., a Kossuth Kiadó, a Zirc-Coop Zrt., a Zirci Takarékszövetkezet és a zirci Ügyelet Kft támogatta.

 

Az Alapítvány részére befolyt összeg jelentős részét az OSZK gyűjteményeinek bővítésére fordította. Ennek eredményeképpen jelentős támogatást kapott a Régi Nyomtatványok Tára és a Zeneműtár.

Hiányzó hungaricumok beszerzésére 4.865.288 Ft-ot költött a könyvtár.

Gyűjteményeink ismét olyan nagy jelentőségű tételekkel gyarapodtak, melyek a rendes költségvetésből a Könyvtár nem tud finanszírozni. A gyűjteményeink számára adott összeg több, mint 5 millió Ft volt.

 

A 2008-as év nagy sikere, hogy a könyvtár megvásárolt egy Haydn kéziratot, 19.000.000 Ft-ért. A vásárlást 1/3 részben az alapítvány előlegezte, ez mintegy 6.500.000Ft-ot tett ki. A fennmaradó részt NKA-s pályázaton nyert pénzzel és a Hungarofest felajánlásával sikerült előteremtenünk

 

2008-ban az adóból felajánlott 1%-ok összege elérte a 227 ezer Ft-ot, az összeget Comenius (RRT-nek) Erdélyi magyar Hír – vivõ újság megvásárlására használtuk fel.

 

Nagy Beatrix Havaska

 

8.    A Fenntarthatósági munkacsoport hírei

Az épület fűtési és hűtési rendszere kapcsán sok megkeresés érkezett a Fenntarthatósági Munkacsoporthoz, és a munkacsoport is több ízben foglalkozott a kérdéssel a megbeszéléseken.

A munkacsoport kérésére Demó Péter, az OSZK-energetikusa, összeállított egy rövid tájékoztatást a témával kapcsolatban, mely mindenki számára hozzáférhető a belső honlapon, a Fenntarthatósági Munkacsoport dokumentumai között Az épület fűtési és hűtési rendszere címmel: http://www.ad.oszk.hu/fenntarthatosagi

A légkezelő rendszer elavult, mind a tisztítása, mind a rendszer cseréje több millió forintos beruházást igényelne.

Kísérleti jelleggel a 7. emeleti olvasótermekben a légkezelő-rendszer kifúvónyílásaira paplanszűrőket helyeztek el, amelyek egy hét tapasztalatai alapján hatékonynak bizonyultak az évek alatt összegyűlt szennyeződések összegyűjtésben.

 

9.     Széchényi Ferenc-emlékérem

Amint arról már a belső levelezőlistán is értesülhettek, a vezetői értekezlet döntése alapján idén is átadásra kerül a Széchényi Ferenc-emlékérem. A kitüntetésre olyan, aktív szolgálatban álló munkatárs jelölhető, aki kiemelkedő munkateljesítményével, tudományos tevékenységével hozzájárul a könyvtárban folyó munka színvonalának emeléséhez, a Nemzeti Könyvtár hazai és nemzetközi elismertségéhez.

A kitüntetés átadására 2010. április 28-án, a Széchényi Ferenc emléknap keretében kerül sor.

A részletes indokolással ellátott javaslatokat 2010. április 1-ig a Humánpolitikai Osztályon lehet leadni

 

10. Díjak, elismerések

2010. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján Szabó Ferenc a Könyvtári Intézet munkatársa több évtizedes munkájának elismeréseként a Bibliotéka Emlékerem-díj kitüntetésben részesült, melyet Hiller István oktatási és kulturális miniszter ünnepélyes keretek között adott át.

Gratulálunk az elismeréshez, munkájához további sok sikert és jó egészséget kívánunk.

 

 

11.  Új ki- és belépők

 

Januári kilépők:

Darvasi Ferenc

Erdős István Illés

Dr. Kálmán Péterné

Ferbruári kilépők:

Kovács Dénes

Januári belépők:

Lukács Dávid

Dr. Körmendy Kinga

Babiczky Tamás

Februári belépő:

            Kovács Dénes


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret