stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Tartalomjegyzék

 

1. Kiállítások.... 2

2. Rendezvények.... 4

3. Kiadványok.... 5

4. Kiállítás- kilátások.... 6

5. Új ki- és belépők.... 7

6. Címek.... 7

 


 

1. Kiállítások

A nyelvemlék-kiállítás első két hónapjáról

 

A „Látjátok feleim…” című nyelvemlék-kiállításunk 2009. október 29-e óta látható.

A látogatók visszajelzése alapján a magyar írásbeliség történetét bemutató tárlat minden korosztály számára különleges élményt biztosít. A fiatalabbak színes, játékos múzeumpedagógiai foglalkozás keretében ismerkedhetnek a nyelvemlékekkel, míg az idősebbeket a kolostori kerengőt idéző kialakítás, a különleges zenei aláfestés segíti az elmélyedésben.

A látogatottsági statisztikák alapján elmondható: az OSZK, mint kiállítóhely is egyre inkább beépül a köztudatba. Az egy évvel ezelőtt megrendezett Biblia-kiállításunkhoz képest időarányosan már most is ezerrel több látogatóval büszkélkedhetünk.

 

Végezetül álljon itt néhány bejegyzés a kiállítás vendégkönyvéből:

 

 

„A nyelvemlékek sokkal többet mondanak, mint amit a puszta írott szó jelent. Köszönjük, hogy az itt összegyűjtött, szinte teljes anyag mindezt a gazdagságot hozzáférhetővé teszi mindenkinek. „

(Sólyom László)

 

„Mindent láthattam, amit a bölcsészkaron a nyelvemlékekről megtanultam. Páratlan élmény, köszönöm.”

 

„Alaposan átgondolt, precíz kiállítás. Jó a szemléletes, feltalálható anyag. Kár, hogy a zenei „aláfestés” túl hangos! Magyar nyelvünk büszkesége a kiállítás – gratulálok a rendezőknek!”

 

„Elkápráztató, lélekemelő s megható volt egyben a kiállítás. Köszönöm”

(Gyurcsány Ferenc)

 

„Csodálatos időutazásban volt részünk! Gimnazista tanítványaim is szájtátva bámulták mindazt, amiről eddig csak a száraz tankönyvben olvastak.”

 

 

 

 

 

„… Angyal suhog át a sötéten” Romániai forradalom

2009. december 8 – 2010. január 16.

Nemzeti Ereklye kiállítótér

 

A kiállítás célja elsősorban a romániai magyar sajtóban bekövetkezett változások bemutatása. A lapok a tartalmi megújuláson túl sok esetben új címmel és új szerkesztőbizottsággal jelentek meg. A tárlókban ezek a változások követhetők nyomon, valamint a forradalmi események sajtóvisszhangja a hazai és külföldi magyar lapokban.

 

A sajtótermékeken túl válogatást láthatnak a romániai forradalommal kapcsolatos könyveinkből, fotókat a Magyar Hírlap archívumából, a számítógépen pedig tudósításokat, riportokat hallhatnak a Történeti Interjútár állományából.

 

 

 


 

2. Rendezvények

A Tanuljunk Örkényül! – Az OSZK Örkény-honlapján meghirdetett pályázat eredményhirdetése

 

2009. október 31-én lezárult az OSZK Tartalomszolgáltató Osztálya által készített Örkény István honlap magyartanárok részére meghirdetett (http://orkenyistvan.hu/) Tanuljunk Örkényül! című pályázata. Az Örkény István örökösei fővédnökségével és a Magyartanárok Egyesületével közösen kiírt pályázat eredményhirdetése 2009. december 8-án az OSZK Tanácstermében volt.

A pályázat célja az volt, hogy elősegítse Örkény István művészetének sokrétű megismertetését és megszerettetését, valamint hogy előremozdítsa az új számítástechnikai eszközök minőségi használatát az oktatásban.

 

A pályamunkákat elbíráló zsűri elnöke Örkény Istvánné Radnóti Zsuzsa, a Vígszínház dramaturgja, a zsűri tagjai Fenyő D. György tanár, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke, Mann Jolán irodalomtörténész, az OSZK Tartalomszolgáltató Osztályának munkatársa, Dr. Sirató Ildikó színháztörténész, az OSZK Színháztörténeti Tárának vezetője voltak.

 

A pályázatra tíz pályázó összesen tizenkét pályaműve érkezett. A díjazottak névsora, pályamunkái, illetve azok részletei a Magyartanítás című folyóiratban és az Örkény honlapon lesznek elérhetők.

 

 


 

3. Kiadványok

Decemberben megjelent kötetek:

Mercurius 2009

Szerk. Boka László

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009

ISSN 1589-4738

Ára: 1 700,- Ft

44 oldal

 

Lymbus 2009

Szerk. Ujváry Gábor

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár – Magyar Országos Levéltár – Balassi Bálint Magyar Kulturális Intézet – Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 2009

ISSN 08650632

Ára: 2 000,- Ft

 

Cinquante ans d’histoire du livre de L’apparation du livre (1958) À 2008

Vernetztes Europa V.

Edité par Frédéric Barbier et István Monok

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009

ISBN 978 963 200 575 1

Ára: 2 000,- Ft

 

„Ars longa, vita academica brevis” Studien zur Stammbuckpraxis des 16–18. Jahrhunderts

Vernetztes Europa VI.

Herausgegeben von Klára Berzeviczy–Péter Lőkös

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009

ISBN 978 963 200 576 8

Ára: 2 000,- Ft

 

Biblia Hungarica Philologica–Magyarországi bibliák a filológiai tudományokban

A Magyar Könyvszemle és a MOKKA-R Egyesület füzetei 3.

Szerk. Heltai János

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár–MTA Irodalomtudományi Intézete–MOKKA-R Egyesület–Argumentum Kiadó, Budapest, 2009

ISBN 978 963 446 550 8

ISSn 1789-9605

Ára: 2 400,- Ft

 

 

4. Kiállítás- kilátások

 

2010. január – február

Tabula Peutingeriana – A Római Birodalom úttérképének története

Térképtár

 

2010. január 21 - február 27.

Öreg-szem, friss látó. A Magyar Fotóművészek Szövetsége Senior Alkotócsoportjának kiállítása

Ereklyetér

 

2010. január 21 - a nyári zárásig

Major Tamás 100 éves

VII. emeleti olvasóterem

 

2010. február –  március

Dohnányi Ernő-kiállítás

Színháztörténeti Tár / Zeneműtár

 

2010. március 19 –

Szép Magyar Térkép és Digitális Magyar Térkép 2009

Térképtár, VI. emeleti előadóterem

 

2010. március 19 – április 2.

Maszk-játékok. Vendégünk Dánia (A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében)

Ars Librorum, Nemzeti Ereklye kiállítóhely

 

2010. március -  július

A választás évei (1910-2010). Választási plakátok

Plakát- és Kisnyomtatványtár

5. Új ki- és belépők

Decemberi kilépők:

Bartókné Hajdú Erzsébet

Gorcsa Dezsőné

Hoffmann Róbert

Mazula Károlyné

Dr. Monok István

Tímárné Galgóczi Erzsébet

Tóth Ferenc Tibor

 

6. Címek

Könyvtárunk elismerése

Az OKM és a Balassi Intézet, a Magyar Nyelv Éve Emlékérem kitüntetésben részesítette könyvtárunkat a Magyar Nyelv Éve rendezvénysorozatban játszott szerepünkért. A „Látjátok feleim…” kiállításért, és az Apor-kódex restaurálásáért. Az emlékérem az OSZK Múzeumba került.

 


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret