stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Tartalomjegyzék

1. Nemzetközi kapcsolatok.... 2

2. Kiállítások.... 2

3. Múzeumok Éjszakája.... 4

4. Konferenciák.... 4

5. Sajtótájékoztatók.... 5

6. Kiadványok.... 6

7. Tartalomszolgáltatás.... 9

8. Kiállítás-kilátások.... 10

9. Széchényi Ferenc-emléknap.... 11

10. Új ki- és belépők.... 11

11. Belső honlap.... 12

12. Címek:.... 12

13. Bringa kampány.... 12

14. Zirci hírek:.... 13

 


1. Nemzetközi kapcsolatok

2009. április 27-30. között könyvtárunk vendégül látta a Moszkvai Idegennyelvű Könyvtár főigazgató asszonyát és munkatársait. A Moszkvai Idegennyelvű Könyvtár azon orosz könyvtárak egyike, mely gyűjteményében jelentős hungarica anyagot őriz. A delegáció látogatásának egyik fő célja a 2009. április 28-án megrendezett Esterházy-szemináriumon való részvétel volt, ahol a kollégák az Esterházy-anyaggal kapcsolatos legfrissebb kutatási eredményeket osztották meg egymással. Ittlétük során orosz vendégeink megtekintették könyvtárunkat, a gyűjteményről és az itt folyó munkáról nagy elismeréssel nyilatkoztak. A sikeresen lezajló szeminárium és a látogatás az orosz-magyar könyvtári kapcsolatok mérföldköveként megalapozta a két könyvtár további szakmai együttműködését. Ezúton is köszönet illet minden kedves kollégát, aki munkájával hozzájárult a rendezvény sikeréhez.

A Nyizsnij Novgorodi Regionális Könyvtár munkatársai 2009. május 14-17. között látogattak el könyvtárunkba. Valentina N. Marusova, a könyvtár főigazgató-helyettese és Anna O. Marjeva, a Régi Könyvek Osztályának vezetője előadást tartott a Kornfeld-szimpóziumon, majd megtekintették könyvtárunkat, ellátogattak a Régi Nyomtatványok Tárába is, majd városnézéssel zárták a programok sorát. Az őket kísérő kollégáknak köszönjük a szíves közreműködést!

2. Kiállítások

Fiume magyar emlékezete– Skultéty Csaba magángyűjteménye

2009. május 8 - július 12.

Haydn Hétszer

A Zeneműtár kiállítása Joseph Haydn halálának bicentenáriuma alkalmából

2009. május 14 - július 12.

Többnyire csak a szakemberek előtt ismeretes, hogy a Joseph Haydn személyéhez és zenéjéhez kapcsolódó források világszerte legjelentősebb gyűjteményét az Országos Széchényi Könyvtár Zeneműtára őrzi. A „Haydn hétszer” ebből a gazdag anyagból válogatva mutatja be Haydn személyiségét a következő hét szempont köré csoportosítva: (1) Az újító. (2) Az udvari karmester. (3) A humorista. (4) A hívő. (5) A magánember. (6) A híresség. (7) A gyűjtő.


            A kiállítóteremben kizárólag eredeti dokumentumokkal találkozik a látogató, amelyeket részletes szöveges magyarázatok „szólaltatnak meg” a kottát nem ismerő érdeklődők számára is. A „Haydn hétszer” fontos újdonsága emellett, hogy a nagyközönség most először tekintheti meg a zeneszerző korábban elveszettnek hitt, de egy tavalyi árverésen végül gyűjteményünk számára megvásárolt saját műjegyzékét, az úgynevezett Haydn-Verzeichnist. A kiállításon természetesen részletek szólalnak meg Haydn néhány fontos kompozíciójából, a Zeneműtár olvasótermében pedig a „Haydn hétszer” nyitvatartása alatt hét audio-csatornán a Haydn-életmű hét fontos műfajából válogatott művek hallgathatóak folyamatosan.

A kiállítást Somfai László akadémikus nyitotta meg, közreműködött a Haydn Barytontrio. A megnyitó keretében a Magyar Zenetudományi és Zenekritikai Társaság nevében Kárpáti János emlékezett a száz éve született Vécsey Jenőre, a Zeneműtár egykori vezetőjére.

A Francke Alapítvány történetét bemutató kiállítás

és a Die Hungarica Sammlung der Franckeschen Stiftungen zu Halle

– Historische Karten und Ansichten című kötet bemutatója

2009. május 21 - július 12.

A Franckesche Stiftungen zu Halle és az OSZK közös kiállítása

Köszöntőt mondott Monok István, főigazgató és Brigitte Klosterberg, a Franckeschen Stiftungen Könyvtár és Levéltár igazgatója; a kötetet bemutatta Plihál Katalin, a Térképtár vezetője.

A határok legyőzése Philipp Melanchthon európai jelentősége Wittenbergtől Erdélyig

A Bretteni Melanchthon Akadémia nemzetközi kiállítása

2009. június 15 - július 12.

Az Europäische Melanchton-Akademie Bretten új kiállítása eredetileg az Európai Egyházak Konferenciája és az Európai Püspöki Konferenciák Tanácsa által az erdélyi Nagyszebenben rendezett 3. Ökumenikus Találkozóra készült. A kiállítás alapvető célja, hogy Melanchthon munkásságának sokrétű hatásából ne csak a protestáns-katolikus kapcsolatokra, hanem az egyes protestáns irányzatok közötti viszonyra is rávilágítson. Ez utóbbi gyakran kevesebb figyelmet kap, pedig a protestáns egység elérése a wittenbergi humanista és reformátor egyik legfontosabb törekvése volt. A humanista tudományosság és a vallásos hit egyidejű ápolása volt a titka programja eredményességének. Melanchthon szerint ez teszi lehetővé a határok legyőzését és a háborús konfliktusok befejezését.

A kiállítást könyvtárunk néhány eredeti, a tárlat témájához kapcsolódó kötettel egészítette ki a Régi Nyomtatványok Tára anyagából.

3. Múzeumok Éjszakája

Június 20-án kevés reménnyel vágtunk neki az Éjszakának, mivel órákon át csak esett és esett, és nem akart elállni. Ennek ellenére a látogatókat nem lehetett eltántorítani, igen szép számban (7.723 fő) érkeztek a különféle programokra, sőt a Museum Mass biciklis résztvevői is egyre többen gyűltek össze. 22:00 órától a Kerekes Band adott koncertet a díszteremben, majd éjfélkor pezsgős koccintás köszöntötte a vasárnapot.

4. Konferenciák

Fiume magyar emlékezete

Ülésszak, irodalmi délután

2009. május 28.

A május 8-án megnyílt kiállítás Skultéty Csaba magángyűjteményének gazdag és sokszínű anyagát tárja a látogatók elé, mely a háromnyelvű Fiume történelmét, kereskedelmét, tengerhajózását, társadalmi életét, iskoláinak emlékét dokumentálta, könyveken és folyóiratokon kívül térképeken, metszeteken, képeslapokon, térhatású városképeken, fotókon mutatta be ennek a különleges városnak a magyar múltját. Értelemszerű volt tehát, hogy a kiállítás megrajzolta Fiume művelődéstörténeti jelentőségét, - amelyben természetesen benne foglaltatik a kor nyelvi és kulturális sokszínűsége is -, a gyűjtő és a szervezők szándékának megfelelően egy kisebb tudományos ülésszak és egy irodalmi délután is kiemelje.

Több jeles előadó részvételével, Maróti István levezető elnökletével Ress Imre, Fried Ilona, Kiss Gy. Csaba és Hadik András részéről hangzottak el Fiume történelmére, művelődés- és művészettörténetére, épített örökségére, valamint a magyar irodalomban betöltött hangsúlyos szerepére vonatkozó értékes előadások. Az előadók az ülésszakot megnyitó ünnepi beszédében mind hangsúlyozták: A kiállítás ugyan Fiume kulturális gazdagságát és heterogén hagyományait kíséri végig, mindazonáltal nem csak arra ad választ, hogy milyen volt, milyen lehetett egykoron egy város, annak történelme, mindennapjai, ilyen-olyan sorsa, polgárai s azok törekvései. Relikviákon, értékes vagy úgynevezett filléres emlékeken, egyesek számára oly fontos személyes emléktárgyakon keresztül arra is, hogy egy kikötőváros léte, maga ez a megismételhetetlen miliő hogyan épült be kisugárzóan és kitörölhetetlenül a magyar kultúra egészébe.


Az előadások szünetében Kiss Gy. Csaba a Magyar Írószövetség nevében is köszöntötte a megjelenteket, majd egy emlékezetes zenés-irodalmi délután következett. A szép számú hallgatóság Scsur Alexandr és Makausz Zsuzsanna előadóművészek révén, valamint a budai Szent Imre gimnázium két diákjának tolmácsolásában kaphatott bőséges verses-zenés ízelítőt az egykori kikötőváros magyar irodalomban, történelemben, politikai életben betöltött szerepéről visszaemlékezések, levelezések, prózai és verses szövegrészek művészi megidézése által.

Ritkán előforduló szándék, hogy egy gyűjtő a kiállított gyűjteményét felajánlja valamelyik közintézménynek megvételre, egyúttal ritka alkalom a Nemzeti Könyvtár számára is, hogy állományát tematikusan is gyarapíthassa. A kiállításon és a hozzá kapcsolódó rendezvények megérdemelt sikerén, szakmai visszhangján túl e két szándék szerencsés találkozása az, mely hosszú távon is kitörölhetetlen nyomot hagy majd a könyvtár életében, gyűjteményeiben.

5. Sajtótájékoztatók

Örkény honlap-bemutató

2009. április 8.

A tartalomszolgáltatást április elején, Örkény István születésnapjához (1912. április 5.) közel eső időpontban mutatta be a Nemzeti Könyvtár. A honlap-bemutatón közreműködött Fesztbaum Béla és Mácsai Pál színművész. A színház és az irodalom kapcsolatáról Háy János íróval és Mácsai Pállal, az Örkény Színház igazgatójával Sirató Ildikó színháztörténész beszélgetett. A pedagógusoknak szóló felhívást Fenyő D. György irodalomtörténész, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke ismertette.

Magyar Digitális Képkönyvtár bemutatója

2009. június 15.

Bevezetőt mondott: Dr. Schneider Márta, az Oktatási és Kulturális Minisztérium Kulturális szakállamtitkára és Monok István, főigazgató

A Magyar Digitális Képkönyvtár 2008-2009-ben, az Országos Széchényi Könyvtár irányításával és 48 magyar könyvtár összefogásával jött létre. A folyamatosan bővülő digitális képgyűjtemény kialakítását a Reneszánsz Év keretében az Oktatási és Kulturális Minisztérium támogatta.

A Magyar Digitális Képkönyvtár korszerű hálózati szolgáltatásként közvetíti a magyar kulturális örökség részét képező, értékes képi dokumentumokat az oktatás, kutatás szereplői, a kultúra iránt érdeklődők, illetve a legszélesebb nagyközönség számára, határainkon innen és túl.

6. Kiadványok

Áprilisban megjelent kötetek:
§                     Bulletin 2008
Szerk. László Boka-Péter Ekler
Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009
ISSN1589-4738
48 oldal
Ára: 2000,- Ft
§                     Fiume magyar emlékezete – Skultéty Csaba gyűjteménye
Szerk. Benkő Andrea
Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009
ISBN 978 963 200 562 10
125 oldal
Ára: 2500,- Ft
Májusban megjelent kötetek:
§                     Magyarországi magánkönyvtárak IV. 1552-1740
Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 13/4.
Sajtó alá rend.: Bajáki Rita et. al.
Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009
ISBN 978 963 200 561 4
429 oldal
Ára: 1000,- Ft
§                     Az olvasó. Írások Lakatos András tiszteletére
Szerk. Fogarassy Miklós
Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár – Osiris Kiadó, Budapest, 2009
ISBN 978 963 276 042 1
176 oldal
Ára: 1980,- Ft

      A kiadvány úgynevezett Festschrift, olyan könyv, amellyel barátok, kollégák róják le tiszteletüket egy megbecsült és hozzájuk közel álló pályatársuk előtt. Lakatos András, az OSZK nemrég nyugalomba vonult, ám mindannyiunk szerencséjére ma is köztünk dolgozó, a 65. születésnapját nemrég betöltött munkatársa. Noha a kötethez csatolt bibliográfia értékes publikációiról is számot ad - mindenek előtt afféle jó értelemben vett szürke eminenciása a magyar irodalomnak: rendkívüli tudását, empátiáját, műértését, mint számos magyar író, költő, elméletíró és könyvtáros támasza és tanácsadója, értő olvasója és baráti kritikusa gyümölcsöztette. 
      A kötethez ízelítőül álljanak itt Réz Pál sorai: "Lakatos András mindent tud, az égvilágon mindent…”
Csakhogy Lakatos András nem extrovertált ember, nem is becsvágyó - dehogyis az -, nem szeret szerepelni, nem hivalkodik ismereteivel, éppen hogy szerényen leplezi a tudását, szinte szégyelli. De ha megkereste a könyvtárban egy szeplős filoszlány –lehetett, akár szeplőtlen is-, hogy Petelei István első korszakáról írja disszertációját akadémikus professzorának, András fejből idézte a kiváló erdélyi elbeszélő korai köteteinek adatait, megjelenésük évét és helyét, majd órákig teregette a leány elé, mint lovagi köpenyt, a megsárgult hírlapokat, elővarázsolta a katalóguscédulákat, bevezette a Szinnyei kezelésének rejtelmeibe (mert az akadémikus professzor szükséges gyakorlat hiányában ezt elmulasztotta persze és sajnos).

Vagy felhívja a Holmi című irodalmi szemle szerkesztője: kapott egy kiválónak látszó dolgozatot Kertbeny Károlyról, de nem sokat konyít a tárgyhoz, irodalma is kevés van róla odahaza, kérdezne - ellenőrzendő a tanulmányt - néhány adatot. - Utánanéznél, András? - És hamarosan érkeznek az adatok a szerkesztőségbe, mint gyerekek az iskolába. Vagy... folytathatnám. Például azoknak a tekintélyes tegnapi és mai íróknak és tudósoknak hosszú lajstromával, akiknek kéziratait elsőként András olvassa és bírálja - természetesen csak reggelig tartó beszélgetések során.

Egykor minden nagyobb magyar városban élt egy-két ilyen hölgy vagy férfiú: Brassai Sámuel, Kelemen Lajos, Szinnyei József, Várkonyi Nándor, Móra Ferenc, Mészöly Gedeon, Gulyás Pál, Benkő Samu, hogy csak azokat nevezzem meg, akik hamarjában eszembe jutnak. Rémálmaimban az a gondolat gyötör: András lesz az utolsó?"


§                         Az egykori Nagyenyedi Minorita Rendház Könyvtárának régi állománya
Összeállította: Rácz Emese

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár–Bibliotheca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Budapest–Kolozsvár, 2009

A Kárpát-medence magyar könyvtárainak régi és ritka könyvei című sorozat 3. kötete.

ISBN 963 200 488 4 ö

303 oldal

Ára: 2000,- Ft

§                         László Pászti: Historische Karten und Ansichten

Die Hungarica-Sammlung der Frankeschen Stiftungen zu Halle című sorozatban

Kiadja: Verlag der Franckeschen Stiftungen zu Halle, Halle, 2009

103 oldal

Ára: 2800,- Ft

Júniusban megjelent kötetek:
§                         Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon. 1530–1750. Jegyzékszerű források
Adattár XVI-XVIII. századi szellemi mozgalmaink történetéhez 19/2.
Sajtó alá rendezte: Oláh Róbert
Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009
ISBN 978 963 200 565 2
403 oldal
Ára: 1000,- Ft
§                         A céltáblákat szőlő díszítse! – Szőlő- és lövészünnepek Magyarországon a 16–19. században 
Összeállította és a német szövegeket fordította Kovács József László
Szerk. Horváth Róbert
Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 2009.
Fülszöveg:

A kötet a 17-18. századi magyar történelem és a 16-19. századi magyarországi társadalomtörténet reprezentatív forrás-, fordítás és tanulmánygyűjteménye. Témája a polgári lövészet és a parasztpolgári szőlőkultúra ünnepélyes világa.


Korunk emberének a lövészet csupán sport, vagy szórakozás. A régi polgár számára az aktív társadalmi szerepvállalás sajátos formája volt, tettrekészségének kifejezése, az állami, városi és vallási értékek védelmének jelképes és gyakorlati eszköze. Hogy mi köti össze a lövészegyesületeket a szőlőműveléssel? A 18. századig ismertek voltak olyan jelmondatok, mint Metas sic botrus adornat, vagy Uva coronat opus (A céltáblákat szőlőfürt díszítse! A művet a szőlő koronázza). A szőlő a Dionüszosz-Bacchus és Krisztus szimbólumaként nem csupán ünnepi örömet jelez, hanem azt is: a lövészet célja egyszerre testi, lelki és szellemi. Ezért helyeztek jelképesen királyi szőlőfürtöket a céltáblákra, és volt a lövészversenyek díja isteni szőlőskehely. A heraldikában, városépítészetben, képzőművészetben, szónoklattanban és költészetben megnyilvánuló emblematika, melynek az idézett két mondat is alkotása, nem korabeli propagandának tekintendő. Őseink összefüggéseket látó, különféle területek között megfeleléseket találó és azok szerint élő szimbolikus világlátásra vall. Így kapcsolódtak össze a polgárság császárhoz és valláshoz hű lövészhagyományai a szőlőművelés természettisztelő és istenfélő hagyományaival. Immár négy teljes hasonmás kiadás, két hasonmás-részlet, tizenegy eredeti németnyelvű szövegközlés és magyar fordításaik, öt magyarnyelvű forrás, öt tanulmány és korabeli illusztrációk segítségével tanulmányozhatjuk e témákat. Kovács József László összeállítása jelentős helytörténeti forrásokkal rendelkezik Sopron, a „kétszeresen (uralkodója és hazája iránt) hű város” és Budaörs, a „budai hegy- és borvidék szíve” vonatkozásában is. Ugyancsak fontos adatokkal szolgál a történelmi magyar-német kapcsolatok és magyarországi németajkú kisebbség tekintetében.

7. Tartalomszolgáltatás

A Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár (KSZK) örömmel adja hírül, hogy ezentúl a Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája (MAKSZAB) a HUMANUS adatbázisból készül.

2009. május végén jelent meg az a próbafüzet, amely a 2007. év első félévében megjelent publikációkat regisztrálja (http://www.ki.oszk.hu/107/download.php?view.476). A próbafüzetet a HUMANUS adatbázisból a BODZA keretrendszer programozási eszközeivel sikerült előállítanunk. Munkánkhoz hathatós támogatást kaptunk Rácz Ágnestől (OSZK) és Zawiasa Róberttől (Szegedi Egyetem Könyvtára).

Az e-MAKSZAB – hasonlóan a korábbi nyomtatott kiadványhoz – tematikus felépítésű; a bibliográfiai részhez betűrendes és tárgyszómutató tartozik, a részletes tudnivalókról az előszó és az útmutatók tájékoztatnak.

A MAKSZAB közreadásáról több évtizede a KSZK gondoskodik. A kiadványnak korábban évi négy nyomtatott füzete jelent meg éves és kumulált mutatókkal, mostantól évente két számot adunk közre. Takarékossági okokból már a 2005. évi számoktól áttértünk az elektronikus publikálásra. A MAKSZAB-füzetek teljes anyaga (a monográfiák kivételével) – a 2007. évben közreadott dokumentumokkal kezdődően – a HUMANUS adatbázisban is kereshető (http://www.oszk.hu/humanus). A 2007 előtt közreadott publikációkat, a külföldi cikkekkel együtt közel 61 ezer tételt, a MANCI könyvtártudományi cikk-adatbázisban regisztráltuk (http://w3.oszk.hu/manci.htm).

Bízunk benne, hogy a próbafüzet felkelti más HUMANUS tagkönyvtárak érdeklődését, kedvet kapnak a kiadvány-előállítási program használatához, és tapasztalataikkal, észrevételeikkel segítik a program közös fejlesztését!

8. Kiállítás-kilátások

Klímavédelmi Fotópályázat

Kiállítás a nyertes pályamunkákból

2009. szeptember 1 - szeptember 26.

Ars Librorum kiállítótér

„Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj”.

Válogatás a második világháborúban használt repülős térképekből

2009. szeptember 1.

Térképtár

Erdélyi Múzeum Egyesület kiadványai

2009. szeptember 10 – október 22.

VII. emeleti katalógustér

Orosz Politikai Enciklopédia  válogatás a ROSSPEN kiadó munkáiból

2009. szeptember 21 – október 10.

Nemzeti Ereklyetér

„Latiatuk feleim…” Magyar Nyelvemlékek a kezdetektől a 16. század elejéig

2009. október 29 – 2010. február 28.

Corvina kiállítótermek

9. Széchényi Ferenc-emléknap

2009. április 30-án, csütörtökön került sor a Széchényi Ferenc-emléknapi ünnepségre. Ebben az évben a Bibliothecarius Emeritus címet Somkuti Gabriella nyerte el.

A Széchényi Ferenc-emlékérem odaítélése idén komoly versenyhelyzetet eredményezett, a díjat idén Plihál Katalin, a Térképtár vezetője kapta meg.

Emellett sor került a törzsgárda-díjak kiosztására is:

            10 éves törzsgárda-díjban részesült Boka László, Gertner László, Góczán Andrea, Kelemen Péter, Kenyeres Éva, Király Tímea, Moldován István, Monok István, Nagyné Varga Ildikó, Nick Szilvia, Renkecz Anita, Tamás Kincső és Trégelné Vincze Ildikó

            20 éves törzsgárda-díjat kapott: Fejős László (post mortem), Havasi Erika, Horváth Ádám, Kállay Eörs, Nagy Attiláné, Ottinger Vera, Paizs János, Petényiné Szoó Györgyi, Szabó Tiborné, Szikáné Kecskés Anikó, Szilasiné Szmrtnik Márta, Tóth Józsefné, Türmer Ildikó, Vitányi Gergely

            25 éves törzsgárda-díjat kapott: Egri Aranka, Honffyné Felhő Ágnes, Jóssáné Tóth Cecília, Kertész Józsefné, Marosán Ágnes, Pap Ágnes, Sánta Lajos, Schirilla Tamásné, Szabó Ferenc, Waigand Orsolya és Zádoczky Irén

            30 éves törzsgárda-díjban részesült: Barnás Andrásné, Györgyné Borsa Zsófia, Kis Gábor Gellért, Kónyáné Csúcs Dalma, Kovács Gáborné, Kovács Zsuzsanna és Szalai Gindl Rozália

10. Új ki- és belépők

Áprilisi kilépő:

Hámori Gábor

Májusi kilépők:

Nagy Sándor– Főigazgatóság

Szalai G. Rozália és Szatmáriné Kácser Mária– Katalogizáló Osztály

Májusi belépők:

 Juhász András–  Informatikai Osztály

Kútvölgyi Lilla– Pénzügyi Osztály


 11. Belső honlap

Elkészült a könyvtár új belső honlapja, mely itt érhető el : http://www.ad.oszk.hu/.

A ház belső életére vonatkozó adatokat, híreket, eseményeket, a munkabizottságok híreit, közérdekű információkat, az OSZK alapdokumentumait, formanyomtatványokat és a könyvtár életében szerepet játszó minden olyan hírt tartalmaz, amit eddig szétszórtan, a honlap különböző részein lehetett csak megtalálni.

A honlap tartalma folyamatosan frissül, az újdonságok könnyebb elérésének érdekében a navigáció cím alatt található friss tartalom menüpontban tájékozódhatnak a legújabb dokumentumokról.

12. Címek:

Szívből gratulálunk a kedves kollégáknak, további szép sikereket kívánunk!

            Dalloul Zaynab

Kovásznai Sándor, az elfeledett Janus-kommentátor– című doktori értekezését summa cum laude minősítéssel megvédte

(SZTE-BTK, témavezető Dr. Szörényi László, opponensei: Dr. Lázár István Dávid docens (SZTE), Dr. Sarbak Gábor tudományos főmunkatárs (OSZK))

            Ekler Péter

Georgius Trapezuntius nyelvtani kivonata a priscianusi Institutiones alapján (szövegközlés és -elemzés) című doktori disszertációját summa cum laude minősítéssel megvédte.

(ELTE, Nyelvtudományi Doktori Iskola, Ókortudományi program; témavezető Dr. Madas Edit Dsc.)

            Pászti László

Summa cum laude minősítéssel megvédte PhD dolgozatát

13. Bringa kampány

Május 24-én a margitszigeti kampányzáró bulival lezárult a tavaszi Bringázz a munkába! kampány. A szervezők szerint idén tavasszal már háromszor annyian vettek részt a kampányban, mint korábban és a letekert kilométerek száma meghaladja a kétmilliót.

Az Országos Széchényi Könyvtár a 113 regisztrált nagyvállalat közül a 26. helyen végzett a kerékpárral közlekedők aránya alapján. Ez azt jelenti, hogy a kampány ideje alatt a könyvtár mintegy 500 dolgozójából 21-en, a tavalyinál kétszer többen, kerékpároztak be a munkahelyükre legalább 8 alkalommal.

A könyvtár 4 csapattal nevezett a versenybe, emellett három egyéni versenyző is indult. A csapatok közül az ’OSZK- nemcsak digit’ tekert a legtöbbet, 1568 km-t, amellyel a mintegy 9.000 regisztrált csapat közül a 121. helyen végeztek.

A második legjobb eredményt az ’OSZK Kétkeréken’ érte el, míg a harmadik legjobb a ’Várkisasszonyok’ csapata lett, negyedik helyen pedig a ’Várlovagok’ végeztek.

Mindenkinek köszönjük a részvételt és gratulálunk az elért eredményhez. Külön köszönjük azok segítségét, akik a kerékpáros műtárgyak összeállításában ötleteikkel és munkájukkal a segítségünkre voltak. Az OSZK gyűjteményeiből válogatott kerékpáros műtárgyak jelenleg is megtekinthetők a belső honlapon az OSZK Fenntarthatósági Munkacsoport oldalán: http://www.ad.oszk.hu/fenntarthatosagi.

A helyezéseknél és a megtett kilométerek számánál azonban sokkal fontosabb, hogy mindenki, aki részt vett a kampányban, vagy segítette a szervezést, egy kicsit hozzájárult ahhoz is, hogy az OSZK-ban és általában a közéletben a kerékpáros közlekedésre irányuljon a figyelem. Ezzel talán közelebb kerültünk ahhoz is, hogy Budapest igazi kerékpáros várossá váljon.

Szeptemberben újabb kampány várható, jó lenne, ha a nemzeti könyvtár a nagyvállalatok versenyében ősszel már az első tízben végezhetne, ehhez azonban kétszer annyi OSZK-dolgozónak kellene kerékpároznia, mint most.

14. Zirci hírek:

A művészi kÖnyv

A kiállítás megtekinthető: 2009. június 20 – szeptember 27.

kedd-vasárnap 9-12 és 13-17 óra


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret