OSZK Hírlevél 2009. 3.

1. Kiállítások............................................................................................................................ 2

2. Kiállítás-kilátások:............................................................................................................... 3

3. Kiadványok:........................................................................................................................ 4

4. Nemzetközi kapcsolatok................................................................................................. 5

5. Új beszerzések.................................................................................................................... 5

6. Tartalomszolgáltatás......................................................................................................... 6

7. Szakszervezeti hírek.......................................................................................................... 6

8. Új ki- és belépők................................................................................................................ 8

9. Logópályázat...................................................................................................................... 9

10.  Díjak, kitüntetések, címek:........................................................................................... 9

11. Zirci programok:........................................................................................................... 10

 


1. Kiállítások

A látogatottsági rekordot döntő Biblia Sacra Hungarica kiállításon az utolsó héten 949 látogató volt! Március végéig összesen 5842-en látták.

EX LIBRISEK A NEMZETI KÖNYVTÁRBAN:

DISKAY LENKE HAGYATÉKA

"Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka" című kiállításunk anyagát virtuális formában is megtekinthetik könyvtárunk honlapján, a Plakát-és Kisnyomtatványtár virtuális kiállításai között. A tár 1997-ben kapta ajándékba Diskay Lenke grafikusművész hagyatékát, mely - a variánsokkal és a duplum példányokkal együtt – 17.361 darab ex librist tartalmazott. 2008 szeptemberétől kezdődött meg az anyag rendszerezése, részletes katalogizálása - ez szolgáltatott hátteret a kiállítás megrendezéséhez.

A kiállítás az ex libriseket név szerinti rendszerezésben mutatja be, aszerint, kinek a nevére készültek. Eszerint költők-írók, képzőművészek, szakírók, neves ex libris gyűjtők, természettudósok, zenészek könyvjegyeit különítették el.

Március 24-én 16 órakor a VI. emeleti előadóteremben ünnepélyes keretek között nyílt meg a két kiállítás és vette kezdetét a programsorozat, melyben vendégünk Csehország.

„A KORTÁRS CSEHORSZÁG – BOHÉM BOHÉMIA”

2009. március 24 – április 26.

Este a Visegrádi négyek, Dobozy Borbála közreműködésével adtak nagyszabású koncertet, melyet a Bartók Rádió is rögzített.

Kiállítások:

Szigorúan ellenőrzött Hrabal - Ereklyetér

Kafka Prágája - VII. emeleti katalógustér

Filmvetítések a VIII. em. társalgóban:

Szigorúan ellenőrzött vonatok – március 26. 17 óra

Üzenet a metróból – április 2. 17 óra:


2009. március 20-án, 15 órakor a Térképtár rendezésében megnyílt a kiállítás a VI. emeleti előadóteremben, valamint sor került a „Szép Magyar Térkép 2008” és a „Digitális Magyar Térkép 2008” versenyek eredményhirdetésére.

SZÉP MAGYAR TÉRKÉP 2008 és DIGITÁLIS MAGYAR TÉRKÉP 2008

A kiállítás megtekinthető: 2009. március 20 - április 30.

A „Szép magyar térkép 2008” versenyre a térképkészítők és a kiadók 69 művet neveztek be. A szakemberekből és térképhasználókból álló zsűri az alábbi döntéseket hozta:

A bíráló bizottság a pályázati felhívásban közzétett szempontok szerint az alábbi kategóriában választotta ki a beérkezett pályaművek közül a legszebbeket:

- Idegenforgalmi térképek

- Oktatási térképek

- Egyéb térképek

- Térképsorozatok.

Az értékelések után 4 első, 2 második és 1 harmadik díjat ítélt oda. Ezeken kívül még 4 munka részesült dicséretben.

A beküldött pályaművekből rendezett kiállítás megtekinthető 2009. április 30-ig a VI. emeleti előadóteremben keddtől– szombatig 10 órától 18 óráig.

A „Digitális Magyar Térkép 2008” versenyének eredménye az alábbiak szerint alakult:

A zsűri 1 első, 1 második és 1 harmadik díjat ítélt oda.

A beküldött művek megtekinthetők: 2009. április 30-ig a Térképtár Olvasótermében keddtől–péntekig 10 órától 18 óráig, valamint szombatonként 10 órától 15 óráig.

2. Kiállítás-kilátások:

Orosz Politikai Enciklopédia  válogatás a ROSSPEN kiadó munkáiból

2009. április 28 - május 30.

VII. emeleti katalógustér

A Rosspen (Russian Political Encyclopedia) Oroszország egyik vezető tudományos könyvkiadója. Az 1992 óta működő kiadó gondozásában évente 100 kiadvány jelenik meg a történelem-, politika- és társadalomtudományok, valamint a filozófia területéről, melyek között tanulmánykötetek, szövegkiadások, memoárok és referensz könyvek egyaránt megtalálhatók. Az egy hónapig látható kiállítás a kiadó eddig megjelent műveiből nyújt válogatást.

3. Kiadványok:

Johannes Amos Comenius: Janua linguae latinae reserata aurea, Leutschovianae, 1643

A szlovák nyelvi kultúra jeles emléke a XVII. századból

Hasonmás kiadás

Ára: 2800,-

Kiadja: Országos Széchényi Könyvtár

ISBN 978 963 200 560 7

768 oldal

A mai szlovák irodalmi nyelv alapváltozatát 1843-ban fogadták el a katolikusok (addig a nyugat-szlovák nyelvjárást használták) és az evangélikusok (a Kralicei Biblia nyelvén írtak). Ennek ellenére a szlovák művelődés szerves része volt a magyarországinak, és a több-kevesebb szlovakizmust tartalmazó „biblikus cseh” országosan használt nyelv, a latin, a magyar és a német mellett. Az értelmiség jelentős része többnyelvű.

A Regnum Hungariae északi felében 1620 – a Fehérhegyi csata után – jelentős számú cseh értelmiségi talált menedékre. Vállalkozásaikkal, nyomdáikkal, kulturális, egyházszervező munkájukkal komoly értékeket hoztak létre a régióban mind a szlovák evangélikusok, mind a magyar reformátusok körében. Az Országos Széchényi Könyvtár a retrospektív nemzeti bibliográfia feladatának megfelelve nagy gondot fordít az egész egykori országterületen bármilyen nyelven megjelent nyomtatványok feldolgozására. A Régi Magyarországi Nyomtatványok, az „RMNy” egész régiónk valamennyi nemzeti művelődésének kézikönyve. A bibliotéka gyűjteménye napjainkban is értékes kiadványokkal gyarapodik. Így Johannes Amos Comenius (Komenský) Janua lingvae latinae reserata aurea… Lőcse 1643 c. műve jeles RMNY-anyag (2002), nyelvi hungarikum, a magyar fordítás Szilágyi István Benjamin munkája. Az OSzK példányába a megjelenést követő időkben üres leveleket kötöttek, amelyekre a latin és a magyar szócikkek szlovák (a biblikus cseh erősen szlovakizáló változata) nyelvű megfelelőit írták. Ez a magyar-latin-szlovák nyelvhasználat teszi a kötetet különlegessé. A latin szöveg Comenius fordítása csehből, a szlovák Frantiąek Buµovský (Bulyovszky Ferenc) munkája. Ez utóbbi szlovák nyelvtörténeti ritkaság. A szaktudomány eddig két variánsát ismeri, ez a budapesti a harmadik. A turócszentmártoni szlovák szöveget 2002-ben átírva kiadták (Pramene k dejinm slovenčiny. Bratislava, Slovenská akadémia vied). Létezik egy Pozsonyban őrzött másolat is.


Comenius Janua-ja szlovák kéziratos kiegészítésének hasonmás kiadása lehetőséget biztosít a tulajdonképpen három szövegváltozat összehasonlítására, a magyar–szlovák szellemi összefüggésrendszer XVII–XVIII. századi gyakorlatának elemzésére. Egyben újabb bizonyító adalékul szolgál a szlovák kultúra országos érvényesülésére, a szlovák nyelvű oktatás történetének jobb megismerésére.

4. Nemzetközi kapcsolatok

Az Országos Széchényi Könyvtár az utóbbi évek folyamán igen jó munkakapcsolatot alakított ki a belga nemzeti könyvtárral. Az együttműködés kölcsönös előnyökkel jár mindkét könyvtár számára, hiszen a magyar nemzeti könyvtárban jó néhány belga (flamand és vallon) vonatkozású dokumentum is megtalálható, a Bibliothèque royale de Belgique-ben pedig számos hungaricumot őriznek. Ezek közül az egyik legbecsesebb darab Mátyás király korvina könyvtárának, a Bibliotheca Corviniananak egyik kötete, az ún. Missale Romanum.

Az együttműködés egyik legfrissebb eredményeként a belga nemzeti könyvtár digitalizálta a Missale Romanumot. A digitális anyag egy kópiáját személyesen a belga könyvtár főigazgatója ajándékozta Könyvtárunknak ünnepélyes sajtótájékoztató keretében, amelyen a Belga Királyság magyarországi nagykövete is megjelent és üdvözölte az együttműködést. Könyvtárunk öt kötet, a Belgica-kutatás számára fontos, különleges nyomtatvány digitális másolatát ajándékozta a Bibliothèque royale-nak.

A Missale Romanum így felkerülhetett a Belgica valamint a Bibliotheca Corviniana Digitalis oldalra, és az interneten keresztül mindenki számára elérhetővé vált. (http://belgica.kbr.be.fr/coll/ms/ms9008_fr.html)

5. Új beszerzések

RNYT

Graduale Romanum. (Ed. Sixtus Haug). Augsburg: Erhard Ratdolt, XII. Kal. Jul. 1494. 30. Jun. 1498.

Az ősnyomtatványból Magyarországon eddig csak egy regisztrált példány volt a Győri Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár gyűjteményében.


6. Tartalomszolgáltatás

Az Örkény István életműve előtt tisztelgő honlap az Örkény-család és az Országos Széchényi Könyvtár között létrejött megállapodás eredményeként készült 2009 tavaszán.

A honlap közzéteszi Örkény István életművének számos részletét, és elérhető rajta keresztül a Magyar Elektronikus Könyvtárban publikált, a Palatinus Kiadó által jegyzett, válogatott művek négy kötete is. A Galériákban az író életútját, a Tóték, a Macskajáték, a Pisti a vérzivatarban, a Kulcskeresők, a Vérrokonok ősbemutatóinak és későbbi magyar és külföldi előadásainak fotóit, színházi plakátokat, cikkeket, Örkény-kéziratokat és további érdekességeket tekinthetnek meg a család és az Országos Széchényi Könyvtár, valamint az Országos Színházi Múzeum és Intézet gyűjteményéből. A Hungaroton és a Petőfi Irodalmi Múzeum jóvoltából Örkény Istvánnal készült interjú-részletek és általa elmondott egypercesek is meghallgathatók a szolgáltatásban, valamint – a Kossuth Kiadónak és a Mojzer Kiadónak köszönhetően – elérhető több Mácsai Pállal készült hangfelvétel is. Örkény István műveinek bibliográfiája, a magyarországi és külföldi színházi bemutatók listája, a szakirodalmi- és fordításjegyzék és az Örkény-ihlette képzőművészeti alkotások mellett, a honlapról készült angol nyelvű összefoglalás, néhány egyperces novella angol szövege, pályázati felhívás és számos más érdekesség is megtalálható a honlapon, melynek arculatát az Örkény István lakásában készült fotók ihletették.

A tartalomszolgáltatást április elején, Örkény István születésnapjához (1912. április 5.) közel eső időpontban mutatja be a nemzeti könyvtár 2009. április 8-án. A honlap-bemutatón közreműködik Fesztbaum Béla és Mácsai Pál színművész. A színház és az irodalom kapcsolatáról Háy János íróval és Mácsai Pállal, az Örkény Színház igazgatójával Sirató Ildikó színháztörténész beszélget. A pedagógusoknak szóló felhívást Fenyő D. György irodalomtörténész, a Magyartanárok Egyesületének alelnöke ismerteti.

7. Szakszervezeti hírek

Az OSzK Szakszervezete 2009. március 30-án taggyűlést tartott.

Napirendi pontok :

- Földeák András tájékoztatója a KKDSZ munkájáról

- Lukács György szakszervezeti titkár bemutatkozása

- a Szakszervezeti Bizottság tagságának megerősítése, illetve kibővítése; küldöttek jelölése -a 2009. április. 8-i KKDSZ kongresszusra

- egyéb kérdések

1. Földeák András a KKDSZ megbízott elnöke vázlatos összefoglalást adott a KKDSZ 2004-2009 közötti működéséről és a problémákról:

A KKDSZ tagsága jelenleg kb. 3100 fő. A MAKASZ közreműködésével végre elkészült a hivatalos tagnyilvántartás.

Székházat vettek az Akadémia utca 11. szám alatt, melyet felújítottak, (évekig havi 300.000 forintért bérelt helyen működtek, az új székházba beforgatták a Puskin utcai székház eladásából származó összegeket) a pénzügyeket rendbe tették; az előző elnök autólízingét megszűntették; van lehetőség segélyekért, üdülési lehetőségért hozzájuk fordulni

Módosították a KKDSZ Alapszabályát, melyet az ápr. 8-i kongresszus fog véglegesíteni. A kongresszus tárgyalja meg a KKDSZ új programját is.

A szakszervezetek eddigi eredményei nem közismertek, pedig nekik köszönhetően maradt meg (eddig) a 13. havi fizetés és a könyvvásárlási keret is. (A 13. havi egy összegben és decemberben történő kifizetéséről idén kellett volna új tárgyalásokat folytatni. A juttatást úgy szüntették meg, hogy meg sem kérdezték a szakszervezetet.)

Megújulóban a honlapjuk (http://www.kkdsz.hu), 6 darab zárt levelező listájuk van, külön-külön az egyes tagozatoknak.

Mindenkit érintő változások:

Megjelent az ún. státusztörvény (2008. CV. törvény.), mely a közintézményeket kategorizálja (közintézmény/ közintézet/vállalkozói közintézet és közüzem kategóriákat használ). A könyvtárakat az első kettő besorolás érintheti. Veszélyek: a fenntartónak kiszolgáltatott az 1. kategória, a 2. kategóriánál viszont 30% saját bevételi kötelezettség van, de gazdasági önállósággal rendelkezik.

2009. jan. óta új KJT van érvényben, abban is sok a változás (pl. összeférhetetlenség, titoktartási kötelezettség, minősítések, lehetőség a visszasorolásra stb.). A jelenlévők közül többen vállalkoztak arra, hogy áttekintik a KJT változásait és a státusztörvényt, s erről tájékoztatást nyújtanak.

2. Lukács György bemutatkozása.

            Célja, új tagok beléptetése, jobb tájékoztatás a működésről, együttműködés a KT-vel, a szakszervezeti érdekérvényesítés erősítése.

            Tájékoztatta a tagságot, hogy a főigazgató úr, ápr. 1-től, 3 havi felmondási idővel, felmondta a Kollektív Szerződést. Az SZB a kritikus pontok megbeszélését kérte, a tárgyalások előtt konzultálni akar a KKDSZ jogtanácsosával. Az SZB álláspontja, hogy a Kollektív Szerződés csak a legvégső esetben változzon. A szakszervezet nyitott a tárgyalásra, s a körülményekre való tekintettel rugalmas és kész a kompromisszumokra.

3. SZB-tagság, KKDSZ-kongresszus.

            Az SZB-tagok megerősítése, a tagság döntésével megtörtént.

            A tagok:

o    Drabb Imre,

o    Fazekas Judit

o    Győrffy Szabolcs,

o    Halácsyné Török Sára,

o    Kovács Katalin,

o    Moldován István,

o    Szilágyiné Bánfi Szilvia

            Lukács György szakszervezeti titkár helyettesének Győrffy Szabolcsot kérte fel, amit a tagság is elfogadott.

            A KKDSZ kongresszusára hat küldöttet választottak meg :

o    Ackermann Ádám,

o    Drabb Imre,

o    Győrffy Szabolcs,

o    Kovács Katalin,

o    Lukács György,

o    Szilágyiné Bánfi Szilvia

4. Egyéb kérdések.

            Minden szakszervezeti tag kerüljön fel a levelezési listára, valamint ki kell alakítani egy szakszervezeti webhelyet is.

            50-50%-os tagdíj elosztási arányt javasoljunk a KKDSZ-nek.

tagtoborzás fontossága!!

            A jegyzőkönyvek elkészítése és a tagok levelezés útján történő tájékoztatása Török Sára feladata lesz.

8. Új ki- és belépők

Márciusi kilépők:

Kovács-Hargitai Nóra Katalogizáló Osztály

Dr. Pavercsik Ilona


Áprilisi új belépők:

Bódyné dr. Márkus Rozália XIX-XX. századi Könyvtörténeti Osztály

Krekács Terézia Plakát és Kisnyomtatványtár

Domoki Gabriella kontrollling vezető, Gazdasági Igazgatóság

9. Logópályázat

Lezárult február végén az intézményi logó újratervezésére kiírt belső pályázat. A közel húsz beérkezett pályamunka közül egy – az igazgatóságok által delegált személyekből és egy független grafikai szakértőből álló – 8 fős bizottság választotta ki a továbbgondolásra szánt két legígéretesebb tervet. Az első helyezést Bíró Szabolcs dinamikus, a könyvtár épületének kontúrjával körülhatárolt hagyományos és digitális adathordozók kapcsolatát szimbolikusan megjelenítő munkája nyerte el, mely, a bizottság elképzelése szerint, a könyvtár új logójának alapötleteként szolgál majd. A második helyre Horváth Pál terve került, melynek fő motívuma az emberi alakban kirajzolódó tudás fája. Grafikája, az elképzelések szerint, egy OSZK kiadvány sorozatának emblémájaként jelenik majd meg.

A március elején tartott hivatalos eredményhirdetést követően a két díjazott 50-50 ezer forint jutalomban részesül, illetve emléklapot vehet át az áprilisban megrendezendő Széchényi-emléknap keretében.

10.  Díjak, kitüntetések, címek:

Díjak

Monok István főigazgató nemzeti ünnepünk alkalmából a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést vehette át Hiller István oktatási és kulturális minisztertől. A kitüntetéshez gratulálunk, és további jó munkát kívánunk neki!

Címek

Március 12.-én Rózsafalvi Zsuzsanna ’A portré alakvariánsai Schöpflin Aladár életművében’ című doktori értekezését summa cum laude minősítéssel megvédte. (ELTE BTK, Nyugat és kora Doktori Iskola; konzulens Eisemann György, a bizottság elnöke Sipos Lajos volt.)

Szívből gratulálunk és további szép sikereket kívánunk!


11. Zirci programok:

Kiállítások

Február 3.-június 18. Ciszterciek. Könyv- és rendtörténeti kiállítás.

Június 20.-szeptember 27. Művészet a régi könyvekben.

Szeptember 29.-december 31. Ciszterciek. Könyv- és rendtörténeti kiállítás.

Rendezvények

Április 17. 17 óra Barokk termi előadások. Ányos Pál. (A költő halálának 225. évfordulója alkalmából.)

Június 20. 19-02 óra Múzeumok Éjszakája

Szeptember 19-20. Kulturális Örökség Napjai

Október 19. 10-16 óra Nyílt nap a Reguly Antal Műemlékkönyvtárban.

Október 19. 18 óra Barokk termi előadások. Négyszáz éves a távcső. Előadó Bartha Lajos csillagásztörténész, Magyar Csillagászati Egyesület.

November (pontos dátum és az előadó egyeztetés alatt, kérdéses) Nyelvemlékeink. Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban. Virtuális bemutató. Előadó:

Nyitvatartás

Január 1.-március 14.

kedd-vasárnap 10-12 és 13-16 óra

Március 15.-november 14.

kedd-vasárnap 9-12 és 13-17 óra

November 15.-december 31.

kedd-vasárnap 10-12 és 13-16 óra

Zárva: hétfői napok

június 19-20.