OSZK Hírlevél 2009. 1-2.

Tartalomjegyzék

1. Intézményközi projektek...................................................................................... 2

2. Nemzetközi kapcsolatok...................................................................................... 3

3. Kiállítások...................................................................................................................... 4

4. Konferenciák................................................................................................................ 5

5. Sajtótájékoztatók.................................................................................................... 6

6. Pályázatok..................................................................................................................... 8

7. Kiadványok..................................................................................................................... 8

8. Új beszerzések............................................................................................................. 10

9. Tartalomszolgáltatás.......................................................................................... 10

10. Kiállítás-kilátások................................................................................................ 11

11. Fenntarthatósági munkacsoport................................................................ 12

12. Széchényi Ferenc-emlékérem.......................................................................... 12

13. Szakszervezeti hírek........................................................................................... 12

14. Új ki- és belépők........................................................................................................ 13

15. Reklámfelület az OSZK-ban.............................................................................. 13

16. Előfizetési felhívás.............................................................................................. 14

17. Zirci hírek:................................................................................................................... 15

MELLÉKLETEK

Földesi Ferenc február 6-án elhangzott előadása

Csontosi János (1846-1918) A Kézirattár első őre A Magyar Könyvszemle szerkesztője Az MTA levelező tagja. Kiállítás a Manuscriptorumban 2009. február 6- április 18.


1. Intézményközi projektek

MIKRE – Irodalmunk külföldi recepciója címmel intézményközi tárgyalásokat kezdtünk egy jövőbeli nagyprojekt lehetőségeiről.

 A Balassi Intézet, a Magyar Könyv Alapítvány, az MTA Irodalomtudományi Intézet, az Országos Széchényi Könyvtár és a Petőfi Irodalmi Múzeum vezető munkatársai új kutatási és dokumentációs program elindításának lehetőségeiről egyeztettek, mely átfogó igénnyel a magyar irodalom külföldi recepcióját hivatott módszeresen feltárni, dokumentálni és közzétenni a hazai és külföldi érdeklődők számára.

Magyarország története

A Film-Art Kft. a Magyar Televízió Zrt.-vel koprodukcióban egy 23 részes egyenként 50 perces történelmi ismeretterjesztő sorozatot készít ”Magyarország története” címmel a Kossuth Kiadónál 2009 februártól megjelenő nagyívű könyvsorozathoz kapcsolódva. Az MTV csatornáján 2009 december 21.-ig kéthetente jelentkező filmsorozatban a köteteknek megfelelő tematizálással és korszakolással mutatják be Magyarország történetét, érdekfeszítő, tudományos és minőségi ismeretterjesztő kritériumoknak egyaránt megfelelő dokumentum- és képanyaggal, melynek megvalósításához az OSZK-t is partnernek kérték fel. A tudományos igazgatóság koordinálásával a nemzeti könyvtár szakértői tevékenységgel, illetve képi illusztrációk szolgáltatásával, előkészítésével segíti a sorozatot. A munka első nagyobb fázisa januárban-februárban sikerrel zajlott le.

Adózástörténeti kiállítás

Az APEH és az OSZK együttműködése alapján „Magyar adózástörténeti kiállítás” nyílt az APEH Kiemelt Adózók Igazgatóságán. 2009. február 26-án a kiállítás létrehozóit ünnepségen köszöntötte dr. Szikora János az APEH elnöke és dr. Boka László tudományos igazgató. Az állandó kiállítás előzetes bejelentkezés alapján, keddi napokon 10-16 óráig látogatható. A gyűjtemény megtekintése tárlatvezetéssel történik, a belépés díjtalan. (A kiállítás helyszíne: 1087 Bp. Dob u. 75-81. Bejelentkezés Mekliné Tóth Máriánál a 461-3676-os telefonszámon.)


NEKIFUT-projekt

Az Európai Unió ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructure) kezdeményezéséhez csatlakozva Molnár Károly, kutatásfejlesztésért felelős tárca nélküli miniszter elindította a Nemzeti Kutatási Infrastruktúra Felmérés és Útiterv (NEKIFUT) Projektet. A projekt célja a jelenleg Magyarországon meglevő jelentősebb, ún. nemzeti kutatási infrastruktúrák felmérése, átláthatóvá tétele, és átfogó kutatási infrastruktúra-fejlesztési stratégia megalkotása, beleértve a nemzetközi kutatási infrastruktúrákhoz való csatlakozás kérdéseit is. Intézményünket első körben olyan kérdőív kitöltésére kérték fel, mellyel a különböző, általunk üzemeltetett, illetve igénybevett kutatási infrastruktúrákat (pl. Bibliotheca Corviniana, Humanus, Libinfo, Mokka, Clavis, TEL, EOD, stb) jellemezzük, legfontosabb paramétereit összegezzük, tudományos kutatásbeli szerepét tekintve minősítjük. A tudományos igazgatóság koordinálásával intézményünk 24 különböző KI-ról szolgáltatott adatot, melyekből egy országos web regiszter készül, amely segítséget fog jelenteni a kutatási infrastruktúrák által nyújtott szolgáltatások és lehetséges együttműködő partnerek elérésében, bel- és külföldi kutatók számára egyaránt. A regiszter várhatóan 2009. év tavaszától áll majd rendelkezésre.

2. Nemzetközi kapcsolatok

Az Azerbajdzsáni Nagykövetség könyvajándékkal támogatta könyvtárunkat, melyet 2009. február 13-án Hasan Hasanov nagykövet úr személyesen adott át a Könyvtárnak egy kisebb ünnepség keretében.

A kiadványok:

- Cseh József: Azerbajdzsán a sorsomban. Egy volt magyar hadifogoly visszaemlékezései

- Magyar újságírók  Azerbajdzsánról

- Köroglu. Azerbajdzsáni hősi eposz (magyar nyelven)

- Jalal Aliyev; Budag Budagov: Turks, Azerbaijanians, Armenians: Genocide of historical truth

- Khojaly Genocide: million signatures- one demand

- Armenian terror


2009. február 19-én könyvtárunkba látogatott az Olasz Köztársaság új nagykövete, Dr. Giovan Battista Campagnola, Mirta Gentile követségi titkár asszony, valamint a Budapest Olasz Kultúrintézet igazgatója, Salvatore Ettorre úr. Ittlétük során megtekintették a Könyvtár épületét, a Különgyűjtemények által előkészített olasz vonatkozású anyagokat, valamint megbeszéléseket folytattak főigazgató úrral a kulturális együttműködés folytatásának lehetőségeiről. A látogatás mindkét fél teljes megelégedésével zárult, ismét öregbíteni tudtuk könyvtárunk hírnevét, és biztosítékot kaptunk az eddig is gyümölcsöző együttműködés folytatására. Ezúton is köszönet minden közreműködő kollégának!

3. Kiállítások

Látogatottsági rekordot döntött a Biblia Sacra Hungarica kiállítás, február közepéig összesen 2562-en látták, ebből csak január és február között 1246-an.

 

150 ÉVE SZÜLETETT BENEDEK ELEK

2009. január 30 – március 7.

VII. emeleti katalógustér

A kiállítás összeállítója: Perjámosi Sándor

Segítője: Földi Erika

Százötven éve, 1859 szeptemberében született Benedek Elek, akit elsősorban, mint meseírót és mesegyűjtőt ismernek a köztudatban. Minden magyar számára, mint Elek nagyapó vagy Nagyapó ismert, és már gyermekkorban megjegyezzük a nevét.

Ugyanakkor kevésbé ismertek Benedek Elek sokoldalú munkásságának más oldalai. A kiállítás Benedek Eleknek erre a sokoldalúságára helyezi a hangsúlyt. Így érzékeltetni kívánjuk a politikust, az újságírót, a lapalapítót és lapszerkesztőt, a naptár- és kalendárium szerkesztőt, a meseírón túl az ifjúsági- és szépírót, a fordítót, a tanügyi- és tankönyvírót, a könyvszerkesztőt és vele párhuzamosan  az irodalomszervezőt és bepillantást kívánunk nyújtani munkásságának utóéletébe, felsorakoztatva a vele foglalkozó monográfiákat és az ő publicisztikáit feltáró köteteket is.


EX LIBRISEK A NEMZETI KÖNYVTÁRBAN:

DISKAY LENKE HAGYATÉKA

„Ex librisek a Nemzeti Könyvtárban: Diskay Lenke hagyatéka” címmel nyílt kiállítás 2009. január 16-án az Országos Széchényi Könyvtár 5. emeletén, a Plakát- és Kisnyomtatványtár előtti térben. A tár 1997-ben kapta ajándékba a méltán híressé vált Diskay Lenke grafikusművész hagyatékát. 2008 szeptemberétől kezdődött meg az anyag rendszerezése, részletes katalogizálása - ez szolgáltatott hátteret a főként ex libriseket bemutató kiállításhoz, mely május 16-áig lesz megtekinthető.

CSONTOSI JÁNOS EMLÉKÜLÉS ÉS KAMARAKIÁLLÍTÁS

2009. február 6 - április 18.

Az emlékülés programja:

 

10,50-11,00    Csontosi János munkáinak bibliográfiája - FÖLDESI Ferenc osztályvezető (OSZK Kézirattár)

11,10-11,40    A corvina-kötések száz éve Csontosi Jánostól napjainkig - ROZSONDAI Marianne osztályvezető (MTAK Kézirattár)

11,50-12,20    „Csillag a holló árnyékában” – Csontosi eredményei a Vitéz-könyvtár rekonstruálásában. - ZSUPÁN Edina (OSZK Kézirattár)

12,30-13,20    „…mert jobban szerettem a Múzeumot, mint gyűlöltem ellenségeimet…” - Csontosi János szerepe a középkori kéziratok kutatásában - SZŐNYI Éva elnök (MKE Bibliográfiai Szekció)

13,30 -                        A Csontosi János-emlékkiállítás megnyitója, OSZK Manuscriptorium

                        WEEBER Tibor, SZITA Gábor (OSZK Kézirattár)

Földesi Ferenc előadását elolvashatják a csatolt dokumentumban.

Bővebben a Csontosi kiállításról a csatolt dokumentumban olvashatnak.

4. Konferenciák

Biblia Hungarica Philologica - Magyarországi Bibliák a filológiai tudományokban címmel

2009. január 30-án zajlott az a sikeres konferencia, melynek során

 A konferencia programja:

9.45–10.0        A konferenciát megnyitja Dr. Boka László, az Országos Széchényi Könyvtár Tudományos igazgatója

Első ülés: A középkor és az erazmisták (Elnök: Vizkelety András, akadémikus)

10.00–10.25    Dobszay László, Dsc., MTA Zenetudományi Intézet: Biblia és liturgia

10.25–10.50    Rozsondai Marianne, Csc., MTA Könyvtár, Kézirattár, osztályvezető: A reformáció és a könyvkötészet

10.50 – 11.10 Ács Pál, az MTA doktora, MTA Irodalomtudományi Intézet: Szent Pál levelei katolikus, erazmista és protestáns használatban


11.10 – 11.30 Bartók István, az MTA doktora, MTA Irodalomtudományi Intézet: Sylvester János Új Testamentum-fordításának utóéletéből

11.30 – 11.40 szünet

Második ülés: A Biblia a XVI. században- (Elnök: Szabó András, Dsc., a Károli Gáspár Református Egyetem dékánja)

 11.40 – 12.00            Balázs Mihály, Dsc., Szegedi Tudományegyetem, egyetemi tanár: Heltai Gáspár bibliakiadási vállalkozása

12.00 – 12.20 P. Vásárhelyi Judit, az MTA doktora, Országos Széchényi Könyvtár, osztályvezető: Robertus Stephanus genfi Bibliájának magyarországi hatása

 12.20 - 12.40             Imre Mihály, az  MTA doktora, Debreceni Egyetem, egyetemi tanár: Adalékok a vizsolyi Biblia forrásaihoz

12.40 – 13.00 Hozzászólások, vita.

13.00 – 14.30 Ebédszünet

Harmadik ülés: A Biblia a XVII. században - (Elnök: Kecskeméti Gábor, az MTA doktora, MTA irodalomtudományi Intézet, a Miskolci Egyetem intézetigazgatója)

14.30 – 14. 50            Nagy Levente, PhD, Eötvös Loránd Tudományegyetem, adjunktus: A gyulafehérvári román Újszövetség és Zsoltároskönyv

14.50 – 15.10 Varga Bernadett, Országos Széchényi Könyvtár, a Miskolci Egyetem PhD hallgatója: Bibliai citátumok puritán imádságoskönyvekben

15.10 – 15.30 Petrőczi Éva - Pénzes Tiborc Szabolcs, Csc., dr. habil – PhD hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem, Puritanizmuskutató Intézet: Néhány új szempont a váradi Biblia kutatásához

15.30 – 15.50 Heltai János, az MTA doktora, Országos Széchényi Könyvtár: Hitvita a bibliai konzekvenciákról 1660-ban

15.50 - 16.00 kávészünet

Negyedik ülés: Bibliák a XVIII. és XIX. században- (Elnök Szelestei Nagy László, az MTA doktora, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem dékánja)

16.00 -16.20   Csepregi Zoltán, Csc., az Evangélikus Hittudományi Egyetem rektora: Evangélikus Bibliák a pietizmus jegyében

16.20 – 16.40 V. Ecsedy Judit, az MTA doktora, Országos Széchényi Könyvtár: Kézben hordozható katolikus Biblia tervezete a XVIII. századból

16.40 – 17.00 Käfer István, PhD, Pázmány Péter Katolikus Egyetem: A Biblia a szlovák nemzeti művelődésben

17.00 -17.30 Hozzászólások, vita és a konferencia bezárása

5. Sajtótájékoztatók

2009. január 30-án sikeres sajtótájékoztatót tartottunk a 150 éves EME jubileum alkalmából:

Az Erdélyi Múzeum-Egyesület jubileuma

2009. január 30.

 Az erdélyi magyar tudomány és irodalom legjobb képviselőinek több mint egy évszázados törekvése valósult meg 1859. november 23-án, amikor az Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME) alakuló közgyűlését tartotta, mert sikerült a tudományosságnak egy átfogó intézményt alkotni egyesületi úton. Az EME ugyanazt jelentette Erdélynek, mint a Magyar Tudományos Akadémia az anyaországnak. Főleg ez késztette arra a kortársakat, hogy a Múzeum-Egyesület létrehozóját, gróf Mikó Imrét „Erdély Széchenyi”-jének nevezzék.


Az alakító közgyűlés pontosan kijelölte a teendőket: a kallódó kulturális örökség összegyűjtését, megőrzését, tudományos feldolgozását, a magyar nyelvű tudomány és tudományos élet folytonosságának biztosítását. Alapításának 150. évfordulóján mérlegre téve az elvégzett munkát, az eredményeket, csak az elismerés hangján szólhatunk arról a rendkívül céltudatos munkásságról, amelynek során olyan közkönyvtárt, kézirati- és levéltári valamint természettudományi gyűjteményeket hozott létre, amelyek nagyság- és értékrendben a legnagyobb magyarországi akadémiai és múzeumi gyűjteményekhez foghatók. Eközben nem feledkezhetünk meg azokról a tudósokról sem, akik az EME keretében fejtették ki tevékenységüket, jelentős értékekkel gazdagítva az egyetemes magyar tudományt.

Az egyesület ebben az évben számos rendezvénnyel ünnepli az évfordulót, ez alkalom arra, hogy a megfiatalodott kutatócsoportok számot adjanak munkájukról, eredményeikről. Ennek az eseménynek szentelik a már hagyományos A Magyar Tudomány Napja Erdélyben rendezvényt (2009. november 20-21) amikor számos kiemelkedő tudományos személyiség tart előadást, és bemutatják az addig elkészülő jubileumi emlékköteteket.

2009. január 21-én nagysikerű könyvbemutatót tartottunk:

Hídszerepek (Cigány integrációs kérdések)

Nagy Attila, Péterfi Rita (Szerk.) Bp. OSZK – Gondolat 2008

Könyvbemutató 2009. január 21.

„Elmúlt a nap, ki-ki hazafelé. Az emeletes ház előtti kukából arcig húzott sapkában anya és fia kenyeret válogat. A mesemondóversenyen díjazott fiú és a könyvtáros szeme ismerősen összevillan. Aztán rezzenéstelen arccal az ég felé néz egyik is, másik is.”

Németh Judit, Illyés Gyula Megyei Könyvtár, Szekszárd

Előző kötetünk (A feladatra készülni kell) folytatásaként itt már tágabb körben kerestük a cigány származású gyerekek, fiatalok könyvtári, iskolai, kollégiumi, iskolai könyvtári, esélyteremtő jó példáinak hiteles bemutatását, valamint a kikerülhetetlen kudarcok felvillantását. (Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Szekszárd, Vásárosnamény és így tovább.)

Nem terveztük, hogy központi témánk kapcsán véletlenül három felekezeti oktatási intézményt (Gyomaendrőd, Mánfa és K.), találunk majd megírásra méltónak. Miért? Külső szemlélőként a felekezeti iskolákat korábban magunk is inkább az elitképző jelzővel illettük, holott ezek akarva, akaratlanul részlegesen vagy teljes egészében missziós munkát végeznek.

Külön öröm volt azokkal a cigányszármazású kollégáinkkal, barátainkkal együtt munkálkodni, akik megszenvedett sorsukat az olvasók elé tárva, világossá tették, hogy nem elég diplomát szerezni, de elkötelezett életükkel, a híd szerepet vállalva, hosszú távon akarják sorstársaik, szűkebb, tágabb rokonságuk javát szolgálni. Kik ők? Hogyan élnek?


6. Pályázatok

TÁMOP-3.2.4/08/2 „Tudásdepó-Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében - Országos elektronikus szolgáltatások bővítése, fejlesztése

Az OSZK a napokban nyújtotta be pályázatát a TÁMOP "Tudásdepó-Expressz" elnevezésű, a könyvtárak képzési szerepének erősítését célzó pályázati kiírására. Pályázatunk három részterületet foglal magában. Az első az országos közös katalógus (MOKKA) teljes megújítása és összevonása az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer adatbázisával. A második részfeladat a nemzeti könyvtár elektronikus katalógusának fejlesztése; ez egyben az országos közös katalógust is gazdagítja. Harmadikként említendő az a komplex programcsomag, amely az interaktív könyvtári portál kialakítása és az olvasásfejlesztés különböző területei mellett országos, olvasást népszerűsítő kampányt, kompetencia-alapú képzést és akkreditált tanfolyamokat is tartalmaz.

7. Kiadványok

            Nagy Attila - Péterfi Rita (szerk.): Hídszerepek - Cigány integrációs kérdések

Ára: 1500,- Ft

ISBN 978 963 200 553 9

308 oldal

A Sajtótájékoztató c. rovatban további információkat találnak.

            Velenczei Katalin: A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa

Ára: 4000,- Ft

ISBN 978 963 200 556 0

582 oldal

A könyv szakmai bemutatójára április hónapban kerül sor!

Fülszöveg:

            A Székesfehérvári Püspöki Könyvtár az ország negyedik legnagyobb ősnyomtatvány-gyűjteményét mondhatja magáénak, 517 incunabuluma közül 152 egyedül itt található meg az országban. A 16. századi nyomtatványainak számával is jelentős helyet foglal el az egyházi könyvtárak között. A nyomdatörténeti és az egyedi sajátosságok (kötés, tulajdonos bejegyzések) szempontjából is nagy értékű gyűjtemény létrehozása a tudós történész és kiváló bibliofil, Pauer János püspök (1878–1889) nevéhez fűződik.

A katalógus annak az Országos Széchényi Könyvtár által a 90-es években meghirdetett programnak a keretében jött létre, amely feladatául tűzte ki a hazai gyűjtemények 15–16. századi könyvanyagának teljes, részletes feltárását, és közzétételét. Szerkezetében igazodik a programban eddig elkészült katalógusokhoz (Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, Szombathelyi Egyházmegyei Könyvtár).

A kötet 1190 nyomtatvány (1149 kötet) részletes leírását adja közre, egyetlen betűrendbe sorolva ősnyomtatványokat és a 16. századi nyomtatványokat, az ún. antikvákat. A katalógus minden számozott tétele két részből áll:

 1. a bibliográfiai leírásból, a régi könyvek azonosításához nélkülözhetetlen kollációval és szakirodalmi hivatkozással,

 2. a példányleírásból, amely kiterjed az egyes kötetek egyedi sajátosságainak, az egykori tulajdonosoknak, a kézírásos bejegyezéseknek, lapszéli jegyzeteknek, a kézi díszítésnek, a kötésnek (kora, anyaga, színe, díszítése, stílusa) és a kötetek jelenlegi állapotának, esetleges hiányainak a számbavételére.

 A katalógus használóját nyolcféle mutató segíti: nyomdahelyek szerinti mutató; nyomdászok és kiadók névmutatója; időrendi mutató; nyelvi mutató; kódextöredékek mutatója; possessorok mutatója; kézi díszítések mutatója; konkordanciák. A kötet végén található az exlibrisek, supralibrosok, bélyegzők, könyvkereskedői és könyvkötői címkék reprodukciója.

 A leírásokban található értékes adatok hasznára lehetnek a művelődéstörténet, az egyháztörténet, a könyv- és könyvtártörténet művelői számára bel- és külföldön egyaránt.

 A katalóguskötet az Országos Széchényi Könyvtár és a Székesfehérvári Püspöki Könyvtár együttműködésének köszönhetően jelent meg.

Megjelent a tavalyi év eseményeit összefoglaló intézményi kiadványunk :

Mercurius: Boka László-Ekler Péter (szerk.): Mercurius 2008

Ára: 1700,- Ft

ISSN 1589-4738

48 oldal

Újváry Gábor (szerk.): Lymbus 2008 – Magyarságtudományi forrásközlemények

Ára: 2000,- Ft

ISSN 0865-0632

538 oldal

            Janua-kötet

Varga Bernadett (szerk.): Johannes Amos Comenius: Janua linguae latinae reserata aurea (hasonmás kiadás) (A tanulmányt írta Käfer István)

A XV.-XVIII. századi Könyvtörténeti Osztály által felügyelt "Magyarországi gyűjtemények 16. századi aktikvakatalógusai" projekt keretében elkészült A székesfehérvári Püspöki Könyvtár 1601 előtti nyomtatványainak katalógusa Velenczei Katalin szerkesztésében a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően


OSZK közreműködéssel és támogatással jelent meg két hasonmás kiadvány:

1. A Szent Iob könyve - Várad, 1565. (szerk. Ötvös László)

A Biblia éve eseménysorozatához kapcsolódóan jelent meg Melius Juhász Péter Jób könyvének fakszimile kiadása Tőkés László bevezetőjével, Fekete Csaba és P. Vásárhelyi Judit kísérőtanulmányával. A kötetet időközben Strasbourgban is nagy sikerrel mutatták be.

2. A General Document Line 2008. karácsonyára megjelentette a Vizsolyi Biblia új hasonmás kiadását exkluzív bőrkötéses formában és normál kiadásban.

8. Új beszerzések

RNYT

Paratus: Sermones de tempore (et de sanctis). Ismeretlen nyomdahelyű és kiadási évű ősnyomtatvány, nem szerepel a CIH-ben. A móri kapucinus rendház bejegyzésével (1740).

Faber, Basilius (15201575): Thesaurus eruditionis scholasticae. LipcseFrankfurt, 1672. Tartalmazza Honterus Rudimenta Cosmographiájának IV., természettudományos ismereteket verses formában tanító könyvét. Magyarországon eddig nem volt regisztrált példány ebből a kiadásból.

Buda 1686-os ostromáról szóló röplap, tetején metszettel. A röplap ismeretlen. A tetején található metszetnek egyetlen, a BTM-ben található, szöveg nélküli példányát tartja számon a szakirodalom.

9. Tartalomszolgáltatás

Az Országos Széchényi Könyvtár szolgáltatásaként 2007-ben jött létre a Magyar Nemzeti Bibliográfia honlapja. https://mnb.oszk.hu/ A weboldal közös felületen gyűjti össze az MNB rendszerének interneten is elérhető tagjait. A 2008-as év jelentős fejlesztéseként a honlap a magyaron kívül hét további nyelven: angol, francia, horvát, német, román, szlovák, valamint szerb változatban érhető el. Külön büszkeség számunkra, hogy a fordításokat kollégáink, az OSZK munkatársai készítették. Kérjük, használják az MNB-honlapot munkájuk során, esetleges külföldi kutatóútjukon éljenek a lehetőséggel, hogy a magyarországi könyvészetek adataiban gyorsan és kényelmesen tájékozódhatnak.


10. Kiállítás-kilátások

Tervek szerint május elején nyílik Skultéty Csaba magángyűjteményéből a Fiume- kiállítás:

F I U M E

Egy város közös emlékezete

Skultéty Csaba magángyűjteménye

Kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban, 2009. május 8 - június 10.

A gazdag magángyűjtemény lehetővé teszi, hogy a nagyközönség is megismerje Fiume művelődéstörténeti jelentőségét, amelyben benne foglaltatik a kor nyelvi és kulturális sokszínűsége is.

Egy-egy tárgycsoport kapcsán mód nyílik arra, hogy Fiume jelentőségének különböző aspektusait feltárjuk, egy-egy metszetét rekonstruáljuk. A kiállításhoz katalógus készül horvát, illetve olasz nyelvű összefoglalóval. A kiállítás kurátora Benkö Andrea, védnöke Sólyom László, köztársasági Elnök Úr!

Idei nagykiállításunk az okóber végére tervezett "Latiatuk feleim..." - Magyar nyelvemlékek a kezdetektől a XVI sz. elejéig címmel gyűjteményes kiállítást rendez az Országos Széchényi Könyvtár. A reprezentatív kiállítás a magyar nyelvű írásbeliség történetének első félszáz évét mutatja be tudományos igénnyel, de a múltunk és nemzeti kincseink iránt érdeklődő nagyközönség számára is érdekesen. A Tihanyi Alapítólevéltől a Halotti Beszéden és a Königsbergi Töredéken át a Margit-legendáig valamennyi jelentős nyelvemlékünk látható lesz, számos hazai és külföldi könyvtárból kölcsönözve. Hasonló nagyságrendű nyelvemlék kiállítás még nem volt Magyarországon. A kiállítás 2009 októberétől 2010. február végéig lesz látható.

Március végén indul el a "Vendégünk Csehország" című rendezvénysorozat, mely a Cseh Centrum és az OSZK közös szervezésében valósul meg:

"A KORTÁRS CSEHORSZÁG - BOHÉM BOHÉMIA"

2009. március 24 - április 26.

Megnyitó: március 24. 16 óra, VI. emeleti előadóterem

Visegrádi négyek koncertje (Dobozy Borbála közreműködésével) 19:30

Kiállítások:

Szigorúan ellenőrzött Hrabal - Ereklyetér

Kafka Prágája - VII. emeleti katalógustér

Filmvetítések a VIII. em. társalgóban:

Szigorúan ellenőrzött vonatok – március 26., 17 óra:

Üzenet a metróból – április 2., 17 óra:

SZÉP MAGYAR TÉRKÉP 2008 és DIGITÁLIS MAGYAR TÉRKÉP 2008

Megnyitó: 2009. március 20., 15 óra

A kiállítás megtekinthető: 2009. március 20 - április 30.

A Klímavédelmi Fotópályázat nyertes pályamunkáiból készülő kiállításnak az Országos Széchényi Könyvtár ad otthont:

2009. szeptember 1 és szeptember 26 között

az Ars Librorum kiállítótérben

11. Fenntarthatósági munkacsoport

Megalakult az OSZK Fenntarthatósági munkacsoportja, amely kettős feladatot lát el. Egyrészt javaslatokat tesz a vezetőség számára a környezettudatos és energiatakarékos intézményi működés érdekében, másrészt Zöld Hírlevelek és akciók segítségével részt vesz a dolgozók tájékoztatásában és a szemléletformálásában. Márciusban kiemelt figyelmet szán a munkacsoport a szelektív hulladékgyűjtésnek, valamint az energiatakarékosságnak. Az energiatakarékosság terén elért eredményekről az OSZK honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.

12. Széchényi Ferenc-emlékérem

2009. április 30-án, csütörtökön a Széchényi Ferenc-emléknapi ünnepségen kerül sor a Széchényi Ferenc-emlékérem átadására. Az emlékérem elnyerésére az Országos Széchényi Könyvtár nemzeti és nemzetközi feladatainak ellátásában, a Könyvtár ismertségében, tudományos elismertségében jelentős és meghatározó szerepet játszó kolléga jelölhető. Emlékérmet csak aktív szolgálatban álló dolgozó kaphat.

Jelöléseket az Országos Széchényi Könyvtár munkatársaitól és vezetőitől várunk 2009. április 3-ig. A részletes indoklásokat kérjük mellékelni. Kérjük, hogy a jelöléseket a kért időpontig a Közönségkapcsolati Osztálynak juttassák el (515. szoba).

13. Szakszervezeti hírek

A 2009. március 3-án tartott szakszervezeti titkári választáson három jelölt indult:

Győrffy Szabolcs, (a szavazatok 21, 9 %-át kapta)

Halácsyné Török Sára, (a szavazatok 20, 8 %-át kapta)

Lukács György, (a szavazatok 57,3 %-át kapta)

A szavazáson megjelent és szavazott a tagság 92%-a! Érvénytelen szavazat nem volt.

Az új szakszervezeti titkár Lukács György, a Raktári Osztály munkatársa lett.

Szavazatszedő Bizottság nevében, Drabb Imre elnök.


14. Új ki- és belépők

Januári új belépők:

Kaposváriné Dányi Éva Gyarapítási osztály

Gaálné Kalydy Dóra Oktatási Osztály

Szőke Miklós GI Működés-fenntartási osztály

Bán Boglárka Olvasószolgálat

Nagy Miklós Reprográfiai Osztály

Mikusi Balázs osztályvezető Zeneműtár

Fucskó Anna Digitális Gyűjtemény osztály

Februári kilépők:

Gyurcsó Júlia XIX-XX.sz. Sajtótörténeti osztály

Peczek Adrien Pénzügyi Osztály

Februári új belépők:

 Bakos József Kézirattár 890-es mellék

 Nagy Iván Informatikai osztály 816-os mellék

 Papp Gábor Informatikai osztály 671-es mellék

 Nagy Róbert Számviteli osztály 674-es mellék

15. Reklámfelület az OSZK-ban

Könyvtárunkban az V. emeleti folyosón, valamint a könyvtárhoz tartozó gyorslift folyosón elhelyezére került 2 db hirdetési felületként szolgáló LCD panel. A paneleket üzemeltető Laptopmix Bt-vel kötött szerződés értelmében a Laptopmix Bt. a megállapított bérleti díj megfizetésén túl térítésmentes hirdethetési lehetőséget biztosít az OSZK számára ezeken a felületeken. Ez kitűnő alkalom és eszköz arra, hogy szolgáltatásainkat, kiállításainkat, vagy akár a nyitva tartással kapcsolatos információkat hirdessük/közvetítsük olvasóink és látogatóink felé.


16. Előfizetési felhívás

Kedves Kollégák!

A Könyv. Könyvtár, Könyvtáros (népszerű nevén 3K) a nagy múltú Könyvtáros című folyóirat megszűnése után, annak mintegy folytatásaként jött létre 1992-ben. Az idén 18. évfolyamába lépett lapot a Könyvtári Intézet jegyzi kiadóként.

 A lap havonta jelenik meg B/5-ös formátumban, 60 nyomtatott oldalon, mindenkor az adott hónap végén. Szerkesztői a magyar könyvtárosok alapvető szaklapjaként vélik meghatározni. Valamennyi könyvtáros számára érthető, középterjedelmű tanulmányokat, cikkeket, beszámolókat, recenziókat közöl, és a legfontosabb, szakmai közérdeklődésre számot tartó, történeti és még inkább a legfrissebb jelenségeket (de nem eseményeket) bemutató, elemző szempontú, a mai könyvtári trendeket és problémákat megtárgyaló lapként jelenik meg. Rovatai – a Könyvtárpolitikától a Műhelykérdéseken és a Konferenciákon át a Perszonáliáig – a könyvtári szakmai élet minden aktualitását és nem egy történeti kérdését igyekeznek tükrözni, illetve nyomon követni.

A lap előfizetési díja 2009. évre (változatlanul) 4800,-Ft. Egy-egy lapszám megvásárolható az OSZK könyvesboltjában is 400,- forintos áron.

Előfizethető bármikor telefonon (791-es mellék), e-mailben (3k@oszk.hu) vagy személyesen (OSZK, 445. szoba), valamint a tavaly októberi és novemberi számhoz mellékelt előfizetési űrlap kitöltésével postai úton (1827 Budapest, Budavári Palota F. ép.).

Cikkel, tanulmánnyal, vitairattal, hozzászólással bárki jelentkezhet a lapnál, a szerkesztők – Bartók Györgyi és Mezey László Miklós -- a továbbiakat mindenkor megbeszélik a szerzőkkel.

Tisztelettel,

A 3K szerkesztői

Az áprilisi szám tervezett tartalmából:

 

Könyvtárpolitika

Redl Károly: Az Országos Könyvtári Kuratórium munkájának tapasztalatai

 

Műhelykérdése

Ládi László: Megindult a Könyvtárkapu portál

Német Józsefné: Zala Megye Közművelődéséért-díjat kapott a Lenti város könyvtára

 

História

Oláh Anna: 175 éves Bolyai Appendixe

 

Memento

Walleshausen Gyula: Kosáry Domokos, a tudományszervező könyvtárigazgató

17. Zirci hírek:

Az OSZK Reguly Antal műemlékkönyvtárban "Ciszterciek. Rend- és könyvtártörténeti kiállítás" címmel visszahelyezésre került a megújított és időközben átdolgozott állandó tárlatunk, melyen a rendre jellemző kötetek, így ciszterci misekönyv és graduale mellett a könyvtár legérdekesebb és legszínesebb darabjait tekinthetik meg az érdeklődők. Megkezdődött a helytörténeti gyűjtemény átválogatása és újrakatalogizálása, melyek során a legérdekesebb és legfontosabb dokumentumokat digitalizáljuk, például Reguly Antal két 1839-ben, Helsinkiből a szüleinek írt levelét is.