stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Bánfai Ágnes – H. Orlóci Edit: Az egyetemi képzés 4. rész

Cikksorozatunk bevezetője1, valamint a szervezés során legkorábban elkészített dokumentum2, majd a TF tanrendjének felépítésére vonatkozó legfontosabb információk3 közreadása után most a szakindítást előkészítő szervezési és adminisztrációs folyamatokról fogunk beszámolni.

E cikk szerzői, a McTEKA4 2004-ben történt alapításával egyidejűleg megkezdték az informális tájékozódást egy felsőfokú kurzus bevezetése érdekében, és első konkrét lépésként már októberben megszületett az együttműködési megállapodás az Állami Artistaképző Intézettel a TF-en történő artistaszaktanár-képzés akkreditációs eljárásának kezdeményezésére.

Alapítványunk levelezéséből visszakövethető a folyamat, mely a legkevésbé sem alkalmas időpontra esett, hiszen mint Dr. Nyerges Mihály dékán úr levelében fogalmazott (2004. 11. 04.): „A hazai felsőoktatás nagy átalakításának időszakát éljük, amely gyakran zavaros, nehezen követhető és kiszámítható helyzetet teremt. Ilyen helyzet előtt állunk jelenleg is az úgynevezett kétciklusú képzés gyorsított ütemű bevezetésével, amely szaklétesítési és szakindítási moratóriumot eredményezett.”

A kedvezőtlen kilátások dacára még ebben az évben megindultak a tárgyalások, az Artistaképző igazgatójával, Murainé Szakáts Ildikóval együtt személyes megbeszélésen egyeztettünk dr. Kovács Etele dékán-helyettes úrral a közös projekt előkészítéséről. 2005 tavaszára a Művészeti Szakszervezetek Szövetségének jogásza, Dr. Dorogi Ákos el is készítette az együttműködési szerződés-tervezetet, ám ekkor az Artistaképző vezetősége egy más irányú út követését határozta el, és az ő szervezési munkálataiba nem volt módunk bekapcsolódni, hanem más lehetőségek felől tájékozódtunk.

A TF-en tett első kísérlet ezzel lezárult, ám nem bizonyult hiábavalónak, mivel a következő fázis idejére egyrészt már megismerkedtünk az eljárási lehetőségekkel, másrészt a továbblépéshez hivatkozási alapul szolgálhattak az előző tárgyalások. 2007-ben ugyanis – az Állami Artistaképző Intézet megszűntével5, ill. átalakításával – világossá vált, hogy nélkülük kell próbálkoznunk a projekt beindításával.

E célból ősszel megalakítottunk egy operatív bizottságot, melynek e cikk szerzői mellett harmadik tagja az Állami Artistaképzőben évtizedekig oktató Laczkó Vladimir lett, akinek intézeti munkája nemcsak a pantomimművészi ismeretek átadása volt, hanem céljaink megvalósításához szükséges igen értékes tapasztalatokkal is rendelkezett mint a gazdasági és jogi ismeretek tanára, valamint a felnőttképzés adminisztratív igazgatóhelyettese és OKÉV-szakértő.

A tárgyalások következő szakaszában valamennyi partnerünk meglepő nyitottsággal támogatta tervünket: Dr. Tihanyi József dékán úr mellett két tanulmányi dékán-helyettes is váltotta egymást 2007 és 2009 között (Dr. Hamar Pál és Dr. Bognár József), és természetesen nagy súllyal esett latba Dr. Manherz Károly minisztériumi államtitkár úr segítőkészsége, aki – a szakindítási moratóriumból fakadó megkötöttséget kikerülendő – javasolta, hogy differenciált ismeretanyagként kerülhessen be a cirkuszi akrobatika a testnevelő edzői alapszak kurzusai közé.

Az áttörést a TF Oktatói-Nevelői Bizottságának 2008.05.07-i döntése hozta meg, melynek pozitív felterjesztése alapján a nyár folyamán a Kari Tanács engedélyezte a képzés beindítását. A szakindítás tehát lehetővé vált, ám nem tudhattuk, hogy lesznek-e egyáltalán jelentkezők, és még kétségesebb volt, hogy számuk kielégítő lesz-e, mivel a kurzus indításának előfeltételeként a TF legalább nyolc hallgató jelentkezését írta elő.

A szakmán belül lehetőségeinkhez képest propagáltuk a kurzust, ám ez nem bizonyult sikeresnek. A felvételi követelményeiről tizennégy személy tájékozódott, heten mentek el felvételizni, és csak ketten tudtak eleget tenni a szigorú feltételeknek. A létszám-hiány problémáját végül a McTEKA anyagi áldozatvállalásával oldottuk meg. Minden bizonnyal sokak számára riasztó lehetett a költségtérítés összege (150 000 Ft/félév), valamint az alábbi komoly fizikai erőnlétet kívánó felvételi követelmény is:


LEVELEZŐ TAGOZAT

Motoros alkalmassági vizsga

  1. Orvosi vizsgálat

Kritérium vizsgálat – amennyiben a jelentkező negatív (-) minősítést kap, már az alkalmassági vizsgát sem folytathatja.

  1. Úszás – 100 méter távolság leúszása két választott úszásnemben

Kritérium próba – amennyiben a jelentkező negatív (-) minősítést kap, már az alkalmassági vizsgát sem folytathatja.

  1. A jelentkező testkulturális érdeklődését és szakmai elkötelezettségét felmérő beszélgetés.

Értékelés: pozitív (+) vagy negatív (-) minősítéssel.

  1. Sportjátékok (kézilabda, kosárlabda, labdarúgás, röplabda). A négy sportjátékból hármat kell választani!

4/a Kézilabda

A jelölt a kézilabdapálya alapvonala mögül – nemének megfelelő kézilabdával – keresztlépéses lendületszerzéssel a túlsó alapvonal irányába felső dobással dob távolba.

Értékelés: nők 19 métertől plusz (+), férfiak 22 métertől plusz (+).

4/b Kosárlabda

A jelölt kosárlabdával szlalom labdavezetést hajt végre 5 bója között oda-vissza, időre. A bóják egymástól 2 méterre helyezkednek el. Az indulás helye az első bója előtt 1 méterre.

Értékelés: nők minimum 10.00 sec (+), férfiak minimum 9.00 sec (+).

4/c Labdarúgás

A jelölt a labdával szlalom labdavezetést hajt végre 5 bója között oda-vissza, időre. A bóják egymástól 2 méterre helyezkednek el. Az indulás helye az első bója előtt 1 méterre.

Értékelés: nők minimum 15.00 sec (+), férfiak minimum 13.00 sec (+).

4/d Röplabda

A jelölt 3.6 méter átmérőjű körben – melyet a gyakorlat közben nem hagyhat el – kosárérintéssel folyamatosan fej fölé passzol.

Értékelés: nők minimum 15 érintés (+), férfiak minimum 20 érintés (+).

5/a Gimnasztika

Felülés talajon, hanyattfekvésből 1 perc alatt. Követelmény: könyökkel térd vagy comb érintése; folyamatos kontaktus a kéz és a fej között; a lefelé irányuló mozdulatban a hátközép érintse a talajt (szivacs és tornacipő használata megengedett).

Értékelés: nők minimum 10x (+), férfiak minimum 15x (+).

5/b NŐI torna

Kiinduló helyzet: függés felemás korláton vagy nyújtón. Lábemelés és lábleengedés hátsó lefüggés helyzetébe, majd emelés kh-be. Követelmény: hátsó lefüggés helyzetében a törzs a vízszintes sík alá kerüljön.

Értékelés: minimum 1x (+).

5/b FÉRFI torna

Nyújtón, függésből kelepfelhúzódás támaszba, ereszkedés függésbe. Követelmény: nyújtott karú függésből érkezés nyújtott karú függésbe.

Értékelés: minimum 1x (+).

6/a Atlétika

60 méteres síkfutás.

Értékelés: nők minimum 10.00 sec (+), férfiak minimum 9.00 sec (+).

6/b Atlétika

Cooper-teszt (12 perces futás).

Értékelés: a nemzetközileg elfogadott értékskála mértéke szerint.

7. Küzdősportok

STABILOMÉTERES FELMÉRÉS (Feedpra I. IV. teszt, objektív műszeres vizsgálat, 20 sec). Mozgáskoordinációs feladat a reakció gyorsaság együttes értékelésével. (A testtömeg középpontot kell a képernyőn kijelölt pozícióba minél gyorsabban mozdítani; a rendelkezésre álló idő 20 sec; a pozíciók száma nyolc). Az értékelés a találatok száma alapján.

Értékelés: minimum 1 találat (+).

Megjegyzések: az 1-2. pontban foglaltak nem teljesítése (-) automatikus negatív eredményt jelent. A 3-7. pontban található kilenc feladatból (három sportjátékot és a nemnek megfelelő tornafeladatot kell választani), ötöt – 56%-át – az alkalmasságot bizonyítandó, pluszra (+) kell teljesíteni.”

__________________________________________

1 https://www.epa.hu/01400/01461/00010/Banfai_Agnes_HOrloci_Edit_egyetemi_kepzes_1.htm

2 https://www.epa.hu/01400/01461/00011/banfai_agnes_horloci_edit_az_egyetemi_kepzes2.htm

3 https://www.epa.hu/01400/01461/00013/banfai_agnes.htm

4 A Magyar Cirkusztörténeti és -elméleti Kutató Alapítvány www.cirkuszkutato.hu alapítója Bánfai Ágnes, kuratóriumi elnöke H. Orlóci Edit

5 Mint az utóbb indított munkaügyi perek is igazolják, az Intézet fenntartó-váltása nem volt zökkenőmentes, nem teljesen világos, hogy az Állami Intézetnek ténylegesen jogutódja-e a Baross Imre Artistaképző Szakközépiskola és Szakiskola.stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret