stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   Forrásközlemények

Névtelen: Akrobatika 13. rész

  1. FEJEZET EXCENTRIKUS GYAKORLATOK

Az excentrikus akrobatika az amatőr sportban nem ismeretes. Ez kizárólag a hivatásos artista művészek jellegzetes gyakorlat eleme. A jegyzetben azokkal az ismeretes excentrikus trükkökkel, melyek az ízléstelenség határán mozognak és a múlt cirkuszművészetében voltak divatosak, nem foglalkozunk.

Az excentrikus akrobatikához sok eredeti fogás tartozik, melyet nem lehet az akrobatikus iskola klasszikus gyakorlatai közé sorolni. Ezek a gyakorlatok rendszerint humorosak, komikusak. A gyakorlatok végrehajtása igen sok tréninget és a fogások pontos ismeretét követeli meg. Éppen ezért ezek oktatásánál is a legteljesebb pontossággal és odaadással járjunk el.

Excentrikus ugrások

Guruló átfordulás rolláttal

A tanuló alapállásból hirtelen előrehajol, majd kezek letételével futólagos hajlított karú kézenállásba lendül, fejét kiemeli, majd mellét a földre helyezi és hasán, combján, térdén keresztül erős homorítással alapállásba érkezik. /109. ábra/

Guruló átfordulás félfordulattal

A tanuló alapállásból hirtelen előrehajol, tenyér letételével hátragurul, futólagos fejenállásba, majd a váll és kéz segítségével elvégzi a félfordulatot, majd tarkóján, hátán és csípőjén keresztül guggoláson át alapállásba érkezik. /110. ábra/ (89. o.)

Guruló átfordulás piruettel

A tanuló elvégzi a hátra guruló átfordulás a pillanatnyi fejenállás helyzetéig, majd a fejenállás helyzetét elérve, vállát befordítja, két karját bezárja és elvégzi a teljes fordulatot fejen, majd utána a guruló átfordulás második részében ismertek alapján feláll alapállásba. /111. ábra/

Flik-flak rolláttal

A tanuló elvégzi a flik-flak első mozdulatát, kissé felugorva és igen lassan, a kézenállás helyzetét elérve, karjait hirtelen behajlítja, mellét leteszi a földre és rolláton keresztül alapállásba emelkedik. /112. ábra/

Flik-flak billenés

A tanuló ugyanolyan helyzetet vesz fel, mint a flik-flak végrehajtásánál. A tanuló kis térdhajlításból előtempóval karját gyors mozdulattal a magasba lendíti, csípőből egyidejűleg hátrahajlik, lábával pedig elrugaszkodik a talajról. Kezével talajt érve, karját könyökből behajlítja, fejét mellére húzza, és lapockával a talajra érkezik. A kapott bicskahelyzetből elvégzi a tarkóbillenést, majd páros lábbal a talajra érkezik. /113. ábra/

Fejugrás

A tanuló bal lábával dobbantva, hirtelen előrehajol és a homlok felső részével a talajra támaszkodik. Karja oldalsó középtartásba lendül. Amikor fejével érinti a talajt, abban a pillanatban jobb lábát felfelé, hátulról előre lendíti, bal lábával (90. o.) elrugaszkodik, és fejtámaszon keresztül átfordul előre alapállásba. A gyakorlat folyamatos végrehajtása esetén a gyakorlat befejezésekor páros lábbal felugorva a levegőben félfordulatot végez, majd váltott lábas dobbantással folytatja a gyakorlatot. /114. ábra/

Kutyaszaltó

Kiinduló állás: a tanuló térdre helyezkedve mindkét kezével megtámaszkodik a talajon.

Végrehajtás: a tanuló térdéről és lábáról elrugaszkodik /lábfej segítségével/, majd a levegőbe a hosszanti tengely irányában a karok és lábak behúzásával teljes fordulatot végez, majd a kiinduló állás helyzetét veszi fel. /115. ábra/

Műesések /cascade/

Hátrazuhanás a hátra

A tanuló néhány lépés után jobb lábát fellendíti, majd bal lábával egyidejűleg elrugaszkodik a talajról. A levegőben lábait zárja, bicskahelyzetet vesz fel úgy, hogy a háta vízszintes a talajjal. Esés közben a tanuló úgy irányítja a mozgást, hogy a talajt a lapockával érje. Az elrugaszkodásnál karja mellső középtartásba lendüljön. Leérkezésnél karját hátsó rézsutos tartásba ereszti, majd könyökben lazán nyújtott karral először tenyérrel érinti a talajt, mellyel lefogja a zuhanást. Karja után lapockája kerül a talajra, térdben kissé hajlított lába felfelé emelkedik. Az elrugaszkodás és a leérkezés pillanatában a fejet nem szabad hátrahajtani. (91. o.)

A zuhanásokat vastag szőnyegen, kézilondzs, majd tusírozás segítségével kell megtanulni. Eleinte alacsonyak legyenek és később fokozatosan magasítsuk a felugrásokat. A jól begyakorolt zuhanásokat bátran lehet kemény talajon végezni. /116. ábra/

Előre ugrás átfordulással hanyattfekvésbe

A tanuló rövid nekifutásból bal lábával dobbant, majd lazán tartott karját mélytartáson keresztül hátsó rézsutos mélytartásba lendíti /úgy, mint az előreszaltónál/, bal lábával elrugaszkodik, jobb lábát hátralendíti, csípőből előrehajlik, bicskahelyzetet vesz fel a levegőbe, majd fejét mellére hajtja átfordul és háttal a talaj felé esik. Leérkezésnél először a két tenyér, majd a tarkó és a lapocka érinti a talajt. A jobb láb leérkezés pillanatában nyújtott, a bal láb térdben kissé hajlított. Az előre guruló lendületet a bal láb segítségével is tompítjuk. /117. ábra/

Oldaltugrás fekvésbe

A tanuló jobb lábát a bal lába előtt oldalt fellendíti, fejét jobbra fordítja, karját könyökből lazán nyújtja és tekintete irányába a föld felé irányítja. Ugyanekkor bal lábával elrugaszkodik és a levegőben oldaltfekvés helyzetet vesz fel. A zuhanásnál először két karja, majd azok behajlása után jobb mellkasa és combja éri a talajt. /118. ábra/ (92. o.)

Előreugrás hasra

A tanuló bal lábával dobbant, jobb lábát hátralendíti, két kezét a mellére húzza. A levegőben a hasonfekvés helyzetét veszi fel, fejével balra előre néz. Talajra érkezés előtt karját könyökből lazán kinyújtja, majd talajt érve karhajlításon keresztül először melle, majd rövid gördülés után egész teste a talajra kerül hasonfekvésbe. /119. ábra/

Dőlés hátra merev testtel

A tanuló bal lábát kissé hátrahelyezi, karjai combja mellet lógnak, tenyér hátrafelé néz. Majd hátradől az utolsó pillanatig testét mereven tartja, majd tenyerével a talajra érve rövid gördüléssel csípőtől a lapockáig hanyattfekvésbe kerül a földre. A fejet a mell irányában előre hajtja. /120. ábra/stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret