←Vissza

 
 
 
 
 
 

BEKEZDÉSEK

"A politika feladata szerintünk azoknak a korlátoknak az elhárítása, amelyek az embereket megakadályozzák abban, hogy maguk dönthessék el, milyen életet szeretnének élni. A legfőbb akadályok: a remény és az önbizalom hiánya, a nyomor, a tudatlanság és a politikai központosítás.

Úgy látjuk, hogy a gazdasági növekedés érdekében hozott áldozatok nem jólétünket növelik, hanem kiszolgáltatottságunkat. Kifosztottuk a természetet, de nem lettünk gazdagabbak. A világ elfogyasztása - átalakítása termékké és hulladékká - nem nyújt kárpótlást az értelmes munka, az egészséges környezet és a tartalmas emberi kapcsolatok hiányáért. A szélsőséges és igazolhatatlan vagyoni különbségek a társadalom szövetét roncsolják, a természeti források pazarló használata elszegényíti környezetünket. A jövő nemzedékek örökségét pusztító civilizáció nem a fejlődés, hanem a hanyatlás képét mutatja.

Az ökológiai politika nem téveszti össze a növekedést a fejlődéssel. Nem önkorlátozást hirdet: a személytelen gazdasági kényszerűségek uralmát kívánja korlátozni.
    A közcélok megállapítása a politikai közösség joga és kötelessége. Az a társadalom, amely nem ismer különb célt az eszközök szaporításánál, nem képes tartósan fennmaradni. A gazdaság működését alá kell rendelni a társadalom céljainak. Programunk alapja a társadalompolitika kiszabadítása az úgynevezett ?gazdasági szemlélet? kényszerzubbonyából."

Ezek a bekezdések az Élőlánc Magyarországért Párt programjának élén állnak, s amikor egyetértéssel idézzük mint a Liget világirányvágyának megfelelőjét, a műhely irodalmat és ökológiát összekapcsoló karakteréből következően hangsúlyozzuk a kultúra jelentőségét, az értelmezéssel együttjáró érzelmi tényezőket. Egy új világérzés megértésre, belátásra alapuló támaszára lenne szükség, hogy amit tudunk, ne legyen hiábavaló, és az ökológiai kultúra egyik meghatározó képletét, a globális és a lokális együttes érvényesítését mindennapi életünkben megvalósíthassuk.