←Vissza

 
 
 
 
 
 

RENGETEG ÖTLETÜNK VOLT...


...már kapcsolatteremtésre, megszólításra, s most, itt, "rengetegünk" záró oldalán nyílt ajánlattal fordulunk a Liget szerzőihez és olvasóihoz, barátainkhoz és azok barátaihoz, ismerős és ismeretlen kultúra-fogyasztó kortársainkhoz. Anyagi támogatókat várunk s ezúttal új formában: a szellemi műhelyünkben megszületni készülő könyvekhez

örökbefogadó

természetes vagy jogi személyek jelentkezését kérjük. Ha lehet színházi székeket névre szólóan vásárolni vagy állatkertben élő állatot örökbe fogadni, talán a székhez és az állathoz mérve a könyv is képes világra jövetelének segítőjében jó érzéseket kelteni. Tapasztaljuk és sejtjük, hogy a Liget olvasói, előfizetői, támogatói nem a tehetősebbek közül valók, de egyfelől a szerény adományok összeadódva képesek bábáskodni, másfelől a folyóirat műhelyében készülő könyveket ajánlva is segíthetnek az

örökbefogadók

megtalálásában, akiket esetleg csak tájékozatlanságuk akadályoz, és vonzó lehetőség számukra, hogy egy-egy konkrét könyv létrejöttéhez

örökbefogadóként
kapcsolódjék nevük.

2005 elején tervezzük megjelentetni például - hogy az ebben a számban is publikáló szerzők nyomdakész műveit említsük -

Csengery Kristóf:
Képzelt lovas című verseskötetét
Kámán Balázs: Agyrázkódás című szépprózakötetét
Szvetelszky Zsuzsanna: Túl a tányér peremén
című esszékötetét.

Az örökbefogadást természetesen a könyvben és a Liget folyóiratban is nyilvánosságra hozzuk. Kérjük és várjuk az ajánlatokat és ötleteket.