←Vissza

 

Kovács Gábor

HARMADIKUTAS MAGYAR GONDOLKODÓK

De térjünk vissza a harmadik út történetének elejére, azaz a két világháború közötti időszakba! 1918 után világszerte válságba került az a liberális, korlátozatlan kapitalizmusra épülő világrend, amely a 19. század második felétől az első világháború kitöréséig, azaz közel hét évtizeden keresztül meghatározta a dolgok menetét. Ez a periódus nagyon sok tekintetben hasonlított napjaink globalizációjára, bizonyos megszorításokkal előképnek is tekinthető. Nem létezett még persze a nemzetközi számítógépes hálózatokra épülő, virtuális pénzt használó világtőzsde, de igenis létezett a mindinkább nemzetközivé váló és mind nagyobb volumenű tőkemozgás, a munkaerő, azaz az emberek politikai határok közötti mozgása pedig lényegesen kevesebb akadályba ütközött, mint manapság. Az 1914-18 közötti háborúval ez - egy időre úgy látszott, hogy véglegesen - megszűnt. Az 1920-as évek lassú és rövid életű konszolidációt hoztak, amelyet azonban drasztikusan szakított félbe az 1929-33 közötti világgazdasági válság.