Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Kitekintés – Hírek

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Kitekintés – Hírek

Hírek – Események

 

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

 

Birck Edit

 

K

i

t

e

k

i

n

t

é

s

 

 

H

í

r

e

k

A Magyar Irodalmi Hagyományápolók Országos Egyesületének öt éve

 

A MIHOE megalakulását 2001. április 25-én a Jókai-Vörösmarty emlékév lezárásakor határozta el az ezeken, meg a korábbi nagy évfordulós megemlékezéseken együtt dolgozó fővárosi és vidéki kollegák egy része. 2003-ban végre a bíróság is bejegyezte az Egyesületet, tehát hivatalosan is munkához láthattunk.

 

Addigra emléktáblát állítottunk Petelei Istvánnak Szovátán az Erdélyi Örmény Gyökerek Kulturális Egyesülettel és a székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeumi Alapítvánnyal együtt, Simon Andornak Budapesten a Tompa utcában, ahol egykor élt, családjával, Illés Endrének pedig lőcsei iskolájában. Már akkor részt vettünk a balatonfüredi Jókai napok, a csesztvei és a balassagyarmati Madách-nap, a kápolnásnyéki Vörösmarty megemlékezések és a keszthelyi Arisztokrácia, mecenatura, művészetek című konferenciasorozat, a kiskőrösi Petőfi szilveszter előkészítésében, szervezésében, de meg kell említeni a kecskeméti Katona-napokat is, melynek szervezésében tagtársaink is jeleskedtek. A keszthelyi konferenciasorozat előadásainak egy része kötetben is megjelent.

 

Azóta is közreműködünk az évente megrendezett budaörsi Jókai-napok szervezésében, összeállítjuk a középiskolák számára rendezett vetélkedő anyagát. 2003-ban az első két helyezett csapatnak erdélyi emléktúrát szerveztünk a Jókai Művelődési Központtal, Jókai nyomában címmel. Az ennek során készült több mint 700 fényképből vándorkiállítás készült, melyet közel húsz helyen mutattunk be, itthon és Erdélyben. Utolsó bemutatása 2008 márciusában volt Kecskeméten.

 

 2003-ban Téten Kisfaludy Károly állandó kiállítást készítettek tagtársaink, 2005. november 20-án – halálának 175. évfordulójára – pedig konferenciát szerveztünk Győrben a Xantus János Múzeummal, majd 21-én koszorúzást tartottunk sírjánál a Fiumei úti temetőben. A konferencia előadásai nyomtatásban is megjelentek a győri Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár kiadásában. Téten a kiállításon ünnepélyes vezetést tartott Kerényi Ferenc irodalomtörténész, a győri bencés diákok közreműködésével. A Kisfaludy emlékműnél ünnepség és koszorúzás volt, ahogy a győri szobornál is.

 

2004-ben szoborbizottságot hoztunk létre, hogy Virág Benedek születésének 250. évfordulójára szülőhelyén, Dióskálon szobrot állíthassunk. Ebben a munkában a község mellett segítőnk volt a főváros I. kerülete, a Pálos rend, Zala megye önkormányzata, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság és több magánember – köztük tagtársaink is – , akik biztosították az anyagiakat ehhez a tervhez. Az évfordulóra nem készülhetett el a szobor, de fél évvel később szép ünnepség keretében avatta fel Farkas Ferenc alkotását Nagy Gábor Tamás, Budapest I. kerületének polgármestere. Az avatásra és egy kis, négy előadásból álló tanácskozásra falunap keretében került sor. A folytatást egy állandó kiállítás készítésével képzeltük, el is készült a kijelölt helyre a forgatókönyv és a látványterv. A polgármester választás után azonban erre már nem került sor.

 

2005-ben, Csokonai Vitéz Mihály halálának 251. évfordulóján négy napos kerékpáros emléktúrát szerveztünk középiskolásoknak a Balaton körüli Csokonai-, Kisfaludy- és József Attila emlékhelyek meglátogatására. Ennek során Balatonfüredet, Nagyvázsonyt, Badacsonyt, Keszthelyt, Balatonszárszót, Szántódot és Tihanyt érintettük. Támogatóink voltak: az Eötvös Károly Megyei Könyvtár, a Laczkó Dezső Múzeum, a keszthelyi Helikon Kastélymúzeum, Veszprém megye és Veszprém város önkormányzata. Ugyanez alkalomra a Berzsenyi Társassággal Somogy megyei emlékhelyeket jártunk be: Kaposvárt, Nagybajomot, Kisasszondot, és elmentünk Niklára is.

 

A következő esztendőben Vörösmarty Mihály emlékére szervezett rendezvényeket országszerte a Vörösmarty Emlékbizottság, melynek egyik létrehozója Egyesületünk volt. Fót, Kápolnásnyék, Bonyhád és a budapesti Vörösmarty Gimnázium változatos programokkal emlékezett a költő halálának 150. évfordulójára, Egyesületünkkel közösen. Legérdekesebb volt talán a Reformkori családok leszármazottjainak 2. találkozója Fóton, amelyre a kor művészeti és szellemi életének jelentős alakjai utódait is várták. Itt tartós ismeretségek, baráti kapcsolatok alakultak, melyek azóta is segítik munkánkat.

   

A költő halála évfordulójának napján, november 19-én a Magyar Kultúra Alapítvány Székházában tartottuk a gálát, tudományos eladásokkal, felolvasó-, táncos- és zenés programokkal. Utána a Fiumei úti temetőben a Vörösmarty Gimnázium által szervezett fáklyás felvonuláson és emlékműsoron vett részt a vendégek sokasága. A Gimnázium az egykori Csiga vendéglő helyén emléktáblát helyezett el.

 

2006-ban kiemelt programunk volt a méltó, sokszínű emlékezés Tinódi Lantos Sebestyén halálának 450. évfordulójára. Felvettük a kapcsolatot a Tinódi emlékhelyekkel, s közösen igyekeztünk megszervezni a megemlékezéseket. Egerrel, Kassával és Nyírbátorral sikerült szorosabb kapcsolatot teremteni és együttműködni. Az alábbi rendezvények szolgáltak leginkább örömünkre, melyek szervezésében, lebonyolításában együtt dolgoztunk. Október 12–13-án a Dobó István Vármúzeumban zajlott a Tudomány és hagyományőrzés című konferencia, kiváló előadókkal. Nyáron Kassán Tinódi – Bocskai – Rákóczi ünnepség zajlott, szintén tudományos konferenciával, koszorúzásokkal és díszelőadással. Nyírbátorban pedig szeptember 28-án került sor a Hódoltsági konferenciára a csodálatosan felújított várban, szintén remek tematikával és előadókkal. Az évforduló a Nemzetvédelmi Egyetemen fejeződött be a haditudósítás történetéről tartott tanácskozással.

 

Ebben az esztendőben nagy feladata volt tagtársainknak a Tamási Áron farkaslakai szülőházában lévő kiállítás teljes felújítása, bővítése. Megvalósítása a Tamási Áron Alapítvány támogatásával történhetett meg. Szép feladat volt.

 

A 2007-es év újabb szép feladatokat, izgalmas munkát hozott számunkra, és remek partnereket. Az év kiemelkedő eseményei Arany János születésének 190. és halálának 125. évfordulója, valamint Podmaniczky Frigyes halálának 100. évfordulója emlékéhez kötődtek.

 

Az Arany-évforduló megrendezésében partnerünk a nagykőrösi Kossuth Lajos Általános Iskola volt. Kiváló emberekkel dolgozhattunk együtt – nagy sikerrel és sok örömmel. Országos szavalóversenyt hirdettünk közösen, általános- és középiskolások, valamint felnőttek részére. 151 versenyző mérte össze tudását hat zsűri előtt. Az Arany János Református Gimnáziummal emlékbeszéd író- és mondó verseny rendezésére szövetkeztünk, de ezt sajnos egy héttel korábban tartották meg, így az ezen résztvevők nem élvezhették október 20-án a Csörsz Rumen István által tartott zenés irodalmi előadást, sem Sudár Annamária előadóestjét. Másnap a Fiumei úti temetőben, a költő sírjánál az emlékbeszédmondó verseny második helyezettje tartotta az ünnepi beszédet, és a szavalóverseny első helyezettjei szavalatát hallhatta a szép számú koszorúzó.

 

Podmaniczky Frigyesre emlékezve tevékenységének sokoldalúságát szerettük volna megismertetni. Október 19-én a Kossuth Klubban tartott konferencián öt témakört tárgyaltak előadóink. Ennél szélesebb ismertetést nyújtott az a tizenöt előadásból álló szabadegyetemi sorozat, mely 2007. novembere és 2008. májusa között zajlott, szintén a Kossuth Klubban. Ezek megtartását a TIT Budapesti Szervezete segítette, és támogatást nyújtott a fővárosi önkormányzat is. Megemlékezett a báróról a Nemzeti Színházban Jordán Tamás is. Koszorúztunk Podmaniczky szülőházánál és Aszódon, a család kriptájánál. Szoborállítási törekvésünk sajnos ezúttal eredménytelen maradt, mert előzetes bíztatások ellenére sem a főváros, sem az V. kerület nem támogatta azt.

 

Szeged – Szabadka – Újvidék útvonalon tanulmányutat tettünk június végén. Házigazdánk Bordás Győző író volt.

 

Az idei évben Nagy Lajos születésének 125. évfordulóját ünnepeltük a szülőfaluval, Apostaggal közösen, február 5-én néhány előadással és a helyi diákok műsorával.

 

Március 1-jén Bajza Józsefre emlékeztünk halálának 150. évfordulóján, Szücsi önkormányzatával közösen szervezett ünnepségen, szintén négy előadással, irodalmi műsorral és a szülőháznál koszorúzással. Harmadikán Budapesten folytatódott a megemlékezés. Délelőtt a kötő sírjánál koszorúztunk, majd a Szücsiből és a hatvani Bajza József Gimnáziumból érkezett küldöttséggel a Nemzeti Színházba látogattunk, koszorút vittünk Bajza itt lévő szobrához.

 

Még nem mondtunk le arról, hogy Juhász Gyulára is felhívjuk az irodalom iránt jó szívvel viseltetők figyelmét. A Nyugat és Babits évfordulója mellett nem feledkezhetünk meg az ő irodalmi jelentőségéről sem. Remélhetően Csongrád tervei megvalósulnak, s szobrot állítanak költőnek születése 125. évfordulóján, amely eseménynek mi is részesei szeretnénk lenni.

 

Energiáink nagy részét most a jövő évi Kazinczy évfordulóra elképzelt nagyszabású terveink megvalósítása köti le. 

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Fel  ]