Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Ifjúsági irodalom

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Kitekintés

Hírek

 

 

Fórum

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

 

Jáki László

 

I

f

j

ú

s

á

g

i

 

i

r

o

d

a

l

o

m

Egy ifjúsági regény rejtélyes szerzője

 

Tudjuk, nem egyedülálló az irodalomban, hogy egy szerző nemcsak regényt ír, hanem az élete is regényes. Ilyen volt egy nagyszerű ifjúsági könyv szerzőjének – Györök Leónak – az élete is.

 

Györök 1847-ben született Pápán. Apja nyughatatlan, sokoldalú ügyvéd, tanár volt. Konfliktusokkal terhelt középiskolai tanulmányait Székesfehérváron végezte, majd Fiuméba ment, ahol a Tengerészeti Akadémián szerzett diplomát. Hajóhadnagyként bejárta az egész világot, de közben szabadidejében rajzolt, festett. A tengert, a távoli világ városait, kikötőit, várait ábrázoló festményei született tehetségére utalnak. Életét a tenger és a festészet töltötte ki.

 

Anyai öröksége birtokában Párizsba költözött. Itt mérnöki tanulmányokat folytatott, de emellett aktív szerepet vállalt a politikában. 1871-ben, mint kommünár részt vett a harcokban. Amikor Párizst körülvették a poroszok, beállt egy francia szabadcsapatba. Lelkesedése, tudása alapján kapitány, majd őrnagy, parancsnok lett. Leleményessége, mérnöki tudása a többszörös túlerőben lévő poroszok támadását több alkalommal is visszaverte.

 

A köztársaság utolsó szakaszában az Issyn harcol, majd a forradalom utolsó várának, a Montmarte-nak parancsnokaként esik fogságba. Életének erről a szakaszáról kevés információnk van, de azt tudjuk, hogy kétszer is halálra ítélik, míg végül is 900 társával életfogytiglan deportálják. A hajón embertelen körülmények uralkodtak. A bresti kikötőben négy hónapig vesztegelő hajón 990 rabból mindössze 300 maradt életben. Eközben is rajzolt. A kapitány felfedezte tehetségét, és kedvezményeket biztosított számára. Valószínűleg ez mentette meg életét. A hajón nagyobb mozgási lehetőséget kapott, és ezt kihasználva a tengerbe ugrott, s így megmenekült.

 

1871-ben visszatért Magyarországra, ahol mérnöki tudományát hasznosította, majd 1877-ben tanári diplomát szerzett magyar és francia nyelvből. Ugyanebben az évben – mivel olaszul is kiválóan beszélt – Trefort a Fiumei Főgimnáziumba helyezte. Fiumei tartózkodása idején magyar nyelvtant írt olaszok számára (Grammatica metodica della lingua ungherese, con esercisi practici... Fiume, 1880).

 

Nem tudjuk, hogy nyugtalan természete, vagy más okok miatt költözött-e 1880-ban a fővárosba, ahol először polgári iskolában, majd a Reáltanoda utcai iskolában tanított. Szabadidejét a festészet és a tenger töltötte ki. 1891-ben hajót építtetett, amivel nagyszünidőben többször is bejárta az Adriát. Képei keresettek voltak. Munkácsy Mihály, Csáky Albin miniszter, Clotild főhercegnő, a székesfőváros és a Nemzeti Múzeum is a vevői közé tartozott.

 

Halála éppoly furcsa volt, mint egész élete. Egészségi állapota miatt 1899-ben öngyilkosságot követett el.

 

Az izgalmas és kalandos életút még nem indokolná, hogy a Könyv és Nevelés foglalkozzon Györökkel. De a tenger és a festészet mellett 1890-ben írt egy figyelmet érdemlő ifjúsági regényt is. Hogy a Lázadó hajósnép viszontagságai a csöndes tengeren című munka valóságos történet-e, ezt ma már nem tudhatjuk. A borítón ugyan az van feltüntetve, hogy a történet valódi, de ha ez nem is igaz, annyi megállapítható, hogy Györök tengerésztiszt volt, s mint ilyen a színhelyeket, a helyzeteket jól ismerhette. Talán éppen az teszi értékessé és érdekessé a regényt, hogy szerzője szakember. Az izgalmas könyvre nem illik az „ismeretterjesztő” jelző, mégis számos helyen érződik Györök hozzáértése, helyismerete. A viharok, a különböző szigetek növényzetének leírása egyértelműen bizonyítja: a szerző tudatosan törekedett rá, hogy az érdekesség mellett ismereteket is nyújtson. Bizonyos pedagógiai célzatra utal, hogy a könyvben előforduló angol szavak egy jegyzékben fonetikusan is megtalálhatók.

 

A kötet több mint tíz illusztrációját természetesen szintén Györök készítette.

 

 

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]