Elektronikus Könyv és Nevelés

   

Könyvtár

   

Belső borító

 

Tartalomjegyzék

 

Rovatok

Könyvtár

Olvasáspedagógia

Tankönyv – taneszköz

Ifjúsági irodalom

Oktatástörténet

Kitekintés

Hírek

 

 

Fórum

 

Impresszum

 

Acrobat Reader 5.0 CE

 

Goda Beatrix

 

K

ö

n

y

v

t

á

r

Gulyás Pál

 

Gulyás Pál 1881. január 5-én született Budapesten. 1902-ben a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen bölcsészdoktori címet, 1903-ban magyar-francia szakos tanári oklevelet szerzett. Gulyás Pál romanistának készült, disszertációját id. Péczeli József műfordító életéről és tevékenységéről írta. Az irodalomtörténet mellett Magyarország könyvtárügyének is meghatározó alakja volt, s bibliográfusi tevékenysége korszakos jelentőségű.

 

1908-tól 1934-ig a Magyar Nemzeti Múzeumhoz tartozó Országos Széchényi Könyvtár  munkatársa, 1923-tól főkönyvtáros, 1934-ben pedig az intézmény igazgatója volt. 1898-tól aktívan részt vett a könyvtárosképzésben, a Magyarországon elsőként szervezett könyvtárosképző tanfolyamon bibliográfia-ismereteket oktatott. 1914-től a budapesti egyetemen a könyvtártan magántanára volt, ahol a könyvtörténet és a bibliográfia területével foglalkozott.

 

Számos cikke, tanulmánya jelent meg könyvészeti témában. Könyvtárosi pályáját végigkísérte a népkönyvtárak ügye, Párizsban és Londonban tanulmányozta a népkönyvtárak kérdését. 1928-ban Hóman Bálint, a Magyar Nemzeti Múzeum igazgatójának felkérésére kidolgozta a felsőfokú könyvtárosképző tanfolyam vizsgatervét.

 

1932-ben a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé választotta.

 

1937-ben a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesülete szaktanfolyamának ügyvezető igazgatójának nevezték ki, melynek keretében a könyvtári szakrendszerek témakört oktatta.

 

Gulyás Pál 1963. május 30-án Budapesten hunyt el.

 

 

Jelentősebb művei:

 

A népkönyvtárak szervezése, fenntartása és kezelése 1913.

Magyar Könyvszemle szerkesztése 1911–1924.

A magyar szépirodalom idegen nyelven a Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában 1917, 1922.

Magyar életrajzi lexikon 1927–1929.

Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái című művének folytatása 1939–1944.

A könyvnyomtatás Magyarországon a XV. és XVI. században. 1931.

Sámboky János könyvtára 1941.

A bibliográfia kézikönyve 1941–1942.

Magyar írói álnévlexikon 1956.

A könyv sorsa Magyarországon 1961.


 

 

A cikkhez kapcsolódó további szöveges információk

         

 

 

Tartalomjegyzék  |  Nyomtatható változat  |  Fel  ]