Forrás: Olay Ferenc: Magyarország a francia tankönyvek torzító tükrében = Magyar Paedagogia 1931. 3-4., 5-8. sz. 82-91., 146-157. p.