←Vissza
Magyarország története az őstörténettől napjainkig

A Diafilmgyártó Kft. kiadásában jelent meg egy 500 diaképet tartalmazó taneszköz. A diaképek használatát segíti, egy tanári útmutató, mely a szövegkönyv funkcióját is ellátja. A három kötetesre tervezett taneszközt általános és középiskolások számára készítettek.
A három album használatát, az eligazodást a diaképek szélére nyomtatott azonosító számok és a kötetek elején található címjegyzékek segítik. A diaképek mellé tartozó szövegkönyv a Tanári útmutató címet kapta. Ebben a füzetben ugyancsak megtaláljuk a diaképek teljes felsorolását, majd részletesen a minden diaképhez tartozó magyarázó szöveget. A diákat több forrásból gyűjtötték: Magyar Nemzeti Múzeum, Magyar Nemzeti Galéria, Országos Széchenyi Könyvtár, Budapest Történeti Múzeum stb. Minden dia leírása mellett feltüntették annak forrását
A diákat a történelmi időszakok szerint csoportosították. Az első képek az őstörténettel kapcsolatosak, majd fokozatosan a diák témái is követik a magyar történelem alakulását napjainkig. Római kori leletek fényképei, Munkácsy Mihály Honfoglalás c. festménye, a Feszty körkép részlete, Képes Krónikából részlet, Koppány lefejezéséről, a koronázási palást egy részlete Gizella királyné arcképével, szent István kézereklyéje stb. képezik a bevezető részt, majd ezt követően a sorozat az Árpád-házi királyok történetével foglalkozik. Erre az időre vonatkozóan is számos érdekes képet találhatunk az albumban: korabeli templomi freskók fényképeit, a korona, a jogar és koronázási palást sem maradt ki, az esztergomi királyi palota fényképe, a Halotti beszéd fényképe a Pray kódexből, Árpád-házi Szent Margitról készült metszet stb. A XIV és XV. század történéseit ábrázoló diák egy fejezetbe kerültek, mint ahogy a XVI és XVII. századiak is. A sok színes kép között találunk olyanokat is, mint pl. a rozgonyi csatáról készült metszetet, címereket, ereklyetartókat, gótikus kelyhet, korabeli történésekről szóló festményeket, Buda korabeli látképét, Mátyás királyról, Vitéz Jánosról, II. Lajosról készült portrékat. A török időket idéző képek a magyar rabokat hajtó törökökről, valamint a török rabokat hajtó magyarokról készült metszet. A híres várak is mehtekinthetők a sorozatban.( Drégely várát, egri várat stb.) A korszakból. Bethlen Gábor, Zrínyi Miklós, Savoyai Jenő, Zrínyi Ilona portréi szerepelnek. A XVIII. századdal foglalkozó részben pontos képet rajzolódik ki a kuruc és labanc katonákról, hadvezérekről, csatákról. Ugyanakkor az albumokban a mindennapokat bemutató képeket is találunk: Rákóczi által veretett ezüst forintot, pecsételőt és pecsétviaszt, képet egy jobbágy párról, barokk főúri szalon képét, a pesti pálos kolostor könyvtárát, katonatoborzót stb. stb..
Külön fejezetbe került a XIX. század első és második fele. Szebbnél szebb diaképek illusztrálják a kort. Ilyenek például Buda és Pest hajóhíddal, árvízi jelenet, pesti lóverseny, nemesi major, divatkép, Lánchíd, bakonyi kanászok, polgárcsalád, cigány muzsikus. Az 1848-as szabadságharcról mintegy 20 diát tud a tanár a szemléltetéshez kiválogatni. A XIX. század második felét ábrázoló képekre a korabeli politikusokon, életképeken, nevezetes épületeken kívül Jedlik Ányos dinamója és egy Röntgen-kísérletről készült kép is bekerült.
A két világháborút felölelő képek igen változatosak. A tematika Gróf Tisza István miniszterelnök portréjától Szálasi Ferenc kivégzését ábrázoló eseményig terjed. Az I. világháborús eseményekhez igen gazdag képanyagból válogathatunk: sebesültszállítók az olasz fronton, hadirokkantak a pesti utcán, a köztársaság kikiáltása 1918-ban, a Vörös Hadsereg páncélvonata, román megszálló katonák az Oktogonnál. A két világháború közötti időszak képei közül néhány: Horthy vitézeket avat, kézi cséplés, a pesti korzó, lóversenyen, úrnapi körmenet, rádióstúdió. A magyar páncélosok egy ukrán faluban témát feldolgozó dia, orosz tél, fogságba esett katonák a doni áttörés után, 1944-es gettó bejárata, nyilas toborzóplakát, bombázás után az 1944-es Budapest, Szálasi kivégzése.

Történelmünk utolsó évtizedeiből is bő választékot kínál ez a taneszköz. Szinte nem is lehet kihagyni közülük egyet sem, ahhoz, hogy kellőképpen érzékeltessük a mai fiatal generációval a II. világháború utáni gazdasági és politikai helyzetet, vagy a szomorú Rákosi korszak történéseit, valamint a rendszerváltás eseményeit. A három kötetes album utolsó harminc képe a magyar néprajzból válogat: kanász cifraszűrben, öltöztetik a menyasszonyt, füstös konyha, szobabelsők, népi lakóépületek képei.
Az 500 diát tartalmazó albumot jól kiegészíti a hozzá készült útmutató, melyből bővebb háttér ismeretanyagot kapunk az egyes képekről. A képekhez egyenként készült több soros szöveges magyarázatot Foki Tamás írta és válogatta. A füzethez bevezetőt is írt, amiben számos útmutatással látja el a taneszköz felhasználóit.

A taneszköz adatai:
Magyarország története az őstörténettől napjainkig : 500 diafilm szövegkönyvvel[diafilm]. - Budapest: Diafilmgyártó Kft., [2003]
1.rész: A kezdetektől a XV. századig
2.rész: A XVI. századtól a XIX. század közepéig
3.rész: A XIX. század második fele és a XX. század. Magyar néprajz

Tanári útmutató a Magyarország történelme az őstörténettől napjainkig című 500 kockás diapozitív sorozathoz : Készült általános és középiskolák számára/ vál. és a tanári segédletet írta Foki Tamás. - Budapest: Diafilmgyártó Kft., 2003.- 150 p.

Az ismertetett diasorozathoz kapcsolható néhány kézikönyv, tankönyv és folyóiratcikk az Országos Pedagógiai Könyvtár gyűjteményében:

A236.455
Szöveggyűjtemény a magyar történelem forrásaiból : őstörténet - 1790 / szerk. Nagy József. - 15. kiad.- Bp.: Tankvk., 1989. - 280 p. ; 24 cm

A602.068/1
Az ember őstörténete : Munkafüzet az ált. isk. 4. oszt. számára : Értékközvetítő és képességfejlesztő program> /[írta Kojanitz László ; alkotó szerk. Zsolnai József]. - [1. kiad.]. - Bp. : Calibra, 1992. - 76 p. : ill. ; 24 cm

A602.069/2
Az ember őstörténete : Tankönyv az ált. isk. 4. oszt. számára : Értékközvetítő és képességfejlesztő program> / [írta Kojanitz László ; alkotó szerk. Zsolnai József]. - [2. kiad.]. - Bp. : Calibra, 1993. - 44 p. : ill. ; 24 cm

712.036 Iskolakultúra 1994. 4.évf. 11-12 59-73.p.
Fodor István: Őstörténetünk oktatásáról

AX163.142
A magyar őstörténet és az államszervezés kora, a kezdetektő l038-ig : "Emese álma" művelődéstörténeti vetélkedő> /[kész. az Enciklopaedia Humana Munkaközösség] ; Közép-Magyarországi Tankerületi Oktatásügyi Központ . - [Dunakeszi] : Decens, 1993. - 78, [2] p. ; 21 cm

A46.327
Kik vagyunk? Honnan jöttünk? / Bakay Kornél. - Szombathely : Tradorg-e & Tikett, 1994. - [2], 125 p. : ill. ; 17 cm

A242.058/
Egyetemes és hazai történelem. - Utánny. - [Budapest] : Laude, [1997]. - 6 db ; 24 cm
1.kötet:
A242.058/1
Az ókor története / írta Márki Sándor. - [4], 392 p., [6] t., [3] t. fol. : ill.

A480.600
"Árpád jőve magyar néppel" : [a magyarság őstörténete és a honfoglalás] / írta Csorba Csaba ; [az illusztrációkat kész. Branczeiz Zsuzsa et al.]. - [Budapest] : M. Kvklub - Officina Nova Kv., 1996 : Helikon. - 94 p. : ill., színes, részben térk. ; 31 cm

A22.581, E22.581:1
Tanulási útmutató önálló tanuláshoz : Történelem 9. évf. / [írták Bólyácz Iván,, Kóbor Zoltán, L. Dauda Györgyi]. - 2., átd. kiad.. - Gödöllő : GATE, 1999. - 270 p. : ill. ; 29 cm

A167.693
Kézai Simon védelmében : Őstörténeti tanulmányok / Sebestyén László. - 2. kiad. - [Budapest] : Nap, 2000. - 367 p. ; 20 cm

AX314.743, E314.743:1, E314.743:2
Miről mesélnek a csontok? : Történeti embertani füzet általános és középiskolásoknak / Kustár Ágnes. - Budapest : M. Termtud. Múz., 2001. - 28 p. : ill. ; 30 cm. - (Lacertina füzetek, ISSN 1416-8987 ; 8.)

AX237.109, E237.109:2, E237.109:1
Néprajz : Munkáltató tankönyv a 2-3. osztály számára : Értékközvetítő és képességfejlesztő program / [írták Heffner Anna, Molnár Tibor, Ungvári Judit]. - Veszprém : OOK, 1990. - 150 p. : ill. ; 24 cm

A236.216 (OT 390)
A határainkon túli magyarok néprajza / Balassa Iván. - Bp. : Gondolat, 1989. - 417, [3] p., [16] t. : ill. ; 24 cm

A159.168
A magyar néprajz tudománytörténete / Kósa László. - Bp. : Gondolat, 1989. - 332, [4] p. ; 21 cm

A159.222
Kalandozás a kalendáriumban és más érdekességek / Supka Géza. - Bp. : Helikon, 1989. - 118, [6] p., [6] t. fol. : ill. ; 20 cm

AX161.415, E161.415:1
Néprajz és nevelés / Bálint Sándor. - [Zsámbék : Zsámbéki Tanítók. Főisk., 1991]. - 39 p. ; 22 cm

A235.590/
Magyar néprajz : nyolc kötetben / szerk.biz. Paládi-Kovács Attila [et al.] ; kész. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetében. - Budapest : Akad. K., 1988- . - 25 cm

5.kötet:
A235.590/5 (F), E235.590/5:1 (OT 390)
Magyar népköltészet : Folklór 1. / főszerk. Vargyas Lajos. - 1988. - 876, [4] p., [68] t. : ill.

AX158.672/
Néprajzi útmutató diákoknak és szakkőrvezetőknek. - Budapest : TIT, 1988- . - ; 20 cm. - (Néprajzi füzetek, ISSN 0139-4312)

1.kötet:
AX158.672/1, E158.672/1:1, E158.672/1:2
. - 1988. - 286 p. : ill.

730.842 Fejlesztő Ped. 1990. 1.évf. No.3. 50-51. p.
Béres Imréné: Tapasztalat az alsó tagozatos néprajzi munkáról / Béres Imréné

730.195
Kocsis Mihá: Magyar népismeret és népművészet / Kocsis Mihály

730.868 Hogyan Tovább . No.1. 17-18. p.
Pongráczné Gaál Elvira: A néprajz tanításának lehetőségei az általános iskola alsó tagozatában

A602.065/1
Néprajz : Munkáltató tankönyv a 2-3. oszt. számára : Értékközvetítő és képességfejlesztő program / [írták Heffner Anna, Molnár Tibor, Ungvári Judit ; alkotó szerk. Zsolnai József]. - [2. kiad.]. - [Veszprém] : OTTV, [1992]. - 150 p. : ill. ; 24 cm

730.868 Hogyan Tovább 1993. No.5. 16.p.
Pongráczné Gaál Elvira : A néprajz tanításáról / Pongráczné Gaál Elvira

730.868 Hogyan Tovább1993. No.5. 16.p.
BARSI Ernő: Néprajz az általános iskola felsőbb osztályaiban : (Tervezet)

711.430 Honismeret 1994. 22.évf. No.6. 13-16.p.
BARSI Ernő: Néprajztanítás az általános iskolában

AX163.051, E163.051:1, E163.051:2, E163.051:3
Néprajz az általános iskola kezdő szakaszában / Barsi Ernő. - [Bp.] : OKI : MKM : BTF, 1992. - 149 p. : ill., részben kotta ; 20 cm. - (Tanítók kiskönyvtára, ISSN 0239-0515 ; 5)

A20
Fellegajtó-nyitogató : Munkáltató tankönyv a tárgyi néprajz tanulásához az ált. isk. 4-5. oszt. számára : Értékközvetítő és képességfejlesztő program / [írta és rajz. Molnár Tibor, Ungvári Judit ; alkotó szerk. Zsolnai József]. - Bp. : Calibra, 1993. - 107 p. : ill. ; 24 cm

AX239.082, E239.082:1
Útmutató a tárgyi és szellemi néprajz tanításához / Ágh Zsófia. - Bp. : Tárogató, 1993. - 119 p. : ill. ; 24 cm

712.036 Iskolakultúra 1995. 5.évf. No.23. 27-33.p.
Tarján Gábor: Néprajz az iskolában

710.617 Módszertani közlemények 36. 5. 1996. - 188-190.p.
Vasvári Zoltán : A néprajzi oktatás-nevelés lehetőségei az általános iskolában

712.142 Csengőszó 4. 5. 1996. - 8-10.p.
Búra Ferenc : Néprajz alsó tagozatban

730.868 Hogyan tovább 5. 1996. - 26-27.p.
Pongráczné Gaál Elvira: A néprajz tanításának lehetőségei az 1-4. osztályban, összekapcsolása rajzzal és technikával

712.142 Csengőszó 5. 3-4. 1997. - 20-23.p.
Vasvári Zoltán : Gondolatok a néprajzi nevelő-oktató munka lehetőségéről az általános iskolában

712.142 Csengőszó 5. 3-4. 1997. - 24-27.p.
Vasvári Zoltán: Ajánló bibliográfia a NAT-ban meghatározott néprajzi ismeretek oktatásához

731.013 Katedra 6. 10. 1999. - 18-19.p.
Csáky Károly: Miért tanuljunk és tanítsunk néprajzot?

730.868 Hogyan tovább 3. 1999. - 24.p
Pongráczné Gaál Elvira - Pongrácz Alfréd: A néprajztanítás tapasztalairól

AX147.627, E147.633, E147.633:1, E147.633:2, E147.633:3
Néprajz : Fakultatív tanterv / [szerk. Hoffman Tamás, Sárkány Mihály, Szuhay Péter] ; [kiad. a] Művelődési Minisztérium. - [Budapest] : OPI : MM, 1981-1982. - 23 p. ; 20 cm. - (A gimnáziumi nevelés és oktatás terve)

712.036 Iskolakultúra 11. 6-7. 2001. - 45-53.p.
Kriza Ildikó: A néprajztanítás gondjairól

730.195 Tanító . 5. 2001. - 15.p.
Balogh Júlia: A néprajztanítás fejlesztő hatása

AX146.136
A néprajzi anyag felhasználása a történelem szakkörben /[írta Timaffy László]. - 2. kiad. - Bp. : Tankvk., 1983. - 93 p. : ill. ; 20 cm. - (Történelemszakköri füzetek, ISSN 0563-9468 ; 12.)

712.189 Módszertani lapok: történelem 8. 4. 2001. - 1-7.p.
Búra Ferenc: A történelem és a néprajz az oktatásban

A244.354 (OT 390)
A magyar folklór / szerk. Voigt Vilmos ; írták Bartha Elek [et al.]. - Budapest : Osiris, 1998. - 651 p. : ill., térk. ; 25 cm. - (Osiris tankönyvek, ISSN 1218-9855)

A612.434/1
Magyarország története az őskortól a Szatmári békéig : A gimn. VII., a liceumok és gazdasági isk. III. oszt. Számára / Kosáry Domokos. - Hasonmás kiad. - [Budapest] : OPKM, 1991. - 138 p. ; 20 cm

A625.335/8
Történelem a gimn. IV. oszt. számára : 1914-1945 / Jóvérné Szirtes Ágota, Sipos Péter. - 8. kiad. - Bp. : Tankvk., 1991. - 174, [2] p. : ill. ; 30 cm

A612.325/4
Történelem a gimn. II. oszt. számára / Walter Mária. - 7. [!4.] kiad. - Bp. : Tankvk., 1991. - 325, [3] p. : ill. ; 24 cm

A46.071
Történelmi összefoglalás : [évszámok, események] / [összeáll. Belánné Szaniszló Ágnes]. - Bp. : Primo, [1990]. - 61, [3] p. : ill. ; 14 cm. - (Primo memoria, ISSN 0866-5656])

AX160.108, E160.108:1, E160.108:2
Magyarország története 1919 őszétől a II. világháború végéig / Gergely Jenő. - Bp. : Ikva, 1990. - 120 p. ; 19 cm. - (Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek, ISSN 0865-8277])

AX160.105, E160.105:1, E160.105:2
Magyarország története, 1790-1918 / Gergely András. - Bp. : Ikva, 1990. - 129, [3] p. ; 19 cm. - (Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek, ISSN 0865-8277])

AX160.103, E160.103:1, E160.103:2
A magyar nép története 1526-ig / Draskóczy István. - Bp. : Ikva, 1990. - 103 p. ; 19 cm. - (Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek, ISSN 0865-8277])

AX160.104, E160.104:1
Magyarország története a 16-18. században / Kalmár János. - Bp. : Ikva, 1990. - 97, [3] p. ; 19 cm. - (Korszerű történelem érettségizőknek és felvételizőknek, ISSN 0865-8277])

A236.560 (OT 943.9)
Sorsdöntések : A kiegyezés, 1867 : A trianoni béke, 1920 : A párizsi béke, 1947 / összeáll., szerk., az előszót és a magyarázó szövegeket írta Gerő András ; . közrem. Bíró Judit, Nóvé Béla]. - Bp. : Göncöl, [19]89. - 420 p. : ill. ; 25 cm. - (Számvetés sorozat, ISSN 0865-6096)

A159.882
Egy forradalom üzenete : Magyarország, 1956 / Fehér Ferenc, Heller Ágnes ; [ford. Nóvé Béla ; szerk. ,s a jegyzeteket kieg. Kovács Lajos Péter]. - [Bp.] : Kossuth, 1989. - 265, [3] p. ; 19 cm

A162.001
Magyarország története a II. világháború után, 1945-1975 / Szerencsés Károly.- 4. jav. kiad. - Bp. : Ikva, 1992. - 162 p. ; 19 cm. - (Korszerű történelem középiskolásoknak, ISSN 0865-8277 [!ISSN 1216-4496])

A612.454/1
Mi magyarok : A magyar történelem az igaz krónika rendje szerint / Nemeskürty István. - 2. bőv. kiad.- Bp. : Akad. K., 1993. - 564, [4] p. ; 19 cm

A612.455/1
Magyarország története, 1938-1990 : Tankönyv a középisk. IV. oszt. számára, 2. félév / Seifert Tibor. - 3. utánny. - Bp. : Ikva, [19]93. - 103 p., [16] t. : ill. ; 21 cm

A239.322/
Szöveggyűjtemény Magyarország történetének forrásaiból : Egységes jegyzet. - 3. kiad. - [Budapest] : Nemz. Tankvk. -24 cm

A239.322/3, E239.322/3:1
1.kötet: Új kor : 1790-1910 [!1790-1918] / vál. és szerk. Nagy József. - 1994. - 343 p.

A465.763, E465.763:1
Magyar történelem : Munkafüzet / [szerk. Tóth Dóra] ; [ill. Vámosné Benei Klára]. - [Debrecen] : Aquila, 1995. - 76 p. : ill. ; 25 cm

A164.167/1
Beilleszkedés Európába, a kezdetektől 1440-ig / Engel Pál. - [1995]. - 388 p.

A20.635
Magyar középkor : Az államalapítástól Mohácsig : Forrásgyűjtemény / vál., részben ford., jegyz. ell., szerk. Nagy Gábor. - [Bp.] : Könyves K. K., [Veszpr,m] : Nodus, 1995. - [4], 523 p. ; 25 cm

A21.600+mell., E21.600+mell.:1
Magyar történelmi időtáblák : Munkafüzet / Blahó Miklós, Lengyel Gergely. - 1. röv. kiad. váltl. utánny. - [S. l.] : Ex-sec BT, 1996. - [16] p. : ill. ; 30 cm + mell.

AX165.973
Történelmi személyek kislexikona : Általános és középiskolások számára / [írta Béres Endréné]. - [Debrecen] : Black & White, [1997?]. - 226 p. ; 20 cm

B700.263/5=1
Nemzeti és európai a magyar történelemtanításban / Szabolcs Ottó. In: Történelempedagógiai füzetek / [a Magyar Történelmi Társulat Tanári Tagozata és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara kiadványa] ; [sorozatszerk. Szabolcs Ottó]. - 5. - Budapest : [MTT Tanári Tag.] : [ELTE BTK], 1999. - 5-13. p.

A242.960
1000 év - 100 híres történelmi személy : Szent Istvántól Antall Józsefig / Mitták Ferenc. - Debrecen : Tóth Kvkereskedés, [2000]. - 477 p. : ill. ; 24 cm

AX308.694, E308.695
Sorsforduló : Vázlatos áttekintés Magyarország 1938-1948 közötti történetének tárgyalásához / összeáll. Gyarmati György ; Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Budapesti Szervezetének Történelem Szakosztálya. - [Budapest] : TIT Bp. Szerv., 1984. - 18, [2] p. ; 29 cm

Apró Jablonszki Ildikó
OPKM Taneszköz Információs Főosztály