←Vissza

Könyv az országos Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny szolgálatában

.Tegyétek el a könyveiteket. . ilyen és ehhez hasonló felszólítás, kérés hangzik el a tanulmányi

versenyek kezdetein. Egyetlen olyan versenyt ismerek, ahol az előzővel éppen

ellentétes kérést fogalmaznak meg a vetélkedés lebonyolítói. Ez a verseny a Bod Péter

Könyv- és Könyvtárhasználati Verseny, ahol az a tanuló teljesít a legsikeresebben, aki a

felkészülés során megismert könyveket a verseny során a legügyesebben, legokosabban

használja. A versengés alatt is .kötelező. a kézikönyveket használni, a játéknak helyet

adó könyvtár lehetőségeit igénybe venni.

A Bod Péter Könyvtárhasználati Verseny tíz éves múltra tekint vissza. Ez az évforduló

ösztönözte arra Zsoldos Jánosnét, hogy összegyűjtse a versenyek tapasztalatait, s

közzétegye azok legérdekesebb feladatait. A könyv kiadására a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Megyei Közoktatási Közalapítvány támogatásával a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium

vállalkozott.

A kötet első fejezetében: .Visszatekintés szubjektív felhangokkal. a szerző visszatekint

a versenyek elmúlt 10 évére, bemutatja azok .kulisszatitkait., megismerhetjük, hogy

a .másik oldal. hogyan látta a versenyzőket, a versenyeket, megtudhatjuk, hogy a tanulók

teljesítményét értékelő zsűritagok ugyanolyan izgalommal élték át a megmérettetést,

mint maguk a diákok és felkészítő tanáraik.

A szerző, olykor ironikusan emlékezik vissza a vetélkedő .gyermekbetegségeire.,

de sorait olvasva elismeréssel nyugtázhatjuk, hogy az .akkor összeállított kérdések tartalmilag

ma is megállják a helyüket..

Zsoldos Jánosné a kötetben közzéteszi az e témában megjelent publikációit is. A

könyvtári szakfolyóiratokban, módszertani lapokban 1994 és 2003 között megjelent kilenc

tanulmánya szemléletesen bizonyítja, hogyan alakult egy ötletből, egy országosan

jól működő tanulmányi verseny.

Ezek az írások azért is hasznosak a könyvtárostanárok számára, mert megismerhet

ő belőlük, hogy milyen hiányosságokat találtak a verseny során a zsűri tagjai, s ebből

következően melyek azok a területek, amelyekre a felkészítés során nagyobb figyelmet,

több időt kell szánni.

Olvasható a kötetben egy terjedelmesebb tanulmány arról is, hogy a könyvtárhasználati

versenyek milyen lehetőségeket nyújtanak a tehetséggondozásra, a tanulók személyiségének

formálására. E tanulmányban a szerző feladat típusonként elemzi, hogy

milyen képességek fejlődését segítik elő az egyes feladatok, illetve a felkészítő tanárok

milyen módszerekkel érhetik el az optimális eredményeket.

Örömmel olvastam a füzetben, hogy a feladattípusok közül a referensz kérdések

összeállítása okozza a legnagyobb örömet a versenyfeladatok készítőinek, így Zsoldos

Jánosné számára is.

A .Válogatás az országos elődöntő, döntő feladatsoraiból. című fejezetben az elmúlt

tíz év legérdekesebb, legtöbb tanulsággal szolgáló feladatait találjuk meg. Itt kiemelt

helyet kapott néhány katalógus használati feladat, katalóguscédula értelmezést

igénylő, illetve bibliográfia szerkesztési feladat is.

Sajnos terjedelmi okok szabtak gátat annak, hogy bővebb válogatást kapjon az olvasó

a versenyfeladatokból. A feladatokat a versenyek időrendjének sorrendjében találjuk

meg. A könyv közli azt a megoldást is, melyet a feladat készítői a legjobbnak véltek, valamint

azokat a forrásokat, amelyek segítségével az adott kérést meg lehet oldani. A vá-

logatott feladatok mellett megtaláljuk a fejezetben a referensz kérdések megoldásához

szükséges segédkönyvek jegyzékét, valamint a kézikönyveknek bibliográfiai leírását is,

amelyek megismerése, használatuk elsajátítása a tanulók számára különösen fontos.

A könyv függeléke közli az országos döntőkben legeredményesebben szereplő tanulók

nevét, azok iskoláját, s a felkészítő tanárok nevét.

A módszertani kiadványt különösen ajánlom azoknak az iskolai könyvtárosnak, akik

a tanulók felkészítését végzik, valamint azoknak a nem könyvtár szakos pedagógusoknak,

akik alkalmanként vállalkoznak arra, hogy könyvtárhasználati órát, foglalkozást tartanak.

Meggyőződésem, hogy e kiadvány használatával a könyvtárhasználatra nevelést

színesebbé, érdekesebbé, vonzóbbá lehet tenni.

A jól tagolt, igényesen megszerkesztett kiadvány (a számítástecnikai munkáért Berei

Enikőt illeti az elismerés) a nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium füzetei című sorozat

4-5. köteteként jelent meg. Mivel a kiadvány a Szabolcs -Szatmár-Bereg Megyei Közalapítvány

támogatásával készült, a megrendelőt csak a postai szállítás költsége terheli.

SIPOS MÁRIA