←Vissza

Múltidéző

Gyakorló pedagógusként szinte naponta találkozunk azzal a problémával, hogy a hétköznapok

rohamában sem időnk, sem energiánk nem marad a tehetséges diákokkal való

foglalkozásra. Tanítványaink sokoldalú, sokirányú érdeklődési körét, szárnyaló fantáziáját,

tudásvágyát idő hiányában nem mindig tudjuk kielégíteni.

A humán szférában több olyan . önmagában is nagyon fontos . terület van, amelyben

nincs lehetőségünk kellőképpen elmélyedni. Egyikünk sem olyan sokoldalú, hogy a

történelem, az irodalom, a zene és művészettörténet, a filozófia- és vallástörténet terület

én egyaránt naprakész lenne.

Képtelenség a napi oktató-nevelő munka mellett folyton önálló kutatómunkával, változatos,

figyelemfelkeltő, a legújabb tudományos eredményeket is bemutató tanulmá-

nyokat írni.

A másik tendencia, amit évek óta tapasztalunk az, hogy a diákok zöme az informá-

ciórobbanás korszakában szinte leszokott az olvasásról és inkább a médiák által közvetített,

sokszor értéktelen és a tanulói személyiség fejlődésére egyenesen káros

.kultúrszennyet. fogyasztja.

Mit lehet akkor tenni?

Szerkesztőségünk azért alakult meg 1998-ban, gyakorló tanárokból, hogy a pedagó-

gusok fáradságos, sokoldalú munkájához segítséget nyújtson, velük szorosan együttmű-

ködve a törzsanyagot kiegészítve érdekes, korszerű cikkeket írjunk. A másik fő célunk

az volt, hogy a gyerekek tevékeny részvételével, önálló, alkotó munkára sarkalljuk a legtehetségesebb

tanulókat és bevezessük őket a kutatómunka rejtelmeibe, megízleltessük

velük az egyéni felfedezés örömét.

Az első évfolyam számai évi négy alkalommal az 1999-2000-es tanévben jelentek

meg, jelenleg már az ötödik évfolyam negyedik száma is olvasóink kezében van.

Önálló rovataink

A történelem rovatunkban azzal nyújtunk segítséget, hogy a kiemelkedő és a kevésbé ismert

magyar történelmi személyiségek életét, tevékenységét feldolgozzuk. Ezenkívül bemutatjuk

Komárom-Esztergom megye helytörténeti értékeit. A rovatvezető dr. Somorjai

József szakközépiskolai tanár. Természetesen arra nincs lehetőség, hogy minden címet

ismertessünk, de néhányat felsorolunk: . A keresztény magyar egyház alapítói; A pogány

magyarok; Az államalapítás; Az új rend kiépítése; Vegyesházi királyaink; Fráter György;

Erdély kiemelkedő személyiségei.

. Az irodalomtörténet rovatban dr. Farkamé Juhász Krisztina írásaiban eddig a többi

között a magyar költészet legősibb rezdüléseit, a legendákat, írásos nyelvemlékeinket,

a Toldi mondát, a Jókai-kódexet, Szepsi Csombort, Szenczi Molnár Albertet, Pázmány

Pétert, Zrínyi Miklóst mutattuk be.

. A zenetörténet rovatban Sándor Editnek köszönhetően egyebek mellett a sámánéneket,

a regöséneket, Bakfark Bálintot, a gregorián énekeket, Tinódi Sebestyént, a hajdútáncot,

a virágénekeket, a virginálokat ismerhették meg olvasóink.

. Vallás- és filozófiatörténet rovatunkat Szénősi Zoltán szerkeszti. Eddig az ókori bölcsekről,

sámánokról, a keresztény gondolkodás megalapozóiról, Szent Pálról, Szent

Anzelmről, Bonaventíráról, Babits Mihályról és Ady istenélményeiről olvashattunk.

Valamennyi számunkban gyermekverseket is közreadtunk, melyeket dr. Szilvási Csaba

gyermekíró írt, aki egyébként lapunk olvasószerkesztője is.

Mit takar a Tudod-e? rovatunk

A csillagászat rejtelmeibe vezeti be az olvasókat. Pl.: Miért nem esik le az űrhajó? Hová

dugták el a szökőnapot? Hogyan nevezték őseink a Tejutat? Mi az az UFO? Van-e élet

a Marson? Mik azok a hullócsillagok? Ezeket a cikkeket Kovaliczky István csillagász,

a TIT Komárom-Esztergom Megyei Egyesületének a titkára, lapunk felelős kiadója szerkeszti.

Külön öröm szerkesztőségünk számára, hogy a diáksarokban már eddig is sok gyermekmunkát

adhattunk közre. Kirschner Brigitta ma már főiskolás, de már középiskolás

korában írt műelemzései is igazi értéket képviseltek. Détári Róbert a hajdúk harcmodoráról

írt, Macher Péter a vandálok életét mutatta be, pedig ők még csak kilencedikesek.

Újságunk címlapja és grafikái is megérdemelnek néhány szót. Ezeket az igényes ké-

peket Bánfi József művész tanár és a Péch Antal Műszaki Szakközépiskola és Gimnázium

legtehetségesebb diákjai készítik, akik közül külön ki kell emelni Mészáros Máriát.

Olvasóink cselekvő, alkotó munkáját azzal is próbáljuk ösztönözni, hogy minden

számban megoldólapot is közreadunk, melyben kérdéseket, feladatokat fogalmazunk

meg a tanulók számára. Nagy örömmel mondhatjuk el, hogy számonként több mint 200

megfejtés, megoldás érkezik vissza, s ezek többsége nagyon jó, színvonalas megoldásokat

tartalmaz. A legjobb megfejtőket évente a TIT megyei szervezete jóvoltából jutalomban

részesítjük.

Úgy látjuk, nem túlzás azt állítani, hogy rendszeres olvasóink egy-egy tematikus

szám feldolgozásával átfogó képet kaphatnak az egyes korszakok művészeti értékeiről,

kiadványunk jól szolgálja a tehetséggondozást.

SOMORJAI JÓZSEF

A folyóirat főszerkesztője Somorjai József, kiadója a TIT Komárom.Esztergom Megyei Egyesülete.