←Vissza

Tíz éves a Magyar Cserkészszövetség gyűjteménye

Kiállítás, gyűjtemény, könyvtár, levéltár

A két háború közötti cserkészotthonok legtöbb esetben kis múzeumok is voltak, de már

1928-ban megkezdődött a szövetség központi gyűjteményének, illetve múzeumainak

szervezése. Így például a szövetség székházában volt elhelyezve a kiadott könyvek gyűjteménye,

a fényképgyűjtemény, a vezetőtiszti könyvtár és a cserkészet emlékeinek gyűjteménye.

A Hárshegyi Cserkészparkban a tiszti és örsvezetői könyvtár volt, a központi

vízitelepen a vízicserkész múzeum, a hármashatárhegyi repülőtéren pedig a repüléstörténeti

gyűjtemény. Sajnos ennek a hatalmas gyűjteménynek nagy része 1948-ban az úttörőkkel

történt kényszerű összeolvasztás után elveszett, illetve megsemmisítették.

Az első nagyobb vidéki cserkészmúzeum 1937-ben alakult meg Bácsalmáson, Délvidéki

Cserkészmúzeum néven. Sajnos ez a gyűjtemény 1940-ben leégett.

A fentieken kívül a Magyar Turista Múzeum(Bp. Báthory utca 5.) is gyűjtötte a cserkészrelikviákat,

fotókat, könyveket. A múzeum azonban 1948-ban megszűnt, anyaga a

Testnevelési Főiskola padlására, pincéjébe, majd a Népstadion egyik pilonjába került.

Amikorra az anyagot a Testnevelési és Sportmúzeum raktárában elhelyezték, a szakszerűtlen

tárolás és többszöri költözködés szinte a maradék anyagot is tönkretette. 1988-ban

a rendszerváltás után az ország különböző múzeumaiban és kiállító helyein (Szeged, Gödöllő,

Kőszeg stb.) több cserkészkiállítás nyílt. Ebből az anyagból, illetve számos magángyűjtés

és közgyűjtemény kölcsönzésével 1991-ben a Testnevelési Sportmúzeumban

került megrendezésére a .Cserkészet és a sport, 80 éves a magyar cserkészmozgalom.

című kiállítás.

A 10 hónapig nyitva tartó kiállítás sikere nyomán 1992-ben született meg a gondolat

egy önálló cserkészmúzeum létesítésére.

A Testnevelési és Sportmúzeum és a Magyar Cserkészszövetség megállapodása alapján

az új budapesti székházban 1994. augusztus 1-jén kezdte meg működését a Magyar

Cserkészszövetség Gyűjtemény amely a Magyar Kulturális Örökség Minisztériumának

1989. évi engedélyével közgyűjteménnyé vált. Az évtizedekig titokban megőrzött relikviák

elsősorban az öregcserkészektől és más szimpatizánsoktól ajándékozás útján kerültek

a gyűjteménybe. Így, számos cserkészettel foglalkozó könyv, fotók, tárgyak stb. kerültek

birtokunkba. Az ajándékozás mellett a szövetség anyagi támogatásával több hagyatékot

és antikvár dokumentumot is vásároltunk.

Gyűjteményünk a Testnevelési és Sportmúzeummal közösen 6 kiállítást, majd önálló

megalakulásunk után 10 év alatt 53 kiállítást rendezett. Ezek közül külső helyen, cserkészcsapat-

rendezvénnyel párhuzamosan (Gödöllő, Ópusztaszer, Esztergom stb.) 6 reprezentatív

kiállítást is szerveztünk. Ezeken általában 200-600 tárgy és fotó került bemutatásra.

A többi kiállítást a cserkészszövetség székházának nagytermében mutattuk be.

Ezeket általában 3-4 hónapig lehetett megtekinteni.

A gyűjtemény értékes és egyre gazdagabb anyagának elhelyezésére a székház földszintjén

kaptunk megfelelő helyet. Itt lehetőségünk van arra, hogy az anyagot szakszerűen,

témakörönként rendezzük, illetve helyezzük el.

A gyűjtemény több részből áll:

1. Állandó kiállítás: .A magyar cserkészet története. címmel. (Ezen belül időszakos

. általában három hónapos . tematikai szakkiállítások.)

2. Tárgyi gyűjtemény. (Dzsemborik, nagyobb rendezvények, ruhák, jelvények, dí-

jak, kisplasztikák, zászlók, tábori felszerelések, oklevelek, plakátok, fotók, filmek,

video -és CD- kazetták.)

3. Könyvtár.

4. Levéltár.

Kutatások és feldolgozó munkánk alapján kiadott gyűjteményi füzetek:

1. A magyar cserkészet postabélyegei és postai emlékbélyegzései.

2. A Magyar Cserkészszövetség Gyűjteménye.

3. A magyar cserkészet történetének főbb állomásai.

4. Gróf széki dr. Teleki Pál, a cserkész (1879-1941).

5. Cserkészemlékművek Budapesten.

6. Cserkészemlékművek a megyékben.

7. A magyarországi folyók, tavak térképei vízi cserkészeknek.

8. Liliomos cserkész-zászlók Magyarországon. Kiállítási kalauz a szövetség megalakulásának

90. évfordulójára.

9. A magyar cserkészet kitüntetései. Kiállítási kalauz.

A fentieken kívül tervezzük a .Tiroli kereszt. és az .Ipolysági kereszt. történetével foglalkozó

füzetek kiadását. (Az első a Gödöllői Dzsemborin álló osztrák kereszt, a második

a trianoni határoszlopból készült kereszt.) Készül Lord Baden-Powel hazai bibliográfiája.

Tervezzük a második világháború idején menekült lengyel cserkészek fogadásá-

nak és elhelyezésének bemutatását stb.


A Cserkészgyűjtemény országos gyűjtőkörű szakgyűjtemény.

Címe: Budapest II. Tömörkény utca 3/a. (Megközelíthető a Batthyány térről a 11. sz. autóbusszal.)

A gyűjtemény és kiállítás hétfői és csütörtöki munkanapokon 14 és 18 óra között látogatható.

A könyvek csak helyben olvashatók, a védett levéltárban csak a gyűjteményben

dolgozók kutathatnak.

BOKODY JÓZSEF