←Vissza

VAJDA JÓZSEF

Szorobán a XXI. század taneszköze


..Ember módra élsz, ha igazságosan élsz. Ha

minden cselekedeted, szavad alján a szándék van:

nem ártani az embereknek. Ha megkísérled . feltűnés

és hiú szerep nélkül . segíteni az embereknek.

Néha csak azzal, hogy nem hallgatod el az

egyszerű igazságokat..

MÁRAI SÁNDOR


Tudtam, láttam más példákon keresztül, hogy egy .izmus. nevekhez kötődik. Magammal

kapcsolatban eszembe sem jutott soha, hogy záróköve legyek, lehetek valaminek.

Végeztem a munkámat, alaptermészetemnél fogva segítettem másoknak. Azt hiszem,

ezért vállaltam el az Első Szorobán Alapítvány elnöki teendőit 1992-ben. Ez hazánk első,

szorobánnal foglalkozó szervezete. Célja a szorobán elterjesztése, bejuttatása a közoktatásba.

Lassan beletörődöm, hogy életrajzom egybefonódik a szorobánnal. Gyakran kell elmes

élnem azt, amit most is leírok. Újságírói kérdések, melyekre részben az életemhez

kötődő események válaszolnak.

Az 1990-91-es tanévben, valamikor télen láttunk egy dokumentumfilm részletet a

TV-ben, egy érdekes számolóeszközön számoló gyerekcsapatról, tanárukról. Akkor olyan

iskolában tanítottunk, hogy lehetőségünk volt kipróbálni új pedagógiai megoldásokat, a

TV-ben látott is beleillett terveinkbe. Sikerült felvenni a kapcsolatot Paksy Sándor kollégával,

aki akkor Budaörsön tanította a gyerekeket szorobán-on számolni, egy japán tanárnő

segítségével.
Személyes találkozások, látogatások, tanfolyam jellegű, hosszabb gyakorlások után

1991. tavaszán kipróbálásra került a szorobán általunk is. Magyarországon nem lehetett

kapni még szorobánt, ha mégis, az a dísztárgy kategóriába tartozott és hihetetlen magas

áron lehetett hozzájutni. Készítenem kellett eszközöket, amik . valljuk be őszintén . igen

kezdetlegesek voltak. A tavaszi szünet utáni első matematikaórán feleségem, Vajdáné

Bárdi Magdolna, akkori kis osztályában bevezette a szorobán használatát tanítási

órán . elsőként az országban. Az én munkám volt, hogy kellő mennyiségű gyakorló

feladattal lássam el a tanulócsoportot. ACommodore-os világban, a számítógépek hazai

terjedésének kezdetén kissé furcsának hathatott a szorobán bevezetése.

Mi is az a szorobán? Az abakusz család egyik változata, aminek a hazája Japán. Maga

az eszköz kísértetiesen hasonlít a római abakuszra. Akkor miért nem a római abakuszt

használjuk? Mert nem tapadt hozzá használatának kultúrája, pontosabban ez elveszett.

Ugyanúgy elveszett más abakusz kultúrája is a XVIII. századi Európában, az ívelt oszlopabakusz

é, az európai abakuszé, amiket a mechanikus, fogaskerekes, fogasléces szá-

mológépek gyorsan történelemmé tettek. Kínában, Japánban, Oroszországban, de bátran

állíthatom, hogy határaikon túl is, még a mai nap is használnak abakuszokat. A szorobán

sokban megegyezik (golyók foglalnak helyet drótszálakon, keretben.), sokban különbözik

(csak 5 golyó van helyi értékenként, a golyók el vannak egymástól választva 1:4 arányban) a

többi abakusztól.


(Bővebb eszköztörténeti ismeretek találhatók honlapunkon)

(szorobán.com vagy szorobán.hu, www-vel vagy nélküle)

Miért használunk abakuszt, miért éppen szorobánt? Az ember érdekes teremtmény.

Azért, hogy munkáját . legyen az a számolás . igyekszik megkönnyíteni valahogyan.

Apró tárgyak manipulálásával könnyebb, látványosabb a számolás. A képszerű műveletvégzés

a képszerűen gondolkodó gyerekek számára is hihetetlen nagy segítség. Most írhatnám

a figyelem, a fegyelem és más hasonló fogalmak, az agyféltekék kapcsolatát a

szorobánnal, a gyerekekkel. Nem teszem, mert akiben egy pici pedagógus-véna van, az

azonnal átlátja egy eszközben rejlő lehetőséget.

Bár a többi abakuszon történő számolás sem .nyújt mindent tálcán., mégis a szorobán

az, ami legjobban támogatja a számolást. Gondolok itt a négy alapművelet elvégzésére.

Gyakran találkozni abakuszt használókkal, akik mindössze két alapműveletre, összeadásra

és sokkal kevesebb esetben kivonásra használják eszközüket. Aszorzást és az osztást

sorozatos összeadással és sorozatos kivonással helyettesítik. Így is szédületes gyorsan

számolnak, a nagy számok körében is. Aszorobánon meg tudjuk jeleníteni mind a négy

alapműveletet, ha ezek begyakorlottak, bátran lehet magasabb műveleteket is végezni

vele (A híd tervezéséhez sokkal jobb a számítógép, ha valaki hobbyból számol, jobb a

szorobán.).

Miért is használunk abakuszt? Miért alkalmazzuk ezt az elemi szintű oktatásban?

Nem ritka, hogy egy elsős korú gyerek már szeptemberre ismeri a betűket, akár 1000-ig

elszámlál gond nélkül, de nem ez a követelmény (még). Azt kell feltételeznünk, hogy

nem tud olvasni, nem ismeri a számokat . ezért jár majd iskolába. Tehát a számítógépen

sem tud dolgozni, tanulni, maximum játszik.

Ne engedjék a fanatikus számítógépesek elméletét elhatalmasodni! Én figyelmeztethetek

erre, hiszen informatikus vagyok. Egy gyermek tanuljon írni, olvasni, számolni

embertől, ne géptől!
Gyakorolni is jobb, ha más segítség felhasználását választhatja. Gondolkodjon, használja

az eszét, ne kényelmesedjen el! Sokkal hasznosabb az, aki kiművelt fejjel ül a szá-

mítógép elé (később), mint aki bután, tunyán nyomkodja a billentyűket. Az agy tornáztat

ása szükséges feladat. A versek szépsége mellett a verstanulás, az idegen tájak megismerése

és a nyelvtanulás ugyan párhuzamba vonható, de egyezzünk meg abban, hogy

néha kínzó a tanulás. Verset tanulni, nyelvet tanulni, szorzótáblát tanulni, órákon át szá-

molni, nem más, mint felkészülés az élet kihívásaira. Meg lehet-e könnyíteni például a

számolást? Erre jelmondatunk ad választ: .Számolj te is szorobánon!., és folytatom,

megtudod, megtapasztalod. Bocsánat a tegező stílusért!Amikor 1991-ben alkalmazni kezdtük a szorobánt, nem támasztottuk alá cselekedeteinket

pedagógiai elmélettel. Nem értünk rá, fontosabb dolgunk volt. Nagy odaadással,

pedagógiai körültekintéssel álltunk hozzá, és vártuk az eredményeket. Százával nyomtattam

a feladatlapokat, felmérőlapokat. A gyerekek fáradtság nélkül, élvezettel számoltak.

Megdöbbentett, hogy nem válogatott közösségben, mennyire kis eltéréssel fejlődtek

a gyerekek. A gyengébbek támaszt találtak az eszközben, az ügyesebbek szárnyalhattak.

A differenciálást a feladatok bonyolultságával és az elvégzett feladatok számával

könnyen meg lehetett oldani. Mindez jó és nagyon bíztató volt.

A kipróbált feladatlapokból válogattunk annyit, hogy egy tanévre bőven elég legyen,

kiegészítettük a szorobános specialitásokkal, lehetséges variációkkal. Szemléltető rajzokat

készítettem hozzá, elrendeztem, szerkesztettem, borítót és javítókulcsot készítettem

hozzá és 1992. őszén egy kis munkafüzetté állt össze mindez. Abszolút reklám nélkül,

szinte egyesével adtuk el az első kiadás füzeteit Számolj te is szorobánon! 1. címen.

Még C=64-es géppel és mátrixnyomtatóval nyomtatva, a mostani megítélésem szerint

szerény küllemmel, de jól használható tartalommal, több mint 6000 feladattal, és

nagy-nagy szívvel készült.

Tanítók kérésére tanfolyamot szerveztünk, ahol a szorobánon történő számolást mutattuk

be (1992. május), minden résztvevő hazavihette munkafüzetünket . nem emlékbe,

gyakorolni.

A munkafüzet sikere fellelkesített, de éreztem, hogy hiányzik mellőle valami. Még

nem olyan ismerős, nem természetes, hogy az emberek tudják, hogyan kell a szorobánon

számolni. Ezért egy kis módszertani füzetet készítettem hozzá (1993.). Sok rajz, néhány

példa szerepelt a kiadványban, amit folyamatosan bővítettem. A címe: Hogyan

működik.? A szorobán

A módszertani segítség kiegészült egy tanmenettel is, ami még csak az 1. osztályra

terjedt ki (1993.). A kiadványok mellett sokan kerestek meg bennünket ötletekért, megoldásokért,

bátorításért. Ezek a beszélgetések ránk is hatottak. Folytattuk feleségemmel,

szerzőtársammal a Számolj te is szorobánon!munkafüzetet a második taggal, ami a szorzást

és az osztást mutatta be, gyakoroltatta. Ilyen tartalmú kiadvány Magyarországon

nem jelent meg eddig (1993. augusztus). Ennek a munkafüzetnek a tartalma a második

osztályt érintette, ezért a tanmenetet is bővíteni kellett. Elkészült a 2., majd a 3. osztá-

lyos tanmenet is. Az 1994. év nyarán szervezett tanfolyamunkon ez a kiadvány is szemléltetésre

került. Láthatták a pedagógusok, hogy honnan és hová lehet eljutni a szorobán

segítségével. Már nem csak Makón, hanem Szegeden is tartottunk tanfolyamokat (1993.).

A nyár nem múlhat el már tanfolyam nélkül. Szeged, Békéscsaba, Makó adott otthont a

következő évben is a nyári tanfolyamoknak. Makón már több turnus szervezését is vállaltuk

(1994.). A tanulókkal 1993-94-es tanévben kipróbált és a tanfolyamainkon is szerepeltetett

kéziratból kialakult a mértékismerettel foglalkozó 3. kötetünk. Ennek kiadá-

sát megelőzte az Országos Mérésügyi Hivatalban tett látogatásom, ahol a mérés történetét,

egyes eszközök történetét megismerhettem, addigi kutatásaimat kiteljesíthettem.

Megszemlélhettem a legmodernebb mérési, hitelesítési eljárásokat, azon kevesek közé

tartozom, aki láthatott atomórát. Tapasztalataimat igyekeztem fotókkal, rajzokkal illusztrálni,

érdekes történetekkel felemelni, közelebb hozni a gyerekek világához. Ez a füzet

is egyedülálló a mai napig, hisz nincs másik, ami ekkora terjedelemben a mértékismeret

tanításával és gyakoroltatásával foglalkozna.


A módszertani füzet is egyre bővült, egyre több tapasztalattal gazdagodott. Eleinte egy kötetben lefért,

később két kötetre duzzadt. A dossziéba gyűjtött lapok fokozatosan új kiadvánnyá fejlődtek. Hó-

napok munkája egy olyan kiadvány körvonalait rajzolták elém, ami igazi segítsége lehet a

pedagógusoknak.

A kéziratból 1995. szeptember 1-én kézikönyv lett. Népszerűségéről csak annyit, úgy emlegették

ezt a kiadványt: a szorobánosok bibliája. Mivel teljesen járatlan úton haladtam, sokszor

éreztem bizonytalannak magam. Nem volt elég az a visszajelzés, amit a pedagógusoktól kaptam ahhoz,

hogy megnyugodjak, jó út, amin haladok. 1995-ben Magyarországon tartózkodott Usui

Kumiko, japán szorobán tanár és 10 dan-os bajnoknő. Személyesen is többször találkoztunk, beletekintett

munkánkba. Megdöbbent azon, hogy mi, magyarok nem sportként tekintünk a szorobánra, hanem

eszközként tiszteljük. Megismerte céljainkat, ami a közoktatást célozta, és remek ötletnek tartotta.

Amikor Japánba visszament (azt hiszem, ez lehet munkánk legnagyobb elismerése),

kiadványainkból és szorobánjainkból annyit vitt magával, amit a repülőúton maximálisan

lehetett.

Több kiadványunk második, harmadik kiadását élte, amikor a Tankönyvesek Orszá-

gos Szövetsége (TANOSZ) kiállításán, 1997. szeptember 5-én 1. díjat adományozott

szorobános kiadványainkért. Végre elérkezett az a pillanat, amikor már nem csak a pedagógus

szakma figyel fel a szorobánra! Örömöm tetőfokán, 1997. október 28-án a

HunDidac Szövetség a szorobános taneszközökért bronz-díjat adományozott. Rövid időn

belül két hatalmas elismerés! A díj kötelez, a munka nem állhat meg!
Az Internetre került tájékoztató és oktató jellegű honlapunk. Bemutatta a lap a számok

szorobános képét, néhány egyszerű műveletet, sok érdekes információt nyújtott a böngészőknek (1998).

Kiadványaink mellett a tanfolyam jelentette a másik feladatot. Jelentős elméleti

anyag gyűlt már össze ahhoz, hogy a tanfolyamok tartása átbillenjen felnőttoktatásba. A

tartalom komolyságát azzal kívántam emelni, hogy kidolgoztam a tanfolyamot záró vizsga

feltételeit. Az 1998-ban szervezett egyik 40 órás tanfolyami turnusán már választani

lehetett, tesz-e vizsgát a tanulónk vagy nem. Szinte mindenki a vizsga mellett döntött.

Olyan ötletem támadt, hogy a tanfolyam ne csak nyárra korlátozódjék, hanem bármikor

el lehessen kezdeni a tanulást. Erre megfelelő forma a távoktatás, amiről akkor

még igen keveset tudtam. Azt képzeltem el, hogy hogyan tanulhat valaki otthon. Milyen

segítséget kaphat, milyen technikai támogatást vehet igénybe? Megtanultam videofilmet

felvenni, vágni, hangosítani. Elkészült oktatófilmünk. Lehetőséget kaptak tanulóink,

hogy távoktatással vagy a hagyományos oktatási stílussal kívánnak tanulni (1998.).

Érdekes volt, hogy 1999-ben, a pedagógus-továbbképzések akkreditációjának bevezetésével

alig kellett a tanfolyamunkon valamit változtatni, hogy egy igen kemény szű-

rőn átjutva államilag elismert tanfolyamunk legyen. Kicsit az össz-óraszámon változtattam,

a belső blokkok arányain szintén, és évekig jól használható lett a program. Az alapozó

és módszertani tanfolyamunkat kiegészítettük módszertani továbbképző programmal is.

Taneszköz rendszerünkért, kiadványainkért a fából készült szorobánért, tanfolyamainkért,

az eddigi fejlesztő munkáért 1999. október 26-án ezüst-díjat adományozott a

HunDidac Szövetség. Csak ismételni tudom: a díj kötelez. Nagy elismerés . még nagyobb

munka, még keményebb fejlesztés. A 2000-es év is komoly fejlesztéssel telt el.

Ennek a munkának a befejezése áttevődött 2001-re. Ekkor jelent meg interaktív oktató

jellegű CD-ROM-on a szorobán. Nagyon interaktívan igyekeztem bemutatni a számolóeszközt,

pici játékkal . jutalomként a végén.

Ugyancsak 2001-ben látott napvilágot már színes képekkel, igen komoly és nagyméretű

átalakítás, átdolgozás után a kézikönyv 2. kiadása. Valódi könyv formátumú, kemény

kötésben, nagyon szép külsővel, nagyon hasznos belső tartalommal. Jó ötlet volt

a honlapot, az interaktív CD-t, a kézikönyvet azonos szerkezet szerint készíteni. Ezek az

.eszközök. egymást támogatják és így adnak a legteljesebb szorobános információt. Kiváló

tanfolyami segédanyagok, tanórai alkalmazáshoz is jelentős segítséget adnak.

Az ősz kétévenként a megmérettetést jelenti számomra. A2001. év HunDidac Szö-

vetség díjversenye két arany-díjat jelentett. Oktatói rendszerünkért és tanulói rendszerünkért

csillant az arany-díj. Mindenkinek tudtunk már szorobános ismeretet nyújtani: a

gyerekeknek, tanítóiknak, szülőknek, a pusztán érdeklődőknek egyaránt. Kiadványaink

a gyakorló feladatok ezreit nyújtják, pontosabban, ha beleszámítunk mindent, közelíti a

20.000-et (Csak munkafüzeteinkben közel 17.000 feladat található.) Oktatói rendszer

ünkben megtalálható a távoktatás képzési forma is. A pedagógus-továbbképzési programok

között az elsőként kapott állami elismerést a próbabírálat mindent kimerítő tortú-

rája után.

Mit lehet még fejleszteni, lesz-e még újdonság a szorobán területén? A lehető legkorszerűbb

és egyre divatosabb távoktatási forma az Interneten OnLine tanulás. Kialakítottam

egy, négy leckéből álló E-Learning tananyagot, amit rövid bevezető indít és egy

bírálati lap zár (2002. tavaszán kísérleti jelleggel, őszre kompletten). Az Interneten tanulók

száma egyre nő, egy-egy kiállítás, egy-egy akció után a tanfolyamot elkezdők szá-

ma 10-30 fő. Honlapunk már angol nyelven is olvasható, tervezem más nyelvekre fordítását is.

Terveztem egy kétnyelvű tankönyvet és hozzá egy feladatgyűjteményt. Jelenleg angol-

német nyelven tanulható a szorobán használata. A kiadvány szerényen a Soroban cí-

met viseli. A kétnyelvű tankönyv 53 oldal. Bármely (két) nyelvre lefordítható.

A Soroban + című kötet a feladatgyűjtemény. A gyakorlóanyag 77 oldal, ami jelentős

plusz és minden nyelven egyet jelent: gyakorolj! Ebben csak eligazító ábrácskák vannak,

szöveg nincs.

Megpróbáltam bátrabban pályázni a 2003-as év HunDidac Szövetség díjversenyé-

re. Már nyolc szorobános pályamunka került beadásra: taneszköz rendszerünk, oktatói

rendszerünk, a honlap, a távoktatási oktatócsomag, az E-Learning tananyag, a kétnyelvű

könyv és munkafüzet, a kézikönyv és az oktató CD-ROM. Reméltem, a nyolc pályamunkából

legalább négy arany díjat kap, a többi szépen sorban ezüstöt, bronzot, de lehet,

hogy lesz olyan is, ami nem kap díjat. Négy arany csak több mint kettő! Nem lett

négy arany. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum impozáns nagytermében rendezett

díjátadón már mind a kb. 130 díjazott megkapta a bronz-, ezüst- és arany-díját,

megkapták az arra érdemesek a külön díjaikat is a szorobánról szó sem esett.

A további méltatásban a következő hangzott el: (idézem Dr. Nádasi András, a

HunDidac Szövetség főtitkárának szavait) ..integrálja a tanulói manipulációs eszközt,

kézikönyvet, továbbképzési programot, ennek a rendszernek a hálózaton történő elsajá-

títására is elkészült egy tananyag. Nem tudom, hogy ilyen példaszerű fejlesztést, ami átfogja

ezt az egész rendszert, találtunk volna a többi pályázó között, tehát ezért kapja a

szorobán a XXI. század taneszköze díjat..

Környei László, a HunDidac Szövetség elnöke is kitért a XXI. század taneszköze díjra,

amit 2003-ban adtak át először. .- Valóban ebben testesül meg az a fejlesztés, amelyet

korábban pedagógiai rendszernek neveztünk, most újabban programcsomagnak nevezünk,

ami gyakorlatilag ugyanaz. Egy olyan komplett, az oktató-nevelő munkát segítő eszközrendszer,

ami a pedagógusok képzésétől, továbbképzésétől az eszközhasználat megtaní-

tásán keresztül a mindennapos gyakorlat támogatásáig, magának az eszköznek a fejlesztéséig

egységbe foglal. Én azt gondolom, hogy ez a példaszerű fejlesztés az, amely cél lehet

az összes többi díjazott és nem díjazott taneszköz számára. Ilyen komplett csomagokat

. feladatgyűjtemény, tankönyv, tanári segédkönyv, megoldáskötet, hozzá tartozó órai segédletek,

mérésértékelési rendszerek . más területen is lehetne említeni. Ilyen komplett

oktatócsomagok fejlesztése irányába ösztönözzük Önöket. Külön szeretnék gratulálni a

  1. század taneszköze díjat kapott pályázónak, mert jelképes is lehet, hidat jelent a hagyománytól

  2. a jövő felé. Tartalmában egy hagyományos, eszközeiben, fejlesztésében a legmodernebb

módszerek között teremt kapcsolatot..

Ezek után a méltató szavak után vehettem át a díjat, amit a szorobán továbbvisz minden

iskolába, minden pedagógushoz és gyermekhez.

Ismét fel kell tennem magamban a kérdést: lehet-e ezt még tovább is fejleszteni?

Van-e még módszer, amit nem próbáltam, van-e technikai megoldás, ami még segíthet a

pedagógusoknak és tanítványaiknak a szorobán megismerésében, használatában?

Szeretném a tanfolyami oktatófilmet újra forgatni, még gazdagabbá tenni, minősé-

gét javítani. Szeretném a honlapot is korszerűsíteni, apró mozgóképes pillanatokat elhelyezni

rajta, hogy pótolhassa a képzett szorobános oktató jelenlétét. Terveim között szerepel

az E-Learning tananyag feladatainak bővítése, az önellenőrző feladatok számának

növelése. Az interaktív CD-ROM is ad még elég munkát, lehet még fejleszteni, bővíteni

rajta. A hagyományos tanfolyami tananyag és a nyomtatott kiadványok folyamatos

karbantartása és ismételt kiadása is előtérben marad. Igyekszem követni a technikai változásokat,

jön a DVD, mint mozgóképhordozó. Elképzelhető, hogy hamarosan DVD-n

fogják kérni tőlem a tananyagot a távoktatási tanfolyamunkon. Nagyon figyelem a tanfolyami

tanulóink reakcióit, véleményét, javaslatait. Csak úgy érdemes a távoktatást vé-

gezni, ha a fejlesztés egy pillanatra sem áll meg, nagyon rugalmasan követi az igényeket,

a testre szabott oktatócsomag személyhez szól.

A FUJI Országos Szorobán Bajnokság lehetőséget ad arra, hogy az országban

szorobán segítségével tanuló gyermekek legügyesebbjeivel személyesen találkozhassam,

megköszönhessem felkészítő tanítóiknak a munkát, amit tanulóikkal együtt végeztek. Jó

tudni, hogy hány másodperc alatt végezhető el 10 feladat, érdemes tudni, ki a leggyorsabb.

Mi tölt el szorongással, mit is szeretnék még? Nem láthatom azokat, akik a távoktatásra

jelentkeznek, megkapják az oktatócsomagot, nem látom az arcukat, pedig szeretném.

Asok munka mellett egyre kevesebb alkalommal jutok el egy-egy iskolába, látogatásra.

Életem egyik legnagyobb élménye volt, amikor autogramot kértek tőlem abba a

munkafüzetbe, amit én szerkesztettem. Nem szúrós tekintetet kaptam a sok-sok feladatért,

hanem mosolygó gyermekszemeket. Egy CD-re nem fognak aláírást kérni. Az Interneten

személytelen a tanulás, de korszerű. Az egyik tanítványom a tanfolyam értékelése

után megjegyezte, jó volt, hogy nem csak a szervergép javította a munkáját, hanem egy

élő tutorral is kapcsolata lehetett, még akkor is, ha botlásait észrevette, javította.

Tehát a tanulóknak is hiányzik valami. Gondoskodni fogok róla, hogy ne a szorobán

legyen az!

(A szerző felvételei)