←Vissza

Kovács GyörgynéBarátunk a könyv?A címben feltett kérdésre mi, könyvtárosok „igennel” válaszolunk. Ez természetes, de az is, hogy intézményünkben, a szigetvári városi könyvtárban a nyolcvanas évek közepe óta szervezzük a „Barátunk a könyv” elnevezésű irodalmi játékunkat azért, hogy minél több gyermek válaszoljon velünk együtt igennel.

Tizenöt-tizenhat évvel ezelőtt keresett meg bennünket a városi úttörőelnök: játékvár szervezését kérte tőlünk. Meghallgatva az akció terveit, örömmel vállaltuk a feladatot. No de mit is kértek tőlünk? Mondván, hogy a könyvtárosok ismerik legjobban a gyerekirodalmat, nap mint nap kapcsolatban állnak a gyerekekkel, ezért ők a legalkalmasabbak arra, hogy olyan műveket ajánljanak a srácoknak elolvasásra és feldolgozásra, amelyek örömet, élményt nyújtanak minden olvasójuknak.

A városi könyvtár a nyolcvanas években térségi feladatokat is ellátott, ennek következtében napi kapcsolatban álltunk a város vonzáskörzetébe tartozó iskolákkal, könyvtárakkal. Ez nem volt lényegtelen momentum, mert a személyes kapcsolatok, barátságok sokat segítettek a kezdeti nehézségek leküzdésében. Először csak a felső tagozatos gyerekeknek hirdettük meg a játékot. Négy-öt fős csapatok jelentkezését kértük. Minden várakozást felülmúló gyereksereglet jelentkezett, hogy szívesen játszana velünk. Az 1985–86-os tanévben az alábbi könyveket dolgoztuk fel:


Szeptember végétől kb. hat hetente küldtük ki a feladatlapokat. Április végére kiderült, hogy a kezdeti fellángolás tartós volt. Természetesen akadtak olyanok, akik lemorzsolódtak, a városi könyvtárban lebonyolított záró vetélkedőn pedig csak a legjobban teljesítő tizenöt csapat vehetett részt. Ennek nagyon prózai volt az oka, hatvan-hatvanöt gyereknél többet egyszerre nem tudtunk volna leültetni!

Néhány év alatt rájöttünk, hogy változtatni kell a lebonyolítás módján: a későbbiekben figyelembe vettük a különböző korosztályok olvasási kultúráját, valamint meghirdettük a játékot az alsó tagozatos gyerekeknek is. A kilencvenes évek eleje óta három korcsoportban hirdetjük meg a játékot. Véleményünk szerint a harmadik osztályos gyerekek azok, akik már értően tudnak olvasni, ezért a harmadik-negyedik osztályos gyerekeket vontunk be a játékba.

A 2000–2001-es tanévben ők a következő műveket olvasták:

Ez a tanév folyamán három feladatlapot jelentett. Az első a millenniumhoz kapcsolódott, majd Mórát olvastak, és végül Mándy Iván hőseivel ismerkedtek meg.

Az ötödik-hatodik osztályosok feladatai közt is volt az államalapításhoz, az egyházszervezéshez kapcsolódó, s ők is két szépirodalmi művet – Mándy Iván: Csutak színre lép, Bürger: Münchausen báró kalandjai – olvastak el. A legidősebbek mindig a legnehezebben megfoghatók. Az idén Ferra–Mikura: Tizenkettő, nem egy tucat!; Hollós Korvin Lajos: A Vöröstorony kincse című alkotását olvasták.

Az első ránézésre eklektikusnak tűnő irodalomjegyzékben van rendszer. Igyekszünk klasszikusokkal megismertetni a gyerekeket, s figyelembe vettük azt is, hogy Szigetváron és a környékén élnek. Természetes, hogy a Zrínyi család neve minden esetben előfordul a feladatlapokon! Az idén Hollós–Korvin Lajos könyvének apropóján kellett lerajzolniuk a családfát a szigetvári hős Zrínyi Miklóstól II. Rákóczi Ferencig. A mellékelt feladatlapok alapján remélem látszik, hogy továbbgondolkodásra, könyvtári böngészésre is „rákényszerítjük” a gyerekeket. A könyvek kiválasztásakor ügyeltünk arra, hogy még véletlenül se említsük meg az iskolában kötelezően olvasandó művek címét. Ami kötelező, az vörös posztó minden gyerek szemében.


Minden tanév elején hangsúlyoztuk, hogy játékról, önként vállalt feladatokról van szó. A kezdetektől velünk együtt dolgozó pedagógusok többször elmondták, hogy mennyire kellemesen meglepődnek, mert a jelentkezők közt mindig van olyan csapat, melynek a tagjai egyébként egyszerűen nem hajlandók olvasni. Voltak és vannak gyerekek, akik hat esztendeig játszótársaink. A játék kezdete óta több száz, netán ezer azon gyerekek száma, akik kapcsolatba kerültek velünk. A legnehezebben elérhető „nagyoknál” is mindig van tíz csapat. Ez a gyereksereglet a kistérség legkülönbözőbb iskoláiból érkezik. Van olyan iskola (pl.: Szentlászlói Ált. Iskola, Istvánffy Miklós Ált. Iskola Szigetvár), amelyik már a játék kezdete óta együtt dolgozik velünk!
A vetélkedők, versenyek végén a legjobbakat illik jutalmazni. Ezt az aranyszabályt eddig még sikerült betartanunk. Induláskor természetes volt, hogy a játék kitalálója – az úttörőszövetség– biztosította a jutalmakat. A jutalom természetesen könyv, az első három helyezést elérő kisközösség minden tagja kapott egy-egy könyvet. Később nehezebben, magunk sem tudjuk pontosan hogyan, de mindig szereztünk pénzt a jutalomkönyvekre!

Nagyon örülünk, hogy a gyerekek komolyan vesznek bennünket, ugyan-akkor soha egy pillanatig sem felejtik, hogy játszanak. Mi könyvtárosok ezt a játékra való hajlamot használjuk ki. Játékosan próbáljuk megszerettetni velük az olvasást, a jó könyveket. S mi sem vagyunk teljesen önzetlenek: a játékosaink tudják, merre van Szigetváron a könyvtár, s középiskolásként a vidéki gyerekek is ismerősként köszöntenek bennünket.


1. feladatlap

3-4. osztály 1. A hagyományok szerint a római pápa küldte István nagyfejedelem kérésére a koronát. Hogy hívták ezt a pápát?

 2. Ki volt Asztrik?

 3. Soroljátok fel a koronázási ékszereket!

 4. Ki volt az utolsó Árpád-házi király?

 5. Milyen alkalmakkor viselte a király a Szent Koronát?

 6. Erzsébet királyné megbízásából egyik udvarhölgye ellopta a koronát. Hogy hívták ezt a hölgyet?

 7. Milyennek tartotta Szulejmán szultán a Szent Koronát?

 8. Mikor ért végleg haza a korona?

 9. Párosítsátok az évszámokat a városokkal illetve intézményekkel!


1. 1440.

A. Fort Knox

2. 1916.

B. Parlament

3. 1945.

C. Nemzeti Múzeum

4. 1978.

D. Komárom

5. 2000.

E. Budapest


2. feladatlap

3-4. oszály 1. Miért különbözik a malajdoki uraság és az öreg cigány az összes többi Malajdokon élő embertől?

 2. Kinek az életfelfogását tükrözi az alábbi idézet?

„De már látom, mégiscsak én vagyok a legnagyobb úr köztetek, mert az a legnagyobb úr lelkeim, aki nem szorul szolgára…”

 1. Mi köze a költőnek Malajdokhoz?

„Ej mi a kő! Tyúkanyó, kend

a szobában lakik itt bent?

Lám, csak jó az isten, jót ád,

Hogy fölvitte a kend dolgát!”

 1. A szelei bíró miért akarta odaadni az örökségét az osztrákoknak?

 2. Az állítások közt vannak igazak, s vannak hamisak. Jelöljétek i-vel az igaz, h-val a hamis állításokat!


 1. Az Erős Törőcsik volt Dióbél édesapja.

 2. Hamar Hevérné kenyeret és mézet adott az éhes Dióbélnek.

 3. Okos Törőcsik kiásta a malajdoki uraság elrejtett kincsét.

 4. Petykó megőrizte a diókat.

 5. A három gyerek – Matykó, Petykó és Dióbél – leszedte a körtét.

 6. Petykó bukfenccel köszöntötte Kossuth Lajost.

 7. Bögre úr visszaváltotta az ezüstkoporsót.

 8. Holló Pál a Múzeum Kertben sétált.

 9. Nádországban Vuk volt a kisróka neve.

 10. Malajdoki Mátyás bírája, Dióbél tanítója lett Újmalajdoknak.


 1. Egy hangszer meghatározása a következő: „… furulyaszerű, de hangképző nyílások nélküli, rendszerint fűzfából vagy bodzafából faragott, vékonyhangú népi fúvóshangszer.” Ki az, aki eszembe juthat erről a hangszerről?


3. feladatlap

3-4. osztály 1. Mikor jelent meg először Mándy Iván Robin Hood című regénye?

 2. Az európai uralkodók a XI–XII. században hadjáratokat indítottak a mohamedán országok ellen. Hogyan nevezték ezeket a hadjáratokat, s melyik város felszabadítását tűzték ki célul?

 3. Mikor – melyik században – uralkodott Oroszlánszívű Richárd?

 4. Jelöljétek i-vel az igaz, h-val a hamis állításokat!


 1. Nottingham környékén játszódik a történet.

 2. Robin nem tudott átlőni a fára akasztott koszorún.

 3. Ezer arany vérdíjat tűztek ki Robin fejére.

 4. A sherwoodi erdő volt a bujdosók menedéke.

 5. A városbíró a sánta fiút választotta testőrének.

 6. Little John lett az íjászok királya.

 7. Robert unokaöccse volt Robin Hoodnak.

 8. Oroszlánszívű Richárd legyőzte János herceget.

 9. Robin Hood tagja lett a királyi vadászok társaságának.

 10. Mariann és Robin összeházasodtak.


 1. A következő nevek közt van egy kakukktojás. Jelöljétek meg!

Much, Willy, James úr, Robert, John Sly, Robin Hood, Little John


11