stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

XIX. Népzene, népi hangszer

ALMÁSI István: Din inceputurile metodei stiintifice de culegere a folclorului muzical. Cercetarile lui Béla Vikár in Transilvania. = Anuarul arhivei de folclor 8-11. sz. 1987-1990. 147-153.
ALMÁSI István: A romániai magyar népzenekutatás. = Hitel 1990. 15. sz. 40-42. BANKÓ András: Füllel a nép felé. = Téka 10. sz. 1990. 18-19.
BARTÓK János: A ,,rendszer" alakulása a magyar népzenében 1940-ig. = ÚÍ 1990. 6. sz. 82-99.
BODOR Anikó: Stanje registrovanog muzickog folklora Madaru u Vojvodini. = Folklor 1988. 2. sz. 116-128.
BRENNER Zoltán-SZŰCS Sándor: A jugoszláviai magyarok népzenéje. A jugoszláviai magyar népzene megőrzéséért. = Téka 10. sz. 1990. 14-17.
HORVÁT László: A Duna-menti országok népzenei fesztiválja a Vajdaságban. = NyéK 79. sz. 1990. 76-79. A jugoszláviai magyar népzene tára. 4/1. A szlavóniai szigetmagyarság népdalai. Gyűjtötte Kiss Lajos, szerkesztette Bodor Anikó. Hungarológiai Kutatások Intézete, Újvidék, 1990. 285 l.
KÁDÁR György: Saamelaisten joiut unkarilaisen silm. Lapin Sivistysseura, Helsinki, 1990. 79 l. (Lapin Sivistysseuran julkaisuja 48.)
LOVÁSZ Irén: Tito lives! Symbols of identity and assimilation in musical culture. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 417-439.
PAKSA Katalin: Dialectical peculiarities in the performance of a 17th century Hungarian folkhymn. = StudMus 1990. 1-4. sz. 281-295. *A Sajóvölgye zenei emlékeiből. Szerkesztette Nemcsik Pál. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1989. 64 l. (Pedagógiai füzetek)
*SÁROSI Bálint: A hangszeres magyar népi dallam. 3. = MZene 1989. 3. sz. 250-274.
SÁROSI Bálint: Volkmusik. Das ungarische Erbe. Corvina, Bp., 1990. 211 l.
SZENIK Ilona: Tipuri melodice in bocetele maghiare din Romania. = Anuarul arhivei de folclor 8-11. sz. 1987-1990. 223-239.
TARI Lujza: Causes and consequences of the change of instruments-store in folk tradition. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 625-630.
TARI Lujza: Die volkmusikalische Praxis der ungarischer Blaskapellen, dargestellt anhand historischer Quellen aus dem 19. Jahrhundert. = StudMus 1990. 1-4. sz. 409-419.
VARGYAS Lajos: A magyar népzene tanúsága és a baskíriai őshaza. = Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 213-220.
VARGYAS Lajos: Magyar népzene. In: Magyar néprajz, 6. Akadémiai, Bp., 1990. 5-183.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret