stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

A. Általános művek

III. Tudomány- és kutatástörténet

BARABÁS Jenő: Belső-ázsiai néprajzi kapcsolataink. = Fo 1990. 1. sz. 68-71.
BARABÁS Jenő: A mikrorégiók kutatása a Délnyugat-Dunántúlon. = NéprH 1990. 1-2. sz. 10-11.
BARDÓCZ Sándor: Fiatalok néprajzkutató programja. = Művelődés 1990. 4-5. sz. 22-23.
*BARSI Ernő: Népzenegyűjtésünk mai feladatai. In: Új táborverés. A II. és III. Országos Szakkörvezető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. 2. köt. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, Zsámbék, 1989. 232-242. (Főiskolai füzetek Zsámbék 8/2.)
T. BERECZKI Ibolya: Újabb eredmények a Duna-Tisza köze és a Dél-Alföld néprajzi kutatásában. = NéprH 1990. 1-2. sz. 23-24.
GUNDA Béla: A magyar etnikumkutatás múltjából. In: Bátky Zsigmond: Magyarország néprajza. Magyar Néprajzi Társaság, Bp., 1990. 73-81. (A Magyar Néprajzi Társaság reprint kiadványai 3.)
*GUNDA Béla: Die ungarische Volkskultur in der Kulturentwicklung Mitteleuropas. In: A magyar nyelv és kultúra a Duna völgyében. Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Bp.-Wien, 1989. 34-40.
*JURECSKÓ László: Jankó János munkássága és nézetei a magyaros stílus létrehozására irányuló törekvések tükrében. In: Sub minervae nationis praesidio. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1989. 150-158.
KÓS Károly: Az erdélyi néprajz szolgálatában. = Köznevelés 1990. 15. sz. 6-8.
KRISTON VIZI József: Tematikus kutatások Kiss Áron játékgyűjteménye alapján. In: Kiss Áron emlékezete. Kiss Áron Magyar Játék Társaság, Kecskemét, 1990. 21-29. (Vesszőparipáink 1.)
KRÍZA Ildikó: Kríza János a szombatos énekekért. In: A hagyomány kötelékében. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 58-68.
LÉTAY Miklós: Budapest néprajzi kutatása. = NéprH 1990. 3-4. sz. 20-21.
LISZKA József: Néprajzi kutatások a szlovákiai magyarok körében. = Köznevelés 1990. 15. sz. 6.
*MAGYAR Kálmán: A magyar falu és múltkutatás... In: Új táborverés. A II. és III. Országos Szakkörvezető-képző Tábor előadásai, 1987-1988. 2. köt. Zsámbéki Tanítóképző Főiskola, 1989. 291-298. (Főiskolai füzetek Zsámbék 8/2.)
Néprajzi kutatás Magyarországon az 1970-80-as években. Felmérések, vélemények, dokumentumok. Szerkesztette Paládi-Kovács Attila. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1990. 270 l. (Documentatio ethnographica 14.)
NIEDERMÜLLER Péter: Adatok a magyar folklór szövegbázisának megkonstruálásához a XIX. században. = Ethn 1990. 1. sz. 96-104.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: „Magyar Néprajz", egy kézikönyv múlt és jövő között. = Ethn 1990. 1. sz. 118-120.
SÁRKÁNY Mihály: Karl Polanyi's Contribution to Economic Anthropology. In: The Life and Work of Karl Polanyi. Montreal-New York, 1990. 183-187.
SZABÓ Zsolt: Néprajzi könyvkiadásunk múltjáról, jelenéről... és jövőjéről. Hozzászólás a Kriza János Néprajzi Társaság 1990. szeptember 22-23-i csíkszeredai vándorgyűlésén. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 5-6.
*TORKOS Veronika: A hivatalos falukutatás intézményei a két világháború között. = Társkut 1989. 3. sz. 91-100.
*VIRT László: A faluszociológiától a falurombolásig. = Válasz Évkönyv 1. sz. 1989. 137-146.
VOLLY István: 3404. Bartók román népdalgyűjtése. = ÚÍ 1990. 8. sz. 3-19.
VOLLY István: A népénekgyűjtés kezdetei. = Musica sacra 1990. 1. sz. 14-16.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret