stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. TÁRGYKÖRÖK

I. Település, építkezés, lakóház

Adalék a népi építészet régészeti kutatásának történetéhez. Közreadja Balassa M. Iván, Bátky Zsigmond. = Cumania 12. sz. 1990. 427-429.
*ÁRON Péter: A tanyásodás egyedi esete: a méheskertek (vagy méhkertek). = AgrártörtSz 1987. 3-4. sz. 317-327.
*BAKÓ Ferenc: A hagyományos lakóház és etnikai jellemzői. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 677-771.
BALASSA M. Iván: Az Alsó-Garam menti magyar falvak települése, építkezése és lakásberendezése. = Ház és ember 6. sz. 1990. 5-38.
BALASSA M. Iván: Die Wohnungen der Gutshofknechte. In: Gutshofknechte und Saisonarbeit im pannonische Raum. Hrsg. O. Bockhorn, W. Slapansky. Wien, 1990. 83-96. (Veröffentlichungen der Ethnographia Pannonica Austriaca 2.)
BECSEI József: Az alföldi tanyarendszer változásai. In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 342-374.
BECSEI József: Település és társadalmi struktúra = BékésiÉ 1990. 3. sz. 304-312.
BELUSZKY Pál: Magyarország városhálózata 1900-ban. In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 92-133.
*BENCSIK János: Hagyományos szőlőbeli építmények a Tokaj-hegyen. = MHOMK 26. sz. 1989. 119-124.
BENCSIK János: A tokaji pinceházak. = Ház és ember 6. sz. 1990. 191-198.
BESZÉDES Valéria: A vajdasági gabonatárolók sajátosságai. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 618-635.
BORUS András: Die Arkade in etymologischer und geschichtlicher Betrachtung. In: Arkadenhäuser. Symposium in Rahmen der ,,Schlaininger Gespräche", 1988. Burgenländischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 73-84. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 85.)
BÖSZÖRMÉNYI István: Házépítés és berendezés a medvesalji Óbáston 1929-ben. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 83-104. (Gömör néprajza 24.)
*CSOMA Zsigmond: Az archaikus faépítkezés emlékei a nyugat-magyarországi szőlőhegyeken. = MMMK 1988-1989. 361-402.
DÁM László: Adatok a Garam menti szőlőhegyek népi építkezéséhez. = Ház és ember 6. sz. 1990. 39-48.
DÁM László: Bakonszeg települése és népi építészete. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 239-288.
*DÁM László: Építészeti régiók az Alföldön. In: Emléklapok Tóth Ferencnek. Szerkesztette Domokos László et al. Makói Múzeum, Makó, 1988. fol. 64-70. (A Makói Múzeum füzetei 60.)
*DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához. II. A temetők rendezéséről, 1865. = Múzeumi kurír 56. sz. 1988. 26-29.
DANKÓ Imre: Hogyan viszonyul egymáshoz az építészet és a népi építkezés. Novák László A három város építészete című munkájáról. = BékésiÉ 1990. 3. sz. 370-374.
*DANKÓ Imre: A vízgazdálkodás és a népi építkezés összefüggései. = Agria 24. sz. 1988. 255-277.
DESCHMANN Alajos: Kárpátalja műemlékei. Tájak Korok Múzeumok Egyesület, Bp., 1990. 230 l. (Tájak-korok-múzeumok könyvtára 2.)
DÉVAVÁRI B. Valéria: A vajdasági gabonatárolók sajátosságai. = HungKözl 1989. 4. sz. 555-570.
DURÓ Annamária: A tanya és a zárt település kapcsolata társadalomföldrajzi megközelítésben. = Bayerisches Jahrbuch für Vk. 1990. 63-80.
FAZEKAS Péter: A hagyományok továbbélése Vas megye falvaiban. = ÉpSz 1990. 11. sz. 346-349.
FILEP Antal: Tetőformák és oromzatok a Kisalföldön. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 249-295.
FODOR István: Zur Entwicklungsgeschichte des mittelalterlichen ungarischen Wohnhauses. In: Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 19-46.
GILYÉN Nándor: A szatmári és beregi favázas építkezés emlékei. = Ház és ember 6. sz. 1990. 49-66.
GRÁFIK Imre: Die Gebietsvarianten eines Bauelementes. Säulenvorgang, Gartenlaube, sogenennter Betterstand. In: Arkadenhäuser. Symposium in Rahmen der ,,Schlaininger Gespräche", 1988. Burgenländischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 111-140. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 85.)
GRÁFIK Imre: Egy építészeti elem területi változatai (oszlopos előtornác). = Ház és ember 6. sz. 1990. 157-170.
GRÁFIK Imre: Házról házra. 1-2. = Falu 1989. 4. sz. 41-52.; 1990. 1. sz. 38-56.
*GUNDA Béla: A Habsburgok és a magyar tanyavilág = Hajdú-BihariN 1989. 181. sz. 5.
HOFFMANN Tamás: A parasztházak fűtése. Előzmények, technikai megoldások. Európai vázlat. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 381-411.
JUHÁSZ Antal: Boglya formájú ólak a szabadkai szállásokon. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 636-343.
JUHÁSZ Antal: Falu- és városkép, a tanyai településforma. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 33-56. (Népművészeti örökségünk)
*JUHÁSZ Antal: A szegedi táj tanyái. = MFMÉ 1982-1983. 2. sz. 270 l.
JUHÁSZ Antal-TÓTH Ferenc: A parasztház és berendezése. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 57-104. (Népművészeti örökségünk)
KOCSIS Aranka: A felsővályi faház. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 167-181. (Gömör néprajza 24.)
KOVÁCS József: Fatemplomok Kárpátalján. ÉTK, Bp., 1990. 139 l.
LÁSZLÓ Tamás: Erdőbénye hagyományos településszerkezete. In: Tanulmányok Tokaj és Hegyalja múltjából 3. köt. 53-69. (Tokaj és Hegyalja 3.)
*LÉVAI Béla: A kertgazdai intézmény. Az alsó-józsai szőlőskertek a 19. század első felében. = Múzeumi kurír 56. sz. 1988. 12-20.
LŐVEI I.: Erforschung von Wohnhäusern in der Innenstadt von Stuhlweissenburg. = Alba Regia 24. sz. 1990. 73-81.
LUKÁCS László: A lakóház alaprajzi változatai a Káli-medencében. = VeszprémiTTár 1. sz. 1990. 20-30.
LUKÁCS László: Arkadenhäuser des Plattensee-Oberlandes in Ungarn. In: Arkadenhäuser. Symposium in Rahmen der ,,Schlaininger Gespräche", 1988. Burgenländischen Landesmuseum, Eisenstadt, 1990. 141-160. (Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland 85.)
*LUKÁCS László: Spätenstehung des tanya-Systems ausserhalb der Tiefebene in Ungarn das Mezőföld-Gebiet. = AEthn 1989. 1-2. sz. 117-145.
LUKÁCS László: Tűzhelyek a Káli-medencei házban. = Ház és ember 6. sz. 1990. 103-124.
MAGYAR Adorján: Magyar építőízlés. Kráter, Bp., 1990. 170 l.
MAKKAI László: Siebenbürgens Siedlungsgeschichte bis zum Ende des Mittelalters. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. l. 1-9.
MEGGYESI Tamás: A hagyományos települési kultúrák védelme. = Falu 1990. 2-3. sz. 45-56.
MEGGYESI Tamás: A tradicionális magyar falusi jellegű településszerkezetről. = ÉpSz 1990. 12. sz. 364-366.
MEZŐSI József: Földfalú házak. = Műev 1990. 4. sz. 244-248.
MEZŐSI József: Földfalú házak építési technológiája. (Folytatás) = Műev 1990. 3. sz. 183-190.
MEZŐSI József: Földfalú házak. 6. Szabadkémény építése. = Műev 1990. 2. sz. 115-119.
MEZŐSI József: Vályogfalú épületek készítése 3. = Műev 1990. 1. sz. 51-56.
NOVÁK László: Az Alföld településnéprajza. In: Tér-idő-társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 62-91.
NOVÁK László: Egy uradalmi majorság és építményei 1842-ben. = Ház és ember 6. sz. 1990. 199-208. Az Olttól a Küküllőig. Erdélyi szász erődtemplomok. Fotó Szentpétery Tibor, szöveg Kerny Terézia. Officina Nova, Bp., 1990. 143 l.
*PALÁDI-KOVÁCS Attila: Településtörténet és folklór. Udvarszállás falu példája. = HungKözl 1989. 4. sz. 619-627.
*PALÁSTI Pál: A csongrádi házak oromdíszei a Belvárosban. = MCsvtört (1987) 117-177.
*PÁLÓCZI HORVÁTH András: Agrártörténeti emlékek a középkori Szentkirály faluban. Gazdasági épületek a 4-4/a. ház beltelkén. = MMMK 1988-1989. 69-94.
PATAKY András: Vázas nádfalú épületek a Drávaszögben. = Honism 1990. 2-3. sz. 122-125.
PÉTERFI László: A régi Marosszék falusi temetői. = MÉpítőműv 1990. 5. sz. 27-29.
PLESKONICS András: A paraszti élet emlékei Pusztaföldvár községben. = KörVidéke 1990. 204-217.
POLGÁR Zoltán: A Káli-medence tájvédelmi körzet népi építészeti emlékei. = Műev 1990. 1. sz. 42-50.
RÓZSA Miklós: Tornácos házak oszlopai Pilisszentléleken. = Dunakanyar 1990. 3. sz. 24-29.
SABJÁN Tibor: Kívülfűtős kemencék bontási tapasztalatai. = Ház és ember 6. sz. 1990. 125-156.
*SELMECZI KOVÁCS Attila: Gazdasági épületek. In: Palócok, 3. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 773-815.
SZENTI Tibor: Egy hódmezővásárhelyi tanya építésének, bővítésének és karbantartásának paraszti dokumentumai. = Ház és ember 6. sz. 1990. 209-218.
TIMÁR Judit: Kérdőjelek és hiányjelek a tanyakutatásban. = Tértárs 1990. 2. sz. 49-62.
TÓTH Zoltán: Helyi értékek az építészeti kultúrában. = Honism 1990. 5-6. sz. 12-15.
*ZENTAI Tünde: A dél-dunántúli parasztházak tetőszerkezete. = JPMÉ 34. sz. 1989. 209-225.
ZENTAI Tünde: A lakóház alaprajzi fejlődése a Dél-Dunántúlon. = JPMÉ 35. sz. 1990. 163-188.
ZENTAI Tünde: A lakóház tüzelőberendezésének és füstelvezetésének alakulása a Dél-Dunántúlon. = Ház és ember 6. sz. 1990. 67-102.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret