stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

XX. Tánc

H. BATHÓ Edit: Adatok a Jászság XVIII-XX. századi táncéletéből. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 419-427.
FELFÖLDI László: Alkalomhoz kötött táncok. In: Magyar néprajz, 6. Akadémiai, Bp., 1990. 251-263.
MARTIN György: A magyar néptánc kutatása. In: Magyar néprajz, 6. Akadémiai, Bp., 1990. 187-194.
MARTIN György: Magyar táncdialektusok. In: Magyar néprajz, 6. Akadémiai, Bp., 1990. 390-451.
*NAGY Judit-PÁLFY Gyula: A tánc és táncélet sajátosságai. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 777-819.
OLSVAINÉ TAMÁS Margit: A lövétei cukkélet. = Honism 1990. 5-6. sz. 94-97.
PESOVÁR Ernő-PESOVÁR Ferenc: Dramatikus-pantomimikus táncok. In: Magyar néprajz, 6. Akadémiai, Bp., 1990. 264-278.
PESOVÁR Ernő-PESOVÁR Ferenc-MARTIN György: A magyar tánckincs történeti rétegei. In: Magyar néprajz, 6. Akadémiai, Bp., 1990. 279-389.
PESOVÁR Ferenc: Táncélet és táncos szokások. In: Magyar néprajz, 6. Akadémiai, Bp., 1990. 195-250.
RONSTRÖM, Owe: Danshusrörelsen i Ungarn. In: Musik och Kultur. Studentlitteratur, Lund, 1990. 123-168.
TAKÁCS András: Gömör népi tánchagyományai. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 5-28. (Gömör néprajza 24.)
VARGA Gyula: A néptáncok. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 75 l. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 8.)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret