stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK

I. Tájak, települések

AUBER Antal: Egy funkcionálisan megújult törpefalu Baranyában. Kisújbánya. In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 458-476. Babócsa története. Tanulmányok a község történetéből. Szerkesztette Magyar Kálmán. Polgármesteri Hivatal, Babócsa, 1990. 431 l.
BALLA Mária-JANORICS István-KISS Zoltán: Kéthely hét évszázada. Falutörténet. Községi Tanács, Kéthely, 1990. 260 l.
*BÁRTH János: Bauerliche Wirtschaftshöfe und Wirtschaftssiedlungen in der Region von Kalocsa im 18. und 19. Jahrhundert. = AEthn 1989. 1-2. sz. 89-115.
*BÉL Mátyás: Veszprém vármegye leírása. Fordította Takács Endre. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, 1989. 255 l. (A Veszprém megyei Levéltár kiadványai 6.)
BÓDISZ Attila-NAGY Géza: Rajzok a Bodrogközből. Bodrogközi Kastélymúzeum Baráti Köre, Pácin, 1990. 92 l. (Bodrogközi füzetek 2.) Borsod vármegye katonai leírása. 1780-as évek. Szerkesztette Csorba Csaba. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1990. 120 l. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei levéltári füzetek 31.)
BURGHARDT-SZEKERES Klára: Falutörténet és néphagyomány Száron. Községi Önkormányzat, Szár, 1990. 305 l.
*DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához, 3. Diákélet. = Múzeumi kurír 58. sz. 1989. 14-18.
*DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához, 4. A debreczeni református egyháztanács s a népnevelés, 1875. = Múzeumi kurír 58. sz. 1989. 18-20.
DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához, 5. A nagytemplom ,,emlékeztető ládá"-ja, 1806-ból. = Múzeumi kurír 59. sz. 1990. 17-23.
DEMETER Zsófia-GELENCSÉR József-LUKÁCS László: Palotavárosi emlékek. Székesfehérvár-Palotaváros története és néprajza. István király Múzeum, Székesfehérvár, 1990. 172 l. (Az István király Múzeum közleményei A/31.)
DOBÁNY Zoltán: Adalékok Balkány község történeti földrajzához. Balkány 18-19. századi gazdasági élete. Bessenyei György Kör, Nyíregyháza, 1990. 247-261. [Klny. Acta Academiae paedagogicae Nyíregyháziensis 12/F.]
FARAGÓ József: Jánosfalvi Sándor István székelyhoni utazása a két Homoród mellett. = Művelődés 1990. 10. sz. 24-26. Fejezetek Izbég múltjából. Pest Megyei Művelődési Központ, Szentendre, 1990. 41 l. (Izbégi füzetek 1.)
FRISNYÁK Sándor: Adalékok a Bodrogköz történeti földrajzához (18-19. század). Bessenyei György Kör, Nyíregyháza, 1990. 227-246. [Klny. Acta Academiae Paedagogicae Nyíregyháziensis 12/F.]
HÁLA József-HORVÁTH Gyula: Adalékok Böde megismeréséhez. A falu nevéről. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendere, 1990. 11-53.
HANKÓ Zoltán: Megyaszó históriája a kezdetektől 1867-ig. Községi Közös Tanács, Megyaszó, 1990. 377 l.
HEREIN Gyula: Fejezetek Budakeszi történetéből. Községi Tanács, Budakeszi, 1990. 70 l. Írások Homokmégyről. II. A föld. ,,Csak a föld halhatatlan". Szerkesztette Földiák András. Országos Közművelődési Központ, Bp., 1990. 230 l. (Szociográfiai munkafüzetek)
JUHÁSZ Antal: Csongrád megye az ország néprajzi térképén. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 8-32. Kéziratok megyénkről. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűjteményeiben őrzött kéziratok lelőhely-katalógusa. Szerkesztette, gyűjtötte Orosz Szilárd. Móricz Zsigmond Városi Könyvtár, Nyíregyháza, 1990. 452 l.
*KISGYÖRGY Aladárné: Gyál története. Községi Tanács, Gyál, 1989. 122 l.
KISIDA Erzsébet: A Bódva-völgyi falvak a néprajzi gyűjtő szemével. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 17-18. *Kiskőrös helytörténeti monográfiája. Szerkesztette Meskó Sándor. Városi Tanács, Kiskőrös, 1989. 648 l.
*Z. KISS Géza: Az ormánsági települések változásai a 18-19. században. Baranya Megyei Levéltár, Pécs, 1988. 123-157. (Baranyai levéltári füzetek 102.)
KOCSIS Aranka: Beispiele aus Csallóköz zur Frage der geteilen Siedlungen = NéprÉrt 71-73. sz. 1989-1990. 135-141. I.
KOVÁCS Imre: Hosszúpereszteg kilenc évszázada. Történeti és néprajzi visszatekintés. Községi Önkormányzat, Hosszúpereszteg, 1990. 267 l.
KOVÁCS Katalin: A vonal alatt. Metszetek Baranya megye törpefalvairól. In: Tér - idő - társadalom. Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja, Pécs, 1990. 316-140.
KOVÁCS Péter: Orbán Balázs: A Székelyföld leírása történelmi, régészeti, természetrajzi és népismei szempontból. = A céh 1990. 1-4. sz. 36-42. Kőröshegy. Szerkesztette Stirling János, Reőthy Ferenc. Községi Tanács, Kőröshegy, 1990. 430 l.
*LUKÁCS Károly: A Balatonvidék földrajza kétszáz év előtt. In: Bél Mátyás: Veszprém vármegye leírása. Veszprém Megyei Levéltár, Veszprém, 1989. 153-236. (A Veszprém megyei Levéltár kiadványai 6.) Magyarpolány. Szerkesztette Ebele Ferenc. Községi Tanács, Magyarpolány, 1990. 54 l.
Migráció és település a Duna-Tisza közén. Szerkesztette Juhász Antal. Móra Ferenc Múzeum, Szeged, 1990. 146 l.
Néprajzi dolgozatok Bödéről. Liber memorialis Barabás Jenő hetvenedik születésnapjára. Szerkesztette Hála József, Horváth Gyula. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 172 l.
ÖRSI Julianna: A Nagykunság mint néprajzi csoport. Karcag és környezete kapcsolatrendszerének vizsgálata. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 347-366.
ŐZE Sándorné: Szülőföldem, Szegvár. = CSMHHír 1990. 29-48.
PETERCSÁK Tivadar: A Hegyköz. In: A család jelentősége az egyén és a közösség életében. Petőfi Művelődési Központ, Gödöllő, 1990. 36-47.
RAINER Pál: Magyarpolány község története. Magyarpolányi Községi Tanács, Veszprém, 1990. 39 l. Régi Völgység-leírások Bél Mátyástól Babits Mihályig. Szerkesztette Solymár Imre. Völgységi Múzeum, Bonyhád, 1990. 48 l. (Völgységi füzetek 1.)
REŐTHY Ferenc-ZOLTÁN Jenő: Adatok a község néprajzához. Kőröshegy. In: Kőröshegy. Szerkesztette Stirling János et al. Községi Tanács, Kőröshegy, 1990. 339-389.
RÉTVÁRI László: Erdély falvai. = ÉpSz 1990. 12. sz. 367-371.
STIRLING János: A Néprajzi Múzeum Somogy megyére vonatkozó kéziratai. 2. = SomHonHír 1990. 1. sz. 27-41.
SÜVEG Zoltán: Földközelben Naszályon. Naszályi mesék naszályi szemmel. Komárom Megyei Mezőgazdasági Kombinát, Naszály, 1990. 99 l.
SZABÓ Leventéné-KÖRMENDY János: Fertő-menti falvaink. = ÉpSz 1990. 10. sz. 289-298.
SZÁNTÓ Imre-SZÁNTÓ Endre: Alsópáhok és a Felsőpáhok története. Községi Közös Tanács, Alsópáhok, 1990. 352 l.
*SZARVAS Erzsébet: Népi életmód Bokroson. = MCsvtört 1987. 179-194.
*SZTRINKÓ István: Bácska leírása a 18. század közepéről. A Cotthman jelentés. = MKBKM 1988. 64-72.
SZTRINKÓ István: Kecskemét irodalmi néprajza. = Fo 1990. 9. sz. 58-63.
*Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 1. kötet. Az 1988. okt. 20-21-én Tokajban rendezett tájkonferencia előadásai. Szerkesztette Bencsik János, Szappanos Erzsébet. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1989. 242 l. (Tokaj és Hegyalja 1.)
Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 2. kötet. Az 1989. szept. 21-22-én Tokajban rendezett tájkonferencia előadásai. Szerkesztette Bencsik János, Szakál Jenőné. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 139 l. (Tokaj és Hegyalja 2.)
Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 3. köt. Szerkesztette Bencsik János. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 92 l. (Tokaj és Hegyalja 3.)
Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. 4. köt. Béres Béla gyűjteménye. Összeállította Bencsik János. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 54 l. (Tokaj és Hegyalja 4.)
*UDVARI István: Szepességi falvak kapcsolata Tokaj-Hegyaljával a 18. század végén. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 1. köt. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1989. 102-114. (Tokaj és Hegyalja 1.)
VELKEY Gábor: Békés megye térszerkezete. = BékésiÉ 1990. 3. sz. 344-369.
*WOLF Mária: Árpád-kori eredetű települések Abaúj vármegye déli részén. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1989. 184 l. (Borsodi kismonográfiák 30.)
Zemplén vármegye katonai leírása. 1780-as évek. Szerkesztette Csorba Csaba. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltár, Miskolc, 1990. 215 l. (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei levéltári füzetek 32.)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret