stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

XVII. Szótárak, szótártan

Angol-magyar, magyar-angol szótár. = English-Hungarian, Hungarian-English Dictionary. Szerk. Magay Tamás et al. 11. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 313, (22), 315 l.

BOROSS József-SZÛTS László: Megszólal az alvilág... A mai magyar argó kisszótára. Idegenforgalmi Propagandairoda és Vállalat, Bp., 1990. 48 l.

BudaLEX 88. Proceedings. Papers from the EURALEX. Third International Congress. Budapest, 4-9 September 1988. Ed. by Magay Tamás, Zigány Judit. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 580 l.

CSÁNYI Piroska-FÁBIÁN Pál-CSENGERI PINTÉR Péter: Mûszaki helyesírási szótár. Mûszaki Könyvkiadó, Bp., 1990. 735 l.

ECKHARDT Sándor: Francia-magyar szótár 1-2. = Dictionnaire français-hongrois. 6. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1. kötet: A-I. XV, 1068 l.; 2. kötet: J-Z. 1070-2126. l.

FÁBIÁN Zsuzsanna: Historische Untersuchung der italienisch-ungarischen und ungarisch-italienischen Wörterbücher. In: BudaLEX 88. 1990. 177-187.

HALÁSZ Elõd: Magyar-német kéziszótár. = Ungarisch-deutsches Handwörterbuch. 17. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. XVI, 1063 l.

HALÁSZ Elõd: Magyar-német szótár. = Ungarisch-deutsches Wörterbuch. 19. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 622 l. (Kisszótár sorozat)

HALÁSZ Elõd: Német-magyar kéziszótár. = Deutsch-ungarisches Handwörterbuch. Szerk. Rátz Ottó, Kádár Pálné. 19. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. XVI, 774 l.

HALÁSZ Elõd: Német-magyar szótár. = Deutsch-ungarisches Wörterbuch 1-2. Szerk. Rátz Ottó, Skripecz Sándor vezetésével Ármósné Eisenbarth Magda és mások. 10. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1. kötet: A-K. XVI, 1198 l.; 2. kötet: L-Z. 1200-2336. l.

HERCZEG Gyula: Magyar-olasz szótár. = Dizionario ungherese-italiano. 8. kiadás. Terra, Bp., 1990. 768 l. (Kisszótár sorozat)

HERCZEG Gyula: Olasz-magyar szótár 1-2. Munkatárs Király Rudolf és mások. 5. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1. kötet: A-L. XV, 832 l.; 2. kötet: M-Z. 834-1781. l.

HERCZEG Gyula: Olasz-magyar szótár. = Dizionario italiano-ungherese. 8. kiadás. Terra, Bp., 1990. 896 l. (Kisszótár sorozat)

*LENDVAI Endre: O slovarje vengerskih jazykovyh realij. In: Nemzetközi Szlavisztikai Napok 3. 1988. 331-336.

MAGAY Tamás-ORSZÁGH László: A concise Hungarian-English dictionary. Oxford University Press-Akadémiai Kiadó, Oxford-Bp., 1990. 1152 l.

Magyar neve? Határokon túli helységnévszótár. Összeállította és a bevezetést írta Sebõk László. Arany Lapok Kiadó, Bp., 1990. 267 l.

MAKKAI Ádám: A dictionary of American idioms. 2. kiadás. International House, Bp., 1990. XXIII, 392 l.

MIKÓ Marianne: Une théorie lexicographique dépassée? In: BudaLEX 88. 1990. 221-225.

MOKASZ Klára: Magyar-újgörög, újgörög-magyar szótár. = Ouggro-elleniko, elleno-ouggriko lexiko. Szerzõ, Bp., 1990. 227 l.

ÓDOR László-SZENDRÕ Borbála: Német-magyar módszertani tematikus képes szótár. = Deutsch-ungarisches methodologisches tematisches Bildwörterbuch. Szendrõ Borbála kiadása, Bp., 1990. 261, [28] l.

Ógörög-magyar szótár. Szerk. Györkösy Alajos, Kapitánffy István, Tegyey Imre. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1240 l.

ORSZÁGH László: Angol-magyar kéziszótár. Fõszerk. Országh László, szerk. Magay Tamás. 15. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1052 l.

ORSZÁGH László: Angol-magyar nagyszótár. = A comprehensive English-Hungarian dictionary 1-2. 10. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 1. kötet: A-M. (16) 1225 l.; 2. kötet: N-Z. 1093 l.

ORSZÁGH László: Angol-magyar szótár. = English-Hungarian dictionary. 17. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 608 l. (Kisszótár sorozat)

ORSZÁGH László: Magyar-angol szótár. = Hungarian-English dictionary. 17. kiadás. Akadémiai Kiadó, Bp., 1990. 464 l. (Kisszótár sorozat)

PAJZS Júlia: Creating a historical dictionary of Hungarian with the aid of computer. In: BudaLEX 88. 1990. 559-563.

PAJZS Júlia: Számítógép és lexikográfia. MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 83 l. (Linguistica. Series A. Studia et Dissertationes 4.)

SZENDRÕ Borbála: Képes brit és amerikai angol-magyar módszertani tematikus szótár. = A contextualized methological British and American English-Hungarian dictionary. 2. jav., átdolg. kiadás. Szendrõ Borbála kiadása, Bp., 1990. 269 l.

TÓTH Kornélia: A sárbogárdi diáknyelv szótára. ELTE Magyar Nyelvtörténeti és Nyelvjárási Tanszéke-MTA Nyelvtudományi Intézete, Bp., 1990. 71 l. (Magyar Csoportnyelvi Dolgozatok 46.)

VASS László: Terminológiai szótár (a szemiotikai szövegtan tanulmányozásához). In: Szemiotikai szövegtan. 1. 1990. 85-115.

ZUGOR István: Holland-magyar szótár. = Nederlands-Hongaars woordenboek. 5. kiadás. Terra, Bp., 1990. 864 l. (Kisszótár sorozat)

ZUGOR István: Magyar-holland szótár. = Hongaars-Nederlands woordenboek. 3. kiadás. Terra, Bp., 1990. 695 l. (Kisszótár sorozat)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret