stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

XVI. Szokás


a) Általános és elméleti kérdések, vegyes tartalmú művek
b) Az emberi élet

1. Születés, gyermekkor
2. Szerelem, házasság
3. Halál, temetés

c) Az esztendő
d) Munkavégzéshez kötődő szokások


a) Általános és elméleti kérdések, vegyes tartalmú művek

BARTHA Elek: A bölcsőtől a koporsóig. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 377-404.
*MESKÓ Sándor: Hagyományok, népszokások, emlékek. In: Kiskőrös helytörténeti monográfiája. Városi Tanács, Kiskőrös, 1989. 445-587.
NAGY Ilona: Changes of a modern custom. In: Abstracts SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 76.
NOVÁK László: Figurative communication in folk-life. In: Kép-hagyomány... Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 181-191.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Traditional elements in Hungarian workers' culture. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 501-516.


b) Az emberi élet

BARNA Gábor: Ungi névnapköszöntők. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 171-198.
*KOVÁCS Endre: Az ötvenévesek jubileumának megünneplése Doroszlón. = HungKözl 1989. 4. sz. 653-659. NAGY Ilona: Pali, Pali, Palkó. In: Pál. Szerkesztette Pilaszanovich Irén. Helikon, Bp., 1990. 10-13.
SÁNDOR Ildikó: A tanító névnapi köszöntése Bödén. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 137-139.


1) születés, gyermekkor


COLONNA d'ISTRA, Françoise: Keresztelési adatok Sárándon. = Múzeumi kurír 59. sz. 1990. 12-16.
DANTERNÉ TÓTH Izabella: Vály-völgyi születési és lakodalmi szokások. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 123-149. (Gömör néprajza 24.)
FIAS Zsuzsanna-TÖRÖK Eszter: A születéstől a jegyességig. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 21-22.
FÜGEDI Márta: A gyermekmunka a matyóságnál. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 483-496.
KAPROS Márta: A születés és a kisgyermekkor szokásai. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 9-31.
*KAPROS Márta: Születés. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 7-92. KISARI Sándorné: A gyermekvárás és a születés népszokásai, hiedelmei Csóron. = Honism 1990. 2-3. sz. 116-121.
KOMOLY Pál: A gyermekneveléssel kapcsolatos hagyományok Pitvaroson. = CSMHHír 1990. 67-81.
NAGY Géza: Bodrogközi hiedelmek a szülésről és gyermekről. = Széphalom 3. sz. 1990. 283-298.
NAGY Géza: A keresztszülők kiválasztása és szerepük a gyermeknevelésben Karcsán. = SZB-A-Z 15. sz. 1990. 26-27. 2) szerelem, házasság
*BAKÓ Ferenc: A lakodalmi szokásrendszer és regionális jellemzői. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 93-262.
BALÁZS Lajos: A lakodalom hangjai. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 274-279.
BŐDI Erzsébet: Hungarian Wedding cakes. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 409-413.
CZAKÓ Mária: A párválasztástól a lakodalomig a Murány völgyi Licén. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 29-42. (Gömör néprajza 24.)
GYÖRGYI Erzsébet: Bräuche der bäuerlichen Eheschliessung in Ungarn im 19. Jahrhundert. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 300-306.
GYÖRGYI Erzsébet: A házasságkötés szokásai. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 32-66.
RÓTH Erika: Házasságkötés, lakodalmi szokások Banán az 1910-1920-as években. = KEMNF 1990. 4. sz. 85-93.
SINKOVITS Ferenc: Csantavéri lakodalom a ,,kurjantók" tükrében. = Téka 1990. 10. sz. 35-38.
*VEREBÉLYI Kincső: Alakos kalácsok. = Múzsák 1989. 4. sz. 3-5. 3) halál, temetés
*BALASSA Iván: Zur Frage des Ursprungs ungarischer Grabzeichen. In: Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó u. Zsigmond Jakó. Bd. 2. Trofenik Verlag, München, 1988.
DEME Tamás: A jel halála. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 62-67. (Liget könyvek)
FEJÉR Gábor: Népvándorláskori fakoporsók Eurázsiában. = MFMÉ 2 (1984/85 (1991) 401-429.
FEJŐS Zoltán: ,,A temető e csendes árnyán, itt nyugszik egy vándor árván." A chicagói magyarok temetkezési szokásai. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 279-315. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
ERZANICA Magdolna: A Tatabánya-ótelepi temető keletkezése. Temetkezési szokások a honismereti szakkör kutatásai alapján. = KEMHF 1989-1990. 24-28.
GRÁFIK Imre: A test utolsó útja. Adatok a Szent Mihály lova Vas megyei elterjesztéséhez. = VasiSz 1990. 3. sz. 348-374. Haláljelek. Összeállította Kovács Ákos. "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp., 1990. 112 l. (Liget könyvek)
HOFER Tamás: Viseltes kalap a mestergerendán. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 22-23. (Liget könyvek)
HOPPÁL Mihály: A kiáltás jelei. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 24-26. (Liget könyvek)
KUNT Ernő: Emlékezés és felejtés, avagy a halál három kalapja. = Holmi 1990. 1. sz. 1089-1101.
KUNT Ernő: Temetkezési szokások. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 67-101.
KUNT Ernő: Temetkezési szokások Pányokon. II. Szokásvizsgálat. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 497-529.
LENGYEL László: Hervadhatatlan koszorú. In: Haláljelek.,,Egészség", Bp., 1990. 56-62. (Liget könyvek)
LISZKA József: A halál és temetés Felsővályon. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 151-165. (Gömör néprajza 24.)
*NOVÁK László: Halottkultusz, a temetkezés szokásai Palócföldön. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 263-302.
NOVÁK László: Il cippo di legno nell'Europa dei Carpazi. = Lares 1990. 3. sz. 385-395.
NOVÁK László: Temetkezés és sírjelölés a Tiszazugban. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 401-417.
SÁNDOR Ildikó: Halottvirrasztás Bödén. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 140-146.
SZILÁGYI István: Vörös tetők, vörös tornyok, vörös keresztek. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 68-74. (Liget könyvek)
TOMKA Péter: Die Frage der ethnischen oder kulturellen Verwandschaft bzw. interethnischer Wirkung im Spiegel der Begräbnissitten. = VMMÉ 15. sz. 1990. 63-174.
VIRT István: Egy moldvai község halottas szokásai (Pusztina). In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 132-145. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
*VIRT István: Halottas szokások és hiedelmek a Baranya megyében élő moldvai csángóknál. = JPMÉ 34. sz. 1989. 227-238.
VOIGT Vilmos: A gyász jelentése. In: Haláljelek.,,Egészség", Bp., 1990. 12-21. (Liget könyvek)


2) szerelem, házasság

*BAKÓ Ferenc: A lakodalmi szokásrendszer és regionális jellemzői. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 93-262.
BALÁZS Lajos: A lakodalom hangjai. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 274-279.
BŐDI Erzsébet: Hungarian Wedding cakes. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 409-413.
CZAKÓ Mária: A párválasztástól a lakodalomig a Murány völgyi Licén. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 29-42. (Gömör néprajza 24.)
GYÖRGYI Erzsébet: Bräuche der bäuerlichen Eheschliessung in Ungarn im 19. Jahrhundert. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 300-306.
GYÖRGYI Erzsébet: A házasságkötés szokásai. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 32-66.
RÓTH Erika: Házasságkötés, lakodalmi szokások Banán az 1910-1920-as években. = KEMNF 1990. 4. sz. 85-93.
SINKOVITS Ferenc: Csantavéri lakodalom a ,,kurjantók" tükrében. = Téka 1990. 10. sz. 35-38.
*VEREBÉLYI Kincső: Alakos kalácsok. = Múzsák 1989. 4. sz. 3-5.


3) halál, temetés


*BALASSA Iván: Zur Frage des Ursprungs ungarischer Grabzeichen. In: Forschungen über Siebenbürgen und seine Nachbarn. Festschrift für Attila T. Szabó u. Zsigmond Jakó. Bd. 2. Trofenik Verlag, München, 1988. DEME Tamás: A jel halála. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 62-67. (Liget könyvek)
FEJÉR Gábor: Népvándorláskori fakoporsók Eurázsiában. = MFMÉ 2 (1984/85 (1991) 401-429.
FEJŐS Zoltán: ,,A temető e csendes árnyán, itt nyugszik egy vándor árván." A chicagói magyarok temetkezési szokásai. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 279-315. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
GERZANICA Magdolna: A Tatabánya-ótelepi temető keletkezése. Temetkezési szokások a honismereti szakkör kutatásai alapján. = KEMHF 1989-1990. 24-28.
GRÁFIK Imre: A test utolsó útja. Adatok a Szent Mihály lova Vas megyei elterjesztéséhez. = VasiSz 1990. 3. sz. 348-374.
Haláljelek. Összeállította Kovács Ákos. "Egészség" Alkoholmentes Rehabilitációs Egyesület, Bp., 1990. 112 l. (Liget könyvek)
HOFER Tamás: Viseltes kalap a mestergerendán. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 22-23. (Liget könyvek)
HOPPÁL Mihály: A kiáltás jelei. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 24-26. (Liget könyvek)
KUNT Ernő: Emlékezés és felejtés, avagy a halál három kalapja. = Holmi 1990. 1. sz. 1089-1101.
KUNT Ernő: Temetkezési szokások. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 67-101.
KUNT Ernő: Temetkezési szokások Pányokon. II. Szokásvizsgálat. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 497-529.
LENGYEL László: Hervadhatatlan koszorú. In: Haláljelek.,,Egészség", Bp., 1990. 56-62. (Liget könyvek)
LISZKA József: A halál és temetés Felsővályon. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 151-165. (Gömör néprajza 24.)
*NOVÁK László: Halottkultusz, a temetkezés szokásai Palócföldön. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 263-302.
NOVÁK László: Il cippo di legno nell'Europa dei Carpazi. = Lares 1990. 3. sz. 385-395.
NOVÁK László: Temetkezés és sírjelölés a Tiszazugban. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 401-417.
SÁNDOR Ildikó: Halottvirrasztás Bödén. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 140-146.
SZILÁGYI István: Vörös tetők, vörös tornyok, vörös keresztek. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 68-74. (Liget könyvek)
TOMKA Péter: Die Frage der ethnischen oder kulturellen Verwandschaft bzw. interethnischer Wirkung im Spiegel der Begräbnissitten. = VMMÉ 15. sz. 1990. 63-174.
VIRT István: Egy moldvai község halottas szokásai (Pusztina). In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 132-145. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
*VIRT István: Halottas szokások és hiedelmek a Baranya megyében élő moldvai csángóknál. = JPMÉ 34. sz. 1989. 227-238.
VOIGT Vilmos: A gyász jelentése. In: Haláljelek.,,Egészség", Bp., 1990. 12-21. (Liget könyvek)


c) Az esztendõ

BECK Zoltán: Hímes tojás. = PedL 1990. ápr. 19. 9.
BECK Zoltán: Luca. Amikor meglátják, ki a boszorkány. = BMN 1990. dec. 8. 9.
BECK Zoltán: A megvesszőzéstől egészséget reméltek. Aprószentekelés Gerendáson és Battonyán. = BMN 1990. dec. 23. 9.
BURÁNY Béla: Ünnepi rítusének. = Téka 1990. 10. sz. 7-9.
*DANKÓ Imre: Források Debrecen néprajzához I. Pünkösd napja Debrecenben, 1871. = Múzeumi kurír 55. sz. 1988. 28-30.
*GULYÁS Éva-SZABÓ László: Jeles napok. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 303-459.
HÁLA József: Óévbúcsúztató és újévköszöntő népszokások a Nagy-Homoród menti falvakban. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 146-172. (A magyarságkutatás könyvtára 2.) Kézdialmási betlehemezés. Közli Pozsony Ferenc. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 31-33.
*KISS Mária: Diffúzió és autochton fejlődés a karácsonyi tuskó példáján. = HungKözl 1989. 4. sz. 549-554.
LISZKA József: Farsangvégi maszkos alakoskodó felvonulások a Kisalföld északi felén. In: Új Mindenes Gyűjtemény, 9. Madách, Pozsony, 1990. 105-126.
LUKÁCS László: Farsangi mulatságok. = ÉT 1990. 7. sz. 203-204.
LUKÁCS László: Volkstümliche Faschingsbräuche im Komitat Fejér. = Alba Regia 24. sz. 1990. 83-91.
MAKOLDI Sándorné: Tojáshímzés, hímestojások a Zempléni-hegységben. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 2. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 67-78. (Tokaj és Hegyalja 2.)
MAKOLDI Sándorné: Tokaj-környéki betlehemesek. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 1. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1989. 186-200. (Tokaj és Hegyalja 1.)
MARKÓ Lehel: A karácsonyi ünnepkör Kiskanizsa népszokásaiban. In: Az Úr szolgálatának iskolája. Bencés Gimnázium, Pannonhalma, 1990. 144-160. (Pannonhalmi könyvek)
MONORINÉ ROHLIK Erzsébet: A varázserejű hímes tojás. Neutron Kft., Bp., 1990. 94 l. NAGY Emőke: A bárány vére. A húsvéti népszokásokról. = Harang 1990. 15. sz. 24-27.
NAGY Ilona: Püspökök és krampuszok, világhírű szép Miklósok. In: Miklós. Szerkesztette Sediánszky János. Helikon, Bp., 1990. 12-16.
SOLYMOS Ede: Kalendárium. Jeles napok. = BHon 1990. 1-12. sz.
P. SZALAY Emőke: Kalendáris szokások Bakonszegen. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 405-416.
*TÁTRAI Zsuzsanna: Adalékok a május-pünkösdi ünnepkör vizsgálatához különös tekintettel a jugoszláviai magyar hagyományokra. = HungKözl 1989. 4. sz. 675-681.
TÁTRAI Zsuzsanna: Harmatszedés. Szent György napja: április 24. = ÉT 1990. 17. sz. 524-525.
TÁTRAI Zsuzsanna: Jeles napok, ünnepi szokások. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 102-265.
TÁTRAI Zsuzsanna: A karácsonyi asztal. = ÉT 1990. 51. sz. 1610-1611.
TÁTRAI Zsuzsanna: Mavagyonjárás. Pünkösd napja. = ÉT 1990. 22. sz. 681-683.
TISOVSZKI Zsuzsanna: Dorogi népszokások. A téli ünnepkör. = KEMNF 4. sz. 1990. 67-84.
TISOVSZKI Zsuzsanna: Magyar és nemzetiségi jeles napok, népszokások Esztergom környékén. = Limes 1990. 1. sz. 86-98.
TÓTH Sándor: Szentkirály-ünnep a Mátrában. = NyéK 80. sz. 1990. 27-31.
UJVÁRY Zoltán: Farsang. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 321 l. (Néprajz egyetemi hallgatóknak 5.)
VEREBÉLYI Kincső: Májusfa - zöld ág. = Múzsák 1990. 1. sz. 3-5.


d) Munkavégzéshez kötődő szokások

BUJDOSÓ Erika-ZSUPOS Zoltán: Társas munkák, társas élet Bakonszegen. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 417-432.
FAJCSÁK Attila: Az egri szőlőművelés szokásai és hiedelmei. Dobó István Vármúzeum, Eger, 1990. 109 l. (Studia Agriensia 10.)
GUNDA Béla: Maiskult bei den Ungarn. In: Volkskultur, Geschichte, Region. Königshausen & Neumann, Würtzburg, 1990. 715-725. (Quellen und Forschungen zur europäischen Ethnologie 7.)
MOLNÁR Ambrus: A magyar reformátusság aratáshoz fűződő hagyományaiból. = Múzeumi kurír 59. sz. 1990. 6-7.
SZABÓ Jenőné BOROK Edit: Élet a szőlőhegyen. = VmHT 14. sz. 1990. 113-136.
TÁTRAI Zsuzsanna: Aratási szokások. = ÉT 1990. 25. sz. 788-790.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret