stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

XV. Orvoslás, higiénia, állatgyógyítás, természetismeret

BABULKA Péter: Inventory of medicinal plants used in Hungarian ethnomedicine. In: Ethnopharmacologie: sources, methodes, objectifs. Actes du 1er Colloque Européen d'Ethnopharmacologie, Metz 22-25 mars 1990. Paris, 1990. 175-176.
FAGGYAS István: Gyógynövényismeret és az emberek gyógyítása Kelemérben. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 47-66. (Gömör néprajza 26.)
FAGGYAS István: A keleméri emberek népi bölcsessége és természetismerete. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 67-91. (Gömör néprajza 26.)
FEHÉR József: Fürdő, fürdőélet a régi Erdőbényén. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 80-85. (Tokaj és Hegyalja 3.)
GRYNAEUS Tamás: Hagyományok élete egy újratelepített községben. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 62-64.
GULYÁS Éva: Adatok a Jászság és Nagykunság XVIII-XIX. századi gyógyító gyakorlatához. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 335-346.
*GUNDA Béla: A természetes növénytakaró és az ember. = Agria 24. sz. 1988. 165-219.
HÁLA József: Barlangi képződmények a népi gyógyászatban. = Karszt és Barlang 1990. 1. sz. 29-32.
HÓDI Sándor: Egészségkultúra, egészségi magatartás. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 644-659.
HOPPÁL Mihály: Népi gyógyítás. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 693-724.
KÁLMÁN Enikő: Népi gyógyítás a Tiszaháton. Jósa András Kórház, Nyíregyháza, 1990. 65 l. (Historia medica 7.)
*Két népi praktika Orosházáról. Közreadja Beck Zoltán. = Múzeumi kurír 54. sz. 1987. 45-48.
*KICSI Sándor András: A víziborjú természete. = OtK 1988. 3-4. sz. 71-79.
KÓCZIÁN Géza: Gyakran használt növények a magyar népi állatorvoslásban. = Gyógyszerészet 1990. június, 307-316.
KÓCZIÁN Géza: A káros szenvedélyek okai - az alkoholfogyasztás népi orvoslási hagyományai és túlzásai. = Gyógyszerészet 1990. június, 303-306.
KÓCZIÁN Géza: A nadragulya (Atropa belladonna L.) babonás felhasználása Máramarosban. = Honism 1990. 4. sz. 58-62.
KÓCZIÁN Géza-GY. SZABÓ László: A szlovákiai Áj és Falucska községek népeinek gyógynövényhasználata, etnobotanikai tudása. Adatközlés. = Gyógyszerészet 1990. július, 371-377.
*KOVÁCS Ágnes: A népi gyógyászat és az egészségmegőrzési program. Hiedelmek, babonák, népi bölcsességek. = BKMOGyÉ 20. sz. 1989. 392-395.
*MÉSZÁROS Ágnes: Népi gyógyítás Csávolyon. = MKBKM 1988. 173-177.
SIKÓ BARABÁSI Sándor: Felső Háromszék népi gyógyászati hagyománya az állategészségügyben. In: Az alkalmazkodó mezőgazdaság. A Magyar Agrárszakemberek Második Tudományos Találkozója, 1990. aug. 28-31. Magyar Agrárszakemberek Egyesülete, Bp., 1990. 159-170.
SZABÓ László: Népi természetismeret. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 725-741.
SZABÓ László: Népi természetismeret. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 435-460.
SZABÓ Tibor: A Szent Antal tüzéről. = OtK 1987. 1-4. sz. 305-308.
TAMÁSINÉ GRUZLINGER Magdolna-BOTZ Lajos-GY. SZABÓ László: A medvehagyma (Allium ursinum L.) népgyógyászati felhasználása és illóolajának néhány jellemzője. = Gyógyszerészet 1990. április, 201-203.
*TISOVSZKI Zsuzsanna: Népi orvoslás, növényismeret Esztergom-Szentgyörgymezőn. = KMMK 3. sz. 1989. 41-52.
VAJKAI Zsófia: ,,Szarvas marhának orvossága". (Kéziratos orvosló könyv a Magyar Mezőgazdasági Múzeum Adattárában.) = MMMK 1988-1989. 271-285.
*VITÁLISNÉ ZILAHY Lídia: A tűzliliom mint gyógynövény és sírvirág a Pest megyei Monoron. = OtK 1987. 1-4. sz. 259-266.
*VOIGT Vilmos: Forgotten and unforgotten. Trends in the history of traditional medicine in Hungary. In: The Second Budapest Conference on Traditional Medicine and Healing Systems. October 5-8, 1989. Bp., 1989. 11.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret