stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Nyelvtudomány
1990

XII. Nyelvmûvelés, normatív nyelvészet

BACHÁT László: Hogyan beszélnek a sorkatonák? In: Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 33-39.

BACHÁT László: Újabb jelenségek a diáknyelvben. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 53-56.

BALÁZS Géza: A borítékok vallomása. (Levélversek a kollégiumból.) = ÉA 1990. 3. sz. 13.

BALÁZS Géza: „Én úgy gondolom..." = Köznevelés 1990. 13. sz. 11.

BALÁZS Géza: Higgadtság, a kibeszélés mámora, „politikai diliflepni". = ÉA 1990. 4. sz. 20.

BALÁZS Géza: A rádió humora. = ÉA 1990. 1. sz. 8.

B[ALÁZS] G[éza]: Rövidítgetünk. = ÉA 1990. 3. sz. 8.

BALÁZS Géza: Választási jelszóhadjárat '90. = ÉA 1990. 2. sz. 20.

BALOGH Dezsõ-PAMFIL, Viorica-BALÁZS László: Manual practic de limba maghiarã. Erdélyi Magyarok Egyesülete, Bp., 1990. 352 l.

BOZSIK Gabriella: Káros kisbetûsítések. = ÉA 1990. 1. sz. 16.

BÜKY László: Ejtõernyõs. = Köznevelés 1990. 14. sz. 13.

BÜKY László: Kell-e ragozni? (A helytelen szóhasználatról.) = Köznevelés 1990. 25. sz. 12.

DEME László: Nyelvmûvelés és politika. = ÉA 1990. 1. sz. 1-3.

DEME László: Új nyelvi eszmény(ek) felé? = ÉA 1990. 4. sz. 7.

ÉDER Zoltán: Az idegen szavak használata a televízióban. = Nyr 1990. 1-2. sz. 1-14.; ELTE, Bp., 1990. 22 l. (Dolgozatok a magyar mint idegen nyelv és a hungarológia körébõl 20.)

FÁBIÁN Pál: Duna-szabályozás. (A kötõjeles írásmód helyes használatáról.) = Köznevelés 1990. 31. sz. 12.

FÁBIÁN Pál-LÕRINCZE Lajos: Nyelvmûvelés. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 283 l.

FÁBIÁN Pál: Széchenyi nyelvünkrõl és nyelvünkért. = ÉA 1990. 2. sz. 1-3.

FEKETE Péter: „...A nyelv annál tökéletesebb s elkészültebb, minél több mértékével bír a sokszínûségnek." In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 38-41.

G[RAF] R[ezsõ]: Egyházfi vagy egyházfõ? = ÉA 1990. 2. sz. 4.

GRÉTSY László: Felhívás az idegenszó-járvány megfékezésére. = ÉA 1990. 2. sz. 14.

GRÉTSY László: Nyelvi túlbiztosítások. = ÉA 1990. 3. sz. 6.

GYÕRI György: Rejtélyes nyelv. = Köznevelés 1990. 8. sz. 13.

HELTAINÉ NAGY Erzsébet: A magyar nyelvi norma érvényesülése. (Gondolatok egy tudományos tanácskozás után.) = ÉA 1990. 1. sz. 11.

HOLCZER József: Nõi posztok férfi módra. = ÉA 1990. 2. sz. 3.

HOLCZER József: Zavaró kettõzések. (Helyesírási tudnivalók.) = Köznevelés 1990. 19. sz. 11.

KEMÉNY Gábor: Vajdasági magyar nyelvmûvelõ napok. = ÉA 1990. 1. sz. 12.

KEREKES Barnabás: A beszédmûvelõ körök mûköd(tet)ésérõl. = ÉA 1990. 1. sz. 9.

KONTRA Miklós: Természetesen, hogy nem hiba - nyelvi változás? In: Élõnyelvi tanulmányok. 1990. 76-83.

F. KOVÁCS Ferenc: Farm és farmer. = Köznevelés 1990. 7. sz. 17.

F. KOVÁCS Ferenc: Szabadszájú meditáció. = Köznevelés 1990. 34. sz. 11.

F. KOVÁCS Ferenc: Üzemel és üzemeltet. = Köznevelés 1990. 27. sz. 11.

P. KOVÁCS Imre: Egy sor. (A szükségtelen tükörfordításokról.) = Köznevelés 1990. 39. sz. 12.

KOVÁCS József: Mindent ki kell ejteni? = Köznevelés 1990. 12. sz. 13.

KOVALOVSZKY Miklós: Informál is az (in)formális? = ÉA 1990. 4. sz. 10.

LÕRINCZE Lajos: Amerikázunk? = ÉA 1990. 1. sz. 6.

LÕRINCZE Lajos: A szegényekrõl és a szegénységrõl. = ÉA 1990. 2. sz. 5.

LUCZA Katalin: Volt (lesz) egyszer egy felvételi. = ÉA 1990. 4. sz. 8.

MAYER Judit: Anyanyelvi hibanapló. Madách Kiadó, Bratislava, 1990. 196 l.

MISKOLCZI Margit: A „Beszélni nehéz" címû rádiómûsorról. In: Az anyanyelv értékrendje és az iskola. 1990. 155-157.

MISKOLCZI Margit: Elemzés- és jelölésminta. = ÉA 1990. 2. sz. 5.

MOLNÁR CSIKÓS László: A beszédkészség romlása. = MKépesÚjs 1990. 27. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: „Bukvális" értelemben. = MKépesÚjs 1990. 39. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: A csizma és a szára. (Metaforikus használatuk.) = MKépesÚjs 1990. 7. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: Félnyelvûség. = MKépesÚjs 1990. 8. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: Jó jel (a bonus omen változata). = MKépesÚjs 1990. 3. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: A kutya megjuhászodik. = MKépesÚjs 1990. 14. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: Megismertet valakivel. = MKépesÚjs 1990. 24. sz. 16.

MOLNÁR CSIKÓS László: Téves alakban rögzõdött szavak. = MKépesÚjs 1990. 17. sz. 16.

PÉTER László: Írásmodor. = ÉA 1990. 4. sz. 9.

RÁCZ Endre: A „Széchenyi emlékezeté"-nek két soráról. = ÉA 1990. 2. sz. 8.

SEREGY Lajos: A katonaság körében végzett eddigi nyelvmûvelés tapasztalatai. In: Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 40-43.

S[IMON] Z[oárd]: Fiú-e vagy lány, netán asszony? = ÉA 1990. 3. sz. 7.

SIMON Zoárd: Koedukált stílus. = ÉA 1990. 3. sz. 8.

SIMON Zoárd: Szegény apanyelvünk. (Az idegen szavak - fõleg a latin - helytelen használatáról.) = ÉA 1990. 4. sz. 9.

SOMLYÓDI János: Kötõjeldivat. = Köznevelés 1990. 16. sz. 20.

SOMLYÓDI János: Saját bõrömbõl kiindulva. (A szókapcsolat helytelen használatáról.) = Köznevelés 1990. 35. sz. 12.

Z. SZABÓ László: Az anyanyelv hete Szlovákiában. = ÉA 1990. 1. sz. 12.

Z. SZABÓ László: A nyelvi munkacsoport feladatairól. In: Nyelvvédelem - honvédelem. 1990. 65-68.

SZATHMÁRI István: Illyés Gyula a magyar nyelvrõl. = Köznevelés 1990. 17. sz. 12.

SZATHMÁRI István: Szokatlan igealakok. = Köznevelés 1990. 30. sz. 14.

SZENDE Aladár: A nyelvmûvelõ. In: Péchy Blanka emlékezete. 1990. 31-36.

SZENDE Aladár: A szolnoki példa. (A nyelvmûvelõ versenyrõl.) = ÉA 1990. 3. sz. 12.

SZENDE Aladár: A szolnoki Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár nyelvmûvelõ mozgalma. = NyéK 80. sz. 1990. 57-63.

SZILÁGYI Ferenc: Csalagút és társai. = ÉA 1990. 3. sz. 7.

SZILÁGYI Ferenc: A Körösök védelmében. = ÉA 1990. 4. sz. 8.

SZÛTS László: Újabb szómagyarító kísérletek a magyar nyelvben. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum. Linguistica. 1990. 238-244.

TÍMÁR György: Aki, amely, ami. = ÉA 1990. 1. sz. 4.

TOLCSVAI NAGY Gábor: A hatalom szava és a nép válasza. = ÉA 1990. 2. sz. 6.

TOLCSVAI NAGY Gábor: Spontán beszéd? = ÉA 1990. 1. sz. 10.

TOLCSVAI NAGY Gábor: Új nyelvi eszmények felé. = ÉA 1990. 3. sz. 1-2.

TOMPA József: AIDS-tõ + tárgyrag? = MNy 1990. 1-2. sz. 80-85.

WACHA Imre: Voltunk szónokok. = ÉA 1990. 2. sz. 10.

ZIMÁNYI Árpád: Át- és visszarendezõdés. = Köznevelés 1990. 24. sz. 22.

ZIMÁNYI Árpád: Még nem kovboj, de már krossz. = ÉA 1990. 1. sz. 16.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret