stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

A. Általános művek

IX. A néprajz szervei és intézményei


a)Múzeumok, muzológiai kérdések, restaurálás
b) Kiállítások
c) Tájházak, néprajzi gyűjtemények
d) Kongresszusok, konferenciák, tudományos tanácskozások, emlékülések
e) Magyar Néprajzi Társaság
f) Néprajzi egyesületek, társaságok, intézetek
g) Oktatási intézmények, programok, műhelyek

 


a) MÚZEUMOK, MUZEOLÓGIAI KÉRDÉSEK, RESTAURÁLÁS

*BODÓ Sándor: Lehetőségek a múzeumok regionális együttműködésére. = MHOMK 26. sz. 1989. 23-25.
* DANKÓ Imre: Egy kis adalék a hajdúböszörményi múzeum (Hajdúsági Múzeum) történetéhez. = Múzeumi kurír 58. sz. 1989. 3-4.
DOMOKOS Zsuzsa: Megnyílt a Kodály Zoltán Emlékmúzeum és Archívum. = Muzs 1990. 8-9 sz. 11-13.
HOFFMANN Tamás: Wunderschön eingerichtete Friedhöfe für Bauernhäuser. = Neuer Weg 1990. nov. 3-4.
JUHÁSZ Antal: Ópusztaszer, szabadtéri néprajzi gyűjtemény. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1990. [16] l. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 315.)
*É. KOVÁCS László: Szabadtéri néprajzi gyűjtemény Gömörszőlősön. = MHOMK 26. sz. 1989. 229-232.
É. KOVÁCS László: Szabadtéri néprajzi gyűjtemény Gömörszőlősön. = SZB-A-Z 4. sz. 1990. 10-11.
KURUCZ Enikő: Az alföldi mezőváros a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. = Téka 1990. 2. sz. 8-25.
*LACZKÓ János: Festett sarokpad restaurálása. = MKBKM 1988. 209-210.
MAGYARI VINCZE Enikő: Pillanatképek egy élő múzeumról. = Művelődés 1990. 8. sz. 8-10. The Museum of the Hungarian village at Szentendre. - Szabadtéri Néprajzi Múzeum Szentendrén. Ed. Péter Kecskés. Corvina, Bp., 1990. 92 l.
PÁLL István: Obiekty in situ w województwie Szabolcs-Szatmár. = AScan 6. sz. 1990. 207-219.
SZABÓ András: Vázlatos jövőkép a Csíki Székely Múzeumról. = NéprH 1990. 3-4. sz. 52-53.
SZANYI Mária: Szabadtéri múzeumok a galántai járásban (CSSR). = Téka 1990. 1. sz. 32-44.
SZILÁGYI Miklós: Szándékok és eredmények a vidéki múzeumok néprajzi gyűjteményeinek megalapozásában (1920 előtt). = Ethn 1990. 1. sz. 1-50.
*VILLANGÓ István: A magyar múzeumügy jelene és perspektívái. = MHOMK 26. sz. 1989. 11-17.
ZENTAI Tünde: A Dél-Dunántúl tájegysége. = Téka 1990. 1. sz. 9-27.
ZENTAI Tünde: Ungarisches Freilichtmuseum Szentendre. Museumführer. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 64 l.


b) KIÁLLÍTÁSOK

BALASSA Iván: ,,Élet a székely házban". A székelykeresztúri múzeum kiállításának megnyitása a keszthelyi Balaton Múzeumban, 1990. szeptember 9-én. = NéprH 1990. 3-4. sz. 65-66.
DOMONKOS Ottó: Sopron, Handwerk-Volkskunst Ausstellung. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1990. [16] l. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 370/A.)
DOMONKOS Ottó: Sopron, kézművesség-népművészeti kiállítás. Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület, Bp., 1990. [16] l. (Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 370.)
GRÁFIK Imre: Állandó néprajzi kiállítás a soproni Liszt Ferenc Múzeumban. = NéprH 1990. 3-4. sz. 61-62.
N. LÁSZLÓ Endre: Pannónia aranya. Kiállítás az Esztergomi Vízügyi Múzeumban 1990. jún. 1. Vízügyi Múzeum, Esztergom, 1990.
LÉTAY Miklós: A drótos, az olajkár és a többiek... (Az utca népe Pest-Budán, 1848-1914.) = NéprH 1990. 3-4. sz. 63-64.
NAGY MOLNÁR Miklós: Magyar népművészeti kiállítás Párizsban. = NéprH 1990. 1-2. sz. 27. Nemezsátrak, nemezszőnyegek. Szerkesztette Ökrösné Bartha Júlia. Katalógus: Vidák István. Damjanich Múzeum, Szolnok, 1990. [20] l.
SELMECZI KOVÁCS Attila: Csornai vásárok és mesterségek. (A csornai múzeum állandó kiállítása.) = NéprH 1990. 3-4. sz. 64-65.
SELMECZI KOVÁCS Attila: Magyarország címere a néphagyományban. = NéprH 1990. 1-2. sz. 28.
SELMECZI KOVÁCS Attila: Néprajzi csoportok Észak-Bácskában. Újabb állandó kiállítás a bajai múzeumban. = NéprH 1990. 1-2. sz. 29.
*VIGA Gyula: Megnyitóbeszéd Pásztor János szalmafonásainak kiállításán. = MHOMK 6 sz. 1989. 236-237.
ZENTAI Tünde: Református kőkert. A Szabadtéri Néprajzi Múzeum új kiállítása. = NéprH 1990. 1-2. sz. 29-30.


c) TÁJHÁZAK, NÉPRAJZI GYŰJTEMÉNYEK

DELI Edit: A Hajdúsági Múzeum csengőgyűjteménye. = HMÉ 7. sz. 1990. 165-186.
KUBASSEK János: Néprajzi tárgyak Érden, a Magyar Földrajzi Múzeum kiállításán. = NéprH 1990. 3-4. sz. 53-55.
TÚRI Róbert: A dadi tájház. = KEMHF 1989-1990. 43-45.
VARGA Gyula: A Déri Múzeum néprajzi gyűjteménye és a Déri György ezredes Néprajzi Múzeum. In: A Déri Múzeum megnyitásának 60. évfordulója alkalmából rendezett emlékülés előadásai. Hajdú-Bihar Megyei Múzeumok Igazgatósága, Debrecen, 1990. (A Hajdú-Bihar megyei múzeumok közleményei 50.)
*VIGA Gyula: A répáshutai tájház megnyitása. = MHOMK 26. sz. 1989. 233-235.


d) KONGRESSZUSOK, KONFERENCIÁK, TUDOMÁNYOS TANÁCSKOZÁSOK, EMLÉKÜLÉSEK

BALASSA M. Iván: Népi építkezés a Kárpát-medence észak-keleti térségében. Tudományos tanácskozás, Miskolc, 1989. május 15-16. = NéprH 1990. 1-2. sz. 14-15.
BALÁZS Géza: Szeminárium Szombathelyen a határainkon túl élő magyar néprajzkutatók számára. = VasiSz 1990. 4. sz. 614-617.
BENCSIK János: Tudományos tanácskozások Tokaj-Hegyalján. = NéprH 1990. 1-2. sz. 25-26.
BEREZNAI Zsuzsanna: Tájkonferencia Boldogon. = NéprH 1990. 1-2. sz. 15.
H. CSUKÁS Györgyi: Bátky Zsigmond emlékülés Székesfehérváron. = NéprH 1990. 1-2. sz. 24-25.
DEÁKY Zita: Jelentés a Magyar Néprajzi Társaság által rendezett II. Néprajzi Szeminárium munkájáról. Szombathely, 1990. július 1-10. = NéprH 1990. 3-4. sz. 37-39.
FELHÁZI György: A XIII. Népművészeti Nyári Egyetemről. = NéprH 1990. 1-2. sz. 17.
GAGYI József: Néprajzosok vándorgyűlése. = Művelődés 1990. 10. sz. 26-28.
KÜLLŐS Imola: Vallási néprajzi értekezlet Berekfürdőn. = NéprH 1990. 3-4. sz. 32-33.
LUKÁCS László: Az Ethnographia Pannonica 9. nemzetközi szimpóziuma Károlyvárosban. = NéprH 1990. 1-2. sz. 16.; VasiSz 1990. 2. sz. 292-293.
NOVÁK László: Jubileumi interdiszciplináris konferencia, Nagykőrös, 1990. április 9-11. = NéprH 1990. 3-4. sz. 33-35.
RÉMIÁS Tibor: Manufaktúrák Magyarországon. = NéprH 1990. 1-2. sz. 21.
SELMECZI KOVÁCS Attila: Dunántúli néprajzi napok Nagykanizsán. = NéprH 1990. 3-4. sz. 35.
SELMECZI KOVÁCS Attila: Országos néprajzos muzeológus konferencia. Baja, 1990. augusztus 23-24. = NéprH 1990. 3-4. sz. 35-36.
SZARVAS Zsuzsa: A III. finn-magyar néprajzi szimpózium Konnevesiben 1989. augusztus 19-26. = NéprH 1990. 1-2. sz. 19-20.
SZTRINKÓ István: Tanyakonferencia Kecskeméten. = NéprH 1990. 1-2 sz. 15.
VOIGT Vilmos: A hetedik finn-magyar folklór szimpózium. = NéprH 1990. 1-2. sz. 22-23.
VOIGT Vilmos: Seven Finnish-Hungarian Semiotic Symposia (1985-1989). In: The Semiotic Web 1989. Ed. Th. A. Sebeok, J. Umiker-Sebeok. Berlin-New York, 1990. 775-779.
VOIGT Vilmos: Suomalais-unkarilaiset folkloristiset seka etnografiset. = Specimina Fennica 2. sz. 1990. 3-18.


e) MAGYAR NÉPRAJZI TÁRSASÁG

BALASSA Iván: 100 Jahre Ungarische Gesellschaft für Volkskunde, 1889-1989. = AEthn 1989. 1-2. sz. 3-38. CSOBAI Elena: A Magyarországi Néprajzi Társaság Román Szakosztálya (életrajzi vázlatok). = Ethn 1990. 1. sz. 90-95. KÓSA László: A Magyar Néprajzi Társaság múltja, jelene és jövője. = Hírharang 1990. 2-3. sz. fol. 8-9. SZULOVSZKY János: A Magyar Néprajzi Társaság centenáriumi emlékülése. Budapest, 1989. október 27-29. = NéprH 1990. 1-2. sz. 2-4.


f) NÉPRAJZI EGYESÜLETEK, TÁRSASÁGOK, INTÉZETEK

BALÁZS Lajos: A Kriza János Néprajzi Társaság vándorgyűlése. = NéprH 1990. 3-4. sz. 36.
GAGYI József: Kommunikációs Antropológia Munkacsoport Csíkszeredában. = NéprH 1990. 3-4. sz. 9-11.
HALÁSZ Albert: A Jugoszláviai Magyar Művelődési Társaság. = NéprH 1990. 3-4. sz. 16-17.
KONDORA István: Megalakult a Nemzetközi Népművészeti Szövetség Magyar Tagozata. = NéprH 1990. 1-2. sz. 7-8.
LISZKA József: A Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság ideiglenesen elfogadott alapszabályzata. = Hírharang 1990. 1. sz. fol. 13-20.
LISZKA József: Javaslat a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság programjára. = Hírharang 1990. 1. sz. fol. 8-12.
LISZKA József: Jegyzőkönyv a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság 1990. január 27-én Pozsonyban, a Csemadok székházában tartott első közgyűléséről. = Hírharang 1990. 1. sz. fol. 4-7.
LISZKA József: Megalakult a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. = KEMNF 4. sz. 1990. 95-97.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Néprajzi Kutatócsoport. In: Történelmi múlt - társadalmi jelen. Társadalomtudományi kutatóműhelyek Magyarországon. Szerkesztette Vass Henrik. Kossuth, Bp., 1989.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Zur Tätigkeit der Forschungsgruppe für Ethnologie der Ungarischen Akademie der Wissenschaften (1967 bis 1989). = Demos 1990. 1. sz. 69-74.
PIRÓTH István: A Fiatal Antropológusok Egyesülete (Anthropos). = NéprH 1990. 3-4. sz. 18-19.
POZSONY Ferenc: A Kriza János Néprajzi Társaság megalakulásáról. = Hírharang 1990. 2-3. sz. fol. 9-11
SELMECZI KOVÁCS Attila: Megalakult a Csehszlovákiai Magyar Néprajzi Társaság. = NéprH 1990. 1-2. sz. 8-9.
VOIGT Vilmos: Megalakult a Nemzetközi Népművészeti Szövetség magyar tagozata. = NéprH 1990. 1-2. sz. 7-8.
ZAKARIÁS Erzsébet: A Kriza János Néprajzi Társaságról. = NéprH 1990. 3-4. sz. 4-7.


g) OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK, PROGRAMOK, MŰHELYEK

BALÁZS Géza: Néprajzoktatás az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanárképző Főiskolai Karán. = NéprH 1990. 3-4. sz. 47-48.
BOGLÁR Lajos: Kulturális Antropológiai Program az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. = NéprH 1990. 3-4. sz. 46-47.
DANKÓ Imre: A néprajzi oktatás helyzete Debrecenben 1949-ig, a Kossuth Lajos Tudományegyetem Néprajzi Tanszékének felállításáig. = NéprH 1990. 3-4. sz. 43-45.
MÁDAI Gyula: Néprajzi foglalkozások a gimnáziumban. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 5-7.
*UJVÁRY Zoltán: Az egyetemi oktatás és a múzeumok kapcsolatai. = MHOMK 26. sz. 1989. 18-22.
ZUPKÓ Béla: Néprajzi szakkör a kollégiumban. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 8-9.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret