stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

VII. Népművészet


a) Általános és elméleti kérdések
b) Faragás, festés
c) Szövés, hímzés

a) Általános és elméleti kérdések

BOLYKINÉ FOGARASI Klára: Lovasábrázolás a pásztorművészetben. = ÉT 1990. 24. sz. 751-753.
K. CSILLÉRY Klára: Adalékok a paraszti képhasználathoz és képértelmezéshez Magyarországon. In: Kép-hagyomány... Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 47-57.
Csongrád megye népművészete. Szerkesztette Juhász Antal. Európa, Bp., 1990. 609 l. (Népművészeti örökségünk)
ÉRDY Miklós: A magyar díszítőművészet és a finnugrisztika. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. l. 435-440.
FÜGEDI Márta: Jelképes állatábrázolások a református templomok festett bútorzatán. = HOMÉ 27. sz. 1988. 155-166.
*GRÓF Péter: Egy avarkori sárkányábrázolásról. = MFMÉ 1984-1985. 321-335.
HOPPÁL Mihály: Tulipán és szív. Szerelmi jelképek a magyar népművészetben. Csokonai, Debrecen, 1990. 96 l.
HORVÁTH Izabella: A griff-félék a magyar és a belső-ázsiai pusztai népek művészetében. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 429-434.
KOVÁCS Ákos: Országutak népművészete. In: Haláljelek. ,,Egészség", Bp., 1990. 3-11. (Liget könyvek)
MOLNÁR János: Népművészet, de kinek? = Téka 1990. 10. sz. 20.
NOVÁK László: Népművészet az Alföldön. = Fo 1990. 9. sz. 51-58.
PÁLL István: ,,Népművészet a nevelésben, oktatásban." Szaktábor a Sóstói Múzeumfaluban, 1990. június 26-30. = NéprH 1990. 3-4. sz. 50-51.
*SELMECZI KOVÁCS Attila: Címeres tárgyak. = Múzsák 1989. 4. sz. 8-10.
SELMECZI KOVÁCS Attila: Ein neuzeitliches Blumensymbol: Die Sonnenblume. In: Volkskultur - Geschichte - Region. Würzburg, 1990. 509-517.
SELMECZI KOVÁCS Attila: A magyar nép címere. Múzsák, Bp., 1990. 16 l.
*SELMECZI KOVÁCS Attila: Magyarország címere a néphagyományban. = ÚjT 1989. 34. sz. 24-25. SELMECZI
KOVÁCS Attila: Országcímerünk a néphagyományban. = ÉT 1989. 46. sz. 1039-1041.
P. SZALAY Emőke: A bakonszegi református egyház úrasztali edényei. In: Bakonszeg története és néprajza. Bakonszeg (!Debrecen), Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1990. 443-453.
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Die Illustrationsserien barockzeitlicher Mirakelbücher. In: Kép-hagyomány... Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 253-274.
*TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Die Illustrationsserien barockzeitlicher Mirakelbücher. = Revue des archéologues et historien d'art de Louvain 22. sz. 1989. 41-57.
VÁRADI Pál-BORBÉLY Anikó: Kalotaszeg. Alszeg, Nádasmente, Kapus vidéke, Átmeneti vidék. Zrínyi Nyomda, Bp., 1990. 131 (5) l. (Erdély tájai)
*VEREBÉLY Veronika: Újkécske népművészeti emlékei. Arany János Művelődési Központ, Tiszakécske, 1989. 24 l. (Helytörténeti kiadványok 2.)
VEREBÉLYI Kincső: Registrum vivorem et mortuorum. Református anyakönyvek illusztrációi a XVIII. századi Magyarországról. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988.
VEREBÉLYI Kincső: Volkstümliche Zeichenkunst in Ungarn vom XVII. bis XX. Jahrhundert. In: Kép-hagyomány... Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1990. 293-302.
*VERES László: A parasztüvegek helye a népművészetben. = HOMÉ 27. sz. 1988. 167-178.
WALKER, Daniela: "Die Braut steht im Sonnenschein." Einblicke in Volkskunst und Volkskunstforschung in Ungarn. = SchAfV 1990. 1-2. sz. 93-100.


b) Faragás, festés

BALOGH Balázs: ,,Gyántásfa" készítés Bödén. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre, 1990. 67-73.
CSETE Balázs: Kalotaszegi fafaragások. Néprajzi Múzeum, Bp., 1990. 143 l. (Series historica ethnographiae 3.)
FEJÉR Gábor: Archaic elements in wood-handicrafts. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 171-192.
KELEMEN Imre: Fába vésett történelem: a sajókeresztúri székelykapu. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 39-41.
LENGYEL Györgyi: Kalocsa. Pingálás. Artemis, Bp., 1990. XV l.
NAGY Vera: Faragás. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 441-495. (Népművészeti örökségünk)


c) Szövés, hímzés

DURAY Éva: A kender feldolgozása, fonás, szövés és a szőttesek díszítése a Medvesalján. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 65-81. (Gömör néprajza 24.)
JUHÁSZ Antal-KRESZ Mária: Szűcs- és szűrhímzés. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 233-262. (Népművészeti örökségünk)
T. KNOTIK Márta: Vászonhímzés és szőttes. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 263-297. (Népművészeti örökségünk)
S. LACKOVITS Emőke: Veszprém megye textilművészete. II. A halottas lepedők. = VeszprémiTTár 1. sz. 1990. 31-45.
PETRÁS Anna: Szövőiskola. A népi szövés története. Rajz Landgráf Katalin et al. Budapesti Művelődési Központ, Bp., 1990. 216 l.
RÁCZ Magdolna: Textíliák a nyírbátori paraszti háztartásban. Báthori István Múzeum, Nyírbátor, 1990. 60 l. (Nyírbátori füzetek 2.) Régi szőttesek Tolna megyében. Szerkesztette Németh Pálné. Babits Mihály Művelődési Központ, Szekszárd, 1990. [48] l.
SCHNEIDER Imréné: Az úrihímzésről. In: Tokaj-hegyaljai Kalendárium 1991. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közművelődési és Módszertani Központ, Miskolc, 1990. 110-113.
CS. SCHWALM Edit: Régi stílusú hímzések a Dobó István Vármúzeum erdélyi textiljeiből. = Agria 25-26. sz. 1989-1990. 537-565. VÁCZI Gáborné: Egyszínű vásárhelyi szőrhímzések. Csongrád Megyei Tanács Művelődési Központja, Hódmezővásárhely, 1990. 34 l.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret