stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

XVII. Népköltészet


a) Általános és elméleti kérdések
b) Népköltési gyűjtemények, szövegközlések
c) Népi líra
d) Ballada
e) Mese
f) Monda, legenda
g) Kisebb műfajok
 

1. Közmondás, szólás, találós kérdés
2. Anekdota, mondóka
3. Népi imádság, rítusének, népének

h) Élettörténet, visszaemlékezés


a) ÁLTALÁNOS ÉS ELMÉLETI KÉRDÉSEK

BORI Imre: A délvidéki népköltészet. = Téka 1990. 10. sz. 29-33.
BOSNYÁK István: A jugoszláviai magyar népköltészet továbbélésének ,,parttalan" formiról. = HungKözl 1989. 4. sz. 683-690.
BOSNYÁK István: A ,,parttalanság" jelensége a jugoszláviai magyar népköltészetben. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 555-568.
DÉGH Linda: The variant and the folklorization process in Märchen and Legend. In: From one tale... to the other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 1990. 161-174.
DÖMÖTÖR Tekla: History and variability in mythical legends. In: From one tale... to the other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 1990. 383-388.
ERDÉLYI Zsuzsanna: Die Rolle der Oralität in Ungarn in Bezug auf die literaturgeschichtliche Erforschung des Spätmittelalters. Archaische Gattungen der sakralen Volksdichtung. In: Volksfrömmigkeit. Hrsg. v. H. Eberhart, E. Hörandner, B. Pötter. Verein für Volkskunde, Wien, 1990. 251-265. (Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde 8.)
ERDÉLYI Zsuzsanna: A szóbeliség szerepe az irodalomtörténeti kutatásban. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 57-61.
*FRIED István: Népköltészet, népiesség, műköltészet Kelet-Közép-Európa irodalmában a XVIII. században. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 61-102.
*KATONA Imre: A hagyományos drávaszögi folklór tegnap és ma. = HungKözl 1989. 4. sz. 639-352.
KATONA Imre: A magyar ősfolklór és keleti párhuzamai. = Fo 1990. 1. sz. 72-81.
KOROMPAY H. János: A népköltészet szerepe Erdélyi János irodalomkritikájának első korszakában. = ItK 1990. 5-6. sz. 629-647.
LÁBADI Károly: A magyar folklór ,,apróságai" a Drávaszögben. = Baranya 1990. 1. sz. 47-53. Menin puutarhaani. Valikoima unkarilaisia kansanrunoja 1500-luvulta 1900-luvulle. Toimitt. Vilmos Voigt. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki, 1990. 105 l.. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 517.)
NAGY Ilona: Variability in aitiological legends. In: From one tale... to the other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 1990. 175-180. *
NOVAK, Vilko: A XVIII. századi Mura vidéki szlovén daloskönyvek magyar vonatkozásai. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 289-293.
SÁNDOR András: Popular beliefs and instrumental reason thoughts on a conversational genre. In: From one tale... to the other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 1990. 223-232.
VARGYAS Lajos: Hősök birkózása a magyar és keleti hagyományban. = Fo 1990. 1. sz. 61-67.
VARGYAS Lajos: A magyar népköltészet és népzene honfoglalás előtti rétegei. = MTtud 1990. 3. sz. 272-276.
VOIGT Vilmos: Sur les niveaux de variantes des contes. In: From one tale... to the other. Hrsg. Veronika Görög-Karady, M. Chiche. CNRS, Paris, 1990. 403-414.


b) NÉPKÖLTÉSI GYŰJTEMÉNYEK, SZÖVEGKÖZLÉSEK

BALÁZS Géza: Mai húsvéti locsolórigmusok. = ÉT 1990. 15. sz. 458-459.
BARNA Gábor: Hiedelemtörténetek az Ung és a Laborc mentéről. = Honism 1990. 4. sz. 62-63.
BECK Zoltán: Ötszáz éve halt meg Mátyás király. = Napóra 1990. 4. sz. 39-40. Büssüi népdalok. Szerkesztette Várkonyi Imre. Tanárképző Főiskola, Kaposvár, 1990. 140 l.
CSABAI András: Népdalgyűjtéseim és feldolgozásaim. Válogatta, fordította M. Kozár Mária. = VHK 1990. 1-2. sz. 47-59.
DÉVAINÉ KLUKA Adrienne-UJVÁRY Zoltán: Dalol Kocsis Julianna. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 209 l. (Gömör néprajza 25.)
Egyedem-begyedem, tíjom-tájom. Gyermekdalok, gyermekjátékok. Összeállította Kiss József. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet, Miskolc, 1990. 65 l. (Pedagógiai füzetek)
Heves megyei népdalok. Gyűjtötte Szabó Tivadar. Városi Tanács, Heves, 1990. 116 l.
Az ikertündérek. Zagyvarónai népmesék. Gyűjtötte, szerkesztette Nagy Ilona, Nagy Zoltán. Akadémiai, Bp., 1990. 279 l. (Mesék, mondák, történetek)
KÓKA Rozália: Mátyás király rózsát nyitó ostornyele. Mesék, mondák, anekdoták. Út Lap- és Könyvkiadó, Bp., 1990. 166 l.
Lakodalmas dalok. Közreadja Kiss Lajos. Editio Musica, Bp., 1990. 190 l.
LÁNCZ Irén: Csantavéri hiedelemmondák. = HungKözl 1989. 4. sz. 661-674.
A legkisebb királylány kívánsága. 88 vajdasági erotikus és obszcén népmese. Gyűjtötte Burány Béla. Képzőművészeti Kiadó, Bp., 1990. 169 l.
Mátyás az igazságos. Összeállította, utószó Kríza Ildikó, típusmutató Benedek Katalin. Akadémiai, Bp., 1990. 229 l. (Mesék, mondák, történetek)
Megállt Krisztus a Szeret partján. Gyűjtötte, lejegyezte Pozsony Ferenc. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 28.
Mosoly a csend honában. Népi sírfelirat-gyűjtemény. Gyűjtötte, összeállította Székely Gulyás László. Monitor Stúdió, Bp., 1990. 115 l.
NÉMETH István Péter: Kis magyar betyár-breviárium. = MegyPedKörkép 1990. 2. sz. 5-9.
,,Rózsát ültettem a gyalogútra..." Galga menti népdalok. Gyűjtötte, válogatta, összeállította és közzétette Maczkó Mária, Rónai Lajos. Petőfi Múzeum, Aszód, 1990. 196 l. (Galga menti műhely 3.)
SZIKSZAY Edit: Őrségi mondák, hiedelmek és balladák. = VHK 1990. 1-2. sz. 38-46.
*TOMPA Mihály: Dalfüzér, 1844. Tompa Mihály kéziratos, kottás népdalgyűjteménye. Hasonmás kiadás. Közzétette Pogány Péter, Tari Lujza. Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 1988. 120 l.


c) NÉPI LÍRA

ÁRPA István: A magyar népdal és a népdaléneklés helyzete Kárpátalján. = NyéK 80. sz. 1990. 70-73.
*BORSAI Ilona: Népdal. Sajtó alá rendezte Kapronyi Teréz. In: Palócok, 4. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 679-776.
BREUER János: Csak tiszta forrásból? Volly István ,,Bartók román népdalgyűjtése" c. cikkéhez. = ÚÍ 1990. 11. sz. 101-102.
*KÜLLŐS Imola: Opre Tódor nótája. A XVIII. századi kéziratos énekeskönyvek és a néphagyomány. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 235-275.
SEBŐ Ferenc: Vikár Béla népdalgyűjteményének filológiai problémái. = MZene 1990. 1. sz. 76-85.
SZÖLLŐSY VÁGÓ László: Megtartás és felejtés. Néhány példa népdalaink szerkezeti és dallamváltozásaira. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 576-582.


d) BALLADA

*DÁVID András: Neka pitanja u vezi sa madarskom baladom ,,Izak Kerekes". = Folklor u Vojvodini 1989. 3. sz. 35-44.
FARAGÓ József: Folklórkincsünk aranypénze. = Kort 1990. 9. sz. 107-115.
FARAGÓ József: Régi népballadák nyomai a bihari gyermekfolklórban. = BékésiÉ 1990. 3. sz. 297-303.
KRÍZA Ildikó: Hungarian ballad scholarship in the 19th century. In: Dona Folcloristica. Hrsg. Leander Petzold, et al. Peter Lang, Frankfurt/M., 1990. 127-140. (Beiträge zur Europäischen Ethnologie und Folklore 3.)
SZŰCS Judit: A tiszaladányi Hamvai Boriska avagy a 300. variáns. = Múzeumi kurír 60. sz. 1990. 18-24.
UJVÁRY Zoltán: A bakonszegi Kádár-domb névadó hősének balladája. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 523-535.
VOIGT Vilmos: Register und Systematisierung. Die ungarischen Volksballaden zwichen Freiburg und Budapest. In: Dona Folcloristica. Hrsg. Leander Petzold, et al. Peter Lang, Frankfurt/M. 1990. 247-256. (Beiträge zur Europäischen Ethnologie und Folklore 3.)


e) MESE

*BENEDEK Katalin: A trufák és anekdoták befejező részének szereplői és attributumai. In: Magyar népmesekatalógus, 6. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1989. 15-33.
BENEDEK Katalin: Fenékkel felfordult a világ. In: Magyar népmesekatalógus, 8. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1989. 9-40.
Magyar népmesekatalógus. 6. A rátótiádák típusmutatója, AaTh 1200-1349. Szerkesztette Kovács Ágnes. Összeállította, bevezette Benedek Katalin. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatócsoport, Bp., 1990. 469 l.
Magyar népmesekatalógus. 9. A formulamesék típusmutatója, AaTh 2000-2399. Szerkesztette Kovács Ágnes, Benedek Katalin. Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutató Csoport, Bp., 1990. 460 l.
TÁTRAI Zsuzsanna: Magyar népmesekatalógus. = Hel 1990. 1. sz. 117-118.
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Hufeisenlegende (AaTh 774 C). In: Enzyklopädie des Märchens, Bd. 6., Lief. 4/5. Walter de Gruyter, Berlin-New York, 1990. col. 1292-1297.
UJVÁRY Zoltán: Mátyás király Gömörben. Mondák, anekdoták a néphagyományban. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 131 l. (Gömör néprajza 23.)
VOIGT Vilmos: Mesék és értelmezésük. = Hel 1990. 1. sz. 100-109.
VÖŐ Gabriella: Tendinte estetice ale basmului contemporan. Procese de veridicizare si comicizare ale elementelor fantastice. = Anuarul arhivei de folclor 8-11. sz. 1987-1990. 135-146.


f) MONDA, LEGENDA

BALOGH Balázs: Bödei betyárhagyományok. In: Néprajzi dolgozatok Bödéről. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre,1990. 132-136.
KRÍZA Ildikó: Rex iustus - Rex clarus. Mátyás király a néphagyományban. In: Hunyadi Mátyás. Emlékkönyv Mátyás király halálának 500. évfordulójára. Szerkesztette Rázsó Gyula, V. Molnár László. Zrínyi, Bp., 1990. 363-407.
LÁBADI Károly: Vörös Márta. Egy néveredeztető monda drávaszögi variánsai. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 583-591.
LAGLER, Peter: Alte Formel, neue Helden oder die Geschichte besteht nicht nur von Eschichten. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 401-407. N.
LÁSZLÓ Endre: Az Aranykert meséi. = Múzsák 1990. 3-4. sz. 40-42.
LENGYEL Dénes: Botond mondája. = Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 221-229.
NAGY Ilona: The Catalogue of the Hungarian Aitiological Legends. = SpecSib 1990. 3. sz. 149-155.
SZOVÁK Kornél: A fehérló-monda kérdéséhez. = MFMÉ 1984-1985. 2. sz. 563-570.


g) KISEBB MŰFAJOK

1) közmondás, szólás, találós kérdés

CSERNAVÖLGYI Antal: Székelyek, góbék, mócok. Pátria Nyomda, Bp., 1990. 110 l. (Pátria könyvek)
HÍVES Márta: Nem árulok zsákbamacskát. Szólások és eredetük. Madách-Móra, Bratislava-Bp., 1990. 56 l. Hold elejti, nap felkapja. Kibédi találós kérdések. Gyűjtötte, bevezette Ráduly János. Kriterion, Bukarest, 1990. 269 l.
KRESZ Mária: Találós kérdések könyve. Rege, Bp., 1990. 164 l.
Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Gyűjtötte, szerkesztette Margalits Ede. Akadémiai, Bp., 1990. 770 l. (Az Akadémiai Kiadó reprint sorozata)
PACZOLAY Gyula: Közmondásaink és rokonságuk. = Új Horizont 1990. 2. sz. 47-50.
PACZOLAY Gyula: Magyar közmondások és szólások. Pannon Nyomda, Veszprém, 1990. 127 l.
SÁNDOR MIHÁLYNÉ NAGY Gabriella: Székely közmondások. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bp., 1990. 48 l. (Magyar csoportnyelvi dolgozatok 44.)

2) anekdota, mondóka

*BAGI Ferenc: A mondókaválfajokról hangstatisztikai adatok tükrében. = HungKözl 1989. 4. sz. 691-713.
BECK Zoltán: Mátyás király a nép emlékezetében. = BMN 1990. április, 7. sz. 9.
BECK Zoltán: Pajzán népi világ. = Napóra 1990. 1. sz. 36-37.

3) népi imádság, rítusének, népének

DÁVID András: A délszláv rigómezei epikus énekhagyomány magyar vonatkozásairól. = HungKözl 1989. 4. sz. 539-548.
ERDÉLYI Zsuzsanna: ,,Magyarországot a Máriára bízta". Mária-énekek és imák az elmúlt századok népi imakönyveiben, 1. = ÚÍ 1990. 5. sz. 61-76.
FODOR Dénes: Egy jászjákóhalmi históriás ének. = MúzL 63-64. sz. 1990. 158-163.
JANKOVICS József: Archaikus betegségelhárító imádságok. = Lymbus 2. sz. 1990. 105-109.
Jézus-altatók. Gyűjtötte Sebestyén Dobó Klára. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 34-35.
Karácsonyi népénekek. Gyűjtötte Pozsony Ferenc. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 29-30.
KRÍZA Ildikó: Funeral songs in Hungarian. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 149-154.
KRÍZA Ildikó: Neue Formen der archaischen Volksdichtung. Todesgesang. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 48.


h) ÉLETTÖRTÉNET, VISSZAEMLÉKEZÉS

,,Hát ilyen virágokat szettünk, ilyen életököt éltünk..." I-II. Közreadja Oláh Sándor. = Átmenetek 1990. 1. sz. 35-38.; 1990. 2. sz. 55-61.
JAKUS Lajos: Sisa Pista az utolsó betyár a Cserhátban. = NMMÉ 16. sz. 1990. 341-362.
KIRNER A. Bertalan: Kornya Mihály krónikája. Néprajzi és egyháztörténeti emlékek. Szerző kiadása, Bp., 1990. 208 l.
NAGY Olga: Világgá futó szavak. Havadi beszélgetések. Szépirodalmi, Bp., 1990. 367 l.
CS. SEBESTYÉN Kálmán: A falu története Szuhahuta emlékezetében. = NMMÉ 16. sz. 1990. 289-299.
SZILÁGYI Miklós: Amikor átment rajtunk a front. = Jászk 1990. 2. sz. 50-61.
SZILÁGYI Miklós: Attól kezdve Mihály lettem, nem Miska. = Tekintet 1990. 1. sz. 50-58.
SZILÁGYI Miklós: Finesszel köll élni. = Tekintet 1990. 4. sz. 38-51.
SZILÁGYI Miklós: Nekem a Jézuska sose hozott semmit. = Tekintet 1990. 5. sz. 25-32.
TAMÁS Károlyné-SÓFALVINÉ TAMÁS Márta: Vitéz Tamás Gábor szentgáli parasztember élete. Megyei Múzeumok Baráti Köre, Veszprém, 1990. 55 l. (Múzeumbaráti köri dolgozatok 1.)
VARGHA Károly: Farkas Ferenc dél-dunántúli pásztorember élete. In: Somogy megye múltjából. Szerkesztette Kanyar József. Somogy Megyei Könyvtár, Kaposvár, 1990. 67-80. (Levéltári évkönyv 21.)
VOIGT Vilmos: Modern storytelling strioto sensu. In: Storytelling in Contemporary Societies. Ed. L. Röhrich, S. Wienker-Piepho. Tübingen, 1990. 23-31.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret