stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

XIV. Néphit, vallás, mitológia


a) Általános és elméleti kérdések, összefoglalások
b) Hiedelmek, hiedelemalakok
c) Mágia
d) Népi vallásosság

1. Szentek kultusza
2. Búcsú

e) Mitológia


a) Általános és elméleti kérdések, összefoglalások

*BARNA Gábor: Fejezetek a palóc néphitből. In: Palócok, 4. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 595-677.
BÁRTH János: A katolikus magyarság vallásos életének néprajza. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 331-424.
BARTHA Elek: A görög katolikus magyarság vallási néprajza. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 425-442.
BOSNYÁK Sándor: Adatok az alföldi magyarság néphitéhez. Bezdán néphite a Bosnyák-nemzetség emlékeiben, 2. = Cumania 12. sz. 1990. 431-455. [1. rész uo., 1988. 485-512.]
BUJDOSÓ Erika-ZSUPOS Zoltán: Adatok Bakonszeg hiedelemvilágáról. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 433-442.
DÖMÖTÖR Tekla: A magyar néphitkutatás története és főbb kérdései. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 501-526.
FAZAKAS István-SZÉKELY Sz. Magdolna: Igézet ne fogja... Szendrey Zsigmond és Szendrey Ákos ,,babonaszótára" nyomán. Magvető, Bp., 1990. 295 l.
HALASSY Márta: Irányzatok a vallásetnológiában. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 166-180. (Vallástudományi tanulmányok 3.)
KARSAI Géza: Vallásos néprajztudományunk feladatai Délkelet-Európában. In: Az Úr szolgálatának iskolája. Bencés Gimnázium, Pannonhalma, 1990. 161-165. (Pannonhalmi könyvek)
KATONA Imre: Népek - hiedelmek - vallások. A vallásos köztudat társadalomnéprajzi tipológiája. In: Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 9-39. (Történelem és kultúra 6.)
MAKRA Sándor: A kunok hiedelemvilága. = Jászk 1990. 2. sz. 81-94. Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Szerkesztette Lovik Sándor, Horváth Pál. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 180 l. (Vallástudományi tanulmányok 3.)
PÓCS Éva: Néphit. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 527-692.
RÓHEIM Géza: Magyar néphit és népszokások. Universum-Athenaeum, Szeged-Bp., 1990. 339 l. (Universum reprint)
SZIGETI Jenő: A protestáns kisegyházak népi vallásossága. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 482-497.
UJVÁRY Zoltán: Ungarische Parallelen zu den Spielen der wogulischen und ostjakischen Bärenfeste. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 188-193. Vallási hagyományok a kultúrák keresztútján. Szerkesztette Ecsedy Ildikó, Ferenczy Mária. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 231 l. (Történelem és kultúra 6.) Vallási néprajz. 4. kötet. Vallásosság és népi kultúra a határainkon túl. Szerkesztette Fejős Zoltán, Küllős Imola. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 319 l. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)


b) Hiedelmek, hiedelemalakok

BARNA Gábor: The Hungarian soulseer (halottlátó) and the historic roots of soulseeing. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 69-74.
BARTHA Elek: The question of Hungarian ,,house spirits". In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 29-32.
BECK Zoltán: Kígyókultusz Békés megyében. = Napóra 1990. 12. sz. 17-20.
BIRCHER Erzsébet-TÓTH Péter: A démonokról, amelyek némely bányákban tartózkodnak. = Pal 1990. 6. sz. 50-55.
DÉGH Linda: Mass movements as rituals of dissent. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 117-128.
GRYNAEUS Tamás: Visionen ungarischer Bauern. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 63-68.
HOPPÁL Mihály: Nekotorüje rezultanü izucsenyija samanyizma v szovremennüj etnologii. In: Mirovozrenyija finno-ugorszkih narodov. Novoszibirszk, 1990. 121-127.
HOPPÁL Mihály: Sámán-beavatás és fájdalom. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990 129-135. (Történelem és kultúra 5.)
KATONA Imre: Hany Istók Budapesten. = SoprSz 1990. 2. sz. 158-167.
*KLANICZAY Gábor: Gerard van Swieten und die Anfänge des Kampfes gegen Aberglaube in der Habsburg-Monarchie. = AHist 1988. 2-3. sz. 225-247.
LAKATOS Károly: Vadászhit. A magyar babonák és hiedelmek kultusza. Népszava, Bp., 1990. 108 l.
MOGYORÓSI Sándor: Egyes gömöri hiedelemalakok interetnikus vonatkozásai. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 531-538.
*MOGYORÓSI Sándor: Egy magyar méhészhiedelem antik vonatkozásai. = MHOMK 26. sz. 1989. 95-97.
*MOGYORÓSI Sándor: Az északkelet-magyarországi Werwolf-hiedelem interetnikus vonatkozásai. = HOMÉ 27. sz. 1988. 285-295.
*VOIGT Vilmos: Horvát(?) boszorkányok a Dunántúlon 1742 körül. = HungKözl 1989. 4. sz. 599-612.
WILHELM Gábor: Sámánok, papok, asszonyok. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 115-128. (Történelem és kultúra 5.)


c) Mágia

FEHÉRVÁRY Magda: Egy néphiedelem (szemverés) emlékei a csicsói néphagyományban. In: Új Mindenes Gyűjtemény, 9. Madách, Pozsony, 1990. 93-103.
JUNG Károly: ,,Katonánok való pogácso". Egy néprajzi leletről és az anyatej mágikus szerepéről a néphagyományban. = Üzenet 1990. 7-9. sz. 592-606.
PÓCS Éva: Mágiáról mindenkinek - mindenki a mágiáról? = BUKSZ 1990. 3. sz. 310-317.
PUSZTAY Sándor: Szerelmi varázslás, boszorkányos praktikák. General Press-Policoop, Bp., 1990. 208 l.


d) Népi vallásosság

BARNA Gábor: Zur Erforschung des religiösen Volkslebens im Ungarn der Nachkriegszeit. In: Volksfrömmigkeit. Hrsg. v. H. Eberhart, E. Hörandner, B. Pötter. Verein f. Vk., Wien, 1990. 91-105. (Buchreihe der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde 8.)
BARTHA Elek: A hagyományok rétegződése és szerkezeti sajátosságok Székelykeve vallásos népéletében. = Népi kult-. népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 199-212.
BARTHA Elek: A szakrális célú határbeli építmények funkcionális kérdései - keresztek, szobrok, kápolnák. = Ház és ember 6. sz. 1990. 219-226.
*BARTHA Elek: Szempontok az emberi élet szakrális strukturálódásához. = Múzeumi kurír 58. sz. 1989. 10-12.
*BARTHA Elek: Térszerkezeti változások Debréte vallásos életében. = MHOMK 26. sz. 1989. 111-114. BARTHA Elek: A vallás ökológiai integrációjának kérdéséhez. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 150-165. (Vallástudományi tanulmányok 3.)
CSELÉNYI István Gábor: A vallási népszokások szerepe az emberi kapcsolatokban. = Pedműh 1990. 4. sz. 50-59.
CSŐSZ-SZABÓ István: Adatok az erdőbényei reformátusok vallási életéről. In: Tanulmányok Tokaj-Hegyalja múltjából, 2. Zempléni Múzeumok Baráti Köre, Miskolc, 1990. 113-126. (Tokaj és Hegyalja 2.)
CZÖVEK Judit: Vallási kisközösségek összetartó ereje a Nyitra-vidéki magyar szórványközösségekben. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 138-149. (Vallástudományi tanulmányok 3.)
DETRICHNÉ TÖRÖK Zsuzsa: Kultúra és szakralitás a moldvai csángóknál. = Szociológia 1990. 3-4. sz. 223-236.
ERDÉLYI Zsuzsanna: ,,Csókolja Egész Magyarországot Juliskanéni". Vallásos hagyományaink mentése külországi magyarjaink között. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 9-57. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
ERDÉLYI Zsuzsanna: Modern szinkretizmus. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 9-30. (Vallástudományi tanulmányok 3.)
FAJCSÁK Attila: Az egri kálvária. = Agria 25-26. sz. 1989-1990. 567-583.
FAZEKAS Gábor: Técső gyülekezeti élete és vallásos szokásai. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 104-123. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
FELFÖLDI László: A vallásos népélet és a szokások tárgyai. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 519-578. (Népművészeti örökségünk)
GESZTELYI Tamás: Az ún. Salamon ítélete ábrázolások kérdéséhez. = DMÉ 68. sz. 1989-1990. 141-152. HOPPÁL Mihály: Futásomat megfutottam... Vallási élet egy amerikai magyar közösségben. = Magyarok 1990. 10. sz. 39-49.
KLANICZAY Gábor: The uses of supernatural power. The transformation of popular religion in medieval and early-modern Europe. Polity Press, Cambridge, 1990. 259 l. KÓSA László: Protestáns egyházias szokások és magatartásformák. In: Magyar néprajz, 7. Akadémiai, Bp., 1990. 443-481.
B. KOVÁCS István: Erkölcs és fegyelmezés a felsővályi egyházban a jobbágyfelszabadulás előtt. In: Gömör néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 105-121. (Gömör néprajza 24.)
LENGYEL László: A theatrum sacrum a magyarországi barokk művészetben. = Agria 25-26. sz. 1989-1990. 585-636.
MAKKAI Endre: Emlékeim a dévai székely telepesek vallásos életéről. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 197-210. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
MEZŐSI József: Húsvéti pászkaszentelés Hajdúdorogon. = Honism 1990. 2-3. sz. 105-108.
*MOLNÁR Ambrus: A passió mint paraliturgikus elem a református istentiszteletben. A református passió történetének áttekintése és szövegének vizsgálata. In: A megváltozott hagyomány. Eötvös Loránd Tudományegyetem Folklore Tanszék, Bp., 1988. 497-535.
MOLNÁR Ambrus: A református vallás szerepe a magyarságtudat őrzésében a szlavóniai Szentlászlón és Kórógyon. In: Vallási néprajz. 4. köt. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 211-226. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
NAGY Olga: Az egyház (vallás) szerepe az identitástudat megőrzésében. = Művelődés 1990. 11-12. sz. 20-22.
NAGY Olga: Az egyházi tanítástól eltérő szokások az erdélyi református népi vallásosságban. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 124-131. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
PETRASSEVICS Nikefor: Ortodox és görög katolikus vallásos néphagyományok kölcsönhatásai a Kárpát-medencében. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 74-94. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
RÁSZLAI Tibor: ,,Én már nem bánom halálom". = Harang 1990. 24. sz. 11-14.
SÁNDOR Andrásné: Egyházi népszokások az oltszakadáti magyar evangélikusoknál. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 193-196. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
SELMECZI László: A magyarországi ,,jászkunok" és a tételes vallások. = SzMMÉ 7. sz. 1990. 207-212.
*L. SZALAY Emőke: A tyukodi egyház XVII. századi ezüst pohara. = Múzeumi kurír, 58. sz. 1989. 4-6.
SZÁNTÓ János: A vallásosság dimenziói egy szekularizált társadalomban. = Szociológia 1990. 3-4. sz. 185-202.
SZIGETI Jenő: Az adventista misszió indulása a Kárpátalján. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 95-103. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
SZILÁGYI István: Paraliturgia - ikonográfia - építészet. A rózsafüzér stációs kálváriákról. = VasiSz 1990. 4. sz. 518-537.
TÁTRAI Zsuzsanna: Adalékok a Zobor-vidéki magyar falvak vallásos hagyományaihoz. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 257-278. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
TOMISA Ilona: ,,A hit jelével a szentség fényében". A ,,szent" fogalma a néphagyományban. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 31-48. (Vallástudományi tanulmányok 3.)
TOMKA Miklós: A vallás mint változó rendszer. = Szociológia 1990. 3-4. sz. 155-184.
SZ. TÓTH Judit: Az Ung-vidéki reformátusság vallásos szokásai. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 117-137. (Vallástudományi tanulmányok 3.)
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Alltägliche Krisensituationen der Altersstufen im Spiegel der barockzeitlichen Mirakelliteratur. Ein ungarisches Beispiel. In: Volkskultur, Geschichte, Region. Königshausen & Neumann, Würtzburg, 1990. 340-359. (Quellen und Forschungen zur europäischen Ethnologie 7.)
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Revitalisierung zwischen Barockfrömmigkeit und Massenreligiosität. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 645-673. VARRÓ Ágnes: Az isztiméri ,,szent asszony" nyomában. = Honism 1990. 2-3. sz. 113-116.
VIRÁG Anna-KOVÁCS Péter: A nyárádmenti unitárius székelyek vallásos hagyományaiból. In: Vallási néprajz, 4. köt. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 173-192. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)


1) szentek kultusza

BIRCHER Erzsébet: Szent Borbála tisztelete az európai bányászatban. = Bányász.kohászL 1990. 9-10. sz. 628-630.
*CSORBA Béla: Illés-napi hagyomány Temerinben. = HungKözl 1989. 4. sz. 629-638.
LANTOSNÉ IMRE Mária: Öltöztetős Mária szobrok Magyarországon. In memoriam Bálint Sándor. In: Néphit, népi vallásosság ma Magyarországon. Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézet, Bp., 1990. 49-61. (Vallástudományi tanulmányok 3.)
MOLNÁR László: Szent Borbála kultusza az európai bányászattörténeti műalkotások tükrében. = Bányász.kohászL 1990. 9-10. sz. 631-645.
TÁTRAI Zsuzsanna: Boldogasszony. = ÉT 1990. 33. sz. 1034-1036.
VEREBÉLYI Kincső: Szerecsen Mária. = Múzsák 1990. 2. sz. 16-18.


2) búcsú

BARNA Gábor: Adatok az alsóőri magyarok búcsújárásához. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 246-256. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
BARNA Gábor: Búcsújáró és kegyhelyek Magyarországon. Medicina, Bp., 1990. 175 l. (Panoráma)
BARNA Gábor: Búcsújáró magyarok. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 53-56.
BARNA Gábor: Körmenet virágszőnyegen. = ÉT 1990. 26. sz. 818-820.
BARNA Gábor: Structural changes in pilgrimage in Hungary. In: Papers II. SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 1-10.
BÁRTH János: Adalékok a jugoszláviai magyarság búcsújáró hagyományainak ismeretéhez. In: Vallási néprajz, 4. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 227-245. (A magyarságkutatás könyvtára 2.)
HARANGOZÓ Imre: Radna fényes csillaga. A máriaradnai búcsújárásról és az újkígyósiak radnajárásáról. Községi Önkormányzat, Újkígyós, 1990. 85 l.
*KAMARÁS József: A hont-csitári erdei kápolna. = SZHH 10. sz. 1987. 73-81. Rábaközi búcsújáró. Összeállította Kapui Jenő. Szerző kiadása, Szany, 1990. 96 l.
SZILÁRDFY Zoltán: A kegyképek Bálint Sándor szemével. = Szegedi műhely 1990. 1-4. sz. 82-87.
TÜSKÉS Gábor-KNAPP Éva: Österreichisch-ungarische interethnische Verbindungen im Spiegel des barockzeitlichen Wallfahrtswesens. = Bayerisches Jahrbuch für Vk. 1990. 1-42.


e) Mitológia

HOPPÁL Mihály: A finnugor mitológiakutatás története. = ÚjErdélyiMúz 1990. 1-2. sz. 90-97.
KRUPA András: Ipolyi Arnold Magyar Mythologiájának szlovák vonatkozásai. = Ethn 1990. 1. sz. 75-89.
PÓCS Éva: Ancient Hungarian religion - Indo-European mythologies. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1990. 75-81.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret