stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK

II. Népcsoportok, nemzeti identitás, etnogenezis


a) Általános, elméleti kérdések
b) Magyar néprajzi csoportok
c) Etnogenezis


Általános, elméleti kérdések

BARTHA Antal: Isztorizm v szovremennih etnicseszkih processzii. In: Tradicii v sovremennom obsestve. Nauka, Moszkva, 1990. 215-219.
BARTHA János: Meinungen von Zeitgenossen über die Bauern der ungarischen Tiefebene im 18. Jh. = ETT 20. sz. 1990. 34-39.
BAUSINGER, Hermann: Deutsches Phlegma - ungarisches Feuer. Ein deutsch-magyarisches Projekt Friedrich Lists. = NéprÉrt 71-73. sz. 1989-1990. 17-23.
FEJŐS Zoltán: Folklór és hagyomány a chicagói magyar szervezetek identitásában. In: Varietas historiae. Szerkesztette Diószegi László. Magyarságkutató Intézet, Bp., 1990. 111-128.
FEJŐS Zoltán: Immigration peasant traditions in urbanized America. In: Abstracts SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. 25.
GUNDA Béla: Magyarok közt egy európai vagy európaiak közt egy magyar. = Népszabadság 1990. 110. sz. 27.
GUNDA Béla: Nemzet és nemzetiség. Válasz az AETAS körkérdésére. = Aetas 1990. 1-2. sz. 131-132.
*HENKEY Gyula: Adatok a Vas megyei magyarok etnikai antropológiájához. = MúzK 1987-1988. 62-94.
HENKEY Gyula: A magyar nép etnikai embertani vizsgálata. = Cumania 12. sz. 1990. 465-521.
HOPPÁL Mihály: Ethnic Identity and Symbolic Ethnicity among Hungarian-Americans in Northern Indiana. In: Overseas Migration from East-Central and Southeaern Europa (1880-1940). Ed. Puskás J. Akadémiai, Bp., 1990. 221-226.
KATONA Imre: Magyar népművészeti-néprajzi útikalauz. A magyar népcsoportok és a hazai nemzetiségek. Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 288 l.
*KOCSIS Károly: Etnikai változások a mai Szlovákia és a Vajdaság területén a XI. századtól napjainkig. Az etnikai térszerkezet átalakulásának sajátosságai. Bp., Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1989. 118 l. (Politikaelméleti füzetek 4.)
*KOCSIS Károly: Magyarország jelenlegi etnikai térszerkezetének sajátosságai. = FöldrK1989. 4. sz. 283-305.
LISZKA József: Kultúrák találkozása. Adalékok a magyar-szlovák kulturális kapcsolatok ismeretéhez. = Regio 1990. 3. sz. 220-230.
LISZKA József: Magyar-szlovák etnokulturális kapcsolatok. Kisalföldi példa. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 90-95.
LISZKA József: Národopisny vyskum mad'arskej národnostnej mensiny na Slovensku v medzivojnovom obdobi (1918-1938). = SlovNár 1990. 38. sz. 568-573.
LUKÁCS László: Kulturális határok a Dunántúlon. = KEMNF 4. sz. 1990. 53-58.
LUKÁCS László: Kulturgrenzen in Westungarn. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 294-299.
NIEDERMÜLLER Péter: The search for identity. Central Europe between tradition and modernity. In: Plenary papers SIEF 4th Congress. SIEF, Bergen, 1990. fol. 1-15.
PALÁDI-KOVÁCS Attila: Etničeskije tradicii v szfere trudovoj dejatyelnosztyi v Vengrii. In: Tradicii v sovremennom obščestve. Nauka, Moszkva, 1990. 96-102. PÁLL István: Idegen hatások Északkelet-Magyarország magyar népi kultúrájában. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 96-101. I.
SZOJKA Emese: Néprajzi csoportok Baja környékén. Türr István Múzeum, Baja, 1990. 59 l.
TÓTH Zoltán: Die kulturelle Integration der ungarischer Ethnika in einer Kleinstadt um die Jahrhundertwende. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 191-221. B.


b) Magyar néprajzi csoportok

ÁDÁM Magda: The Little Entente and the issue of the Hungarian minorities. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 321-338.
*BAKÓ Ferenc: A palóc etnikai és műveltségi csoport fő jellemzői. Összefoglalás. In: Palócok, 4. köt. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 821-889.
BENDA Kálmán: Les Hongrois de Moldavie (Les Tchangos) aux XVIe et XVIIe siecles. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 59-75.
DOMOKOS Pál Péter: Múltbanéző. Tanulmányok. Magvető, Bp., 1990. 347 l.
ÉGETŐ Melinda: A szerémségi szórványmagyarok kultúrájáról. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 89-125.
ERDÉLYI Zsuzsanna: ,,Moduvába hitték a szegént." 1-2. = ÚÍ 1990. 2. sz. 47-57.; 3. sz. 87-101.
GERGELY A. András: A palóc történettudat változásai. = Pal 1990. 6. sz. 42-49.
GUNDA Béla: A moldvai magyar népi műveltség jellegéhez. Néprajzi gyűjtőúton a moldvai magyaroknál. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 37-87.
HALÁSZ Péter: A moldvai csángó-magyarok. = Rubicon 1990. 6. sz. 6-7.
KISS Mária: Adatok a horvátországi szórványmagyarok eredetéhez és folklórjához. In: Népi kult.-népi társ. 15. köt. Akadémiai, Bp., 1990. 155-169.
*Palócok. 3. kötet. Termelés és a javak felhasználása. Szerkesztette Bakó Ferenc. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 889 l.
*Palócok. 4. kötet. Rítus és folklór. Szerkesztette Bakó Ferenc. Heves Megyei Múzeumok Igazgatósága, Eger, 1989. 925 l.
PUSKÁS Julianna: Overseas emigration from Hungary and the national minorities, 1880-1914. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 2. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 281-302.
SZÉKELY András Bertalan: A délvidéki magyarságról dióhéjban. = Téka 1990. 10. sz. 4-6.
SZILLI Gyula: A Zobor-hegy körüli magyarok. = Som 1990. 1. sz. 29-31.
ZSUPOS Zoltán: Thoughts concerning the origin of Hungarian-speaking natives (,,Chango"'-s) of Moldavia. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 4. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 141-146. B. TÁJAK, NÉPCSOPORTOK


c) Etnogenezis

DÉNES József: A magyarok hét neme és hét országa. A magyar törzsek elhelyezkedése a Kárpát-medencében. = MFMÉ 1984-1985. 2. sz. 571-580.
ERDÉLYI István: A honfoglalás előtti magyarság régészeti emlékeinek kutatása a Szovjetunióban. = MTud 1990. 3. sz. 310-312.
ÉRDY Miklós: A magyarság finnugor őshazája a történelem társtudományai térképekre vitt adatainak tükrében. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 6. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 65-70.
KLIMA László: A finnugor rokonság megítélése az őstörténeti tudományokban. = MFMÉ 1984-1985. 2. sz. 531-536.
NAGY Imre: Őstörténetünk néhány kérdése: szokatlan analógiák. = MFMÉ 1984-1985. 2. sz. 537-552.
RASTOROPOV, A. V.: K probleme formirovania vengrov. In: Congressus Septimus Internationalis Fenno-Ugristarum, vol. 6. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 1990. 111-116.
VERES Péter: A magyar nép etnogenezise. = História 1990. 2. sz. 1-5.
VERES Péter: Tanulmányúton az őshaza nyomában a Szovjetunió földjén. In: Etnológiai tanulmányok Boglár Lajosnak ajánlva. Magyar Tudományos Akadémia Orientalisztikai Munkaközössége, Bp., 1990. 86-89. (Történelem és kultúra 5.)


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret