stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

VIII. Mesterség, kézmű- és kisipar

BOKA Gábor: A nemezkészítésről. = Téka 1990. 10. sz. 21-22.
*CSISZÁR Áprád: Szatmár-beregi kismesterségek. = NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-1986. 261-282.
FARAGÓ Tamás: Die Struktur des Handwerks in Buda (Ofen) und in seiner Umgebung zu Beginn des 18. Jahrhunderts. In: Etudes historiques hongroises 1990, vol. 1. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. 129-148.
HÁLA József: A porlott dolomit bányászata és hasznosítása Pilisvörösváron. In: A Magyar Állami Földtani Intézet Évi Jelentése az 1988. évről, 1. Állami Földtani Intézet, Bp., 1990. 387-405.
JUHÁSZ Antal: Vessző-, gyékény- és szalmamunkák. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 497-518. (Népművészeti örökségünk)
KATONA Imre: Veszprém megyei huta-üvegek Sárváron. = VeszprémiTTár, 2. sz. 1990. 3-17.
KECSKÉS József: Az ugodi mészégetés. = MegyPedKörkép 1990. 2. sz. 41-56.
KOTICS József: Kézmű- és háziipar. In: Bakonszeg története és néprajza. Kossuth Lajos Tudományegyetem, Bakonszeg (!Debrecen), 1990. 343-375.
N. LÁSZLÓ Endre: Az aranymosás múltja és jelene a Kárpát-medencében. = Érc- és Ásványbányász 1990. 4. sz. 4.
N. LÁSZLÓ Endre: Aranymosás Pannóniában. = Bányász.kohászL 1990. 3. sz. 149.
MARKOS Gyöngyi: Bőrművesség. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 381-403. (Népművészeti örökségünk)
*MURAKÖZI Ágota: Adalékok a 17. századi harangok kérdéséhez a Felső-Tisza-vidéken. = NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-1986. 189-200.
NAGY Anikó: Egy népi kismesterség: a csengőkészítő. = SZB-A-Z 15. sz. 1990. 28-30.
NAGY Vera: Fémművesség. In: Csongrád megye népművészete. Európa, Bp., 1990. 405-439. (Népművészeti örökségünk)
NÉMETH Györgyi: Manufaktúrák Magyarországon az 1780-as években és az ipari tájkép formálása. = HOMÉ 28-29. sz. 1989-1990. 227-237.
P. SZALAY Emőke: Déri Györgyné üveggyűjteménye. = Múzeumi kurír 60. sz. 1990. 3-6.
PACSUNÉ FODOR Sára: Várpalotai tutyikészítő cipészek. = VmHT 14. sz. 1990. 137-155.
VIKTOR Gyula: A bányászat néprajza Rudabányán és környékén. = SZB-A-Z 14. sz. 1990. 26-28.
*VÖRÖS Dezső: Adatok Heves mezőváros kézművesiparának történetéhez az 1828. évi országos összeírás alapján. = Agria 24. sz. 1988. 135-142.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret