stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret   
Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság

Hungarológiai Értesítõ
Bibliográfia
Néprajz
1990

C. Tárgykörök

VI. Népi technológia, malom

BALÁZS György: Debreceni szárazmalmok a 18-19. században. = Ház és ember 6. sz. 1990. 171-190.
*BALÁZS György: Élőerővel működő malmok a Kárpát-medencében a XVIII-XIX. században. II. Taposómalmok. = MMMK 1988-1989. 403-415.
ENDREI Walter: Die Verbreitung der Seidenzwirnmühle und die ungarische Evidenz. In: Etudes historiques hongroises 1990; vol. 3. Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, Bp., 1990. l. 47-64.
KÖVECSES VARGA Etelka: Adatok az esztergomi hajómolnárság történetéhez és a néprajzához 2. = KEMNF 4. sz. 1990. 15-45.
KUBINA Lajosné: A naszályi malom története 1639-től 1890-ig. = KEMHF 1989-1990. 46-50.
*PÁLL István: Szárazmalmok Északkelet-Magyarországon a 18-19. században. = NyJAMÉvk 27-29. sz. 1984-1986. 201-220. A szarvasi szárazmalom. Összeállította Palov József. Tessedik Sámuel Múzeum, Szarvas, 1990. 42 l.


stílus 1 (fehér)
stílus 2 (fekete)

+ betűméret | - betűméret